Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

RĂSPÂNDIREA LUMINII

Binecunoscuta  scriitoare d-na Liliana Moldovan redactor șef, al revistei  Așii Români,  este unul dintre scriitorii jurnaliști și cronicari căruia îi pasă cu adevărat de soarta marilor opere  literare  românești  și  nu-i scapă din vedere  evenimentele literare importante, noile apariții  literare precum și  publicarea unor recenzii, cronici  sau critici literare. În acest sens, domnia  sa – apreciind multitudinea de  impresii, articole,  cronici care s-au scris despre  opera marelui scriitor contemporan  Al. Florin Țene  – a decis să le adune într-un volum  ce poartă numele: OPERA ȘI PERSONALITATEA SCRIITORULUI  AL. FLORIN ȚENE. 

 • Cartea OPERA ȘI PERSONALITATEA SCRIITORULUI  AL. FLORIN ȚENE. VOL. 2 este realizată și publicată în 2023. Antologia  este un adevărat tezaur literar românesc  adunat cu multă căldură umană,  grija scriitoricească și prietenească  de neobosita  și admirabila  doamnă  Liliana  Moldovan, secretar al filialei mureșene al Ligii Scriitorilor Români. 
 • Opera  scriitorului  Al Florin Țene, un munte de creații literare, se desfășoară într-un evantai policrom  de genuri începând de la poezie, proză, critică literară, scrieri  istorice și filozofice și ajungând până  la  piese de teatru sau eseuri  adunate în peste 95 de cărți  publicate pe parcursul vieții. 
 • Octogenarul scriitor Al FlorinȚene este un exponent al simțului măsurii 
 • umane și al dreptății, un literat  ce este deopotrivă  poet, prozator, eseist, filozof, istoric, dramaturg și critic literar, care  și-a dedicat  întreaga viață  în slujba literaturii și culturii  române, fiind Președintele Ligii Scriitorilor Români  și membru al Academiei Americane. Este tradus în limbile sârbă, rusă, spaniolă, engleză, italiană, albaneză și franceză iar o parte din cărțile sale se află  în colecțiile Bibliotecii Universitare din Arizona, Tempe, SUA.
 • O operă atât de vastă și de variată cum este cea a  scriitorului și  jurnalistului  Al. Florin Țene  nu este doar greu de realizat dar și greu de contabilizat, de studiat și de urmărit.  Acest lucru însă nu a împiedicat-o pe neobosita scriitoare Liliana Moldovan  care a  adunat într-un magnific templu al recunoștinței  o multitudine de  cronici, recenzii și impresii  despre  scrierile Titanului român. 
 • În cuvântul său introductiv aceasta subliniază excepțional: „A scrie despre viața și personalitatea unui maestru al literaturii române contemporane, precum domnul Al. Florin Țene, este o mare onoare dar și o mare responsabilitate fiindcă ești nevoit să găsești formula potrivită pentru a prinde, într-o definiție elocventă și completă, atât pe omul Al. Florin Țene, cât și pe mentorul și autorul de literatură, care a construit un edificiu literar solid, variat și extrem de valoros.” ( Liliana Moldovan) 
 • Pentru o edificare  cât mai corectă  și mai profundă, scriitoarea Liliana Moldovan a folosit  nu doar articole publicate din  critica literară a vremii dar și nenumărate  recenzii, cronici, note de lectură, semnale editoriale și scrisori  adresate  scriitorului. 
 • De asemenea documentarea sa  este susținută de numeroase imagini  ale unor materiale  ce stau mărturie realizărilor scriitorului dar și respectului de care se bucură în rândul slujitorilor condeiului pe toate palierele de activitate. 
 • Domnul Al. Florin Țene  este  deținătorul a nenumărate premii, titluri  și  onoruri primite în semn de recunoștință  pentru  imensul aport adus literaturii și culturii române  pe care o slujește asemeni unui  condor ce survolează neîncetat  spațiul  literar și cultural de limba română. 
 • Peste 100 de scriitori, jurnaliști și critici literari sunt amintiți  în această carte -document, ce va rămâne mărturie peste veacuri  a abnegației, dăruirii și  strădaniei  neîntrerupte a marelui om de cultură Al. Florin Țene. Opera sa  luminează și invită la o profundă  analiză a vieții  și a istoriei noastre.
 • Munca în slujba condeiului domnului  Al. Florin Țene  nu s-a limitat  la a crea ci mai ales la a analiza și a  explica  despicând istoria foiță cu foiță, spre o mai bună înțelegere. Scrierile  titanului Al. Florin Țene  au acea înțelepciune de care are atâta nevoie poporul român aflat la grea cumpănă, atât de încercat și de trecut prin perioade de tulburări intense. 
 • Prin activitățile desfășurate atât în calitate de jurnalist cât și de scriitor dar mai ales în calitate de Președinte al Ligii Scriitorilor Români, Al. Florin Țene, „a încercat să democratizeze mișcarea literară din țara noastră” ( Doina Drăguț)
 • Doamna  prof. dr. Nina Cantemir  îi  adresează   calde urări   Omului de mare omenie , „bardului drăgășenean, devenit clujan,” Al. Florin Țene  în articolul său din  Napoca News în 16 iunie 2022 cu ocazia împlinirii  frumoasei vârste de 80 de ani. 
 • Scriitorul  Ionel Marin menționează: „Dânsul, permanent a luptat și luptă cu arma scrisului pentru luminarea poporului, pentru libertate, armonie, dreptate și normalitate în țară și lume. Având sclipiri geniale, tărie de caracter, spirit justițiar, imensă dragoste față de țară și adevăr, prin vasta și valoroasa operă literară se înscrie în rândul creatorilor, personalităților fascinante care dau sens, valoare și culoare existenței umane.” (Ionel Marin)
 • Prof. univ. dr. Tiberiu Mateescu semnalează: „Descoperind în arhive vasta activitate în procesul de promovare și încurajarea tinerilor în cadrul cenaclurilor pe care le-a înființat, inclusiv și al vârstnicilor, a scriitorului și promotorului cultural Al.Florin Țene, pot afirma că acest scriitor este și un mare pedagog care a căutat să promoveze prin revistele ce le-a editat, scriitori din România profundă, care astăzi sunt autori cunoscuți în Istoria Literaturii Române contemporane.”(Prof. univ. dr. Tiberiu Mateescu)
 • Omenia  și Iubirea îl caracterizează pe scriitorul Al. Florin Țene! Opera  domniei sale întruchipează vizionar beneficiile cuvintelor ancorate în istorie și aduce  în fața cititorului spre cunoaştere şi interpretare, un spectacol grandios ce se adresează, cu generozitate, sufletului românesc. Iubirea pentru țara sa, pentru poporul său pentru cultură și pentru  adevărul istoric  nu are margini. Iar această iubire este întrețesută  în conglomeratul scrierilor sale de-a lungul anilor. O astfel de iubire nu se țese într-o zi  sau într-o carte, o ai  pur și simplu sau nu o ai. Ea se naște în geniile care  caută și găsesc soluții  cu o preocupare permanentă, cu  o  dragoste constantă pentru  lumină și adevăr. „A iubi înseamnă a avea un fir pentru toate piedicile, o torță pentru toate drumurile, un pahar pentru toate fluviile.”(-Victor Hugo -)
 • Fără tăgadă prolificul  scriitor, jurnalist și cronicar  Al. Florin Țene este  unul dintre  cei mai importanți  literați ai momentului care lasă literaturii române o  moștenire îmbrăcată  în haina cuvântului de omenie și onestitate care în opinia mea  reprezintă  un Oscar al literaturii  române din toate timpurile iar scriitoarea Liliana Moldovan, prin realizarea  acestui volum document, este un  adevărat sol al luminii, care-și duce, cu mare cinste și onoare, la îndeplinire, misiunea.

Johnny Ciatloṣ-Deak
membru  al Uniunii Jurnaliștilor Independenți din România
senior editor  Globart Universum Publishing House, Canada 

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania