Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

ACADEMICIANUL ALEXANDRU ZUB – 75

ANIVERSĂRI

 ACADEMICIANUL ALEXANDRU ZUB – 75

Colegiul de redacţie al revistei ,,LUCEAFĂRUL” trăieşte, odată cu toţi cei care vă cunosc şi vă preţuiesc, bucuria sărbătoririi Dv., cu prilejul aniversării zilei de naştere, la împlinirea venerabilei vârste de 75 de ani.

În acest miez de toamnă, când lumea ştiinţifică românească, însăşi elita acesteia, Academia Română, vă proiectează atât de luminos orizontul de viaţă cu atât de nobilele Dv. dăruiri pe tărâmul construcţiei şi reflecţiei istoriografice, care vă situează printre personalităţile din cultura română, nutrim un sentiment de sublimă mândrie că Providenţa a hărăzit să vă naşteţi pe pământ botoşănean şi să vă număraţi printre iluştrii cetăţeni de onoare ai capitalei judeţului nostru. 

 

 

Şi gândul ne duce pe urmele Dv., acum director al Institutului de Istorie ,,A.D.Xenopol” din Iaşi şi preşedinte al Secţiei de Istorie şi Arheologie a Academiei Române, într-o retrospectivă, pornind de la casa părintească din Maghera, unde la 12 octombrie 1934, aţi văzut lumina zilei, cu popasuri pe oriunde v-a purtat destinul până acum: la şcoala primară din sat, mai întâi, al cărei cel mai bun elev aţi fost; La Şcoala Normală de la Şendriceni, apoi, unde aţi fost distins pentru nepotolita sete de lectură şi ca absolvent ,,excepţional”; la Facultatea de Istorie a Universităţii ,,Al.I.Cuza” din Iaşi, după aceea, pe care aţi absolvit-o cu diplomă de merit, ca şef de promoţie, şi la nemeritatele temniţe comuniste, în care aţi suferit, după puţină vreme de la absolvire, şase ani şi două luni (1958 – 1964), la vârsta când ar fi trebuit să vă bucuraţi de tinereţe şi să vă puneţi în valoare deosebita Dv. capacitate de muncă şi creaţie intelectuală. Aţi rezistat admirabil şi demn, însă, înfruntând ,,cumpăna vremurilor” prin atitudine civică, asumându-vă condiţia demnităţii ca pe o datorie.

Anii au trecut şi v-aţi întors la ,,atelierul” Dv. de lucru, cum vă place să spuneţi. În scurt timp, aţi fost remarcat ca istoric de aleasă ţinută, vorbitor de cinci limbi străine (franceza, germana, engleza, italiana şi rusa) şi, tot atât de repede, aţi devenit cunoscut în cultura europeană şi în cea de peste ocean, prin numeroasele lucrări publicate (şi în limbile de mare circulaţie), cât şi prin participarea la diferite congrese şi la programe ale unor universităţi şi institute de cercetare.V-aţi închinat viaţa şi opera idealurilor culturii umane şi spiritului civic şi, într-o manieră exemplară, aţi prezentat peste hotare ştiinţa noastră istorică şi valorile naţionale.

V-am urmărit perseverenţa constantă în direcţia restituirii patrimoniului nostru ştiinţific şi cultural, prin ediţii de opera ( A.D. Xenopol, V. Pârvan, M. Kogălniceanu), care au apărut şi continuă să apară sub egida Academiei Române, şi prezenţa în diferite colegii şi redacţii de reviste, care demonstrează preocuparea de a cultiva spiritual inter şi intradisciplinar, în care sens v-aţi străduit să extindeţi şi legăturile cu lumea academică de pretutindeni.

Prin întreaga Dv. operă, care însumează peste 35 de volume de autor, alte 15 volume (tematice) coordonate şi 12 serii şi volume editate, numeroase articole, eseuri şi prefeţe, introduceri la volume de studii ş.a., prin larga disponibilitate pentru istoricii tineri pe care i-aţi format ca cercetători de valoare, într-o veritabilă şcoală de instruire, aţi onorat instituţiile în care v-aţi format şi pe care le-aţi servit şi continuaţi să le serviţi cu devotament: ACADEMIA ROMÂNĂ şi UNIVERSITATEA IEŞEANĂ.

Ştim că, dincolo de opera Dv., impresionantă prin dimensiuni şi valoare, se află o muncă tenace şi rigoare internă, de respect pentru adevăr, o atitudine demnă faţă de viaţă şi faţă de societatea în care trăim, care vă permit să vă impuneţi în faţa contemporanilor.

Cu aceeaşi putere de muncă, în sănătate, vă dorim ca personalitatea Dv., exemplară prin demnitate şi creaţie, să strălucească departe şi mai puternic.

      LA MULŢI ANI, DOMNULE ACADEMICIAN!
     
      Redacția Revistei „LUCEAFĂRUL”Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania