Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Comunicat de presă,București, 2 mai 2011, Asociația Comunelor din România

Comunicat de presă
București, 2 mai 2011

 Proiect european pentru dezvoltare rurală: Se caută viitori consultanți în antreprenoriat rural

Asociația Comunelor din România (www.acor.ro), împreună cu partenerii săi – Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară, Centrul Rural European de Studii și Cooperare, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, ABN Impresa Sociale,  LERICA Italia – Agenție de Formare și Consultanță, ARIS Italia – Societate Cooperativă de Formare și Cercetareanunță lansarea procedurii de înscriere a candidaților pentru pozițiile de operatori locali care urmează să fie formați și angajați în cadrul proiectului „Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, având o perioada de desfășurare de 36 de luni, începând cu data de 1 decembrie 2010 și are o valoare de 13.275.730,75 lei.

Proiectul propune dezvoltarea abilităților antreprenoriale și de management de proiect ale persoanelor din zonele rurale, atât prin formare profesională cât și prin crearea unei rețele de operatori locali în cinci regiuni ale țării, care să ofere asistență și consultanță de specialitate pentru dezvoltarea potențialului antreprenorial de la nivel rural. Pe parcursul proiectului se va crea o rețea de 31 de birouri de informare/orientare în fiecare dintre județele regiunilor Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Muntenia, implicate în proiect, birouri care vor fi operate de către 31 de operatori locali pregătiți în cadrul proiectului.

Anunțul privind prima etapă de selecție a candidaților, precum și procedura aferentă vor fi disponibile pe site-ul beneficiarului proiectului – www.acor.ro, precum și pe site-urile partenerilor, începând cu data de 04.05.2011.

Începând cu data de 4 mai 2011 se vor primi înscrieri pentru aceste poziții de operatori locali la adresa recrutare@comunepro.ro, completând toate formularele anexate la procedură.

Candidații trebuie să fie șomeri din mediul rural, care vor beneficia de un program gratuit de formare profesională, 31 dintre ei urmând a fi selectați pentru a fi angajați în cadrul proiectului pentru o perioadă de maxim 18 luni.

Am pornit în căutare de viitori consultanți rurali! Am pregătit pentru cei mai buni dintre ei un program complex de formare, atât în țară cât și în străinătate pe parcursul unor vizite de lucru precum și un stagiu practic în care să-și poată valorifica noile competențe și cunoștințe lucrând direct cu beneficiari locali, mici întreprinzători rurali precum și cu consultanți experimentați. Rolul operatorilor locali în cadrul proiectului este de a activa timp de maxim 18 luni în strânsă colaborare cu autoritățile locale de la nivelul comunelor în vederea susținerii dezvoltării antreprenoriatului în spațiul rural. Prin aceasta, Asociația Comunelor din România demonstrează implicare activă în dezvoltarea durabilă a mediului rural!” declară Emil DRĂGHICI, președintele ACoR.

Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute de la dl. Marius GUBERNAT, manager proiect, la numărul de telefon 0724-356.428, adresa de poștă electronică marius.gubernat@acor.ro.   

 Descrierea proiectului pe scurt

Proiectul „Stimularea ocuparii active, a dezvoltarii antreprenoriale si a economiei nonagricole durabile prin formarea si implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale” este o inițiativă co-susținută de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Perioada de desfășurare a proiectului este de 36 de luni, începând cu data de 1 decembrie 2010. Valoarea totală a proiectului este de  13.275.730,75 lei, din care 13.010.216,15 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă solicitată și 265.514,6 lei contribuția partenerilor.

Beneficiarul proiectului este Asociația Comunelor din România (www.acor.ro) și gestionează activitățile alături de câțiva parteneri naționali și transnaționali – Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară (www.fndc.ro), Centrul Rural European de Studii și Cooperare (www.cresc.eu), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (www.fdsc.ro), ABN Impresa Sociale,  LERICA Italia – Agenție de Formare și Consultanță, ARIS Italia – Societate Cooperativă de Formare și Cercetare.

Acțiunea urmărește dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin acțiuni de formare și de consiliere care să asiste forța de muncă neocupată în crearea de noi întreprinderi și sprijinirea procesului de restructurare prin reducerea agriculturii de subzistență. Prin dezvoltarea unor competențe antreprenoriale se creează oportunități de dezvoltare sustenabile pe termen lung, cu impact asupra sectorului terțiar și ocupării active din mediul rural. Proiectul este implementat în parteneriat de către organizații pentru dezvoltare rurală și comunitară, cercetare, formare și calificare din România și Italia.

Obiectivul final al tuturor actorilor angrenați în acest demers este de a dezvolta abilitățile antreprenoriale și de management de proiect ale persoanelor din zonele rurale, atât prin formare profesională cât și prin crearea unei rețele de facilitatori în principalele regiuni ale țării care să asiste direct și adaptat dezvoltarea potențialului antreprenorial de la nivel rural, oferind suport și acces la consultanță de specialitate actualilor și viitorilor mici înreprinzători de la sate.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se regăsesc:

  • realizarea unei analize contextuale complete care să reflecte stadiul actual al zonelor rurale de pe teritoriul țării și nevoile de formare/ocupare în fiecare dintre acestea;
  • instruirea și certificarea unui număr de 75 de operatori cu capacitatea necesară să implementeze acțiuni de stimulare a culturii antreprenoriale – 31 de participanți vor fi încadrați într-un program subvenționat de stagiu practic în cadrul birourilor, pregătite să ofere asistență antreprenorială pe parcursul a 18 luni, 44 de persoane vor beneficia de subvenții și consiliere timp de 6 luni, în accesarea rețelei de angajatori sau lansarea unei afaceri pe cont propriu;
  • instruire directă și module de consultanță în dezvoltarea unui proiect/mică întreprindere oferită persoanelor din mediul rural, în 5 regiuni principale din România – estimativ 5000 de beneficiari ai sesiunilor de consultanță pe parcursul a minim 1500 de ore în birourile de operare/informare;
  • organizarea a 31 de birouri de informare/orientare la nivelul fiecărui județ din regiunile vizate care să creeze oportunități pentru ocuparea activă a forței de muncă și crearea de mici întreprinderi pentru dezvoltare economică în mediul rural;
  • crearea unei rețele naționale si transnaționale de consultanți-experți în dezvoltarea abilităților antreprenoriale, accesibili în cadrul birourilor de informare sau pe Internet, prin intermediul platformei dedicate de cursuri e-learning;
  • introducerea în România a unor modelele de micro-întreprinderi dezvoltate în zonele rurale italiene;
  • organizarea de vizite de lucru în Italia, pentru un număr selectat de participanți în program, coordonate de partenerii italieni din proiect, pentru transferul de modele de creare de întreprinderi mici la nivel rural.

În etapa curentă de implementare se derulează un studiu de cercetare a nevoilor de instruire și educație în mediul rural, în vederea identificării potențialului de dezvoltare antreprenorială din România, luând în calcul atât nivelul de pregătire al beneficiarilor – șomeri, mici întreprinzători – dar și recomandările reprezentanților locali (autorități, manageri de întreprinderi rurale, etc.) cât și oportunitățile existente din perspectiva resurselor și potențialului pieței locale.

 Despre Asociația Comunelor din România – www.acor.ro

Asociația Comunelor din România, identificată prin abrevierea ACoR, este o organizație neguvernamentală și apolitică, de utilitate publică, constituită la nivel național, având ca membri peste 1.700 de comune, din toate județele României. Asociația furnizează servicii și implementează proiecte în beneficiul membrilor săi, reprezentând interesele acestora în relația cu autoritățile administrației publice centrale, cu instituțiile Uniunii Europene, precum și în diferite rețele de asociații de autorități locale din Europa și din lume.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania