Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Scriitori botoșăneni. Sașa PANĂ (David Alexandru Binder)

     Text si foto preluate integral din vol. ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, autor: Silvia LAZAROVICI, Ed. Agata, 2013

Sașa, Pană   PANĂ, SAŞA (David Alexandru Binder)

n. 8 aug. 1902, Bucureşti/9 aug. 1902, Dorohoi – m. 22 aug. 1981, Bucureşti

Poet, prozator şi publicist. A absolvit Şcoala Primară de Băieţi nr. 1 „Gh. Asachi” (prom. 1913) şi Gimnaziul „Grigore Ghica Voievod” la Dorohoi (prom. 1917), studii liceale la Dorohoi şi Bucureşti – Liceul „Matei Basarab” (prom. 1921), Facultatea de Medicină din Iaşi (2 ani), Institutul Medico-Militar Bucureşti (prom. 1927).

Debut publicistic în ziarul Luptătorul (1921) şi în revista Rampa (cu Poveste simplă, semnată Saşa Pană, 1922); colaborări la publicaţii periodice: Adevărul, Adevărul literar şi artistic, Alge (pseud. Sesto Pals), Aşa, Azi, Bilete de papagal, Caiete de poezie, Clopotul, Contemporanul, Cuvântul liber, Dimineaţa, Facla, Flacăra, Frize, Gazeta Dorohoiului, Gazeta literară, Licăriri, Luceafărul, Meridian, Opinia, Opinia publică, Pagini literare, Prospect, Revista Fundaţiilor Regale, România liberă, România literară, Secolul 20, Steaua, Strada, Tânărul scriitor, Veac nou, Viaţa Românească, Vremea ş.a.; a editat revista Unu (titlul iniţial – Avangarda literară, lansată în colab. cu Moldov), ultima mare revistă de avangardă din România (Dorohoi, apr.-nov.1928; Bucureşti, mai 1929-dec. 1932; sept. 1935), grupând aici numeroase personalităţi ale epocii: Ion Călugăru, Moldov, Geo Bogza, Aurel Baranga, Ilarie Voronca, Urmuz, Victor Brauner, B. Fundoianu, Miron Radu Paraschivescu, Ştefan Roll; întemeiază Editura Unu (1930) în cadrul căreia publică versurile poeţilor: Urmuz, Ştefan Roll, Tristan Tzara, Ilarie Voronca ş.a.; a condus revistele Orizont (1944-1948) şi Educaţia artistică (1948-1952), redactor la Revista literară şi Flacăra, a apărut un timp şi în colegiul de redacţie al ziarului Scânteia; activitate de traducător, îngrijitor de ediţii, antologator.

Figurează în antologiile: Poezia muncii şi a libertăţii (Bucureşti: Confederaţia Generală a Muncii din România, 1946), Misiunea scriitorului contemporan. Idei şi atitudini literare (Bucureşti: Editura Eminescu, 1974), Poesis – poètes roumains contemporains (Bucureşti: Editura Eminescu, 1975), Avangarda literară românească (Bucureşti: Minerva, 1983), Literatura românească de avangardă (Bucureşti: Humanitas, 1997), Antologia poeziei româneşti culte de la Dosoftei până în 1993 (Bucureşti: Teora, 1998), Antologia poeziei româneşti de la origini până azi (Piteşti: Paralela 45, 1998), Deliruri şi delire: o antologie a poeziei onirice româneşti (Piteşti: Paralela 45, 2000).

OPERA: Răbojul unui muritor: Strofe banale (Bucureşti: Lupta, 1925), Diagrame (Bucureşti: Editura Unu, 1930), Echinox arbitrar (prozopoeme; Bucureşti: Editura Unu, 1931), Viaţa romanţată a lui Dumnezeu (prozopoeme; Bucureşti: Editura Unu, 1932; reed. Cluj-Napoca: Dacia, 2003), Cuvântul talisman (versuri; Bucureşti: Editura Unu, 1933), Călătorie cu funicularul (plachetă; Bucureşti: Editura Unu, 1934; reed. Bucureşti: Editura Vinea, 2009; reed. 2012), Sadismul adevărului (Bucureşti: Editura Unu, 1936; reed. 1939; reed. Cluj-Napoca: Dacia, 2009), Iarba fiarelor (Bucureşti: Editura Unu, 1937), Vladimir (versuri; Bucureşti: Editura Unu, 1937), Munţii noaptea neliniştea (plachetă; Bucureşti: Editura Unu, 1940), Atentat la bunele tabieturi (colaje; Bucureşti: Editura Unu, 1942; reed. Bucureşti: Litera, 1970), Pentru libertate (versuri; Bucureşti: Steaua Artei, 1945), Plecări fără ancoră (versuri; Bucureşti: Steaua Artei, 1946), Poeme fără de imaginaţie (Bucureşti: Socec, 1947), Erată la „Introducere în modernism” de Dinu Stegărescu (Bucureşti: Orizont, 1947), Tâlbâc, Tureatcă & Co. (proză satirică; Bucureşti: Socec, 1948), A fost odată … şi nu va mai fi ! (schiţe şi nuvele; Bucureşti: Editura de Stat, 1949), Cordonul sanitar (nuvelă; Bucureşti: E.P.L.A., 1949), Misiunea trebuie îndeplinită (proză; Bucureşti: DSPA, 1950), Teatru mic (şase piesete; Bucureşti, 1950), În preajma mutărilor (schiţe şi povestiri satirice; Bucureşti: E.P.L., 1965), Poeme şi poezii, alese din cărţi şi din sertar (1925-1965) (Bucureşti: E.P.L., 1966), Aurel Mărculescu (album)/text de Saşa Pană (Bucureşti: Meridiane, 1967), Atentat la bunele tabieturi: Album. Hârtii lipite. Frontispiciu poeme – Lumina în relief (colaje; Bucureşti: Litera, 1970), Prozopoeme (Bucureşti: Minerva, 1971), Născut în ’02 (memorii, file de jurnal, evocări; Bucureşti: Minerva, 1973), Culoarea timpului (poeme; Bucureşti: Cartea Românească, 1977), Viaţa romanţată a lui Dumnezeu, Diagrame şi Echinox arbitrar (Cluj-Napoca: Dacia, 2006), Prezentări (medalioane critice şi evocări: 1934-1946; Bucureşti: Tracus Arte, 2012; ed. a 2-a, Bucureşti: Bibliotheca Bucureştilor, 2012), Călătorie cu funicularul (Bucureşti: Editura Vinea, 2012) ; în colab. cu Maria Radovan – Aşa întrecere înţeleg şi eu (teatru; Bucureşti, 1949).

Traduceri: P. Eluard – Animalele şi oamenii lor. Oamenii şi animalele lor (Bucureşti, 1938), I. Voronca – Poeme (Bucureşti, 1961), Mic manual de fericire perfectă (ed. bilingvă fr.-rom.; Bucureşti, 1973).

Îngr. de ed.: [Urmuz] Urmuz (Bucureşti, 1930), Algaze &Grumer (Bucureşti, 1930), Pagini bizare (Bucureşti, 1970), Tristan Tzara – Primele poeme, urmate de Insurecţia de la Zurich (Bucureşti, 1934; ed. Bucureşti, 1971), Suprarealismul şi epoca de după război (Bucureşti, 1947), Ion Călugăru – Casa şoarecilor (Bucureşti, 1958), Ilarie Voronca – Poeme (Bucureşti, 1961), Poeme alese (2 vol.; Bucureşti, 1972), Mic manual de fericire perfectă (ed. bilingv. rom.-fr.; Bucureşti, 1973), Antologia literaturii române de avangardă (Bucureşti, 1969), M. Blecher – Vizuina luminată. Corp transparent (Bucureşti, 1971).

REFERINŢE:

OARCĂŞU,I. Prezenţe poetice. – Bucureşti: E.P.L., 1968; PIRU,AL. Panorama deceniului literar românesc. – Bucureşti: E.P.L., 1968; CUBLEŞAN,C. Miniaturi critice. – Bucureşti: E.P.L., 1969; POP,I. Avangardismul poetic românesc. – Bucureşti: E.P.L., 1969; VALEA,L. Aspecte militante şi progresiste în revista de avangardă „Unu”, în „Botoşani – istorie şi contemporaneitate”. – Botoşani: Comitetul pentru Cultură al Municipiului Botoşani, [1969]; ALEXANDRESCU,M. Confesiuni literare, vol. 1. – Bucureşti: Minerva, 1971; ROTARU,I. O istorie a literaturii române, vol. 2. – Bucureşti: Minerva, 1972; CROHMĂLNICEANU,OV. Literatura română între cele două războaie mondiale, vol.2. – Bucureşti: Minerva, 1974; PANĂ,S. Născut 02. – Bucureşti: Minerva, 1973; CRISTEA,D. Un an de poezie (feb. 1971 – feb. 1972). – Bucureşti: Cartea Românească, 1974; BARBU,E. O istorie polemică… Poezia română contemporană. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1975; STREINU,V. Pagini de critică literară, vol. 5. – Bucureşti: Minerva, 1977; GRIGURCU,GH. Poeţi români de azi. – Bucureşti, Cartea Românească, 1979; TUDORAN,D. Nostalgii intacte. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1982; MICU,D. Modernismul românesc, vol. 1. – Bucureşti: Minerva, 1984; SIMION,E. Scriitori români de azi, vol. 3. – Bucureşti: Cartea Românească, 1984; POP,I. Avangarda în literatura română. – Bucureşti: Minerva, 1990; CĂLINESCU,G. Cronici literare şi recenzii, mai 1932 – decembrie 1933, vol. 2. – Bucureşti: Minerva, 1992; IONESCU,E. Război cu toată lumea. Publicistică românească, vol. 1. – Bucureşti: Humanitas, 1992; CĂLINESCU,G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. – Craiova: Editura Vlad & Vlad, 1993; SCĂRLĂTESCU,D. Semne şi simboluri. Pagini din istoria poeziei româneşti moderne. – Iaşi: Cronica, 1995; MIRODAN,AL. Dicţionar neconvenţional al scriitorilor evrei de limbă română, vol.2. – Tel Aviv: Minimum, 1997; TUDORAN,D. Onoarea de a înţelege: interviuri. – Bucureşti: Albatros, 1998; AMARANDEI,GH. Dorohoiul istoric şi cultural: evocări. – Botoşani: Quadrat, 1999; AMARANDEI,GH. Periodice dorohoiene, vol. 2: 1919-1944. – Botoşani: Axa, 2001; GOCI,A. Geneza şi structura poeziei româneşti în secolul XX. – Bucureşti: Editura 100 + 1 Gramar, 2001; POP,I. PANĂ, Saşa în Dicţionarul scriitorilor români, vol. 3: M-Q. – Bucureşti: Albatros, 2001; IACOB,E. Amintiri fără ţară. – Bucureşti: Meridiane, 2003; MORAR,OV. Avatarurile suprarealismului românesc. – Bucureşti: Univers, 2003; MANU,E. Istoria poeziei româneşti moderne şi moderniste, vol. 2. – Bucureşti: Curtea Veche, 2004; MOANGĂ,E. PANĂ, Saşa în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 5: P-R. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2006; MINCU,M. Avangarda literară românească. – Ed.a 3-a. – Constanţa: Pontica, 2006; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. 2: M-Z. – Piteşti: Paralela 45, 2006; DURNEA,V. Propuneri de recurs. – Iaşi: Demiurg, 2011; *** Epistolar avangardist. – Bucureşti: Tracus Arte, 2012; MANDACHI,D. Dicţionarul personalităţilor dorohoiene. – Botoşani: Quadrat, 2012.
*
BOGZA,G. Arta lui Saşa Pană, Radical, nr. 16-17, 1931; JEBELEANU,E. „Echinocţiu arbitrar”, Rampa, nr. 4018, 1931; CĂLINESCU,G. Editura „Unu”, Adevărul literar şi artistic, nr. 670, 1933; SCARLAT,T. „Cuvântul talisman”, Revista scriitoarelor şi scriitorilor români, nr. 5-6, 1933; PAN,G.D. „Iarba fiarelor”, Lumea românească, nr. 144, 1937; ANDREESCU,S. „Plecări fără ancoră”, Chemarea, nr. 47, 1945; ŞULUŢIU,O. „Poeme fără imaginaţie”, Apărarea, nr. 53, 1947; CROHMĂLNICEANU,OV. S. „Tâlbâc, Tureatcă et Co”, Contemporanul, nr. 37, 1948; VELEA,E. În pragul mutărilor, Gazeta de Botoşani, nr. 35, 1965; BACONSKI,L. Poezia lui Saşa Pană, Steaua, nr. 4, 1967; BRATU,S. De la „Unu” la „Alge”…, Amfiteatru, nr. 2, 1967; PANĂ,S. G. Călinescu despre revista „Unu”, Gazeta literară, nr. 13, 1967; PROTOPOPESCU,AL. „Poeme şi poezii…”, Tomis, nr. 1, 1967; MANOLESCU,N. „Antologia literaturii române de avangardă”, Contemporanul, nr. 41, 1969; RAICU,L. „Antologia literaturii române de avangardă”, România literară, nr. 43, 1969; PANĂ,S. După o jumătate de veac, România literară, nr. 27, 1970; POP,I. „Antologia literaturii române de avangardă”, Steaua, nr. 1, 1970; CRISTEA,D. „Prozopoeme”, România literară, nr. 31, 1971; RAICU,AL. Proiecte literare, România literară, nr. 2, 1971; ROLL,Şt. „Atentat la bunele moravuri”, Contemporanul, nr. 21, 1971; DINU,GH. Adolescenţa unui septuagenar, Contemporanul, nr. 32, 1972; LUCA,E. Saşa Pană septuagenar, România literară, nr. 33, 1972; VRANCEA,I. Virtuţile şi servituţile memorialisticii, Luceafărul, nr. 33, 1973; ZACIU,M. „Născut în’02”, Tribuna, nr. 25, 1973; DUMITRIU,D. „Culoarea timpului”, România literară, nr. 15, 1977; DUMITRIU,D. Saşa Pană. Poetul la 75 de ani, România literară, nr. 31, 1977; NICOLAE,E. „Culoarea timpului”, Cronica, nr. 26, 1977; TEODORESCU,V. Saşa Pană, România literară, nr. 35, 1981; SCURTU,N. Câteva erori ale lui Saşa Pană, SLAST, nr. 22, 1986; IERUNCA,V. Saşa Pană, Familia, nr. 8, 1990; PANĂ,V. Şi adepţii „dicteului automat” scriau scrisori, Manuscriptum, nr. 3-4, 1990; DUMITRAŞCU,A. Învăţăturile doctorului Binder către fiul său, Saşa Pană, România literară, nr. 51-52, 1998-1999; PÂRVULESCU,I. Poemul din pudrieră, România literară, nr. 36, 2001; BUCIU,M.V. Avangardismul excomunicat, Contemporanul, nr. 20, 2002; MOROŞANU,S. Saşa Pană – portret în fărâme, Intertext, nr. 3-4, 2002; POP,I. La centenarul lui Saşa Pană, Apostrof, 12 bis, nr. 9, 2002; ŞERBAN,G. Cele mai vechi amintiri, România literară, nr. 32, 2002; ŢONE,N. „Prin nesfârşiturile de pampas ale poemului”, România literară, nr. 31, 2002; VASILESCU,C. Eseu cu … Saşa Pană, Jurnalul literar, nr. 5, 2005; MEHR,B.M. Marginalii: Saşa Pană, Nicolae Iorga, Contemporanul-ideea europeană, nr. 1, 2007; SELEJAN,A. Momentul literar 1944-1948: Poezia: Saşa Pană, marele convertit, Luceafărul, nr. 2, 2007; ŞERBAN,G. Dogari 36, bornă pe harta avangardei, Observator cultural, nr. 187, 2008; VASILACHE,S. Unicate, România literară, nr. 28, 2008; VASILACHE,S. „Ab ovo”, România literară, nr. 39, 2008; VASILACHE,S. Îndepărtări, România literară, nr. 29, 2010; ZDRU,E. Saşa Pană, Adevărul literar şi artistic, nr. 1024, 2010; MIRONESCU,D. Avangarda în corespondenţă: prietenie literară, Convorbiri literare, nr. 8, 2012; NEAGOE,G. Saşa Pană: multiplicarea unei cărţi, Cultura, nr. 34, 2012; VONCU,R. O raritate bibliografică, România literară, nr. 26, 2012.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania