Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Suedia a ales libertatea în lupta cu demonii pandemiei şi trecutului totalitar!

Revista Luceafărul: Anul XII, Nr. 7 (139), Iulie 2020
Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
ISSN: 2067 – 2144 (formatul tipărit)
Director: Ion ISTRATE


Suedia a ales libertatea în lupta cu demonii pandemiei şi trecutului totalitar!

Primit pentru publicare: 16 Iul. 2020
Autor: Prof. Dr. Ionuț ȚENE, membru U.Z.P.R
Publicat: 16 Iul. 2020

© Ionuț Țene, ©Revista Luceafărul
Editor: Ion ISTRATE


Suedia a ales libertatea în lupta cu demonii pandemiei şi trecutului totalitar!

Foarte multă lume s-a mirat, cum Suedia nu a luat măsuri excesiv-restrictive, cu încălcarea libertăţilor şi drepturilor omului, în perioada pandemiei de Covid 19. În timp ce China, SUA şi ţările UE s-au afundat într-un registru totalitar de pseudo-lagăr nazisto-bolşevic de teama pandemiei, cu încălcarea tuturor libertăţilor democratice, Suedia sfidează în continuare lumea, acceptând doar recomandări, distanţare şi reguli igenico-sanitare. De ce? Pentru că epidemiologii suedezi au înţeles că de un virus nu scapi prin carantinare, ci prin prevenţie. Iar vindecarea vine, în timp, prin imunizarea de grup sau turmă. Deşi Suedia, care nu a închis economia şi nu a devastat psihicul comunitar al cetăţenilor ei, are în prezent cam aceeaşi mortalitate şi grad de infectare la fel ca ţările europene care şi-au blocat economia, punând-o pe butuci, cu încălcarea gravă a libertăţilor şi drepturilor omului. Suedia nu a putut lua măsuri de carantinare prin lege pentru că în Constituţia acestui stat nordic, libertatea este înscrisă în actul fundamental. SUA, UE au preferat modelul comunist chinez de combatere a pandemiei, cu grave consecinţe economice, politice, culturale şi sociale pentru viitor, pentru că au distrus încrederea cetăţenilor în democraţie. Politicienii corupţi au preferat să devină nişte mici Mao sau Stalin, pentru a-şi spori puterea discreţionară şi a câştiga bani din achiziţii fără licitaţi. La Bruxelles, liderii europeni se visează nişte ceauşişti în lupta cu pandemia, iar convenţia drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti este călcată în picioare pe drumul luminos spre construirea bravei lumi noi din romanul „1984”? Suedezii au preferat în faţa ameninţării morţii să respecte libertatea constituţională. Fără libertate nu există democraţie, iar revoluţia din decembrie 1989 ne-a învăţat că, în faţa gloanţelor şi a totalitarismului, tinerii au ales libertatea. „Vom muri şi vom fi liberi!” În timp ce în România, prin legea carantinării s-a forţat timid crearea unor pseudo-lagăre „chinezeşti” pentru asimptomatici, totuşi nu după modelul izolării uigurilor (?) în Suedia democraţia şi libertatea este la mare preţ şi respect. Totuşi raţiunea a învins în parlament, la presiunea opiniei publice, pentru combaterea pandemiei și respectul față de constituție.

Restricțiile suedeze s-au referit doar la numărul maxim al adunărilor publice. Restaurantele care nu respectă regulile de distanțare riscă să fie închise. Autoritățile nu au recurs la măsuri de constrângere, ci s-au bazat mai ales pe recomandări și pe informare publică pentru aplicarea măsurilor de protecție, fără ca acestea să afecteze grav cursul vieții. Constituția Suediei interzice formal izolarea, după cum arată capitolul 2, articolul 8: „Orice persoană este protejată, în relațiile sale cu instituțiile publice, împotriva privărilor de libertate individuală. Toți cetățenii suedezi beneficiază de garantarea libertății de circulație în regat și libertatea de a părăsi regatul.”De la această regulă constituțională sunt exceptate persoanele încarcerate și cele aflate în serviciul militar, după cum arată capitolul 2, articolele 20-21. Nu există excepții pentru o eventualitate ca pandemia. O izolare generală, la nivel național, nu este posibilă din punct de vedere legal. Capitolul 2, articolul 24 permite totuși guvernului să restrângă libertatea de întrunire și de a manifesta din motive de epidemie: „Libertatea de întrunire și libertatea de a manifesta pot fi limitate în interesul prezervării ordinii și securității publice, cu ocazia unei întruniri sau manifestații, sau în ceea ce privește circulația rutieră. Aceste libertăți nu pot fi limitate decât din punct de vedere al securității regatului sau pentru a lupta împotriva unei epidemii.” Constituția garantează și independența agențiilor publice în raport cu guvernul. Tradiția este veche, de la Constituția din 1634, care a stabilit structura organismelor publice, după moartea regelui Gustav Adolf al II-lea, în timpul Războiului de Treizeci de Ani. În Preambulul la Constituție se stipulează că guvernul „nu are puterea de a interveni în deciziile unei agenții privind chestiuni specifice legate de aplicarea dreptului sau în exercitarea autorității sale.”Dreptul la exprimare reprezintă dreptul cetăţenilor suedezi, în relaţia cu instituţiile publice, de a-și exprima liber gândurile, opiniile și sentimentele și, în general, de a comunica informaţii cu privire la orice subiect, prin radio, televiziune și transmisiuni similare. Scopul libertăţii de exprimare este de a asigura schimbul liber de opinii, precum și libertatea creaţiei artistice, nefiind permisă nicio restrângere a exercițiului acestei libertăţi, în afara celor prevăzute expres de Legea fundamentală. Libertatea de exprimare înglobează și dreptul cetăţenilor suedezi de a comunica informaţii cu privire la orice subiect autorilor și altor creatori,precum și redactorilor, redacţiilor, agenţiilor de știri și întreprinderilor de producţie a înregistrărilor tehnice în vederea publicării în cadrul programelor radio, prevăzându-se expres că materialele destinate difuzării în cadrul unui program radio sau înregistrările tehnice nu pot face obiectul controlului prealabil efectuat de o autoritate publică sau de un alt organism public. O altă categorie de drepturi consacrate de Constituţia Suediei o reprezintă inviolabilităţile, exemple în acest sens fiind integritatea fizică și libera circulaţie.

Cheia prosperităţii şi funcţionalităţii democraţiei suedeze este libertatea. Suedezii au înţeles că fără libertate se deschide cutia pandorei a abuzurilor şi fărădelegilor. Forţarea cetăţenilor de către guvern, binele cu forţa pentru un ţel utopic sau distopic este totalitarism. Libertatea trebuie inclusă, ca paradigmă, într-o viitoare constituţie a României, pentru ca demonii comunismului şi nazismului să nu mai bântuie birourile palatelor puterii. Limitarea drepturilor cetăţeneşti şi carantinarea pentru interese de partid şi de sistem duce la dictatură şi moartea democraţiei, în speţă la sărăcie, corupţie şi subdezvoltare. Cheia democraţiei, progresului şi prosperităţii este libertatea. Tinerii care au murit pentru libertate în decembrie 1989 au înţeles acest fundament pentru democraţie.

Ionuţ Ţene

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania