Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  SELENA

  ROMÂNIA ÎN ANUL MARII UNIRI – C[entum]
  Revista Luceafărul (Bt), Anul – X

  SELENA

  Primit pentru publicare: 02 Sept. 2018
  Autor: Ciprian ANTOCHE
  Publicat: 04 Sept. 2018
  Editor: Ion ISTRATE

   

  În fundul toamnei ce-i ploioasă
  Cu-a sale biciuri de suspin,
  Apare Luna mlădioasă
  Cu raze acre de venin.

  Scoboară ceară peste glie
  Steclind oglinzi de ură,
  A lumii noastre apă vie
  O fură și tot fură.

  Miroase-a frig, miroase-a moarte
  Amestec frunzelor căzute,
  Cu țelul ei voind să poarte
  Spre zări depărturi și pierdute.

  A sale mreje se afundă
  Bătând fereștrile frigoase,
  În sânul vieții se scufundă
  Furând în inimi pătimoase.

  Își cată-a sa pereche dragă,
  Ascunsă-n chipul pământesc,
  Fecior ursit din dulce bragă
  Și crai frumos în chip domnesc.

  Scornește noaptea spre iubire
  Ademenind cu raza sa
  Să scoată din Pământ dosire
  Un suflet drag, lături să-i stea.

  Dar, recea-i rază naște ură
  Nimic n-aseamănă-a iubire,
  Fecior cum vrea, nu se burică
  Spre a iți-n dezamăgire.

  – Dau viață veșnică și vie
  Celui pereche vrea a-mi fi,
  Steclind în veci alături mie
  Pe cerul nalt stele-a urzi!

  Voiesc un pământean pereche
  Să-mi fie-alături spre destin,
  Tronând în noaptea veșnic veche
  Formată-n Universul plin.

  Ca vers de poezie sfântă
  Să-nchine mie oda nopții,
  Sub lanț de stele ce îmi cântă
  Frumoasa-mi cale, cea a sorții.

  Dar palul vocii ei cerate
  Nu a găsit răspuns voit,
  Căci razele de timp uzate
  Sprejur îngână spre murit.

  A sa steclire plină-n ură
  Aprinde cerul de lumină,
  Tot coborând, noaptea o fură
  Sub jugul său de Lună Plină.

  Aprinde marea-n raze albe
  Formând a valurilor dor,
  Aprinde-n munți crestele nalbe
  Și codrul sterp de cânturi cor.

  Întinse raze, tremur saltă…
  Flăcăi ascund a lor prezent
  Fugind din calea Lunii naltă
  Ce se scoboară-n glie lent.

  Usucă viața din natură
  Și vlaga ultimilor flori,
  – De n-ai să vii, mică făptură
  Am să vestesc Pământ că mori!

  Mi-oi lepăda raze ca spadă
  Să-mpungă suflet pământesc,
  Cu tine voi să șad grămadă…
  Pe cerul larg ca să steclesc.

  Îți dau o veșnică domnire
  Peste noianul fără fund,
  Fecior și crai, cu nemurire
  Spre Infinit eu te afund.

  Feciorii tac, ascunși de moarte
  Și nevânduți spre nepierit,
  A lor frumoase mândre soarte
  Nu sunt a Lunii de iubit.

  Iubesc cosițe înflorate
  Și ii cusute pe fecioare,
  Căci, soarta lor, Pământu-mparte
  Sub șușur rece de izvoare.

  Neprihănite-așteaptă-n pace
  Iubirea lor, fete de sat
  Ce-și plimbă pletele colace
  Prin lan de flori și câmp umblat.

  Pământul cere taină sfântă
  Și crai frumoși, tot din Pământ
  Nu raze-a nopții ce avântă
  Și au cu moartea legământ.

  Iubirea-i lacrimi de icoană
  Miraj frumos, trăit solemn
  Nu doar stecliri ca drept plocoană
  Stând strajă nopții, putred semn.

  Minunea vieții naște prunci
  Zglobii și rumeni în obraji,
  Nu viață veșnică atunci
  Stând singuri cerului ca paji.

  – Nu suntem trainici peste viață
  Nemuritori, ci oameni mici
  Iubim frumosul ce răsfață
  A noastră viață de calici.

  Nu suntem zei ce țin pe palme
  A nost Pământ precum sihaștri,
  N-aducem lumii lungi sudalme
  Și nici nu prigonim spre aștri.

  Ne ducem viața muritoare
  Doar între noi, fără râvnire
  Spre Universul tău cel mare
  Stimată Lună, fă-ți simțire.

  Te du napoi spre fund de Cer
  Și cată Astru drept pereche
  Să-ți șadă-n noapte efemer
  Speriat de tine ca de streche.

  – Dar… eu sunt Luna cea opacă
  Ce n-am egal din cârd de stele,
  Voiesc un crai și numai dacă
  Îl am al meu, plec printre iele.

  Pământul scarmăn să-l găsesc
  Chiar prunc de-ar fi să cresc din rod,
  Fără de el, n-am să trăiesc
  Alăturea al meu prohod.

  De-ar fi să cern tot ce ascunde
  A voastră glie, munții, marea
  De-ar fi să cat păduri ce-s scunde
  Cu raza mea să scutur zarea,

  Am să nutresc până m-oi stinge
  La suflet pământesc curat,
  Și ceară, glia va atinge
  Cătând flăcău ce vrea furat.

  Nu pot pricepe-a voastră fire
  De-a duce-o viață scursă-n rod…
  Când eu ofer o nemurire,
  Voi toți alegeți chin și nod!

  A Lunii raze se lungesc
  Tot spre adâncul pământean,
  Stejari și brazi, vârful blegesc
  Sub palul său de crud oștean.

  Covor de frunze scuturate
  Își vâră viața în Pământ,
  Ascund cu ele frici purtate
  Sub dinții reci suflați de vânt.

  Întinde Luna raze lunge
  Printre scheleți de pomi golași,
  Iar trupu-i rece-n sân… ajunge
  În codrii trainici, pătimași.

  Broboade albe se-nfiripă
  Pe pajiști reci sub tină unse,
  Luând toată viața sub aripă
  Cerând-o-n Cer de stele-mpunse.

  A valurilor ape stoarce
  Spuma furând, izvoare sec
  Din Cerul nalt, raza întoarce
  Și bulgări albi în jos întrec.

  Își rupe păru-n ciuda sorții,
  Feciori nu-s tocmai de găsit…
  Își plânge lacrimile morții
  Peste Pământul horopsit.

  – Ieșiți feciori de-mi închinați
  A voastre vieți spre nemurire!
  Porunca mea să ascultați
  De nu, periv-ați în umbrire.

  Vă las răgaz spre a gândi
  Până la noaptea viitoare,
  Căci îndărăt eu voi veni
  Să-mi iau tributul ce nu moare…

  Tribut ce-l fac al meu sortit
  Și Domnitor peste Cuprinsuri,
  Alături mie-n răsărit
  Să n-aibă grija de întinsuri.

  – Te du frumos în drumu-ți hău
  Să șezi în lumea ta cea bună,
  Căci pentru noi, hapsânul tău
  Nu ești decât o biată Lună.

  Nu ești a noastră viață lungă
  Nici Infinitul necuprins,
  Căci omului, i-a fost să-ajungă
  Pe trupul tău de neatins.

  Nu ești decât un praf de stele
  Ce viață n-are-n al său trup,
  Ci doară vânt de suflu-n vele
  Ce noaptea somnurile rup.

  Te du spre nemurirea ta
  Sezând stingheră-n dos de Soare,
  Căci toți flăcăi și crai de stea
  Aleg Pământul ce nu moare.

  Aici e viață, e iubire
  Și suflete frumoase, calde
  Sub Soare blând, găsim dosire
  Alegem rază să ne scalde.

  Tu ești doar moarte și năpastă
  Tronând cu ura-ți veșnic rea,
  Avem și noi o moarte-a noastră
  Ce n-am schimba-o pe a ta.

  De-ai cuteza să vii cu silă
  Și-n alte vremi să cați feciori,
  Să nu te-aștepți la noi de milă
  Și pregătită fii să mori!

  Ne lasă pașnici cu-al nost păcat
  Să ne domnim traiul bătrân,
  Tu ia doar morții ce-au plecat
  Căci vrednicii aici rămân.

  Domnește-ți Ceru-ntunecat
  Cu-atale raze moarte, reci
  Te vrem de-aici să fi plecat
  Cu vorbă bună-n zori să treci.

  Feciori sunt straja vieții noastre
  Și rod al pântecului crud,
  Nu bogăția lumii voastre
  Ce roua nopții o asud.

  Cu Astrele să-ți face prejur
  În norii tăi răzbiți de ploaie,
  Privește-ți Universul sur
  Și fii stăpână-n nopți șiroaie.

  Noi te primim să luminezi
  A noastre nopți drept călăuză,
  Frumoase raze să viseze
  Pe câmpuri galbene de spuză.

  Te-om venera ca far de noapte
  Și astru pal în neguri timpuri,
  A tale raze albe, coapte
  Vor dăinui spre lungi răstimpuri.

  Frumoasă Lună, arzătoare
  Noi te privim ca pe frumos,
  Nu-ți face viața târâtoare
  Ci las-o ca un vers duios!

  De ce nu lași popor să-ți vadă
  Doar felul tău frumos de-a fi?
  Nu fi pre noi doar o corvoadă
  Și o imagine-a muri…

  Ridică-ți trupul fermecat
  În largul nopții, stele plin
  Și-n locul tău nu fi lăsat
  Doar nostalgie și suspin.

  Lunatecii să te slăvească
  Cu ode, imnuri de iubire
  Și umbra ta să răcorească
  A lor romantică simțire.

  De vrei pereche-n negru hău
  Vei face veșnic cu Pământul,
  Și toată a lui, va fi al tău
  Pecete fi-vă legământul.

  A tale umbre, dulci nocturne
  Se vor intinde-n orice noapte,
  Din asfințit în zori diurne
  Când Soare scaldă raze scoapte.

  Pământul este-al tău fecior
  Ce-l cați cu patimă de zână!
  Iubește-i suflet de odor
  Și ține-l strâns de sfânta-i mână…

  Iubiți-vă ca doi fârtați
  Ce-ați plămădit din Univers,
  Și-n bezna nopții singuri stați
  Cetind frumosul vieții vers.

  Să-ți pleci ușor capul pe umăr
  Al său puternic și duios,
  A tale lacrimi mii în număr
  Să ude solul cel mănos.

  Născând doar viață și iubire
  Ați da doar crai să stea pe Cer,
  Iar raza ta de mântuire
  Va izvorî din efemer.

  Te venerăm cât vei străluce
  Pe stele, ape și Pământ
  Cu noi vei face drum de cruce
  Și-un veșnic darnic legământ.

  – Eu, m-oi retrage-n Cerul meu…
  Cuvântul tău de pământean
  Eu n-am să-l uit, căci viu mereu
  Am să-l păstrez an peste an!

  Ce caut eu… nu e ascuns
  Printre ființe muritoare,
  Dintr-o pricină am ajuns
  Să fiu stârnită-n răzbunare.

  Aleg Pământul drept iubire
  Nemuritor și el e parte,
  Cu pământean, dezamăgire
  Va fi ca scrisă dintr-o carte.

  Vom dăinui veci peste noapte
  Și Soare, naș va fi-n cunună
  El va lega cununi de șoapte
  Pământ fertil cu mândră Lună.

  Lumina mea stecli-va-n tihnă
  Peste Pământ, doar cu iubire
  Veghind a trudei voast’ odihnă
  Și drumul blând spre nemurire.  Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Lasă un comentariu

  Drept de autor © 2009-2022 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5