Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Ceas providențial

 

13 noiembrie, anul Domnului 2023. Orele 16.00. În paraclisul istoric ,,Sfinții Împărați’’ al  Seminarului ,,Chesarie Episcopul’’ din Buzău I.P.S.Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a prezidat slujba Vecerniei în cinstea Sfântului Grigorie Palama, mult îndrăgit de către ,, Patriarhul Teologiei Românești ‘’părintele profesor, Dumitru Stăniloae. S-au împlinit 30 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui teolog cărturar, (1993-2023), respectiv 120 de ani de la nașterea sa, în comuna Vlădeni, județul Brașov (1903-2023) din părinții Ilie și Rebeca în casa cărora funcționează astăzi  un rustic muzeu tradițional.

La slujba de seară au luat parte părintele director al Seminarului, Dima Marius Cristea, părinții  inspectorii eparhiali Dan Necula și Daniel Balnea, părintele profesor dr. conferențiar Gheorhe Viorel Holbea, ucenicul vrednicului de pomenire Dumitru Stăniloae ,,Teologul’’, pr. prof. univ. de la Universitatea ,,Ovidiu’’ din Constanța, Nicușor Morlova, foști absolvenți ai școlii teologice buzoiene dinainte și după 1989, care l-au cunoscut direct și personal  în vremea studiilor lor, pe când părintele Dumitru Staniloae se nevoia ca un isihast în domiciliul de pe strada Cernica nr. 6, stradă care astazi îi poartă numele. O parte dintre elevii seminariști au dat răspunsurile psaltice în strană la modul regal iar capela a fost plină la refuz de elevi seminariști rugători însoțiți de profesorii lor diriginți.

După momentul liturgic „vesperal, într-o atmosferă de înaltă sobrietate duhovnicească a urmat evocarea personalității teologice și culturale a celui care a purat cu demnitate și bărbăție creștină o viață întreagă numele și virtuțile creștine ale  Sfântului Mucenic Dimitrie, izvorâtorulul de mir.

La începutul evocării elevul seminarist Ioan Stan a dat citire Epistolei către seminariștii buzoieni, semnată de părintele Stăniloae în luna mai a anului 1991, cu prilejul organizării unui simpozion la Seminarul Teologic, la rugămintea poetului creștin, Ioan Alexandru. Drept urmare anul acesta,   I.P.S.Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a binecuvântat apariția unei broșuri ale căror texte au fost extrase din revista ,,Muguri’’, Nr. II (1991-1992),  5, pp. 3-7, broșură ce a fost dăruită invitaților participanți. Manuscrisul epistolar a rămas în arhiva școlii buzoiene gazdă ca mărturie a prețuirii părintești față de actualii șiviitorii slujitori ai sfintelor altare.

Părintele profesor Gheorghe Holbea a prezentat succint traseul vieții marelui teolog român: Vlădeni, Liceul ,,Andrei Șaguna’’ Brașov, Universitatea Cernăuți, Atena, Munchen, ( aici a fotografiat manuscrisele Sfântului Grigorie Palama, pe care avea să le traducă și în 1938 a publicat ,,Viata și  Învățătura Sfântului Grigorie Palama), Rugul Aprins  de la Mănastirea Antim din capitală, profesor la teologie la Sibiu, anii de detenție, apoi anonimatul în timpul căruia a tradus 12 volume de Filocalie, circa 16.000 de pagini traduse din Marii Sfinți Părinți ai Bisericii: Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Dionisie Areopagitul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Grigorie de Nissa, Sfântul Simeon Noul Teolog, ș.a. 

Potrivit alocuțiunii oratorice a părintelui Gheorghe Holbea, marele teolog a ținut candela aprinsă a palamisnului în plină  epocă de prigoană bolșevico-stalinistă, atee, antihristică, alături de poetul Daniel Sandu Tudor, părintele Sofian Boghiu, părintele Arsenie Papacioc, Felix Dubneac, poeții Ion Barbu și Vasile Voiculescu. În închisori circulau textele filocalice care îi hrăneau sufletește pe cei condamnați pentru că au apărat dreapta credință. Parafrazez din intervenția plină de emoție și de trăire a ucenicului sfinției sale: ,, S-a vorbit despre teologia de dinainte de Stăniloae și după Stăniloae, așa cum a mărturisit părintele profesor Constantin Galeriu, fiind prezent la simpozion. El este un mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut românilor și Bisericii Ortodoxe Române. În secolul al XX-lea Pronia Divină a rânduit să se nască și să trăiască un mare mistic care este și continuă linia patristică a Bisericii Universale după Vladimir Losski și Iustin Popovici. Aceste momente nu sunt de comemorare ci de anamneză duhovnicească . Cartea Iisus Hristos sau restaurarea omului rămâne de căpătâi pentru Dogmatica Ortodoxă Românească. În 1992  40 de elevi de la Seminarul Teologic au fost de față la cea de a 89 aniversare din viața lui pământească, oferindu-i 89 de crizanteme.

În continuare au dat mărturie despre viața lui plină de asceză, smerenie, blândețe și de curățenie sufletească următorii interlocutori: preot Nicușor Morlova, preot Toderiță Rusu, subsemnatul articolului de față, preot profesor Aurelian Damian, profesor Adrian Carabă, preot Bran Eduard, preot Pătrășcanu Dan. 

Partea de final a minisimpozionului i-a revenit I.P.S.Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei care a mulțumit tuturor participanților pentru contribuția fiecăruia în parte la înfrumisețarea și încununarea zilei de pomenire a Sfântului Grigorie Palama, ,,teologul energiilor necreate” prin care Dumnezeu salvează lumea în general și omul în chip personal de la secularizare și decădere morală. 

Parintele Dumitru Stăniloae a afirmat: ,,Natura umană a Domnului nostru Iisus Hristos este puntea de legătura dintre ele și întreaga fire creată menită să devină mediul unei manifestări perpetue a harului divin. Hristos pătrunde în omenescul depravat, dezumanizat și reface legătura dintre ceea ce a fost și ceea ce trebuie să fie omul’’.( citat extras din cartea Iisus Hristos sau restaurarea omului.)

Cele trei volume de Dogmatică și Manualul de Ascetică și Mistică se adresează lumii intelectuale și slujitorilor sfințiți ai Bisericii. În prezent se fac demersuri pentru a fi canonizat și rânduit în rândul sfinților în calendarul creștin ortodox și nădăjduim că în 2025, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de autocefalie a Bisericii Naționale să ne învrednicim a fi martorii proclamării ca sfânt prin  citirea  Tomosului Sinodal al Bisericii noastre în frunte cu P.F. Daniel, patriarhul nostru, ucenic devotat al marelui teolog contemporan.

  Pr. Ionel Rusu ,
membru U.Z.P.RAbonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania