Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Petre Din “Cronici de istorie românească și universală “

Primit pentru publicare: 5 iul. 2017
CRONICĂ DE CARTE
Autor: Al. Florin ȚENE
Publicat: 5 iul. 2017
Editor: Ion ISTRATE

                 

 

Petre Din “Cronici de istorie românească și universală “

 

Un istoric cu aplecare spre critica literară și analiză a istoriei, format la școala universitară clujeană, este Petre Din care, fiind prezent în librării cu un nou volum, intitulat”Cronici de istorie românească și universală“,  carte ce mă face să spun că sa născut un autentic analist.din voința de cercetare și cunoaștere  cu ochi critic a lucrărilor istoriografice, interpretând relațiile constante dintre fenomenele realității și ale trecutului.

Cartea, pe care am primito cu autograful: ”Distinsului Președinte al Ligii Scriitorilor din România, Alexandru Florin Țene, această carte despre rațiune și istorie, cu respect și prețuire din partea autorului “, este  structurată în spiritul cerințelor științifice. Aceasta cuprinde o “Prefață” semnată de profesorul universitar dr.Gabriel Moisa de la Universitatea din Oradea, o introducere scrisă de autor, 19 cronici despre diferite cărți și studii, o bibliografie și indice de nume, acestea mă fac să fiu de acord cu prefațatorul care spune: “Volumul “ Cronici de istorie românească și universală” este unul dintre acele contribuții care pot genera interesul pentru cunoașterea istorică și dovedește încă o dată faptul că Petre Din este un profesor, cercetător și doctor în istorie extrem de dedicat care face multe servicii domeniului în care evoluează.El face parte din acea categorie de dascăli de care învățământul istoric din România are mare nevoie.”

Un deosebit interes stârnește “Introducerea “, în care autorul trasează, cu o sinceritate dezarmantă, liniile directoare folosite în fiecare cronică, caracterizează structura lucrărilor despre care face vorbire. Datorită acestui fapt constatăm la Petre Din că știința istoriei parte integrantă a culturii cunoașterii e esențialmente știință a realizărilor– în opoziție cu știința naturii care esențialmente este știință a constatărilor.

Meritul autorului este că știe să învie luminile istorie văzută prin prisma istoricilor, îndreptându-le către un sens care nu e niciodată același pe măsura complexității nesfârșite a istoriei naționale și internaționale.Cercetarea în perspectiva maximei generalități a sensurilor și funcției istoriei, cum o face Petre Din în cronicile sale, are mult de câștigat prin adaptarea metodologică a unei optici structurale ce surprinde simultan un vast ansamblu. Dacă urmărim concepțiile autorului acestei cărți despre raportul dintre istoria națională și cea universală, vedem deci că- departe de a nega existența specificității și rolul factorului intern- el acordă acestuia din urmă rolul de filtru al influențelor și a originalității. Paradigma istoriei pozitiviste, pe care o abordează Petre Din, în cronica sa despre cartea lui Vasile Mărculeț, unde paginile cărții pline de documente și interpretări  ale evenimentelor din Imperiul Bizantin, “este o contribuție importantă la istoriografia problemei la nivel European. “(pag.19).Astfel de aprecieri în spiritul analizei pozitiviste sunt făcute la cele cinci lucrări ale istoricului Vasile Mărculeț, care folosind bibliografii multiple și erudite reușește să arunce un fascicul de lumină lămuritoare asupra unor perioade din istoria creștină a Europei dar, și din zbuciumata Transilvanie.

Analizele pe care le face profesorul dr.Petre Din la cărțile și studiile semnate de Răzvan Mihai Neagu, Alexandru Bucur, Ioan Mărculeț, Ioan Maria Oros, Ionuț Țene, Ion Mihai Ionescu și Al.Florin Țene sunt adevărate studii scrise cu profesionalism. Unde constatăm că pentru autor universalismul, răspunderile globale și solidaritatea umanității sunt invers proporționale cu libertatea de a decide (suveranitatea) și existența de sine stătătoare (independența ) statelor. Fiindcă în istorie se găsesc: voința popoarelor, interesele conducătorilor, conștiința, puterea de a voi, capacitatea de a alege între bine și rău și religia.

În concluzie: Petre Din în tratarea și analiza cărților apelează la logică și la teoria fizică a constructivismului.Puterea de pătrundere al unui eveniment de radiație istorică e uneori proporțională cu valoarea istorică a fenomenului. Citind cu plăcere și interes cartea istoricului Petre Din am ajuns la concluzia lui David Hume, care spunea: ”Istoria este descoperirea principiului constant şi universal al naturii umane”. La care adaug că autorul acestui volum reprezintă adevăratul dascăl, tipul de personalitate din învățământul românesc.

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania