Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 15 → 2023

Scriitori botoșăneni. Alexandru Marcel DOBRESCU (Adrian Oprina)

Foto și text preluate integral din volumul ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, autor: Silvia Lazarovici, Editura Agata, Botoșani, 2013 (www.agata.ro)

DOBRESCU, ALEXANDRU MARCEL
(Adrian Oprina)

Dobrescu,Alexandrun. 5 sept. 1947, Botoşani

Critic, istoric literar, publicist. A absolvit şcoala primară, gimnaziul şi Liceul „A.T. Laurian” la Botoşani (1954 – 1965), Facultatea de Filologie, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, secţia limba şi literatura română (1965-1970); doctor în filologie la Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, cu teza Maiorescianismul în cultura română – magna cum laude (2001).

Activitate redacţională şi publicistică: redactor la rev. Cronica (1970-1971), redactor (1971-1990), apoi redactor-şef la rev. Convorbiri literare (1990-1995); prof. la Liceul de Filologie şi Istorie „Mihai Eminescu” din Iaşi (1985-1990), director al Editurii Mydo Center (1993-1997), cercetător ştiinţific pr. la Fundaţia Academică „Petre Andrei” (1998-2000), director la Muzeul Municipal din Iaşi (2000-2004), prof. asociat la Universitatea „George Bacovia” din Bacău (2002-2004), profesor asociat la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi (2003-2004), inspector de specialitate la Casa de Cultură Iaşi (2004-2008), redactor-şef la rev. Însemnări ieşene (din 2004), angajat al Filialei Iaşi a Academiei Române (din 2008), director al Institutului Cultural Român din Paris (din sept. 2012).

Debut publicistic în Viaţa studenţească (1969); colaborări cu articole pe teme culturale, critică literară şi cronici la: Adevărul literar şi artistic, Alma mater, Astra, Ateneu, Bucovina literară, Contemporanul, Convorbiri literare, Cronica, Dialog, Familia, Flacăra, Însemnări ieşene, Luceafărul, Observator cultural, Orizont, Ramuri, România literară, Secolul XX, Steaua, Teatrul, Timpul, Tomis, Tribuna, Vatra, Viaţa Românească.

Majoritatea articolelor sale critice sunt însă cuprinse în volumele de jurnalistică literară apărute în perioada 1979 – 1984 sub denumirea de „foiletoane”.

OPERA: Foiletoane (Bucureşti: Cartea Românească, 1979), Foiletoane 2 (Iaşi: Junimea, 1981), Foiletoane 3 (Iaşi: Junimea, 1984), Introducere în opera lui Titu Maiorescu (Bucureşti: Minerva, 1988), Ibrăileanu-nostalgia certitudinii (Bucureşti: Cartea Românească, 1989), Detractorii lui Eminescu (antolog.,vol. 1, Iaşi: Junimea, 2002; vol. 2, Bucureşti: Floare Albastră, 2006; vol. 3, Iaşi: EMOLIS, 2008) – Premiul „Mihai Eminescu” pentru critică literară, Butoiul lui Diogene: eseuri despre omul din literatură (Timişoara: Augusta, 2003), Maiorescu şi maiorescienii (studiu; Bucureşti: Albatros, 2004; ed. a 2-a, Iaşi: EMOLIS, 2008) – Premiul „Lucian Blaga” acordat de Academia Română, Legea lui Arhimede (Timişoara: Editura Augusta, 2003), Dicţionar mitologic ilustrat (Timişoara: Editura Augusta, 2003), Corsarii minţii: istoria ilustrată a plagiatului la români, vol. 1 (Bucureşti: Floare Albastră, 2006), vol. 2 (Iaşi: EMOLIS, 2007), S’avem pardon ! Note civile (Iaşi: EMOLIS, 2007), Dicţionar de expresii idiomatice româneşti (Iaşi: EMOLIS, 2008).

Coord.: Dicţionarul universal al limbii române de Lazăr Şăineanu (ed. rev. şi ad., 5 vol., Iaşi: Mydo Center,1995-1996), Dicţionar de expresii şi locuţiuni româneşti (Iaşi: Mydo Center, 1996), Bun venit la Iaşi – Welcome to Iaşi: album / text de Ion Arhip (Iaşi, 1999).

