Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Teodor Epure, dascăl și monograf al școlii vornicenene

Primit pentru publicare: 21 Nov. 2017
Autor: Ion ISTRATE
Publicat: 22 Nov. 2017
Procesare și adaptare: Dorina RODU

 

Teodor Epure,

dascăl și monograf al școlii vornicenene

Text selectiv din prefața volumului monografic ,,Secvențe din istoria școlii vornicenene”, Botoșani: Editura Agata, 2017.

În această schiță (secvențe) de studiu monografic, autorul, profesorul Teodor Epure, marchează începutul determinabil al unor preocupări privind istoria învățământului, ca proces complex de educare și formare a personalității umane, școala, atât de necesară și importantă misiune de socializare și culturalizare pentru un sistem de relații interpersonale și sociale din cadrul unei comunități sătești – comuna Vorniceni – a cărei istorie și origine se pierde la începuturile epocii medievale.

Despre profesorul meu din anii liceului, Teodor Epure, nu e nevoie să mai insist cu referiri la personalitatea Domniei sale, pentru că, de fiecare dată, când am avut prilejul, mi-am arătat respectul și prețuirea față de Omul care nu-și epuizează forța și vigoarea atunci când trebuie să contribuie la iluminarea satului în care s-a născut, crescut și format, unde a trăit și a muncit cu o grijă aparte în slujba întregii comunități, cu scopul de a descoperi, afirma şi proteja componentele de identitate rurală în contextul unui proces rapid de globalizare. Văd aici mărturia scriitoricească de monografist, memorialist, poet și publicist într-o consecventă și trebuincioasă dinamică: ,,Tezaurul toponimic al comunei Vorniceni”, Editura Agata: Botoșani – 2008; ,,Stejarii din Dumbrava Înaltă (memorialistică)”, Editura Agata: Botoșani – 2014; ,,Frământări (poezii)”, Editura Agata: Botoșani – 2014; ,,Pe un covor de vise (poezii)”, Editura Agata: Botoșani – 2017; precum și numeroasele articole publicate în revistele Luceafărul (Botoșani) și Vorniceneanul, al cărui cofondator și redactor șef este din 2009.
Aici, în Vorniceni, Teodor Epure, întocmai ca fostul său coleg de școală normaliană, prof. Gheorghe Burac din Vlăsinești, încă din fragedă copilărie, şi-a găsit rostul şi şansa unui modus vivendi, care, la rându-i, a fost şi şansa comunităţii de a-şi contura şi afirma identitatea, preocupare atât de importantă şi necesară unui popor.
Și cum școala, unul dintre factorii cei mai importanți în formarea personalității ca individ cu nevoi proprii și atribuții de îndeplinit într-o societatea umană, nu a scăpat atenției preocupărilor autorului, i s-a dedicat acest studiu monografic, un început care va trebui să fie preluat și aprofundat în cercetare pentru detalii și noi date clarificatoare privind evoluția procesului de învățământ și educație din comuna Vorniceni. Sigur, și așa, lucrarea de față e o contribuție importantă la elucidarea: proveniențelor de identitatea strămoşească, formării corpului didactic modern, evoluției și structurii populaţiei școlare, problemelor sociale și economice cu care s-a confruntat școala vorniceneană de-a lungul anilor.

Un important act reparatoriu și, totodată, un meritat compensatoriu ar fi fost dacă în acest studiu, în final, își găsea loc o propunere, o idee mai veche pe care am discutat-o de mai multe ori cu domnul profesor Teodor Epure, aceea de a da imbold autorităților și factorilor de decizie locali, de a se denumi, a da un titlul fiecărui lăcaș de învățământ și cultură din comuna Vorniceni, prin folosirea unor sintagme, care să se adauge la formularea denumirilor legale sau impuse de anumite acte normative emise de ministere.
De luat în seamă ar fi ca și generațiile care urmează să respecte și să nu vicieze ceea ce acum s-ar putea hotărî, ca gest de respect pentru profesorii, învățătorii și educatorii care au contribuit la edificarea unui învățământ modern și eficace din istoria recentă a comunei Vorniceni.
Așadar, Școala Gimnazială Nr.1 Vorniceni (fostul liceu) să fie denumit: ȘCOALA EPURE – SÂRBU (ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,EPURE – SÂRBU”). O succintă și perfectibilă argumentare pentru aceasta, valabilă prin adaptare și celorlalte situații, ar fi: profesorul Teodor Epure – și Olga (Beleca) – , autorul acestui volum monografic, și-a dedicat întreaga viață satului și învățământului vornicenean, scriitor și poet, a publicat 5 cărți, figurează în ,,Dicționarul Scriitorilor și Publiciștilor Botoșăneni” – Silvia Lazarovici, este moștenitorul și păstrătorul valorilor tradiționale locale – oieritului din Vorniceni – străbunicul său fiind Dumitru Sârbu, a cărei faimă o știm. Prin sintagma SÂRBU, se atribuie un gest de respect și omagiu dascălilor proveniți din aceeași familie, SÂRBU (Dumitru și Valeria (Lișman) Sîrbu, Maria (Sîrbu) Murarașu, Gheorghe și Angela (Bâgu) Sârbu, Aurel și Rodica Sârbu.
Localul școlii vechi să se denumească ȘCOALA ISTRATE – GHERMAN. Aici, am în vederea contribuția dascălilor Costache și Sanda (Croitoru) Istrate, Petru Istrate –, Elena (Istrate) Ionescu și prof. Gheorghe Gherman autorul monografiei comunei Vorniceni și cofondatorul muzeului etnografic din sat.
Școala din vale: ȘCOALA ȘALARU-PÂNZARU, în memoria iluștrilor dascăli Ioan și Maria Șalaru, Mihai și Teodora (Gologan) Pânzaru.
Școala ,,Octavian Ionescu” să fie redenumită ȘCOALA MURARAȘU (omagiind și venerând pe toți dascălii murărășeni: Aurel și Paraschiva Murarașu, Teodor și Minodora (Ostafie) Murarașu, Eugen Murarașu, Ion și Maria (Sârbu) Murarașu și îndreptând o eroare, pentru că prof. Octav Ionescu nu are o contribuție la afirmarea școlii din Vorniceni, ci, mai degrabă, la consolidarea unor date și obiceiuri de identitate locală și, atunci, potrivit ar fi altceva.
Școala din satul Dealul Crucii: ȘCOALA CORLECIUC, o răsplată morală meritată profesorului Ovidiu și educatoarei Carmen Corleciuc, datorită contribuției și susținerii școlii, ca profesor și primar al comunei.
Căminul cultural din Vorniceni: Casa de cultură DIONISIE PĂDUREȚ, un binemeritat omagiu ilustrului profesor, întemeietorul ansamblurilor culturale tradiționale din Vorniceni (corul comunal și formația de fluierași).
Pentru aceasta, o amplă argumentare este necesară într-un demers de a promova propunerile în vederea adoptării unei hotărâri printr-un Act administrativ legal.

Botoșani,
4 martie 2017Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

1 comentariu la acestă însemnare

  1. […] Sursa primară: http://www.luceafarul.net/teodor-epure-dascal-si-monograf-al-scolii-vornicenene […]

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania