Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Un IMN închinat EROILOR din primul Război Mondial: ”PESTE CULMI” (Regimentul ”8 Vânători”, Botoșani și ”29 Infanterie”, Dorohoi, în Campania din 1916-1918)

ROMÂNIA ÎN ANUL MARII UNIRI – C[entum]
Revista Luceafărul (Bt), Anul – X
Primit pentru publicare: 29 aug. 2014
Autor: Gheorghe BURAC
Publicat: 29 aug. 2014
Republicat: 16 Mai 2018
Editor: Ion ISTRATE

 

Un IMN închinat EROILOR din primul Război Mondial

”PESTE  CULMI” (Regimentul ”8 Vânători”, Botoșani și ”29 Infanterie”, Dorohoi, în Campania din 1916-1918)

Autor, Haralambie  HOLIC

 

Recto [640x480] Profesorul de limba și literatura română Haralambie Holic, originar din Vlăsinești, cu stadii de mai lungă durată la școala din satul său natal (14 ani), Liceul ”Dr. Mihai Ciucă” din Săveni (23 de ani) și la Liceul Economic Nr.2 ”Virgil Madgearu” din Iași (4 ani), ”trăind deplin în timpul căruia îi aparține” (după cum îi place să afirme), pe lângă răspunsurile la imperativele cotidiene ale învățământului de-a lungul întregii sale cariere didactice, a găsit mereu timp și pentru diferite activități dintre cele mai nobile, adiacente profesiei, precum: bibliomania, cercetarea, scrisul și publicistica, folcloristica și anticariatul.

Iar rezultatele pasiunilor sale n-au întârziat să se concretizeze. După o îndelungată muncă de documentare , în anul 2000, a încredințat Editurii ”Axa” din Botoșani publicarea primei sale cărți, intitulată ”Cetatea Hotinului” (Destin în istorie), despre care prof. univ. dr. Ioan Caproșu de la Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași, prefațatorul acesteia, a formulat aprecieri elogioase: ”Parcurgând cartea d-lui Haralambie Holic, iubitorul de istorie va avea satisfacția unei lecturi agreabile și a aflării adevărului asupra unei teme de istorie națională încă nu îndeajuns cunoscute, mai ales într-o vreme în care istoria pare a nu-și fi regăsit statutul ei adevărat. Este încă un motiv ca această prezentare istorică, scrisă cu talent și probitate științifică, să fie citită cu atenție și deplină încredere. În acest sens o și recomandăm cititorului cu toată căldura”.

În anul 2010, Editura ”PIM” din Iași i-a publicat a doua carte, ”Școala a fost destinul meu”, la fel de apreciată, iar nu de mult, în acest an, la aceeași editură, a văzut lumina tiparului a treia sa carte, asupra căreia ne oprim în cele ce urmează, intitulată ”PESTE  CULMI” (Regimentele ”8 Vânători”, Botoșani și ”29 Infanterie”, Dorohoi, în Campania din 1916-1918), identificată cu I.S.B.N. 978-606-13-1818-6.
Verso [640x480]Este o carte de istorie militară, rezultat al unor și mai ample și de durată cercetări consacrate Primului Război Mondial, în mod special celor două regimente menționate în titlu, mergând pe urmele înaintașilor săi, cărora le-o și dedică, după cum consemnează autorul încă pe prima ei pagină: ”În memoria bunicilor mei, sergentul Nicolae Ficiuc (R.8 V.) și soldatul Petru Holic (R.29 I.), rămași pe Câmpul de Onoare de la Cașin. Fie-i mereu pildă de jertfă umilă pe Altarul idealului măreț al nației vlăstarului Alexandru Holic, strănepotul eroilor căzuți”.

Că pasiunea autorului pentru ”muza Clio” s-a născut și dintr-o experiență de familie, dureroasă și eroică în același timp,  remarcă și reputatul prof. univ. dr. Petre Otu, în prefața cărții: ” Străbunicul său a luptat în Războiul de Independență de unde a venit decorat, dar și rănit la un picior, rană care l-a chinuit toată viața. Ambii bunici, ajunși la vârsta maturității, au îmbrăcat uniforma militară și au participat la Războiul  de reîntregire. Amândoi au căzut, în numele idealului național, pe Valea Cașinului, în confruntările din 1917”.

Drumul de luptă al celor două regimente în care au fost înrolați aceștia, reconstituit de autor ”cu acribia unui autentic istoric”, reprezintă <<miezul>> cărții, însă, pentru ca cititorul să-și poată imagina contextul mai larg al acelui timp istoric, în Partea I  a cărții, autorul a făcut, mai întâi, o incursiune în domeniul armatei române de la urcarea pe tron a lui Carol I până la, inclusiv, Al Doilea Război Balcanic din anul 1913”, iar cap. al II-lea conturează tabloul perioadei neutralității din anii 1914 -1916, când România s-a găsit în afara conflictului.

Abia capitolul următor, al III-lea și ultimul al acestei Părți, intitulat ”Acum ori niciodată !” –  14 august 1916, ne introduce în atmosfera fierbinte a evenimentelor care marchează intrarea țării noastre în marea conflagrație, oferindu-ne informații despre gravele probleme la ordinea zilei: Consiliul de Coroană,  publicarea Decretului stării de asediu, Ordinul de mobilizare, înmânarea Declarației de Război ministrului de externe austro-ungar, trecerea peste Carpați a trupelor române, Proclamația regelui Ferdinand către poporul  român la 15 august 1916 și Înaltul Ordin de zi din 15 august 1916 către armată.

De aici, începe Partea a II-a a cărții, pe care autorul, consacrând-o celui care duce greul războiului, o intitulează OSTAȘUL , ”eroul din tranșee, cel în contact permanent cu  inamicul, urmărindu-l în locul unde doarme, unde (și ce) mănâncă, cum este îmbrăcat, ce  gânduri și ce neliniștit îl copleșesc și cum se prezintă în fața unei bătălii…”

În cele 260 de pagini de JURNALE  DE  OPERAȚIUNI ale acestui capitol, găsim consemnate, pe zile și pe ore, toate momentele mai importante ale drumului de glorie și deznădejde al celor două regimente – 8 Vânători și 9 Infanterie – , începând cu duminica din 14 august 1916, prima zi de război, și terminând cu duminica din 28 octombrie 1918, când Detașamentul ”Dragoș” Dorohoi se pune în marș spre Cernăuți prin Ciuhur, cu serviciile de siguranță ale Companiei de Grăniceri.

În drumul spre Ciuhur, Detașamentul a fost întâmpinat de un grup de ofițeri români din fosta armată austro-ungară, cu drapele tricolore și buchete de flori și cu urarea de <<Bună venire>>, cerându-i să intre în Cernăuți chiar în acea seară.

În apropierea satului Ciuhur, o altă delegație a întâmpinat detașamentul cu o comunicare, în scris, a generalului Fischer …, prin care arată că a predat Jandarmeria autorităților române din Cernăuți. În același timp, domni și doamne coboară dintr-un autocamion, tot cu flori și drapele românești…Se pune stăpânire pe gara Molodia și, la ora 16, Detașamentul ajunge în satul Ciuhur.” Se reîntregea Țara…

Partea a III-a  a volumului, intitulată POSTERITATEA, în primul Capitol, ”Drumuri de legendă”, reia în sinteză Traseul Regimentului 8 Vânători, Botoșani în Campania  14 august 1916 – 1918, urmărindu-l din ziua mobilizării generale – 14 august 1916 – , în drumul Spre Transilvania, apoi În Moldova – Pe Valea Cașinului  și Oituzului (începând cu 4 octombrie), la Somușa (în refacere, începând cu 17 martie 1917), întoarcerea pe front (21 apr. 1917), Campania de vară 1917, În Vrancea, Spre Cireșoaia (Depresiunea Slănicului), Din nou la Cașin (2 sept. 1917)…, La Tețcani și În refacere la Dumești (jud. Iași, în fața gării Lețcani).

În subdiviziunea următoare a acestui capitol,  este prezentat, tot în sinteză, Traseul străbătut de celălalt Regiment, 29 Infanterie, Dorohoi, în Campania 14 aug. 1914 – 29 oct. 1918: În Transilvania (înaintarea, retragerea ), În Moldova – La Târgul Ocna, Pe Valea Oituzului, Între Oituz și Cașin, Între Cașin și Mărăști, La Fundu Răcăciuni (în refacere – 16 martie – 21 aprilie ), Pe frontul Cașinului, Campania de vară 1917, La corvezi – 28 febr. 1918 și …În Bucovina…

Capitolul II al acestei Părți supune atenției cititorului câteva cazuri de ofițeri care ilustrează definiția istoriei ca ”oglindă a înălțării și decăderii umane la scară individuală sau colectivă” – colonelul Alexandru Sturza, locotenent – colonelul Constantin Crăiniceanu, sublocotenentul Constantin Ciulei și locotenentul Alexandru Faliboga; primii doi ”în postură de trădători, trecând sau încercând să treacă la inamic la începutul anului 1917; sublocotenentul Ciulei, mai puțin cunoscut marelui public, iar ultimul, locotenentul Alexandru Faliboga, necunoscut chiar și pentru specialiști, cu un destin neobișnuit”. (Prof. univ. dr. Petre Otu)

Iar Capitolul III, intitulat ”SUB DOMNIA LOR S-A ÎNĂLȚAT ISTORIA ȚĂRII”, este dedicat personalităților care au reprezentat România în marele război al românilor:  regele Ferdinand și regina Maria, mareșalii Alexandru Averescu și Constantin Prezan și generalii Eremia – Teofil Grigorescu și Henri Mathias Berthelot, nume bine cunoscute în istoriografie.

VALEA  CAȘINULUI – ȚINUT DE LEGENDĂ ȘI DE EROISM se intitulează ultimul capitol al cărții, în care autorul cuprinde, într-o splendidă panoramă, satul Mănăstirea Cașin privit de pe Dealul Popii spre Onești și coborând în stânga planului îndepărtat spre Cașin, văile Haloșului Mare și Haloșului Mic…, ținut căruia și Alexandru Vlahuță i-a închinat fascinante pagini de poem în proza: ”De pe larga tăietură a Șușiței, o luăm pe la Câmpuri în sus…, urcăm spre miazănoapte, pe Culmea Țepei, de unde ne lăsăm, ținând drumul Haloșului, la Mănăstirea Cașinului. De aici, începe lanțul frumoaselor sate de mocani, înșirate pe spintecătura Cașinului, până la Trotuș…” (”România Pitorească”)

În paginile acestui capitol, autorul a inserat și câteva inspirate ilustrații: ”cimitirul Eroilor” din satul Mănăstirea Cașin (și lista eroilor din cele două regimente, înhumați în acest cimitir), Monumentul Eroilor din fața Mănăstirii, Poiana Scutaru, locul unde a fost colonia Scutari, Prăpastia dintre malurile Buciașului, Poiana Înțărcătoarea și Locul  de întâlnire a Cașinului cu Zboina.

În chip de ANEXE, cartea grupează, apoi, câteva fotografii: clădirea fostului Regiment VIII, ”Dragoș” și  nr. 29 Infanterie, Dorohoi; Valea Oituzului, Grup de botoșăneni, foști combatanți pe frontul de la Cașin, inginerul Gabriel Dima, ghidul care l-a însoțit pe autor pe locurile de pe toată Valea Cașinului, autorul, în defileul Cașinului, copii după opt acte de moarte  ale unor eroi vlăsineșteni  căzuți pe frontul de la Cașin, o însemnare despre ”Ziua Eroilor” la Vlăsinești, din 24 mai 2012 ( prilej cu care autorul a depus la baza Monumentului, într-o urnă, pământ amestecat cu lacrimile și sângele eroilor noștri, adus de la Cașin și, împreună cu profesorii Gheorghe Burac și Livia Ciucălău, fostul și respectiv, actualul director al școlii, a plantat, în fața acestei cetăți a luminii, un ”Stejar al Recunoștinței”, adus din M-ții Cașinului, locul celor mai aprige bătălii în Războiul de Reîntregire) și acest grupaj se încheie cu Legenda ”Crucii albe de mesteacăn” și cu textul acestei poezii, al cărei autor este Artur Enășescu.

În alte câteva pagini, până la sfârșitul cărții, sunt consemnate abrevierile, o notiță de mulțumire adresată câtorva binefăcători din comuna Cașin, cu deosebire d-lui primar, și altor sprijinitori din zonă ai demersului autorului, ca și d-lui ing. Lucian Trufin, primarul comunei Vlăsinești, pentru ajutorul material și moral pe care i l-a oferit, indicele general,  bibliografia, cuprinsul, prezentarea primei sale lucrări tipărite, ”Cetatea Hotinului”, două hărți – Comuna Mănăstirea Cașin și Harta traseelor parcurse de Regimentul 8 Vânători, Botoșani și 29 Infanterie, Dorohoi, în Campania din Ardeal (15 VIII 1916 – 2 X 1918) – și CD-ul ”Parfum de romanță”, cu vocea marelui artist, Alexandru Arșinel,  din romanța ”Crucea albă de mesteacăn”, cu care se și încheie impresionantul volum.

Lansarea lui s-a făcut cu promptitudine, la o dată cât s-a putut de potrivită: în Sfânta Zi a Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, joi, 29 mai a.c. , la Vlăsinești, unde au trăit cei cărora l-a dedicat autorul – și el vlăsineștean – și unde mai și trăiesc urmași de-ai eroilor din Războiul de Reîntegrare.

După programul tradițional al acestei sărbători, cuprinzând sfânta slujbă de pomenire oficiată de părintele Vasile Belciug, discursurile omagiale rostite de d-l primar și subsemnatul, recitalul de cântece și versuri, adecvat momentului, susținut de elevii școlii, și împărțirea pomenilor de către familiile descendente …, am procedat la o prezentare a cărții, pe înțelesul celor câteva sute de suflete prezente la ceremonie, după care, cu un număr mai restrâns de invitați, ne-am deplasat în sala mare a sediului After School, pentru a continua lansarea.

A vorbit, mai întâi, despre carte, autorul, prof. Haralambie Holic, care a evocat cele mai sugestive momente din lungul itinerar pe care l-a parcurs pentru a cerceta locurile unde s-a scris, cu sângele eroilor jertfiți, istoria Primului Război Mondial. Au vorbit,  apoi, istoricul militar, Sergiu Balanovici, care a fost și consultantul științific al autorului, pe tot parcursul elaborării lucrării, profesorul Georgică Manole, scriitor, redactor șef al revistei ”Luceafărul” din Botoșani; profesorii Ilie Avârvări (și d-lui scriitor), Mihai Belecciu, subsemnatul și încă alții.

Atât vorbitorii amintiți, cât și d-l inginer, Lucian Trufin, primarul comunei Vlăsinești, moderatorul dezbaterii, au apreciat că d-l prof. Holic îmbogățește cu această carte, patrimoniul cultural al comunei noastre, și al județului Botoșani cu prima carte de istorie militară, în care a investit multă muncă, timp și bani, doar pentru a descoperi și pune în valoare adevăruri nu îndeajuns cunoscute, despre trecutul de luptă al înaintașilor noștri, ca parte la sacrificiile întregului popor român pentru apărarea ființei noastre naționale.

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania