Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Scriitori botoșăneni. Demostene Botez

   Text și foto preluat integral din vol. ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, Silvia Lazarovici, Ed. Agata,2013

 Botez, Demostene,BOTEZ, DEMOSTENE

n. 2 iul. 1893, sat Hulub, com. Dângeni, jud. Botoşani –
m. 18 mart. 1973, Bucureşti

Poet, prozator, traducător, publicist. A parcurs primele două clase primare în satul natal, apoi următoarele la Botoşani şi Iaşi, la un liceu particular şi la Liceul Internat, absolvit în 1912; Facultatea de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi (licenţa 1915).

Fiind încă elev de liceu, scoate împreună cu colegul său N. Râmniceanu, revista ilustrată cu desene originale – Ignorenţa (Iaşi, 1910). În anul următor apare poezia Cântec în revista Arhiva (nr. 7 din 1911) şi un Sonet în revista Floare albastră (nr. 5-6 din 1912). Adevăratul debut literar este însă considerat cel din revista Viaţa Românească, cu poezia Thais (nr. 5 din 1913).

A pătruns încă de tânăr (1916) în cercul literar al Vieţii Româneşti, mai târziu devenind redactor-şef şi director al acestei reviste (serie nouă, 1965-1973); în 1918 editează la Iaşi revista Arena, împreună cu Ion Vinea, N. Porsena şi A. Hefter; redactor-şef la ziarul politic Dreptatea (1934 – activitate în cadrul P.N.Ţ), redactor-şef la revista Tânărul scriitor (mai 1956 – nov. 1957), colaborări şi la alte publicaţii periodice culturale sau literare: Almanahul literar, Arhiva, Adevărul literar şi artistic, Contemporanul, Convorbiri literare, Cronica, Făclia, Flacăra, Floare albastră, Iaşul literar, Gândirea, Letopiseţi, Luceafărul, Revista Fundaţiilor Regale, România, România literară, Scânteia, Scrisul bănăţean, Steaua, Tânărul scriitor, Teatrul, Torţa, Veac Nou ş.a.

A practicat avocatura timp de mai multe decenii în Iaşi şi Bucureşti, carieră încheiată cu o funcţie însemnată – vicepreşedinte al Uniunii Avocaţilor din România, desfăşurându-şi concomitent bogata activitate literară şi publicistică.

În anul 1920 devine membru al Societăţii Scriitorilor Români, în 1963 – membru corespondent al Academiei Române, iar între anii 1964-1965 deţine funcţia de preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România.

Figurează în antologiile: Antologia poeziei simboliste româneşti (Bucureşti: E.P.L., 1968), Poezia ieşeană contemporană (Iaşi: C.J.C.P., 1968), Poesis – poètes roumains contemporains (Bucureşti: Editura Eminescu, 1975), Antologia poeziei româneşti culte de la Dosoftei până în 1993 (Bucureşti: Teora, 1998), Antologia poeziei româneşti de la origini până azi (Piteşti: Paralela 45, 1998), Eterna iubire (Iaşi: PIM, 2008) ş.a.

OPERA: Munţii (plachetă, debut editorial; Iaşi: [s.n.], 1918) – Premiul „Adamachi” acordat de Academia Română, Floarea pământului (versuri; Iaşi: Viaţa Românească, 1920), Povestea omului (versuri; Iaşi: Viaţa Românească, 1923), Zilele vieţii (Povestea omului, vol. 2; versuri; Bucureşti: Cartea Românească, 1927), Roman perpetuu (nuvele; Bucureşti: Casa Şcoalelor, 1928), În căutarea mea: Călătorii – Europa-Africa-Asia (Bucureşti: Adevărul, 1933), Cuvinte de dincolo (versuri; Bucureşti: Fundaţia pentru literatură şi artă, 1934), Ghiocul (roman; Bucureşti: Editura Naţionala-Ciornei, 1934), Dumnezeu (schiţe; Bucureşti: Editura Librăriei Universala Alcalay, 1936), Înălţarea la cer (roman; Bucureşti: Adevărul, 1937), Comedia umană (Bucureşti: Socec, 1940), Pământ şi om (versuri; Bucureşti: Prometeu, 1942), Lumea cea mică (amintiri; Bucureşti: Cartea Românească, 1944), Obsesia (roman; Bucureşti: Pro-Pace, 1946), Oameni de lut (roman; Bucureşti: Forum, 1947; ed. a 2-a, rev., Bucureşti: E.P.L., 1968), Floarea soarelui (versuri; Bucureşti: E.S.P.L.A., 1953) – Premiul de Stat pentru poezie, Sfredeluş (Bucureşti: Editura Tineretului, 1953), Hoţu şi Pachiţa (Bucureşti: Editura Tineretului, 1954), Versuri alese (Bucureşti: E.S.P.L.A., 1955), Oameni în lumină (versuri; Bucureşti: Editura Tineretului, 1956), Curcubeu peste Dunăre (proză; Bucureşti: E.S.P.L.A., 1956), Picu şi Gheorghiţă (Bucureşti: Editura Tineretului, 1956), Bucuria tinereţii (roman; Bucureşti: Editura Tineretului, 1957), Prin ani (versuri; Bucureşti: E.S.P.L.A., 1958), Lanterna magică (Bucureşti: Editura Tineretului, 1959), Carnet (versuri; Bucureşti: E.P.L., 1961), Scriitor, carte, cititor (Bucureşti: Societatea pentru răspândirea ştiinţei şi culturii, 1961), Prin U.R.S.S. (Bucureşti: Editura Tineretului, 1962), Noaptea luminată (nuvele şi povestiri; Bucureşti: E.P.L., 1962), Povestirile maistrului Petrache despre sărbătoarea colectivizării (Bucureşti: Editura Tineretului, 1962), Oglinzi (versuri, antologie retrospectivă; Bucureşti: E.P.L.,1963), Amintiri despre oameni şi religie (Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1963), Şantier (Bucureşti: Editura Tineretului, 1963; reed. 1964), Document (Bucureşti: Editura Tineretului, 1964), Însemnările lui Andrei Chirică (povestiri; Bucureşti: Editura Tineretului, 1964), Povestea greierului (Bucureşti: Editura Tineretului, 1964; reed. 1965), Chipuri şi măşti (articole, note de călătorie; Bucureşti: E.P.L., 1965), Povestea brazilor şi a hârtiei (Bucureşti: Editura Tineretului, 1967), În faţa timpului (Bucureşti: E.P.L., 1967), Aproape de pământ (versuri; Bucureşti: E.P.L., 1968), Fapte diverse (jurnal: 1934-1936; Bucureşti: E.P.L., 1969), Na, greu’ pământului (versuri; Bucureşti: Cartea Românească, 1970), Memorii (2 vol.; vol. 1, Bucureşti: Minerva, 1970; vol.2, 1973), Povestea mărgicăi (Bucureşti: Editura Ion Creangă, 1970), Scrieri (4 vol.; vol. 1-2: Poezii, Bucureşti: Minerva, 1971; vol. 3: Ghiocul. Înălţarea la cer, 1973; vol. 4: Obsesia. Oameni de lut, 1973), Patria şi oamenii ei (versuri; Bucureşti: Editura Eminescu, 1972), Patriei (versuri; Bucureşti: Editura Militară, 1972), Tramvaiul de noapte (nuvele; Bucureşti: Cartea Românească, 1973); în colab. cu Ionel Pop: Hoinăreli prin natură (Bucureşti: Editura Tineretului, 1961; reed. 1965; Bucureşti: Editura Ion Creangă, 1972).

Traduceri (select.): C.S. Forester – Un crucişător (Bucureşti: Pro Pace, 1945), V. Bianchi – Întâlniri neaşteptate (Bucureşti: Cartea Rusă, 1948), G. Medynsky – Maria (în colab.; Bucureşti, 1950), E. Şvarţ şi I. Frez – Uzina noastră (în colab.; Bucureşti, 1950), Antologia poeţilor decembrişti: 1826-1951 (în colab.; Bucureşti: Cartea Rusă, 1951), M. Gorki – Viaţa lui Clim Samghin, vol. 1-4 (Bucureşti: E.S.P.L.A., 1951-1953), Ev. Junca – Corabia nemuritoare (în colab.; Bucureşti, 1951), A.N. Stepanov – Port-Arthur, vol. 1-2 (în colab.; Bucureşti, 1952), N.I. Vapţarov – Poeme (în colab.; Bucureşti: E.S.P.L.A., 1952), Z. Firsov – Prieteni cu apa (Bucureşti: Cultură Fizică şi Sport, 1953), V. Kocetov – Neamul Jurbinilor (în colab.; Bucureşti: Cartea Rusă, 1953), N. Bobrov – Cikalov (Bucureşti: Cultură Fizică şi Sport, 1954), J. Tuwim – Versuri pentru mari şi mici (Bucureşti: Editura Tineretului, 1954), Aristofan – Norii (în colab.; Bucureşti: E.S.P.L.A., 1955), Molière – Opere, vol. 1: Sganarel sau încornoratul închipuit (Bucureşti: E.S.P.L.A., 1955), G. Flaubert – Doamna Bovary (Bucureşti: E.S.P.L.A., 1956; în Opere, vol. 1, 1979), Szemler Ferenc – Versuri alese (Bucureşti: E.S.P.L.A., 1957), M. Gorki – Poeme (în colab.; Bucureşti: Cartea Rusă, 1957), R.Vailland – 325.000 de franci (Bucureşti, 1957), P. A. Toer – Povestiri indoneziene (Bucureşti, 1960), Tewfik El Hakim – Jurnalul unui procuror de ţară (Bucureşti: E.L.U., 1962); Antologia poeziei chineze clasice (sec. al XI-lea î.e.n. – 1911) (în colab.; Bucureşti: E.L.U., 1963), B. Brecht – Versuri (în colab.; Bucureşti: Editura Tineretului, 1964), Mao Dun – Nuvele (în colab.; Bucureşti: E.L.U., 1964), Vl. Feodorov – Fântâna cu apă limpede (în colab.; Bucureşti, 1965), M.-M. de La Fayette – Principesa de Cleves (Bucureşti: E.L.U., 1966), Principesa de Montpensier. Zaide. Principesa de Cleves. Istoria Henriettei de Anglia. Contesa de Tende (în colab.; Bucureşti: Univers, 1984), J. Renard – Scrieri alese (în colab.; Bucureşti: E.L.U., 1967), R. Radiguet – Neastâmpăr. Bal la contele d’Orgel (Bucureşti: Editura pentru literatură, 1968); Neastâmpăr (Bucureşti: Leda, 2005); Vercors – Bătălia tăcerii. Amintiri de la miezul nopţii (Bucureşti: Univers, 1970), Pluta meduzei (Bucureşti: Univers, 1972), V. Larbaud – Poezii (Bucureşti: Univers, 1971), Elena Văcărescu şi Ana de Noailles – Versuri (Bucureşti: Albatros, 1971), B. Constant – Adolphe (în colab.; Bucureşti: Editura Eminescu, 1973).

REFERINŢE:

 MICU,D. Romanul românesc contemporan. – Bucureşti: E.S.P.L.A.,1959; PETROVEANU,M. Profiluri lirice contemporane. – Bucureşti: E.P.L.,1963; GAFIŢA,M. Scriitori români contemporani. – Bucureşti: C.S.C.A., 1964; CIOCULESCU,S. Varietăţi critice. – Bucureşti: E.P.L., 1966; CIOPRAGA, C. Portrete şi reflecţii literare. – Bucureşti: E.P.L., 1967; CONSTANTINESCU,P. Scrieri, vol. 1. – Bucureşti: E.P.L., 1967; PIRU,AL. Panorama deceniului literar românesc: 1940-1950. – Bucureşti: E.P.L.,1968; CUBLEŞAN,C. Miniaturi critice. – Bucureşti: E.P.L., 1969; SADOVEANU,P. Stele şi luceferi. – Bucureşti: E.P.L., 1969; PHILIPPIDE,AL. Consideraţii confortabile. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1970; ŞERBU,I. Itinerarii critice. – Bucureşti: Minerva, 1971; CIOCULESCU,Ş. Aspecte literare contemporane: 1932-1947. – Bucureşti: Minerva, 1972; ROTARU,I. O istorie a literaturii române, vol. 2. – Bucureşti: Minerva, 1972; CORBEA,I. Biografii posibile. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1973; LOVINESCU,E. Istoria literaturii române contemporane, vol.1. – Bucureşti: Minerva, 1973; BUZILĂ,B. Mărturii în amurg. – Cluj: Dacia, 1974; CROHMĂLNICEANU,OV.S. Literatura română între cele două războaie mondiale, vol. 2. – Bucureşti: Minerva, 1974; PELTZ,I. Amintiri din viaţa literară. – Bucureşti: Cartea Românească, 1974; PETROVEANU,M. Traiectorii lirice. – Bucureşti: Cartea Românească, 1974; LOVINESCU,E. Istoria literaturii române contemporane: 1900-1937. – Bucureşti: Minerva, 1975; MICU,D. „Gândirea” şi gândirismul. – Bucureşti: Minerva, 1975; PIRU,AL. Poezia românească contemporană: 1950-1975. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1975; BĂRBULESCU,S. Demostene Botez, viaţa ca roman trăit. – Bucureşti, Albatros, 1983; MICU, D. Modernismul românesc, vol. 1. – Bucureşti, Minerva, 1984; INDRIEŞ,AL. Polifonia persoanei. – Timişoara: Facla, 1986; NEGOIŢESCU,I. Istoria literaturii române, vol. 1: (1800-1945). – Bucureşti: Minerva, 1991; CĂLINESCU,G. Cronici literare şi recenzii, mai 1932 – decembrie 1933, vol. 2. – Bucureşti: Minerva, 1992; CĂLINESCU,G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. – Craiova: Editura Vlad & Vlad, 1993; MAFTEI,I. Personalităţi ieşene, vol. 2. – Chişinău: Universitas, 1993; BEJENARU,I. Dicţionarul botoşănenilor. – Iaşi: Moldova, 1994; SEBASTIAN,M. Opere, vol. 1. – Bucureşti: Minerva, 1994; FLĂMÂND,D. BOTEZ Demostene în Dicţionarul scriitorilor români, vol. 1: A-C. – Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995; MICU,D. Scurtă istorie a literaturii române, vol. 2. – Bucureşti: Iriana, 1995; DRĂGAN,I. Demostene Botez: 1893-1973: Bibliografie, vol. 1-3. – Iaşi: B.C.U. „Mihai Eminescu”, 1996; CIOPRAGA,C. Amfiteatru cu poeţi. – Iaşi: Princeps Edit, 2002; TEODOROVICI,C. BOTEZ, Demostene în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 1: A-B. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2004; ŞTEFĂNESCU,ALEX Istoria literaturii române contemporane: 1941-2000. – Bucureşti: Maşina de Scris, 2005; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol.: A-L. – Piteşti: Paralela 45, 2006; CRAIA,S. Dicţionarul ziariştilor români. – Bucureşti: Meronia, 2007; BUSUIOC,N. Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani: dicţionar. – Ed. a 3-a, rev. şi ad. – Iaşi: Vasiliana’98, 2009; POPA,M. Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. 1. – Bucureşti: Semne, 2009.
*
VINEA,I. „Floarea pământului”, Adevărul literar şi artistic, nr. 11, 1921; CIOCULESCU,Ş. Poezia lui Demostene Botez, Făclia literară, nr. 3, 1923; BOGDAN-DUICĂ,G. „Floarea pământului” şi „Povestea omului”, Societatea de mâine, nr. 9, 1925; DAVIDESCU,N. „Zilele vieţii”, Propilee literare, nr. 9-10, 1928; PHILIPPIDE,AL.A. Demostene Botez, Adevărul literar şi artistic, nr. 592, 1932; VINEA,I. Demostene Botez, Facla, nr. 466, 1932; CĂLINESCU,G. „În căutarea mea”, Adevărul literar şi artistic, nr. 679, 1933; CIOCULESCU,Ş. „Cuvinte de dincolo”, Adevărul, nr. 15521, 1934; GEROTA,C.V. Cântarea mea, Convorbiri literare, nr. 5, 1934; CĂLINESCU,G. „Ghiocul”, Adevărul literar şi artistic, nr. 741, 1935; ERASM [Petru Manoliu] „Ghiocul”, Credinţa, nr. 336, 1935; PIRU,AL. „Lumea cea mică”, Viaţa Românească, nr. 11-12, 1945; CĂLINESCU,G. „Oameni de lut”, Naţiunea, nr. 520, 1947; O.S.C. [CROHMĂLNICEANU,OV.S.] „Obsesia”, Contemporanul, nr. 48, 1947; BÂRNA,V. „Oameni de lut”, Viaţa Românească, nr. 3-5, 1948; MICU,D. Ca floarea soarelui, Gazeta literară, nr. 12, 1954; BĂLAN,I.D. Evoluţia poeziei lui Demostene Botez, Viaţa Românească, nr. 3, 1956; MARTIN,A. „Versuri alese”, Gazeta literară, nr. 15, 1956; VINTILĂ,P. „Curcubeu peste Dunăre”, Gazeta literară, nr. 48, 1956; BUZILĂ,B. „Oameni în lumină”, România liberă, 30 ian. 1957; IRIMIE,N. „Prin ani”, Steaua, nr. 5, 1958; PANĂ, A. „Bucuria tinereţii”, Iaşul literar, nr. 3, 1958; RÎPEANU,V. „Bucuria tinereţii”, Gazeta literară, nr. 7, 1958; SĂNDULESCU,AL. „Prin ani”, Gazeta literară, nr. 23, 1958; APETROAIE, I. „Carnet”, Iaşul literar, nr. 1, 1962; CESEREANU,D. „Sfredeluş”, Gazeta literară, nr. 33, 1962; GAVRILIU,L. „Noaptea luminată”, Gazeta literară, nr. 51, 1962; SĂNDULESCU,AL. „Prin U.R.S.S.”, Gazeta literară, nr. 42, 1962; CIOPRAGA,C. Poezia lui Demostene Botez, Cronica, nr. 7, 1967; GEORGESCU,P. Demostene Botez în faţa timpului, Gazeta literară, nr. 23, 1967; MICU,D. „Aproape de pământ”, Gazeta literară, nr. 36, 1968; CONSTANTIN,I. „Na’ greu’ pământului”, România literară, nr. 48, 1970; CRISTEA,D. „Scrieri”, România literară, nr. 34, 1971; OARCĂŞU,I. D. Botez: Poezia – un jurnal intim în versuri, Tribuna, nr. 30, 1971; PETROVEANU,M. „Scrieri”, 1-2, Viaţa Românească, nr. 11, 1971; SÂNGEORZAN,Z. „Scrieri”, 1-2, Cronica, nr. 35, 1971; IULIAN, M. „Scrieri”, 3-4, Cronica, nr. 31, 1973; MANCAŞ,M. Un scriitor plurivalent, Viaţa Românească, nr. 3, 1973; PIRU,AL. Poezia lui Demostene Botez, România literară, nr. 46, 1973; PIRU,AL. Demostene Botez, memorialist, România literară, nr. 5, 1974; TUDOR-ANTON,E. „Tramvaiul de noapte”, Viaţa Românească, nr. 27, 1974; NEGOIŢESCU,I. Demostene Botez, Viaţa Românească, nr. 3, 1976; BĂRBULESCU,S. Timpul în poezia lui Demostene Botez, Cronica, nr. 28, 1978; CREŢULESCU,I. Viaţa şi omul Demostene Botez, Viaţa Românească, nr. 3, 1983; MANCAŞ,M. Demostene Botez, Cronica, nr. 17, 1983; SADOVEANU,P. Domnu’ Demostene, România literară, nr. 12, 1983; RAICU,AL. Un remarcabil creator botoşănean, Caiete botoşănene, nr. 10, 1987 (Ateneu); GHIMPU,M. Demostene Botez, concetăţeanul şi contemporanul nostru, Gazeta de Botoşani, nr. 1302, 1995; TURTUREANU,N. Oameni de dincolo: Demostene Botez, Dacia literară, nr. 4, 2000; ŞTEFĂNESCU,ALEX. Demostene Botez, România literară, nr. 10, 2003; ADAM,C. Demostene Botez, Viaţa Botoşanilor, nr. 243, 2005; TIMAR,C. Amintirea progresului, Vatra, nr. 10, 2006.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania