Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

ANIVERSARĂ… CENACLU LITERAR LA DISTANŢĂ

 

ANIVERSARĂ…

 JANE MARGARETA TUDOR ŞERBAN , CONSTANȚA

 

Motto: “A scrie, am citit cândva, nu înseamnă a fi absent, ci a deveni absent, a fi cineva şi apoi a pleca, lăsând urme. Şi am înţeles finalmente că urmele acelea se adaugă trecutului nostru.” – Daniel Estulin

 CONTEXT:
În aceste vremuri de restrişte, măcinate de griji, mari încercări şi nevoi, printre amintiri, speranţe şi nostalgii, se întrezăresc, prefigurează momente de renaştere naţională, se doreşte în toate straturile şi nivelurile sociale respectarea personalităţii fiinţei poporului român şi unirea sa şi apare necesitatea unor idei, fapte noi, nevoia unor producţii  şi strădanii literare, culturale, estetice, care să reprezinte ulterior o pildă vrednică de urmat, un vajnic exemplu călăuzitor, un model îndrumător, diriguitor, să revigoreze motivaţii naţionale, să refacă voinţa mulţimii, să reanimeze mobilurile celor mulţi, să demonstreze că folclorul rămâne nesecat izvor de inspiraţie şi tinereţe, să arate că tradiţia este o sursă inepuizabilă, să îmbine armonios senectute, venerabilitate, maturitate, elanul şi avântul tinereţii cu naivitatea copilăriei, regăsind alăturat rândurile celor cu multă experienţă şi a celor care sunt încă pe băncile şcolii.
Este nevoie de  motive, convingeri, argumente diverse, din toate domeniile, de cuvinte calde de la om la om, de mesaje directe, de la inimă la inimă, stăruinţă în muncă, disciplină, discernământ, dedicare, moderaţie în toate, cumpănire în „gând, faptă şi vorbă”!
Pe acest fundal se creionează iniţiativa acestui CENACLU LITERAR LA DISTANŢĂ, iniţiat şi coordonat de Domnul Ion N. Oprea, ajutat de Doamna Profesor Ana Dumitrescu şi de Domnul Constantin Huşanu.

 REZULTATE:
Azi, la ceas aniversar, privesc cele peste cincizeci cărţi primite, cu miile de pagini realizate, la zece din ele, care însumează peste 4565 pagini, am colaborat şi eu şi gândesc: câtă muncă, câtă dragoste… alături de ceilalţi membri ai cenaclului, fie ei familiarizaţi cu slovele sau începători, dar cu toţii am pus suflet, am scris sincer, din inimă, adevăruri, frământări, zbateri, împliniri, neîmpliniri, gânduri, dorinţe, vise cu bucurie sau cu lacrimi…
Unele rânduri, gânduri sunt triste, altele vesele, bucuroase, dar toate adevărate, trăite.
E minunat când citeşti pasaje în care oamenii sunt OAMENI cu semenii…
Ne-am spus, în rânduri mai mult sau mai puţin meşteşugite, bucuria, durerea, împlinirea sau neîmplinirea celor trăite.
Prezentarea, în medalion, a multor personalităţi – români şi de alte etnii, trăitori în România – literaţi, artişti, matematicieni, oameni de ştiinţă, filosofi, politicieni, medici, fizicieni, profesori, poeţi… e un minunat prilej de a şti, noi şi cei ce vor veni, ce au lăsat prin munca lor.
Citind despre Vasile Alecsandri, mi-am amintit ziua când s-au împlinit 100 ani (22 august 1990) de trecere în veşnicie a celui ce-l numim „regele poeziei româneşti”, poetul naţional Vasile Alecsandri, când am condus un grup de elevi turişti ai Şcolii Nr. 11 Constanţa la Casa Memorială Mirceşti şi, în curtea conacului, am fost şi la cavoul unde-şi doarme somnul de veci „Bardul de la Mirceşti” – momente emoţionante…
Citind rândurile scrise de INO despre Doamna Doctor Ana Aslan mi-am amintit că am cunoscut-o pe Ana Aslan la Geneva – Elveţia, pe 1 iulie 1977, în aeroport – venea de la muncă şi pleca spre alte chemări. A stat îndelung de vorbă cu ambasadorul VT, care mă aşteptase. M-a impresionat simplitatea, buna dispoziţie, naturaleţea şi bucuria de a se revedea cu ambasadorul, o veche şi bună cunoştinţă a sa.
Expunerea făcută Domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi Elenei Cuza mi-a reamintit imagini ale Palatului de la Ruginoasa, vizitat cu mulţi ani în urmă,  împreuna cu un grup de excursionişti elevi din Constanţa.
Temele propuse fiind de o deosebită actualitate – conţinutul materialelor publicate este divers – din experienţa fiecăruia, oglindesc probleme personale, profesionale şi sociale de viaţă, toate prezentate cu sinceritate, cu o bogăţie de idei, din ele se desprind „lupta” dusă de fiecare, singur, sau cu ajutorul apropiaţilor…
Volumele realizate sunt îngrijit prezentate, au aspect plăcut, îmbogăţite cu imagini ale unor lucrări de artă şi citate din cultura universală.
Calitatea, consistenţa şi prezentarea trebuie apreciate.
Am citit toate cărţile, cu răbdare, cu „plaivaz-ul” [bleiweiss] în mână, şi de fiecare dată mă bucură calitatea conţinutului, implicarea fiecărui autor şi grija pentru realizarea temei volumului.

S-au obţinut texte echilibrate, cu un bun simţ deosebit al realităţii, echidistanţei, despre:
– „Elementul naţional”, pe care trebuie să îl avem în faţă, în minte şi suflet – istoria ţării şi neamului, de la bunii noştri daci, dezrobirea românilor şi formarea României Mari, care să cuprindă între hotare pe românii de pretutindeni, scopul fiind unitatea tuturor românilor „în cuget şi simţire”, „deşteptarea la realitatea românească”!
– Tradiţia satului, „tăria”, „vâna” poporului, obiceiul locului, ce reprezintă factor de coeziune naţională
– „Dumnezeu, ţară şi popor!”
– Curajul şi bravura armatei române din toate timpurile
– Şcoala românească din timpuri şi din zilele noastre (cu multiplele ei ipostaze, faţete)

 Volumele realizate deschid calea DISCUŢIILOR:
         Rolul scriitorului şi criticului literar în societate
         Contribuţia tehnoredactorului, corectorului, redactorului, editorului (munca nevăzută a unui mănunchi de entuziaşti)
         Unitatea verigilor lanţului: creator – tehnoredactor – ilustrator – prelucrare copertă – execuţia tiparului – cititor (public şi spaţiu public) – istoric de artă (critic  literar, psihologia artelor)
         Infrastructura – dotarea tipografiilor, eforturile financiare ale celor ce au scris si au utilizat propriile calculatoare. Drumul parcurs ca să se poată obţine aceste volume a fost greu la început, anevoios şi mulţumim celor care au fost alături de noi de la început, din primele clipe, de la primul volum.

MULŢUMIRI:
Respect pentru toţi cei care au contribuit la alcătuirea celor zece volume, de la fiecare am reţinut câte ceva. Au fost scrieri pe care le-am citit de două – trei ori, atât de mult m-au impresionat prin explicitare.
Stimă pentru restrânsul colectiv care s-a străduit să realizeze, să finalizeze cele zece apariţii editoriale.

Mulţumim Doamnei Profesor Ana Dumitrescu, Domnului Constantin Huşanu  şi Domnului ziarist Ion N. Oprea, INIŢIATOR ŞI COORDONATOR, care, prin aceste volume, lasă urmaşilor, posterităţii, aspecte de viaţă culturală, socială şi spirituală a timpurilor noastre, într-o vreme de tot mai complicată existenţă a neamului românesc.
 Luptători pentru cultură şi credinţă, care dau dovadă de sacrificiu, muncă obositoare şi plină de răspundere, punând mai presus respectul faţă de cei  din jur, manageri literari de succes, Doamna Profesor Ana Dumitrescu, Domnul Constantin Huşanu  şi Domnul ziarist Ion N. Oprea, au iniţiat şi coordonat în timp o serie de zece volume de studii instructive, recenzii, eseuri, articole, note şi însemnări, alocuţiuni, comunicări, rapoarte, succinte referate, lucrări, rezumate, portretizări ce se fixează uşor în memorie, versuri… Unele prelegeri farmecă prin frumuseţea şi bogăţia vocabularului, „vrăjesc” prin eleganţa frazei, alte texte pun în lumină discuţii arborescente, clarificări minuţioase, taxonomii elaborate, medalioanele reţin atenţia prin claritatea şi înlănţuirea logică a ideilor, pagini de memorialistică conduc la concluzii ferme…

 28 Aprilie 2016,
Constanţa

 

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania