Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

DIN SEMINŢIA NOASTRĂ, GHEORGHE BURAC ,, … ŞI AŞA MAI DEPARTE

Primit pentru publicare: 14 oct.2014.
Autor: Ana Maria Maluș

Publicat: 14 oct.2014.

 

DIN SEMINŢIA NOASTRĂ, GHEORGHE BURAC ,, … ŞI AŞA MAI DEPARTE

 

Cunoscut ca un simbol al hărniciei intelectuale, profesorul Gheorghe Burac – un nerv al coloanei culturale din valea Başeului (I.Istrate) – este perceput comprehensiv ca o personalitate remarcabilă a vremurilor noastre, ceea ce induce reflexiuni de profundă consideraţie, mai ales, din partea generaţiei tinere, pentru că Domnia sa îşi păstrează demnitatea muncii într-o deplină şi consecventă voinţă de a-şi respecta contractul cu viaţa.

Tocmai acest lucru m-a determinat, în calitatea de secretar de redacţie al Revistei Luceafărul (Bt), să port grijă – ca redactor şi prefaţator – să înfăţişez această carte, ,,… şi aşa mai departe”, operă care aparţine unei colecţii, ce cu sârg se plămădeşte şi se coace zi de zi: ,,Cărţile Revistei Luceafărul”.

Volumul conţinutului este o ordonare logică de texte ale unor articole scrise de prof. Gheorghe Burac şi, în calitatea de redactor, publicate în periodicul de cultură ,,Luceafărul” (Bt), din perioada nov. 2012 – sept. 2014.

Pe lângă structura convenită cu autorul cărţii: partea I-a, Tot despre cărţi; partea a II-a, Despre evenimente, am considerat oportun şi adecvat ca această scriere să mai cuprindă: Un addendum la prefaţă, unde am inserat textul, referitor la Domnia sa, din lucrarea Scriitori şi publicişti botoşăneni. Dicţionar biobibliografic, autor Silvia Lazarovici, apărut la Editura Agata, în 2013 şi un capitol, Ecouri la prima carte ,,Lumini ce nu se sting”, unde se readuc lecturării cele mai semnificative referinţe.

Observăm lesne că autorul, în statornicia ce-l caracterizează, de preferinţă, scrie despre personalităţi pe care le-a cunoscut şi le cunoaşte şi despre oameni cu diferite poziţii şi răspunderi, ale căror fapte – cărţi şi acţiuni săvârşite – se înscriu în pagina unei contribuţii însemnate la dezvoltarea şi afirmarea unor relaţii importante în comunitate, ca un raport fundamental în ceea ce priveşte cultura şi societatea. Şi, pentru a întări convingerile şi, în acelaşi timp, pentru a arăta pildele şi modele de urmat se referă, emoţionant şi pertinent, la personalităţi de seamă din cultura şi istoria noastră contemporană: Alexandru Zub – La Sighet – ; Adrian Neculau şi Nicolae Turtureanu – Cartea  Jijiei – Povestea unui râu: geografie – istorie  – mitologie; Ion H. Ciubotaru – Ouăle de Paşti la români. Vechime, semnificaţii, implicaţii ritual – ceremoniale. În aceeaşi manieră se evidenţiază şi aportul factorului local: Haralambie Holic, Mihai Matei, Aristide Zub, Ilie Pacal, Lucian Manole – autori de cărţi; Lucian Trufin (primar, Vlăsineşti), Ramona Trufin (Ingolstadt, Germania), Marius Danalache („Icarus”) – iniţiatori şi organizatori de evenimente. Şi mai sunt, la loc de cinste, organizaţii şi ansambluri artistice, festivaluri şi sărbători din viaţa comunei Vlăsineşti, care prin râvnă şi pasiune promovează spiritul vlăsineştean: Cercul românesc de prietenie Ingolstadt, Germania; Ansamblul artistic ,,Hora” din Vlăsineşti; Trupa de folk ,,Icarus”; Festivalul vinului; Ziua comunei Vlăsineşti şi aşa mai departe…

Autor al numeroaselor articole şi cărţi publicate, Gheorghe Burac, un simbol al virtuţilor săteşti (I. Istrate), un imprevizibil imaginitiv şi un vrednic memorialist, cu aceeaşi vioiciune şi originalitate urcând cu uşurinţă înspre optzeci de ani, urmează a oferi publicului încă un volum; o carte memorialistică (roman) intitulată ,,Raportul de seară”, din care mai multe fragmente au apărut în paginile Revistei Luceafărul. Aici, ca şi în toate scrierile autorului, vom descoperi destinul şi rostul unui intelectual pentru a oferi şanse de afirmare unor localităţi săteşti din întreaga vale a Başeului şi chiar, aşa cum s-a mai remarcat, din întregul ţinut al nordului moldav.

Şendricenean în aprofundarea culturii şi instrucţiei intelectuale îşi desăvârşeşte profilul personalităţii, ca entitate complexă şi de excepţie, pe meleagurile natale, aşa cum mulţi alţi intelectuali au răspuns chemărilor locurilor de obârşie, fapt pecetluit pentru istorie de colegul de clasă normaliană, Acad. Alexandru Zub: […]Unii „şendriceneni” s-au risipit prin ţară, după cum le-a fost destinul, însă majoritatea au rămas prin partea locului, dacă nu chiar în satele natale, pe care s-au străduit a le sluji cu pricepere şi devoţiune. […] Unii absolventi si-au continuat studiile la Universitate, devenind profesori, cercetători, oameni de condei, cu atenţia îndreptată spre locurile natale, în slujba cărora şi-au pus adesea talentul şi devoţiunea.
I. Caproşu (istoric), I. H. Ciubotaru (etnolog), St. Dumistrăcel (filolog), V. Fetescu (pedagog, scriitor), Alecu Ivan Ghilia (scriitor), Al. D. Lungu (actor), Petru Luţuc (profesor), Mihai Matei (profesor, istoric), M. Munteanu (profesor, scriitor), Paul Sadurschi (muzeograf, arheolog), V. Ursachi (arheolog, muzeograf), G. Viţalaru (botanist), V. Valenciuc (pictor), iată cîteva exemple de împliniri socio-profesionale. Eminentul jurist Octavian Ionescu, ajuns în impas, după marile epurări din învătămîntul superior, si-a închinat anii de restriste satului natal, Vorniceni, a cărui monografie a întocmit-o, judicios, cu documente, mărturii si amintiri personale, mai ales în legătură cu activitatea căminului cultural din localitate, propria familie fiind bine ancorată în devenirea acelei comunităti. Portretul istoricului Ioan C. Georgian, „adversarul“ lui N. Iorga la concursul pentru catedra de istorie universală, e memorabil. Împreună cu alţi dascăli din partea locului, profesorul Gheorghe Burac a întocmit, în acelasi spirit, o vastă, erudită si exemplară monografie despre Comuna Vlăsinesti, în care se regăsesc numeroase urme de normalişti devotaţi locului sau activînd în proximitatea acestuia. […]
(Alexandru Zub, Convorbiri literare)

Şi, iată şi respectul cuvenit din partea ,,conjuraţilor”:
1Un eveniment marcant, cu o încărcătură emoţională aparte, a fost organizat de Primăria şi Şcoala din Vlăsineşti, la 10 februarie 2011, cu prilejul aniversării onorabilei vârste a 75 de ani de viaţă şi peste 50 de ani de carieră didactică şi ştiinţifică a Domnului Profesor Burac,CopyRGheorghe Burac./Cu această ocazie, a primit din partea autorităţii administraţiei locale Titlul MAGNA CUM LAUDE pentru exemplara carieră didactică şi educativă dedicată muncii şi dăruirii pe Altarul Şcolii din Vlăsineşti. Totodată, Editura Agata i-a conferit TITLUL VIRTUTEA SĂTEASCĂ, pentru demnitatea şi credinţa cu care şi-a consacrat munca şi viaţa locului în care s-a născut pentru a-l înnobila cu contribuţia sa creatoare privind cercetarea, valorificarea şi promovarea bogăţiilor tradiţionale ca expresii ale virtuţilor săteşti, iar direcţiunea Şcolii din Vlăsineşti i-a acordat TROFEUL DE EXCELENŢĂ privind acordarea numelui Şcolii cu cl. I-VIII din Vlăsineşti – GHEORGHE BURAC – şi DIPLOMA DE EXCELENŢĂ./ Cu acest prilej a fost lansată publicaţia locală VLĂSINIŞTEANUL, fondată de prof. Gheorghe Burac şi ing. Lucian Trufin.
(Ion Vasile, în Rev.Vorniceneanul, 11 febr.2011)

 2. Zeci de personalitaţi botoşănene adunate într- un singur volum. Un veteran al condeiului, Gheorghe Burac, a lansat, ieri (15 aug. 2012), un volum memorialistic chiar în şcoala care îi poartă numele din localitatea Vlasineşti. In volumul publicat, sunt creionate faptele de viaţă ale celor mai de seamă locuitori ai comunei Vlasinesti, de la profesori universitari până la poeti şi şoferi. Cartea ,,Lumini ce nu se sting” a văzut lumina tiparului cu ajutorul Editurii Agata şi a primarului, Lucian Trufin, din Vlasineşti. Autorul volumului „Lumini ce nu se sting”, lansat ieri la Vlasineşti, este un personaj important in peisajul literar al comunei şi al judetului. (…) şi a fost zeci de ani director al Şcolii Generale din Vlasineşti, şcoala care acum îi poartă numele. Ajuns la o vârstă venerabilă vlasineşteanul este decis să nu se oprească aici cu publicarea de cărti.
(ştire prezentată la TeLeM TV, 15 aug.2012);

 3. ,,Lumini ce nu se sting!”
Domnul Gheorghe Burac-scriitor, profesor şi director de şcoala la Vlasinesti, s-a distins prin pricepere şi rigurozitate didactică, prin puterea de a-şi dezvălui creaţia (având editate zeci de articole şi cărţi) şi prin priceperea de a administra Şcoala Vlasineşti!/ In sfera relaţiilor interumane s-a personalizat ca o constiinţa care are puterea de a-şi asuma responsabilităţi, fiind mereu interesat de bunul mers al comunei şi continuă să fie un bun sfătuitor şi îndrumător pentru concetăţeni! De dragul meseriei bine făcute, este un luptător cu sine dar şi un exigent cu colaboratorii săi! Cartea – LUMINI CE NU SE STING – a cincea carte a scriitorului, este o carte care ne aminteşte „Profiluri academice” de mari personalităţi ale ţinutului, dascali, oameni de cultură, oameni remarcabili prin activităţile lor! Cartea a fost editată la editura Agata, fiind atent ,,supervizată” de directorul acesteia, Ion Istrate!/  Apariţia noastră în paginile acestei cărţi ne onorează şi ne motivează să perseverăm! Ne-am bucurat să descoperim că au fost enumerate toate realizarile noastre, toate concertele noastre (am aflat ca au fost 103 în primii trei ani), toate apariţiile radio,TV, ziare, o adevărată enciclopedie despre noi! Ţinem să-i mulţumim pentru apreciere şi pentru munca depusă pentru a încondeia toate aceste activităţi!
(comentariu pe http://trupa-icarus.blogspot.ro/)
și aşa mai departe…  şi în alte pubicaţii de ştiri şi bloguri pe internet.

*
De interes fiind această carte, pentru toţi, o recomand sincer că merită a fi răsfoită şi citită.Rămâne să nu-mi doresc decât să primesc încă sute de apeluri telefonice, în zeci de zeci de ani şi mai mulţi de aici încolo, prin care prof. Gheorghe Burac să mă atenţioneze: Să observaţi!… am trimis articolul pentru publicare în Luceafărul. Vă rog să-l publicaţi fără întârziere!… şi… când veţi forma cartea pentru colecţie?…
Sigur, domnule profesor – maestru în satul de obârşie – vor fi, încă, multe cărţi pe care le veţi semna, … ŞI AŞA MAI DEPARTE veţi îmbogăţi Colecţia ,,Cărţile Revistei Luceafărul”!

Botoşani,9 oct. 2014                                                              Ana Maria Maluș

 

Nota bibliografică (cercetare online):

 1.http://convorbiri-literare.dntis.ro/ZUBnov9.html
2.http://www.bibliotecabotosani.ro/index.php/monografii-locale
3.http://vorniceneanul.ro/o-pilda-pentru-vorniceneni-virtutea-sateasca-profesorul-gheorghe-burac-simbol-al-harniciei-intelectuale
4.http://stiri.botosani.ro/stire/26571/La+multi+ani,+GHEORGHE+BURAC!.html
5.http://www.telembt.ro/lansare_de_carte_la_vlasinesti-a21242.html
6.http://botosaninews.ro/111463/cultura/clubul-cartilor-revistei-luceafarul%E2%80%9D-%E2%80%93-un-pertinent-demers-cultural/
7.http://reporterul.ro/actualitate/vlasinesti-festivalul-sezatorile-iernii-a-ajuns-la-editia-xxiii-3733
8.http://mihaieminescu.botosani.ro/articol/500/GHEORGHE+BURAC,+Vlasinesti+-+Excelen%C5%A3a+s-a+n%C4%83scut+la+sat!.html
9.http://1-cultural.blogspot.ro/2013/09/a-iv-editie-festivalul-de-folk-seri.html
10.http://www.comunavlasinesti.ro/date/documente/vlasinesteanulnr202.pdf
11.http://fede.ro/saveni-oras-peste-care-s-a-asternut-praful/
12.http://trupa-icarus.blogspot.ro/2012/10/lumini-ce-nu-se-sting.html


Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

1 comentariu la acestă însemnare

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania