Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

ŞTEFAN  CERVATIUC (25 decembrie 1941 – 8 februarie 2018).REMEMBER

Revista Luceafărul: Anul XII, Nr. 2 (134), Februarie 2020
Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
ISSN: 2067 – 2144 (formatul tipărit)
Director: Ion ISTRATE

ŞTEFAN  CERVATIUC
(25 decembrie 1941 – 8 februarie 2018).
REMEMBER

Primit pentru publicare: 08 Febr. 2020
Autor: Prof. Dr. Dan PRODAN, redactor la Revista Luceafărul
Publicat: 09 Febr. 2020
© Dan Prodan© Revista Luceafărul
Editor: Ion ISTRATE


 

ŞTEFAN  CERVATIUC
(25 decembrie 1941 – 8 februarie 2018).
REMEMBER

         

 Ştefan Cervatiuc s-a născut la 25 decembrie 1941 la Iaşi, părinţii fiind Sofronie Cervatiuc (basarabean din Comuna Corbu, raionul Donduşeni) şi Maria Cervatiuc, din jud. Vaslui. Tatăl a venit la Iaşi în deceniul IV al secolului trecut. Membrii familiei Cervatiuc sunt atestaţi documentar după 1950 în comuna Corbu din Basarabia: S.I. Cervatiuc a fost preşedintele colhozului „Biruinţa” din sat, A.V. Cervatiuc a construit majoritatea clădirilor instituţiilor de stat din localitate etc. Tânărul Ştefan, care a avut o soră (Olga, decedată în 2011) şi un frate (Victor, decedat în 2017), a absolvit şcoala primară, gimnazială (fosta şcoală Mârzescu) şi Liceul nr. 5 „Ilie Pintilie” din Iaşi (1948 – 1959), lângă Atelierele Nicolina din Cartierul Socola, cu bacalaureat promovat în 1959. A urmat Universitatea „Al.I. Cuza” – Facultatea de Istorie – Filosofie, secţia istorie – limba română (1959 – 1964) din Iaşi, absolvită cu diplomă de licenţă în 1964. Dintre profesorii studentului Ştefan Cervatiuc amintesc pe: Mircea Petrescu – Dâmboviţa, Nicolae Gostar, Constantin Cihodaru, Ilie Grămadă, Gheorghe Platon, Janeta Benditer, Dimitrie Berlescu etc.

Tânărul licenţiat a fost încadrat ca arhivist (1964 – 2004) la Filiala Botoşani a Arhivelor Naţionale ale României, devenită din 1996 Direcţia Judeţeană Botoşani a ANR. Între 1965 – 1970 a activat şi ca profesor de istorie – limba română la diferite licee din Botoşani: Sanitar, A.T. Laurian, de Muzică, Mihai Eminescu. Ştefan Cervatiuc a avut o evoluţie profesională ascendentă, devenind succesiv debutant, stagiar, arhivist definitiv (1970), arhivist principal (1975). A colaborat eficient cu directorii Filialei Botoşani a ASR – Adrian Pricop şi Simion Raţă, ultimul pensionat în 1977. Deşi îndeplinea toate criteriile profesionale, de vechime şi de „dosar” pentru a fi numit director al Filialei Botoşani, Ştefan Cervatiuc nu a fost nominalizat pentru funcţia managerială vacantă, datorită opoziţiei directorului general al ANR de atunci, gen. Ionel Gal, care nu i-a apreciat activitatea profesională, din motive ce pot fi doar presupuse, şi a susţinut că avea rude în „străinătate”, în Basarabia sovietică, fosta Basarabie românească. Veteranul şi simbolul profesional al arhivelor botoşănene, Ştefan Cervatiuc, a ieşit la pensie, la limită de vârstă şi vechime integrală, la 1 noiembrie 2004. A locuit în continuare în Botoşani, desfăşurând diverse activităţi ştiinţifice, educative, civice etc.

Căsătorit cu d-na Elena Cervatiuc, născută Holomei, prof. disciplina fizică la Şcoala Generală N-rul 7 Botoşani. Soţii Cervatiuc au avut doi fii: Adrian Cervatiuc, căsătorit cu Andreea Olaru – Cervatiuc (fiica cea mare a Luciei Olaru – Nenati), stabiliţi în Canada, şi Laurenţiu, necăsătorit.

S-a stins, după o grea suferință, la 8 februarie 2018, Profesorul, Istoricul, Arhivistul, Cercetătorul, Publicistul, Omul, Colegul, Prietenul Ştefan Cervatiuc.

Ştefan Cervatiuc a fost colaborator la diverse publicaţii periodice şi seriale din Botoşani şi din ţară, cu peste 100 de articole şi studii de istorie evenimenţială, istorie literară, de cultură, evoluţii sociale etc.: Clopotul (Botoşani, debut 1967 – 1989), Lumea (Bucureşti, 1970), Magazin Istoric (Bucureşti, 1970), Sănătatea (Bucureşti, 1977), Biblioteca (Bucureşti, 1983), Revista Arhivelor (1989 – 1992), Mitropolia Moldovei şi Sucevei (Iaşi, 1984), Hierasus (Botoşani, 1978 – 1989), Paza contra incendiilor (Bucureşti, 1982 – 1989), Pagini din istoria pompierilor (Bucureşti, 1978), Gazeta de Botoşani (Botoşani, 1990 – 1996), Pompierii botoşăneni (Botoşani, 1996), Revista Jandarmeriei (Bucureşti, 1995), Acta Moldaviae Septentrionalis (Botoşani, 2002 – 2011), Forum Cultural (Botoşani, 2004 – 2005), Cuvântul Adevărului (Canada, 2001) etc.

Profesorul, arhivistul, cercetătorul, publicistul Ştefan Cervatiuc a primit diverse premii şi distincţii: Diploma de Merit, acordată de ziarul botoşănean Clopotul, în 1973, 1983, 1988; Diploma de onoare acordată de Ministerul de Interne, în 1991, 2005; Diploma de onoare acordată de ANR, în 1997, 2001; Diploma de onoare aniversară acordată de Regia Autonomă Judeţeană „Apa” Botoşani, în 1997; Premiul special „Aurelian Sacerdoţeanu” acordat de MAI – ANR în 2004, la pensionare; Diploma de Aniversare a „50 de ani de la înfiinţarea Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani şi 170 de ani de teatru în limba română la Botoşani”, acordată în 2008; Diploma de onoare acordată de Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” – Botoşani, acordată în 2002, 2007, 2012; Placheta aniversară a Teilor Eminescieni, Botoşani, 2016.

Opera ştiinţifică: cărţi de autor:
Botoşanii în acte şi documente, Botoşani, Comitetul Municipal  Botoşani pentru Cultură şi Artă, 1969 (co-autor);
Botoşani – istorie, oameni, locuri, perspective,  Comitetul Municipal  Botoşani pentru Cultură şi Educaţie Socialistă, 1972 (co-autor);
Filiala Arhivelor Statului – Jud. Botoşani (prezentare), Bucureşti, 1982, 63 p. (co-autor);
Alimentarea cu apă a oraşului Botoşani: 1897 – 1997, monografie, Botoşani, Imprimeria Geea, 1997;
Contribuţia fostelor judeţe Botoşani şi Dorohoi la susţinerea Războiului de Independenţă, mărturii documentare, Botoşani, Editura Axa, 2002;
Istoria teatrului la Botoşani: 1838 – 1944, Botoşani, Editura Quadrat, în 3 vol.: vol. I, 1838 – 1900, în 2008; vol. II, 1900 – 1924, în 2010; vol. III, 1924 – 1944, în 2013.

Evident, valoarea şi realizările profesionale arhivistice, contribuţiile ştiinţifice (medalioane, articole, studii, cărţi), participarea activă la sesiuni, simpozioane, congrese ştiinţifice, diverse activităţi culturale, educative, civice etc. au fost mediatizate prin diverse referinţe ale unor colegi, colaboratori, prieteni:
– Mocanu, M.R., „Arhivişti istoriografi – Ştefan Cervatiuc”, în vol. Arhivele şi cultura, Bucureşti, Editura Ministerului de Interne, 1998;
– Ivan Dumitru, „Gânduri despre cărţi”, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Botoşani, Editura Quadrat, 2010;
– Matei Mihai, „Ştefan Cervatiuc – Contribuţia fostelor judeţe Botoşani şi Dorohoi la susţinerea Războiului de Independenţă, mărturii documentare”, în revista Viaţa, n-r 129, 2003;
– Florescu Gheorghe I., „Judeţele Botoşani şi Dorohoi şi Războiul de Independenţă”, în revista Convorbiri Literare, n-r 3, 2004, Iaşi;
– Ionel Bejenaru, „Ştefan Cervatiuc – Contribuţia fostelor judeţe Botoşani şi Dorohoi la susţinerea Războiului de Independenţă, mărturii documentare”, în Monitorul de Botoşani, 2002;
– Dorcu Aurel, „O carte importantă – Istoria teatrului la Botoşani”, în rev. Hyperion, n-r 1 – 2 – 3, 2009, Botoşani; în rev. Forum cultural, n-r 2, 2009,  Botoşani;
– Olaru – Nenati Lucia, „Cronica vieţii teatrale la Botoşani”, în revista Luceafărul, n-r 5, 2011, Botoşani;
– Olaru – Nenati Lucia, „O carte a devenirii teatrale în oraşul lui Eminescu”, în revista  Hyperion, n-r 1 – 2 – 3, 2014, Botoşani;
– Silvia Lazarovici, „Cervatiuc Ştefan”, în vol. Scriitori şi publicişti botoşăneni. Dicţionar bio – bibliografic, Editura Agata, Botoşani, 2013, pp. 100 – 101;
– Dan Prodan, „Profesorul şi arhivistul Ştefan Cervatiuc la 75 de ani”, în Acta Bacoviensia. Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, XI, 2016, Editura Magic Print, Oneşti, 2016, pp. 555 – 558;
– Dan Prodan, „Ştefan Cervatiuc – 75”, în vol. Ştefan Cervatiuc – 75. Profesorul, istoricul, arhivistul, antologie și prefață de prof. dr. Dan Prodan, Editura Geea, Botoșani, 2016, pp. 7 – 16;
–  Dan Prodan, ”Ștefan Cervatiuc (1941 – 2018). IN MEMORIAM!”, în AMS, XVII, 2018, Editura Quadrat, Botoșani, pp. 461 – 465.

Iconografie
Foto nr. 1 – Botoșani, 19 octombrie 1990
Foto nr. 2 – 15 -18 octombrie 1996, Bacău
Foto nr. 3 – În sala de studiu a Arhivelor Naţionale – Bucureşti, iunie 1983
Foto nr. 4 – București, iunie 1981 – Cursul de slavă
Foto nr. 5 – La Biblioteca Judeţeană Botoşani – Cabinetul de Numismatică
Foto nr. 6 – Cursul de slavă de la Arhivele Naţionale – Bucureşti,
Foto nr. 7 – La Biblioteca Judeţeană Botoşani – Cabinetul de Numismatică
Foto nr. 8 – La Biblioteca Judeţeană Botoşani – Cabinetul de Numismatică
Foto nr. 9 – La Biblioteca Judeţeană Botoşani – Cabinetul de Numismatică, într-o discuţie cu elevii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania