Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Scriitori botoșăneni. Dorin Popa

  Foto și text preluate din vol. ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, Silvia Lazarovici, Ed. Agata, 2013

POPA, DORIN

Popa Dorinn. 5 iul. 1955, com. Ştiubieni, jud. Botoşani

Poet şi publicist. Studii: şcoala primară (1962-1965) în comuna natală, gimnaziul la Iaşi (1965-1970), Liceul Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc (1970-1972), Liceul „Al.I. Cuza” Iaşi (1973-1974), Liceul „D. Cantemir” Iaşi (1974-1975), Facultatea de Fizică a Universităţii „AL.I. Cuza”Iaşi (1979-1984); studii postuniversitare de jurnalistică la Facultatea de Litere a aceleiaşi universităţi (1994-1996); doctor în filologie.

Redactor şi redactor-şef adj. al revistei studenţeşti Dialog (1979-1983), profesor de fizică la şcolile din Andrieşeni (1984), Larga-Jijia, jud. Iaşi (1984-1985) şi la Liceul Industrial „Victoria” din Iaşi (1985-1990); red.-şef. adj. la revista Timpul (1990), redactor la Unirea (1990), redactor la Editura Universităţii „AL.I. Cuza” din Iaşi (1990-1992), publicist comentator la revista Contemporanul (1991-1999), la revista Cotidianul (1991-1994), şef departament cultural la ziarul Monitorul/Ziarul de Iaşi (1992-1997), red. la Ultimul cuvânt (1993); realizator de emisiuni culturale TV la posturile Europa Nova şi TeleM (1992-1997), realizator al emisiunii „Exerciţii de înţelegere”, radio Nord-Est, Iaşi (1998-2000); lector asociat (1996-1999), lector titular (din 1999), apoi conferenţiar univ. dr. (din 2007) la Facultatea de Litere a Universităţii „AL.I. Cuza” din Iaşi, Departamentul de Jurnalistică şi Ştiinţele Comunicării, expert evaluator al CNCSIS (2004-…) şi ARACIS (2007-…). Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1993), membru al Asociaţiei Formatorilor din Jurnalism şi Comunicare, membru fondator al Asociaţiei Române de Studii Semiotice, membru al PEN Club, vicepreşedinte al World Congress of Poetry Research and Recitation (1996).

Debut cu versuri în revista Convorbiri literare (1973); colaborări cu articole socio-politice, cronici dramatice, de carte şi plastice, poezii la: Amfiteatru, Apostrof, Contemporanul, Convorbiri literare, Cotidianul, Cronica, Echinox, Luceafărul, Opinia studenţească, Orizont, Poesis, Poezia, România literară, Steaua, Timpul, Vatra, Viaţa Românească, Viaţa studenţească, Neuropa (Luxenburg), Revista universitară din Tucson (Arizona, SUA), L’encrier (Franţa) ş.a., realizator de emisiuni Radio şi TV Iaşi.

Debut editorial în volumul colectiv 11 poeţi (Iaşi: Junimea, 1981); în acelaşi an obţine premiul revistei Echinox, iar în 1983 Premiul I pentru Poezie la Concursul Naţional de creaţie studenţească, Craiova; Premiul pentru poezie pe anul 1992, Satu Mare, Premiul pentru publicistică al rev. Cronica (1992), Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi (1994), Premiul I la Concursul Literar Internaţional „Jean Monet”(ed. a 4-a, Genova, 1995), Premiul II la Grand Prix International (Marsilia, 1996), Diploma de onoare la Muses d’Or şi la Concursul „La plume d’Or (Franţa, 1996), Marele Premiu al Juriului la Concursul Cercului „Amelie Murat” (Clermont-Ferand, Franţa, 1997), Prima menţiune a Concursului de Poezie organizat la al XVIII-lea Congres Mondial al Poeţilor, Bratislava (1998); Honorary Doctor of Literature – titlu acordat de Academia Mondială de Arte şi Cultură, aprobată de UNESCO, 2002.

Figurează în volume colective şi antologii: Caietul debutanţilor 1982 (Bucureşti: Albatros, 1984), Incertitudes (Montreal, 1992), Se apropia sfârşitul secolului (Piatra-Neamţ: Biblioteca „Antiteze”, 1992), Streiflicht (Kastellaun: Editura Dionysos, 1994), City of Dream and Whispers (Iaşi-Oxford-Portland: The Center of Romanian Studies, 1998), Un sfert de veac de poezie (Bucureşti: Fundaţia Luceafărul, 1998), Caiete internaţionale de poezie (S.U.A., 2002), Actele Colocviului Internaţional „Circulaţia modelelor culturale în spaţiul euroregiunilor” (Galaţi: Ed. Fundaţiei Culturale „Dunărea de Jos”, 2005), Wall of Silence/El Muro del Silencio/Zidul tăcerii (ed. trilingvă sp./engl./rom.; Madrid: Huerga & Fierro Editores, 2007), Noaptea condeierilor (Iaşi: Cronica, 2008).

 

OPERA: Utopia posesiunii (poezii; Iaşi: Junimea, 1990) – Premiul pentru debut acordat de Asociaţia Scriitorilor din Moldova, Fără întoarcere (poezii; Iaşi: Institutul European, 1992) – Premiul pentru poezie acordat de rev. Poesis (Satu Mare), Convorbiri euharistice. Convorbiri cu Petre Ţuţea, Neagu Djuvara, Sorin Dumitrescu şi Andrei Pleşu (Iaşi: Institutul European, 1992) – Premiul pentru publicistică acordat de rev. Cronica (Iaşi), Poesis: Elf lyrische Miniaturen (vol. bilingv rom.-germ.; Kastellaun: Editura Dionysos, 1993; reed. 1996), Tentativă de spovedanie (poezii; Iaşi: Dab, 1994) – Premiul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, Poemes (lb. fr., Saint-Malo: La Maison Internationale de Poesis, 1995), Ce mai aştept (poezii; Timişoara: Helicon, 1996), Moartea mea – Viaţa mea (versuri; Iaşi: Apollonia, 1997), Niemand versteht niemanden = Personne ne comprend personne = Nimeni nu înţelege pe nimeni (poezii, ed. trilingvă rom.-germ.-fr.; Iaşi: Polirom, 1998), Ce ţi-e scris = Your Destiny (poeme, ed. bilingvă rom.-engl.; Iaşi: Institutul European, 1998), Perdoname = Iartă-mă (versuri, ed. bilingvă rom.-span.; Iaşi: Moldova, 1999), Convorbiri euharistice. II. Dialoguri cu Alexandru Paleologu, părintele Galeriu, Nicolae Breban (Iaşi: Institutul European, 2000), Când o femeie vine către tine (Iaşi: Fides, 2001), For Ever, for Never (poems; Iaşi: Fides, 2001), Introducere în studiul şi istoria mass-media (curs univ.; Iaşi: Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2002), Mass-media, astăzi (Iaşi: Institutul European, 2002), Cu părintele Galeriu, între Geneză şi Apocalipsă (Bucureşti: Harisma, 2002), Textul jurnalistic (curs univ.; Iaşi: Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2002; ed. rev. şi ad., 2004), Genuri şi specii jurnalistice (Galaţi: Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, 2003), My Death – My Life (poezii; Iaşi: Ed. Stand@rt, 2004), Tehnici de colectare a informaţiei (curs univ.; Galaţi: Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos, 2004), Când o femeie pleacă (poezii; Botoşani: Axa, 2005), Comunicare şi publicitate (Bucureşti: Tritonic, 2005), Aspecte ale receptării mesajului mediatic (Galaţi: Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, 2005), Scriitorii şi politica: 1990-2007. Dialog cu Liviu Antonesei (Iaşi: Institutul European, 2007), Povestea mea: alia avatar (Cluj-Napoca: Dacia XXI, 2011); (coord.): De nota 10. Licenţă Jurnalism (Iaşi: Pim, 2006), Jurnalistul Camil Petrescu (Iaşi: Institutul European, 2007).

În colab. cu E. Popa: La cumpăna luminii (poezii pentru copii; Piatra-Neamţ: Alfa, 1999).

Publică, în traducere, poezii în: Italia, Franţa, India, Luxenburg, Germania, Canada, S.U.A., Venezuela, Spania, Portugalia, Anglia, Coasta de Fildeş.

 

REFERINŢE:

 

HOLBAN,I. Salonul refuzaţilor. – Iaşi: Moldova, 1995; FAIFER,F. Faldurile Mnemosynei. – Iaşi: Junimea, 1999; BUCUR,R. Poeţi optzecişti (şi nu numai) în anii ’90. – Piteşti: Paralela 45, 2000; CISTELECAN,AL. Top ten. – Cluj-Napoca: Dacia, 2000; AXINTE,Ş. POPA, Dorin în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 5: P-R. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2006; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. 2: M-Z. – Piteşti: Paralela 45, 2006; BUSUIOC,N. Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani: dicţionar. – Ed. a 3-a, rev. şi ad. – Iaşi: Vasiliana’98, 2009; ILIE,E. Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane: autori, cărţi, teme. – Iaşi: Editura Fundaţiei Culturale Poezia, 2011.

*

DIACONESCU,N. „Utopia posesiunii”, Ramuri, nr. 7, 1990; GÂRBEA,H. „Utopia posesiunii”, Luceafărul, nr. 18, 1990; HOLBAN,I. Hergheliile întunericului, Cronica, nr. 19, 1990; MOGA,M. „Utopia posesiunii”, Luceafărul, nr. 22, 1990; ŞTEFĂNESCU,ALEX În contratimp, România literară, nr. 47, 1990; ANDRIESCU,AL. În plină epocă modernă…, Cronica, nr. 9, 1991; BURDUŞEL,R. Iaşi. Bolile istoriografiei comuniste, Contemporanul, nr. 46, 1991; COŞOVEI,T. Avansarea la gradul de cenuşă, Contemporanul, nr. 20, 1991; COŞOVEI,T. „Utopia posesiunii”, Contemporanul, nr. 20, 1991; MUSLEA,I. Furia (sau utopia) posesiunii, Tribuna, nr. 48, 1991; SPIRIDON,V. Elegia sudurii fisurate, Luceafărul, nr. 14, 1991; SPIRIDON,V. Sentimentul poetic al fiinţei, Familia, nr. 4, 1991; CISTELECAN,AL. Recuperări şi tandreţe, Luceafărul, nr. 43, 1992; CONSTANTINESCU,R. Tentativa de seducere, România literară, nr. 40, 1992; CUŢITARU,C.L. O tipologie pentru liniştea noastră, Contrapunct, nr. 33, 1992; DRAGOLEA,M. Convorbirile ca „Fragmente luminoase”, Steaua, nr. 11-12, 1992; FAIFER,F. Cvartet, Cronica, nr. 15, 1992; HOLBAN,I. Noul romantism, Cronica, nr. 22, 1992; IACOB,M. Actualitate şi euharistie, România literară, nr. 34, 1992; MUREŞAN,I. Cronica unei morţi anunţate, Tribuna, nr. 43, 1992; SCARLAT,GR. „Fără întoarcere”, Poesis, nr. 10-11, 1992; CUŢITARU,C.L. „Fără întoarcere”, Dacia literară, nr. 9, 1993; HOLBAN,I. Poezia ca o rană deschisă: Dorin Popa, Contemporanul, nr. 39, 1993; SPIRIDON,V. „Utopia posesiunii”, Poesis, nr. 1-2, 1993; VOINESCU,R. Totuşi poetic…, România literară, nr.1, 1993; GEORGE,T. „Poesis: Elf lyrische Miniaturen: 11 miniaturi lirice”, Contemporanul, nr. 10-11-12, 1994; GEORGESCU,T. Salvarea prin iubire, Timpul, nr. 3, 1994; HOLBAN,I. Cine şi cum ne traduce, Cronica, nr. 2, 1994; MIHAIU,V. Când sunt atinse limitele, Steaua, nr. 3, 1994; TAMAŞ,CR. „… pe viaţă şi pe moarte cu patimă dansez…”, Dacia literară, nr. 14, 1994; ALEXIU,M. Fiindcă există Dostoievski mi-e mai uşor să înţeleg existenţa lui Dumnezeu, Cronica, nr. 3, 1995; BĂDĂRĂU,G. Lirism coşmăresc, Timpul, nr. 6, 1995; CISTELECAN,AL. O tentativă de antologie, Luceafărul, nr. 2, 1995; HOLBAN,I. Dorin Popa, despre dragoste, despre singurătate, Revista română, nr. 1, 1995; SOVIANY,O. Poezie şi exorcism, Contemporanul, nr. 6, 1995; HOLBAN,I. „Poemes”, Contemporanul, nr. 32, 1996; Tradus şi traducători, Symposion, nr. 15, 1996; TURTUREANU,N. Un poet laureat: Dorin Popa, Cronica, nr. 13-14, 1996; FAIFER,F. Născut pentru a suferi, Timpul, nr. 2, 1997; HOLBAN,I. Scrisori în bătaia vânturilor pe – o vreme amorţită, Adevărul literar şi artistic, nr, 361, 1997; C.D. Măinile tale – aripile ude, Colloquium, nr. 1, 1998; MODORANU,G. „Moartea mea – viaţa mea”, Dacia literară, nr. 28, 1998; ROŞIORU,I. „Moartea mea – viaţa mea”, Tomis, nr. 10, 1998; LUŢĂ,V. Caligrafii poetice, România literară, nr. 31, 1999; *** Salonul literar: Dorin Popa, Cronica, nr. 5, 2001; HURJUI,I. „Când o femeie vine spre tine”, Cronica, nr. 10, 2001; STEROM,V. Banca de metafore, Cronica, nr. 7, 2001; ANTONESEI,L. Introducere în studiul şi istoria mass-media.Textul jurnalistic, Timpul, nr. 11, 2002; CIOPRAGA,C. Dorin Popa: măştile poetului, Convorbiri literare, nr. 10, 2002; CUŢITARU,V. Obiectivitatea subiectivităţii, Contemporanul, nr. 24, 2002; CUŢITARU,C.L. Teoria şi istoria jurnalismului, Observator cultural, nr. 142, 2002; IACOB,O. Sub semnul autenticităţii, Convorbiri literare, nr. 6, 2002; ILIE,E. „Cînd o femeie pleacă”, Poezia, nr. 3, 2006; BREBU,C.E. Comunicarea – o nouă religie, Ateneu, nr. 1, 2008; IOVĂNEL,M. Dorin Popa în dialog cu Liviu Antonesei – „Scriitorii şi politica: 1990-2007”, Cultura, nr. 21, 2008; ILIE,E. Iaşul poetic de azi: Dorin Popa, Cronica, nr. 12, 2010; BULEU,C.R. Ontologii fragmentate, Apostrof, nr. 11, 2012; CHIPRIAN,C. Tânăr aşa cum n-am fost niciodată, Dacia literară, nr. 11-12, 2012; RACHIERU,A.D. Dorin Popa sau gâlceava sinelui, Convorbiri literare, nr. 9, 2012; ROTARU,A. „Nu ne putem ocoli pe noi înşine”: [interviu], Cronica veche, nr. 3, 2012; TURTUREANU,N. [N.T.] Avatarurile lui Dorin, Cronica veche, nr. 3, 2012; POPESCU,I.E. Obsesia eului tragic, Vatra veche, nr. 1, 2013.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania