Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Scriitori botoșăneni. EMIL IORDACHE

Foto și text preluate integral din volumul ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, autor: Silvia Lazarovici, Editura Agata, Botoșani, 2013 (www.agata.ro)

Iordache, EmilIORDACHE, EMIL

n. 16 dec. 1954, com. Movileni, jud. Iaşi – m. 12 oct. 2005, Iaşi

Critic şi istoric literar, traducător, publicist.

A absolvit şcoala primară şi gimnaziul în comuna natală (1961-1968), Liceul Industrial de Construcţii civile Iaşi (1968-1974), Facultatea de Filologie a Universităţii „Al.I, Cuza” din Iaşi, secţia limba şi literatura rusă – limba şi literatura română (1975-1979). Doctor în filologie cu teza Semiotica traducerii poetice (Universitatea de Vest din Timişoara, 1993).

După absolvire a funcţionat ca profesor în învăţământul gimnazial din satele Bodeasa şi Sârbi, jud. Botoşani (1979-1984), secretar de redacţie al revistei culturale Caiete botoşănene (1984-1990), referent la Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Botoşani (1985-1989), consilier la Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Botoşani (1989-1990), din 1990 asistent, lector, conf.dr. şi apoi prof. dr. la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, şef la Catedra de Slavistică (2001); secretar general de red. al rev. Convorbiri literare (1995-2001), secretar de red. al rev. de cultură Kitej-grad (1998-2000), secretar gen. de red. al rev. Însemnări ieşene (2004-2005). Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1990) şi al Asociaţiei Slaviştilor din România.

Premiul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, pentru anii 1994 şi 1997, Premiul Naţional pentru traduceri din literatura universală, 1995, Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru traducere, 2002, Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categ. A (2004).

Debutează în SLAST (1982), colaborând apoi cu studii şi articole de critică şi istorie literară, poezii, recenzii, prezentări de carte şi traduceri în: Ateneu, Caiete botoşănene, Contrapunct, Convorbiri literare, Cronica, Dacia literară, Kitej-grad, Luceafărul, Moldova, Obiectiv, Observator cultural, Poesis, Poezia, Porto Franco, România literară, Steaua, Studii de slavistică, Timpul ş.a.

OPERA: Semiotica traducerii poetice (Iaşi: Editura Pan, 1994, ed. a 2-a, Iaşi: Junimea, 2003), Carte către Serghei Esenin (Iaşi: Timpul, 1995), Evadări din Zoorlanda (Iaşi: Moldova, 1997) – Premiul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România pentru critică şi istorie literară, Serghei Esenin: Omul şi Poetul (Iaşi: Junimea, 1998), Literatura orizontală (Iaşi: Timpul, 1998), Cărţile de pe masă (Iaşi: Timpul, 2000), Studii despre Gogol (Iaşi: Timpul, 2000; Iaşi: Alfa, 2005), Ghid de conversaţie român-rus (Iaşi: Polirom, 2000; ed. a 2-a, 2005), Persanul cu nas de argint (studii şi eseuri; Iaşi: Tipo Moldova, 2002), Ca şi cum (studii şi eseuri; Iaşi: Junimea, 2003), Ghid de conversaţie rus-român (Iaşi: Polirom, 2003), Variaţiuni pe marginea Subteranei (studii şi eseuri; Iaşi: Convorbiri literare, 2004), Poeme fără mască (Botoşani: Axa, 2008; ed. a 2-a, rev. şi ad., 2011), Prelegeri de iconologie (Iaşi: Vasiliana’98, 2010); în colab. cu Gellu Dorian publică vol. Paşii poetului („Eminescu în spaţiul românesc”; Bucureşti: Sport-Turism, 1989; ed. a 2-a, Iaşi: Timpul, 2000).

Traduceri: F. Abramov – Casa (Bucureşti: Univers, 1985), T. Zulfikarov – Poemele peregrinării (Bucureşti: Univers, 1990), L. Şestov – Începuturi şi sfârşituri (Iaşi: Institutul European, 1993), B. Pasternak – Doctor Jivago (Iaşi: Moldova, 1994, reed.) – Premiul Naţional pentru traduceri din lit. univ.(1995), Doctor Jivago: [poeziile lui Iuri Jivago (versurile din roman)](Timişoara: Helicon, 1996), J. Toland – Adolf Hitler (vol. 1, Iaşi: Moldova, 1995), D. Brodski – Din nicăieri cu dragoste (Iaşi: Timpul, 1995), V. Nabokov – Clipa de curaj sau drumul spre Zoorlanda (Piatra Neamţ: Panteon, 1996), F.M. Dostoievski – Însemnări din subterană (Iaşi: Timpul, 1996), D. Merejkovski – Gogol şi diavolul (Iaşi: Fides, 1996), Rusia bolnavă (Iaşi: Fides, 1997), Evanghelia necunoscută (Iaşi: Fides, 1997), A. Platonov – Marea subterană (Iaşi: Moldova, 1997), O. Vrabie – Opera completă (Iaşi: Safir, 1997), F.M. Dostoievski – Idiotul (Iaşi: Polirom, 1998, reed. 2000,…), Jurnal de scriitor (în colab., vol. 1-3; Iaşi: Polirom, 1998-2000; reed. 2006; ed.a 3-a, 2008), P. Florenski – Stâlpul şi temelia adevărului (în colab.; Iaşi: Polirom, 1999), A.S. Puşkin – Talismanul (Iaşi: Polirom, 1999), V.F. Vostokov – Incursiune în medicina indo-tibetană (Iaşi: Polirom, 2001), N.V. Gogol – Opere (vol. 2-3; Iaşi: Polirom, 1999-2001), N. Nazarbaev – Kazahstan2030 (Chişinău: Novitas, 2001), În torentul istoriei (Chişinău: Novitas, 2001), A. Mariengof – Serghei Esenin aşa cum a fost (Iaşi: Junimea, 2002), D. Harms – Mi se spune capucin (Iaşi: Polirom, 2002; 2007), Al. Blok – Versuri despre preafrumoasa doamnă (Chişinău: Cartier, 2003), V. Nabokov – Glorie (Iaşi: Polirom, 2003; 2008), L. Tolstoi – Anna Karenina (2 vol., Iaşi: Polirom, 2003; ed. a 2-a, 2007), A. Platonov – Moscova cea fericită şi alte nuvele (Iaşi: Polirom, 2003), F.M. Dostoievski – Jucătorul şi alte microromane (Iaşi: Polirom, 2003; 2011), V. Erofeev – Moscova-Petuşki (Chişinău: Cartier, 2004), V. Makanin – Underground sau Un erou al timpului nostru (Iaşi: Polirom, 2004), M. Bulgakov – Însemnările unui tânăr medic (în colab.; Iaşi: Polirom, 2005), F.M. Dostoievski – Însemnări din subterană şi alte microromane (în colab.; Iaşi: Polirom, 2007), N.V. Gogol – Mantaua (în colab.; Iaşi: Polirom, 2007), V. Kelsiev – fragm. Iaşii din cartea Galiţia şi Moldova (în Convorbiri literare, nr. 9, 2008), N.V. Gogol – Suflete moarte (Iaşi: Polirom, 2012).

Îngr. de ediţii: F.M. Dostoievski – Jurnal de scriitor, vol. 1-3 (Iaşi, 1998-2000), N.V. Gogol – Opere, vol. 1 (Buc., 1998), N.V. Gogol – Opere, vol. 1-3 (Iaşi, 1999-2001), P. Florenski – Stîlpul şi temelia adevărului (Iaşi, 1999), M. Eminescu – CD- ROM (partea rusă), (Buc., 2000), M. Eminescu – Poezii/Stihi (vol. bilingv; Buc., 2000), Z. Herbert – 89 de poezii (Iaşi, 2001), N.V. Gogol – Suflete moarte (Bucureşti, 2011; Iaşi, 2012), Mantaua; Nasul; Însemnările unui nebun (coord. şi trad. în colab.; Iaşi, 2012), D.S. Merezukovski – Evanghelia necunoscută (Bucureşti, 2012).

Prefeţe, postfeţe, studii introd., aparat critic la vol.: F. Abramov – Casa (Buc., 1985), T. Zulfikarov – Poemele peregrinărilor (Buc., 1990), B. Pasternak – Doctor Jivago (Iaşi, 1993), I. Brodski – Din nicăieri cu dragoste (Iaşi, 1995), A. Ştefanachi – Camera cu magnolii (Iaşi, 1994), V. Nabokov – Clipa de curaj… (Piatra Neamţ, 1996), D. Merejkovski – Gogol şi diavolul (Iaşi, 1996), Gh. Şerban – Ieşirea din sferă (Piatra Neamţ, 1996), D. Merejkovski – Rusia bolnavă (Iaşi, 1997), A. Dumitraşcu – Mesagerul (Iaşi, 1997), Olga Vrabie – Opera completă (Iaşi, 1997), A. Platonov – Marea subterană (Iaşi, 1997), C.M. Spiridon – Întotdeauna ploaia spală eşafodul (Botoşani, 1997), V. Proca – Cerul pe pământ (Iaşi, 1998), F.M. Dostoievski – Idiotul (Iaşi, 1998; ed. a 2-a, 2007; ed. a 3 a, 2011), F.M. Dostoievski – Jurnal de scriitor (3 vol.; Iaşi, 1998-2000), N.V. Gogol – Opere, vol. 1 (Buc., 1998), I. Ciurea – Nelinişti (Iaşi, 1998), F.M. Dostoievski – Scrieri politice (Iaşi, 1998), N.V. Gogol – Opere (3 vol.; Iaşi, 1999-2001), C. Conachi – Visul amoriului (Iaşi, 2000), C.M. Spiridon – Pornind de la zero (Buc., 2000), Junimea şi Bolta rece (Iaşi, 2001), I. Spătaru – Marele albastru (Iaşi, 2001), C. Anuţă – Pe valurile purgatoriului (Iaşi, 2001), F.M. Dostoievski – Nopţi albe…(Iaşi, 2002), A. Mariengof – Serghei Esenin aşa cum a fost (Iaşi, 2002), D. Harms – Mi se spune capucin (Iaşi, 2002), V. Nabokov – Glorie (Iaşi, 2003), A. Platonov – Moscova cea fericită şi alte nuvele (Iaşi, 2003), M. Bulgakov – Garda albă (Iaşi, 2003), V. Erofeev – Moscova-Petuşki (Iaşi, 2003), M. Bulgakov – Scene moscovite (Iaşi, 2004).

 

REFERINŢE:

 

ŞTEFANACHI,A. Lampa lui Aladin. – Iaşi: Moldova, 1998; IVANOF,L. Personalităţi ieşene ale minorităţilor naţionale. – Iaşi, 2000; MOLDOVAN,S. Comunitatea ruşilor lipoveni: ghid de prezentare. – Bucureşti: Ararat, 2004; AXINTE,Ş. IORDACHE, Emil în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 3: E-K. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2005; GRIGURCU,GH. De la un critic la altul. – Iaşi: Editura Revistei Convorbiri literare, 2005; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. 1:A-L. – Piteşti: Paralela 45, 2006; BUSUIOC,N. Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani: dicţionar. – Ed. a 3-a, rev. şi ad. – Iaşi: Vasiliana’98, 2009; APETROAIE,L.(antolog.) – Emil Iordache – un univers de personaje: (volum monografic). – Iaşi: Vasiliana’98, 2012.
*
DORIAN,G. Cultura poetului tânăr, o opţiune a timpului nostru – Emil Iordache, Caiete botoşănene, nr. 1, 1987 (Ateneu); AVĂDANEI,ŞT. Cărţi ale Centenarului Eminescu, Ateneu, nr. 11, 1989; BACIU,M. Gellu Dorian şi Emil Iordache – „Paşii poetului”, Caiete botoşănene, nr. 8, 1989 (Ateneu); BOERIU,I.V. Peisaje ipoteştene în poezia lui Eminescu, Familia, nr. 6, 1991; DORIAN,G. Emil Iordache, Jurnalul de Botoşani, nr. 42, 1994; BĂDĂRĂU,G. „Semiotica traducerii poetice”, Dacia literară, nr. 1, 1996; BĂDĂRĂU,G. Integrare europeană: „Semiotica traducerii poetice”, de Emil Iordache, Dacia literară, nr. 20, 1996; BĂDĂRĂU,G. Troica rusească. Nevoia de melos, Convorbiri literare, nr. 2, 1997; BĂLĂNESCU,S. „Evadări din Zoorlanda”, Dacia literară, nr. 32, 1999; COROIU,C. A apărut un nou Gogol, Adevărul literar şi artistic, nr. 460, 1999; GRIGURCU,GH. „Literatura orizontală”, România literară, nr. 42 şi 43, 1999; ALECSA,L. „Cărţile de pe masă”, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 4, 2000; APETROAIE,L. „Paşii poetului” şi locurile naşterii poeziei, Ziua de Iaşi, nr. 667, 2000; BĂDĂRĂU,G. Eseul la cote maxime, Convorbiri literare, nr. 1, 2000; EVSEEV,I. E.Iordache – „Studii despre Gogol”, Zorile, nr. 2, 2000; GRIGURCU,GH. Un Gogol dezideologizat, România literară, nr. 46, 2000; SAVITESCU,I. Trasee eminesciene, Convorbiri literare, nr. 11, 2000; PĂRPĂUŢĂ,R. Tiradele vieţii literare ieşene, Observator cultural, nr. 75, 2001; APETROAIE,L. Vine potopul, dacă nu cumva a şi venit: dialog cu scriitorul Emil Iordache, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 4, 2002; COJOCARU,D. Salahoria rinofugală, Convorbiri literare, nr. 11, 2002; COTORCEA,L. Semnificative isprăvi, Convorbiri literare, nr. 3, 2003; CREŢU,B. Ultimul suspin al maurului, Convorbiri literare, nr. 11, 2005; IVANOV,L. Serile cu Emil Iordache, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 4, 2005; Feed Back, nr. 11, 2005; SAVITESCU,I. Emil Iordache, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 4, 2005; SAVITESCU,I. Stâlpul şi Temelia Adevărului, Cronica, nr. 12, 2005; TURTUREANU,N. Emil [Iordache]: un personaj, Dacia literară, nr. 6, 2005; COJOCARU,D. Cei şapte ani de acasă: [amintiri despre Emil Iordache], Convorbiri literare, nr. 1, 2006; DANILOV,N. Cu Emil Iordache, conversând despre Esenin, Viaţa Românească, nr. 11-12, 2006; MARCU,E. „Variaţiuni pe marginea subteranei”, Convorbiri literare, nr. 4, 2006; MAZILU,D. Despre traducătorul Emil Iordache, Dacia literară, nr. 6, 2006; ULMU,B. O carte năucitoare datorată lui Emil, Dacia literară, nr. 6, 20006; CIOBOTARI,C. În satul natal al lui Emil Iordache, Kitej-grad, nr. 1-2, 2007; DORIAN,G. Emil Iordache – „Poeme fără mască”, Convorbiri literare, nr. 12, 2008; DORIAN,G. Emil Iordache – poetul, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 3-4, 2008; MARCU,E. Emil Iordache – „Poeme fără mască”, Convorbiri literare, nr. 12, 2008; POPA,D.R. Doctor Jivago: 50 de ani mai târziu, Viaţa Românească, nr. 3-4, 2008; PAPUC,L. „Poeme fără mască”, Revista română, nr. 4, 2009; PATRAŞ,A. Din sertarul lui Emil, Convorbiri literare, nr. 10, 2009; ALECSA,L. Poeme grele şi fără de mască, Hyperion, nr. 10-11-12, 2011; BEJENARU,I. „Poeme fără mască”, Luceafărul (Botoşani), nr. 12, 2011; CREŢU,B. Emil Iordache – poetul care ar fi putut deveni, Contemporanul-ideea europeană, nr. 10, 2011; Hyperion, nr. 7-8-9, 2011; CREŢU,B. „Poeme fără mască”, Ţara de Sus, nr. 3-4, 2011; PAPUC,L. „Prelegeri de Iconologie”, Revista română, nr. 3, 2011; PEREGRINUS „Prelegeri de iconologie”, Convorbiri literare, nr. 1, 2011; PEREGRINUS „Poeme fără mască”, Convorbiri literare, nr. 12, 2011; APETROAIE,L. „Poeme fără mască”, Dacia literară, nr. 5-6, 2012.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania