Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  Pro Saeculum- o revistă cât o bibliotecă. Flash-uri  XIX, nr.7-8, 2020

  Revista Luceafărul: Anul XIII, Nr.2 (146), Februarie 2021
  Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
  ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
  ISSN: 2067 – 2144 (formatul tipărit)
  Director: Ion ISTRATE


  Pro Saeculum- o revistă cât o bibliotecă. Flash-uri  XIX, nr.7-8, 2020

  Primit pentru publicare: 13 Febr. 2021
  Autor: Vasile LEFTER, Focșani, Membru Fondator de Onoare al Rev. Luceafărul     
  Publicat: 14 Febr. 2021

  © Vasile Lefter, © Revista Luceafărul
  Editor: Ion ISTRATE


                             Pro Saeculum- o revistă cât o bibliotecă. Flash-uri
                                                          XIX,nr.7-8, 2020

     

  În ultimul număr al „Însemnărilor ieșene”, Maria Trandafir face o amplă prezentare a revistei vrâncene numind-o „exemplară, relevând ca merit de bază modul în care prezintă fenomenul cultural în contemporaneitate.
  Ultimul număr al revistei Pro Saeculum ni se înfățișează la fel de preocupat de surprinderea pulsului vieții culturale de pe o arie geografică largă fără granițe între provinciile istorice.
  Cele 256 de pagini A 4 propun materiale bine documentate ,bine scrise, din mai toate domeniile vieții spirituale, alternând abordarea științifică bazată pe documente cu texte beletristice sau de natură publicistică. O varietate de stiluri funcționale măiestrit armonizate de Colegiul redacțional, director executiv Nina Deșliu, Redactor-șef Rodica Lăzărescu. Colegiul director este format din intelectuali de top, precum Niculae Gheran, acad. Gheorghe Păun, Irina Petraș, acad. Dumitru Radu Popescu, acad. Ioan-Aurel Pop, Magda Ursache.
  De menționat că revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania. Formatul de caleidoscop permite abordarea celor mai variate modele compoziționale.
  Ca de obicei, editorialul este semnat de Rodica Lăzărescu. Pretextul articolului de deschidere este un mare dicționar dedicat lui Constantin Brâncuși. Este o lucrare de 902 pagini, semnată de gorjeanul Zenovie Cârlugea. Titlul editorialului este unul cu trimiteri religioase: „ Așa să ne ajute Dumnezeu”.
  Magda Ursache ne surprinde cu reflecțiile din articolul cu titlu metaforic: „Mers pe ape și pe puțină moarte”, Povești de trecut vămile, interviuri cu scriitori.
  „Eminescu filosof”, de Ionel Necula, adaugă noi puncte de vedere în lunga dezbatere axată pe influențele filozofice în opera eminesciană. Poetul național este văzut de autorul demersului critic din perspectiva artistului care caută idei filozofice pentru a le extrage din ghemul comun/
  Pro saeculum ne-a obișnuit cu metoda foileton, fragmentând materialele prea întinse. Este și cazul unui studiu scris de Ioan Dumitru Denciu. Este o abordare academică a unei probleme de istoria limbii: „Topice, Toponimice, Curiozități”.
  Renumitul istoric Ioan Scurtu onorează ultimul număr al revistei cu o comunicare de interes național: „Minoritățile naționale în România Mare”.
  Colaboratorii de la Pro Saeculum sunt mereu în căutare de subiecte noi, care să capteze și atenția cititorului obișnuit. O astfel de cheie mitică oferă Maria Nițu prin reflecșia „Să bat în lemn, Ucigă-l toaca”. Este interesantă decodarea sunetelor de toacă. Acestea amintesc de cuiele bătute în mâinile lui Isus, după sugestia autoarei.
  Muzele lui Lucian Blaga îl tulbură pe Gheorghe Glodeanu. O pată de culoare!
  Pasionații de folclor și folcloristică descoperă puncte de vedere interesante în studiul lui A Gh.Olteanu, „Tema înstrăinării în lirica populară românească”.
  Ca o continuare tematică semnalăm articolul publicat de Victor Ravini-„Mesajul ciobanului din Miorița”.
  Un gen mult promovat de revista vrânceană Pro Saeculum este interviul. Ni se facilitează astfel cunoașterea unora dintre contemporanii noștri. Corneliu Galben și Vasile Ghica sunt scanați gazetărește de Rodica Lăzărescu. Selectăm două mărturii ale celor intervievați:
  Corneliu Galben : „Cel mai aproape mă simt de galbenul din aurul sfinților din icoane”.
  Vasile Ghica: „Pentru mine , examenul major este cel din fața cititorilor”.
  Și interviul realizat de Ilie Rad, interlocutor Dumitru Popescu, merită citit cu atenție. Scriitorul care ne-a ținut cu răsuflarea tăiată prin romanul „Pumnul și Palma” își declară pasiunea pentru fantasme:„ M-au sedus întotdeauna fantasmele”.
  O temă mai pretențioasî abordează Maria Nencescu, invitându-ne să aflăm mai multe despre limbajul artistic. Titlul este rezumativ:„Limbajul artistic. Concepte. Aalternative. Perspective”.
  Autorii de eseuri în acest ultim număr al revistei„ cât o bibliotecă” se numesc: Ioan Datcu, Ștefan Dimitriu, Constantin Cubleșan, Iulian Chivu, A Gh.Olteanu, Mihai Sălcuțan, Viorel Chirilă, Traian D. Lazăr…
  Genericul „Puncte de vedere” creează oportunitatea abordării lejere a varii subiecte, accesibile și cititorului mai puțin avizat. Aici se poate dezbate orice problemă, de la existența cotidiană, până la receptarea valorilor culturale.
  Ajungând la secțiunea dedicată literaturii beletristice, suntem întâmpinați de teme și motive de circulație universală, turnate în forme novatoare la curent cu universalitatea. Revista devine o platformă de întâlnire a creatorilor de frumos de pretutindeni, uniți prin timbrul original al rostirii ficționale. Notăm câteva nume de creatori: Marcel Mureșanu, Cornel Galben, Passionaria Stoicescu, Nicolae Cabel, Dan Anghelescu, Mihaela Oancea, Ioan Al. Lupu, Mihaela Aioneei șa.
  Proza este mai puțin prezentă în acest număr. Semnează Nicolae Gheran, Lucian Badea și Gabriel Todică.
  Un poem dramatic scris de Nicolae Havriliuc,„Urme pe nisipuri călătoare”, vine ca o invitație la aplecare spre genul dramatic.
  Secțiunea Meridiane aduce traduceri din literatura internațională.
  Într-o discuție cu Nina Deșliu, am surprins regretul că prea puțini scriitori vrânceni publică în Pro Saeculum. În acest număr se regăsesc numele profesorilor Spirescu, poezie și proză. Speranța unei îmbunătățiri a acestei realități rămâne.
  Cronica plastică este asigurată încă o dată de talentată Elena Stoiciu.
  Aceste flash-uri gazetărești au ca scop trezirea interesului publicului larg pentru o revistă de mare ținută intelectuală.
  Revista Pro Saeculum este și în format electronic, de unde fiecare poate citi ce-i poftește sufletul iubitor de frumos.

     Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Drept de autor © 2009-2022 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5