Îngrij. de ed. critice: I.L. Caragiale – Moftul român (Iaşi: Editura Moldova, 1991; Iaşi: Alfa, 2006), L. Rebreanu – Pădurea spânzuraţilor (Iaşi: Editura Moldova, 1992), A. Demetriescu – Scrieri istorice şi literare (Bucureşti: Editura Academiei Române, 2007), Iaşii de aproape şi de departe (il. de Dan Hatmanu; Iaşi: EMOLIS, 2008), Jean de Richesource – Le masque des orateurs (Iaşi: EMOLIS, 2008).

Traduceri: J.M. Gujan – Arta din punct de vedere sociologic (Bucureşti: Meridiane, 1991), G. Maurevert – Cartea plagiatelor (Bucureşti: Floare Albastră, 2005).

REFERINŢE:

 GRIGURCU,GH. Critici români de azi. – Bucureşti: Cartea Românească, 1981; PIRU,AL. Debuturi. – Bucureşti: Cartea Românească, 1981; CONDURACHE,V. Fantezii critice. – Iaşi: Junimea, 1983; HEORGHE,M.D. Reflexe condiţionate. – Bucureşti: Cartea Românească, 1983; GRIGURCU,GH. Între critici. – Cluj-Napoca: Dacia, 1983; COROIU,C. Dialog în actualitate: eseuri şi comentarii literare. – Iaşi: Junimea, 1985; ROTARU,I. O istorie a literaturii române, vol. 3. – Bucureşti: Minerva, 1987; PIRU, AL. Critici şi metode. – Bucureşti: Cartea Românească, 1989; PAPAHAGI,M. Fragmente despre critică. – Cluj-Napoca: Dacia, 1994; BURLACU,D.G. Revenirea la Maiorescu (1963-1993). – Cluj-Napoca: Dacia, 1997; CRISTOFOR,I. DOBRESCU Alexandru în Dicţionarul scriitorilor români, vol. 2: D – L. – Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998; MANOLESCU,N. Literatura română postbelică, vol. 3. – Braşov: Aula, 2001; PANORAMA criticii literare româneşti/ coord. I. Petraş. – Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001; POPA,M. Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. 1-2.Bucureşti: Fundaţia Luceafărul, 2001; LEFTER,I.B. Anii ’60 -’90: critica literară. – Piteşti: Paralela 45, 2002; CODREANU,T. Complexul Bacovia. – Iaşi: Junimea, 2003; GRĂSOIU,D. DOBRESCU, Alexandru în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 2: C-D. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2004; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. 1: A – L. – Piteşti: Paralela 45, 2006; BUSUIOC,N. Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani: dicţionar. – Ed. a 3-a, rev. şi ad. – Iaşi: Vasiliana’98, 2009.
*
CORBEA,A. „Foiletoane”, Dialog, nr. 69-70, 1979; MANOLESCU,N. Cronicarul literar, România literară, nr. 35, 1979; ULICI,L. Critica criticii, România literară, nr. 19, 1980; GRIGURCU,GH. „Foiletoane 2” de Al. Dobrescu, Familia, nr. 6, 1982; LEFTER,I.B. Cronicarul polemist, Amfiteatru, nr. 4, 1982; MANOLESCU,N. Din nou despre cronică, România literară, nr. 17, 1982; CĂLINESCU,AL. Desincronizări, Cronica, nr. 49, 1984; FAIFER,F. O vocaţie de foiletonist, Cronica, nr. 51, 1984; PRICOP,C. Igiena literelor, Convorbiri literare, nr. 12, 1984; CONDURACHE,V. Foiletonistica, cutezanţă circumspectă, Contemporanul, nr. 38, 1985; MANOLESCU,N. Cronicarul literar, România literară, nr. 1, 1985; MOVILEANU,I. „Foiletoane 3”, Caiete botoşănene, nr. 2, 1985 (Ateneu); OPREA, M. „Foiletoane 3”, Caiete botoşănene, nr. 2, 1985 (Ateneu); PAPAHAGI,M. „Foiletoane 3”, Tribuna, nr. 1, 1985; BÂRGĂU,V. Alexandru Dobrescu, SLAST, nr. 16, 1986; BOBULESCU,I. Maiorescu din mine însumi, Dialog, nr. 127-128, 1988; DIMISIANU,G. În jurul lui Maiorescu, România literară, nr. 41, 1988; MARINO,A. Maiorescu, azi, Tribuna, nr. 35, 1988; ORNEA,Z. Controverse: Actualitatea lui Maiorescu, Familia, nr. 10, 1988; PRICOP,C. Introducere la… „Introducere”, Convorbiri literare, nr. 7, 1988; MARINO,A. Titu Maiorescu în actualitate, Steaua, nr. 1, 1989; CUBLEŞAN,C. De la Maiorescu la Ibrăileanu, Steaua, nr. 4, 1990; MORARU,C. Între foileton şi eseu, Familia, nr. 4, 1990; SPIRIDON,M. Fatalitatea transparenţei, Ramuri, nr. 4, 1990; TRANDAFIR,C. Agresivitatea ca atitudine critică (I), Luceafărul, nr. 2, 1991; ŞTEFĂNESCU,ALEX Al. Dobrescu într-o nouă ipostază, România literară, nr. 20, 1996; IANCU,V. Dicţionaru Şăineanu – ediţie bibliofilă, România liberă, nr. 2185, 1997; OPREA, I. Cum se reeditează un dicţionar, România literară, nr. 2, 2000; CIFOR, L. Despre detractori, Observator cultural, nr. 176, 2003; COROIU,C. „Detractorii lui Eminescu”, Adevărul literar şi artistic, nr. 657, 2003; IRIMIA,D. Coloana vertebrală a lui Dobrescu, Observator cultural, nr. 172, 2003; IRIMIA,D. Locul unde nu se întâmplă nimic, Adevărul literar şi artistic, nr. 659, 2003; MANOLESCU,N. Critici şi detractori, România literară, nr. 10, 2003; RACHIERU,A.D. Despre detractori, Bucovina literară, nr. 7-8 şi 9, 2003; CONSTANTINESCU,C. O antologie necesară, Studii eminescologice, vol. 6, 2004; DOBRE,A. Omul din literatură, Luceafărul, nr. 28, 2004; VALEGVI,V. În căutarea omului, Porto Franco, nr. 1-3, 2004; VLAD,I. “Maiorescu şi maiorescienii”, Apostrof, nr. 8, 2004; ECICAN,O. Un proces de succesiune, Steaua, nr. 6, 2005; SAVITESCU,I. Denigratorii lui Eminescu, Oglinda literară, nr. 38, 2005; URIAN,T. Ce rămâne din Maiorescu, România literară, nr. 12, 2005; VLAD, I. Moştenirea „risipită” a lui Maiorescu, Apostrof, nr. 6, 2005; CIOTLOŞ,C. Să nu se mai întâmple !, România literară, nr. 35, 2007; COROIU,C. „Detractorii lui Eminescu”, Cultura, nr. 27, 2007; COROIU,C. Detractori şi critici obtuzi, Cultura, nr. 28, 2007; COROIU,C. Plagiatul la români, Cultura, nr. 39 şi 40, 2007; CREŢU,B. „Detractorii lui Eminescu” [vol. 2], Adevărul literar şi artistic, nr. 855, 2007; JICU,A. „Corsarii minţii”, Ateneu, nr. 9, 2007; MARCU,E. „Detractorii lui Eminescu”, Convorbiri literare, nr. 3, 2007; SIMUŢ,I. Plagiatul universal, România literară, nr. 42, 2007; CISTELECAN,AL. Românul plagiator, Cultura, nr. 11, 2008; PACHIA TATOMIRESCU,I. Primul volum dintr-o istorie a plagiatologiei, Cetatea culturală, nr. 11, 2008; PRELIPCEANU,N. Enciclopedia plagiatului naţional, Viaţa Românească, nr. 3-4, 2008; TĂICUŢU,V. Tiparele lui nenea Iancu, Oglinda literară, nr. 76, 2008; URIAN,T. Punctul pe „i”, România literară, nr. 34, 2008; GRIGURCU,GH. Un duel cu aerul, România literară, nr. 1, 2009; LASCU,I. Defăimarea lui Eminescu, Ramuri, nr. 4, 2009; MARCU,E. „Detractorii lui Eminescu”, vol. 3, Convorbiri literare, nr. 4, 2009; MURAFA,A. Ochiul rece al posterităţii, Oglinda literară, nr. 93, 2009; CISTELECAN,AL. Alexandru Dobrescu sau spiritul polemic pe câmpul de luptă, Cultura, nr. 317, 2011; UŞURELU,C.I. Interviu cu Alexandru Dobrescu, Salonul literar.ro, 29 nov. 2011; COROIU,C. Plagiatul la români (I), Convorbiri literare, nr. 8, 2012 şi (II), nr. 9, 2012.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2023 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania