Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Eminescu. Şi Arghezi. Universuri. Paralele.

Eminescu. Şi Arghezi. Universuri. Paralele

…Eminescu despre (neobosiţii căutători de nou asemenea lui) Arghezi: “Oamenii se împart în două categorii: unii caută toată viaţa şi nu găsesc, alţii găsesc şi nu sunt mulţumiţi.”
…Arghezi despre Eminescu: “Este adevărat că Eminescu a pustiit teritoriul literaturii pe o suprafaţă de treizeci de ani pătraţi după el.”
Parodie-pamflet, prozopoem satiric dedicat aniversării a 45 de ani de la dispariţia marelui poet Tudor Arghezi.

…Un “luceafăr”. Şi un “padre”. Cu profiluri impozante.
Mari poeţi. De greu calibru. Personalităţi marcante.
Doi deschizători de drumuri. De noi căi. Literatură.
Formatori de generaţii. Monumente de cultură.
…Ars poetica. De geniu. Aripi largi. Intense zbateri.
Social inadaptabili. Traiectorii cu abateri.
Un conservator romantic şi un liberal «modern».
Mega… stele. Supernove. Într-un «peisaj» etern.
…Cu preocupări modeste. Debutanţi adolescenţi.
Antipozi. În cariere. Top-iluştri. Eminenţi.
Unul, mai puţin de două. Celălalt, şapte decenii.
«Conspiraţie» celestă. Inspiraţi. Maeştri. Genii.
…Ardere interioară. Răbufnire de vulcani.
Au scos piese de tezaur… Vor rămâne peste ani.
Creste, piscuri de gândire. Ca artişti. Aveau chemare.
Incomode voci. De aur. Timbru grav. Impunătoare.
…Literaţi. Figuri aparte. Înzestraţi. Cu… argumente.
Recunoaşteri. Unanime. Calităţi polivalente.
Buni cunoscători. De carte. Condamnaţi… la măiestrie!
(Cine altul să o spună… decât unul care scrie!)
…Pârtii noi. Premergătorii. Fabulos tandem de aştri.
Mai mereu sunt puşi alături. În albume cu… «sihaştri»!
Culmi cu puncte de tangenţă. Reverii. Afinităţi.
Nelipsiţi. La ei acasă… Galerii cu somităţi.
…Nume grele. De legendă. Între marii scriitori.
Misiuni total ingrate. Pionieri. Exploratori.
Tatonări de începuturi. Reveniri şi căutări.
Rost găsit. Natur şi studiu. Definiri şi modelări.
…Apăruţi în vremuri grele. Intersecţii. La răscruce.
Şi atunci… la fel ca astăzi! (Pentru cei ce vor “traduce”!).

Paradoxuri în tendinţe. Le uneşte… dezacordul!
Criză de… indicatoare! În ce parte este Nordul?
…Cu atenţie sporită, le parcurg biografia…
Fac ce fac… şi iar acolo! (Cochetez cu poezia!)
Vor urma, la rând. Poetul. Şi Arghezi. Mai apoi,
Nişte… cronici. Cu legende. Despre ce şi cum. La noi.
……………………………………………………………………………
…Gânditor. Privire tristă. Cu ochi mari. Spre infinit.
Cufundat în meditaţii. Solitar. Nefericit.
Stând la masa lui de lucru, sub povara de idei.
“Călător” spre un “departe”. Gânduri-teorii-alei.
…Doruri lungi şi patimi multe. Raţiuni şi sentimente.
Teritoriu accesibil. Celor cu priviri atente.
Idealul, absolutul. Imposibil de atins.
Aşteptări? Dezamăgire. Pesimismul? Neînvins.
…Figuranţi eroi de teatru prin idei şi prin cuvinte,
Timpul scurs ireversibil ni se deapănă prin minte…
Ciclul naşterii şi morţii. Cartea vieţii, mii de pagini.
În proiecte şi… proiecţii. Cu gândiri şi cu imagini.
…Visul vieţii cel himeric. Flăcări, foc şi pasiune.
Existenţa? O enigmă. Teologică minune.
Abordări. Multiple planuri. Din religii. Sau ştiinţe…
Tot mai rare. Efemere. Mulţumiri. Recunoştinţe.
…Scrieri îndelung muncite, cu text clar şi răspicat,
“Neo”. “Retro”. “Maniere”. Sau “bastardul” încifrat.
Încuiat ca scoica mării. Cu limbaje-derapaj.
Ori concret, poem “palpabil”. Cu idee şi mesaj.
…Vai de ei, contemporanii … “înşirând cuvinte goale”,
Locul lor? Maculatura! “Plute”. Lemn. Esenţă moale.
Bat sfioşi la poarta vieţii. Promotori de poezie.
Nelipsiţi. Străjerii-cerberi. Loc păzit cu străşnicie.
…Spini şi ghimpi, aricii critici, selectivi, nevoie mare,
Sting traseele de astre, cu explozii orbitoare…
Limite- debut şi capăt. Într-un circuit prelung,
Chiar cu grele sacrificii, praf şi pulbere ajung!
…Conştient de plus… valoare! Cu convingeri. Luminat.
Pentru crezul patriotic, Prometeu crucificat.
De trăia la fel cât “padre”… Cine ar putea să spună?
Drumul astrului luceafăr… Întrebare grea. E bună!

…Şcoli, statui şi instituţii. Peste tot pe unde treci.
Cuvântări şi atitudini. Edituri, biblioteci.
Glas puternic. De răsunet. Cântec cu acorduri line.
Actual. În… confluenţe. Peste “vremi”. Se vede bine.
…Trei, modelele alese. “Sheikspir”. Star de prin Apus.
Schopenhauer, filozoful. Creatorul, Cel de Sus.
Un Adam-destin. Poetul. Eva îi întinde mărul…
„Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul?”
………………………………………………………………………………
…Altă «stea». «De după… prima!». Strălucire. Un egal.
Unic. Expresiv. Puternic. Dedicat. Original.
Un urmaş… Lui Eminescu. Printre primii cititori.
O prezenţă longevivă. Rubrica: “nemuritori”.
…Scurt eseu. Lumini şi umbre. Într-un cerc închis ermetic.
Mici crâmpeie din natură. Impregnate aritmetic.
Eul liric. Monologul.Visuri-clipe muribunde.
Dar divin. Sensibil.Versul. Sentimente vii, profunde.
…«Nişte frunze aurite». «Păsări mici de catifea».
Reci izvoare. În torente. Stranii licăriri de stea.
Tensiuni. Interioare. Gânduri. Teamă de eşec.
Muguri verzi. De îndoială. Bune, rele. Toate trec.
…Forma- tocul şi cerneala. Iar ideile sunt fondul.
Sensuri noi. Semnificaţii. Un poet îşi face rondul.
Cu emoţii. Echilibru. Rânduri. Note muzicale.
Curg… trăiri imaginare! Cât se poate de reale!
…Scrisul- cântec metaforic. Vis din umbră şi aromă.
Zburător printre tereştri. Emblematică fantomă.
“Om de sânge”. Autorul. Revelaţii-artificii.
Greu demers. De timp şi muncă. Inutile sacrificii.
…Mesager al poeziei, nume greu pe firmament,
Bard al boabei şi fărâmei, ne-a lăsat ca testament,
Meşteşuguri de cuvinte, potrivite sau stricate,
Dureroase şi gingaşe, fericite, blestemate…
…Din confuzie şi haos, din dureri şi neputinţe,
Cu putere creatoare, prin preaplinuri de dorinţe,
Din mocirlele cu stele răsar roade mărţişoare,
Mici “copii” purtaţi de mână îşi croiesc a lor cărare…
…Fin estet al… “putrezirii” (!), cu un tril superb de nai,
Leagă strâns în mici buchete florile de mucegai.

A urât neadevărul… Îmi veţi spune, cu candoare:
«Au făcut-o mulţi ca dânsul!». Inserez o completare.
…Ton distinct. Un charismatic. Erudit, cu viziune.
Ce actor! În roluri… proprii. Rezonantă… misiune!
Părăsindu-ne, Arghezi, ne-a lăsat spre neuitare,
Omul, opera şi stilul. Printre vremuri, provocare.
…«Stihuri lungi », «alese strofe» în cadenţe de silabe.
Mici fărâme-nestemate. Un şirag de perle-boabe.
Influenţe în formare. De la cei de dinainte.
Intrigi şi păreri? Cu carul. Necuprinse de cuvinte.
…De când a plecat… trecute, patru zeci şi cinci de «trepte»…
O cutie a Pandorei. Cu principii şi concepte.
Sau formule şi relaţii din ştiinţele exacte.
Taine-cifre. Cu simboluri. Şi reprezentări abstracte.
……………………………………………………………………..
…Vast «sistem» corupt. «Omerta». «Mafia». O lege… mută!
(Răgete de «leu»… pe moarte… convertitul în valută!)
Rădăcini adânci. Se ştie! O repet a câta oară?
Un «sindrom». Cu iz politic. Sindrofia literară!
…Prea puţini citesc poeme. Şi prea mulţi acei ce scriu.
Lângă cei citaţi în urmă, sincer, nu-mi doresc să fiu!
Reuşi-vor numai unii. Care au ceva de spus.
Cei mai mulţi vor pierde totul. Şi statutul de… intrus!
…Fondul de cuvinte creşte… Consistent. Mereu, mai mare.
Pasiunea? Se topeşte. O relicvă în dosare.
Orhidee în esenţe şi doctrine-revelaţii?
S-au stins artele frumoase! Publicăm improvizaţii!
…Mofturi scrise… la comandă! Vorbe grele şi sudalme.
(Nici Dali şi nici Picasso, nu au fost ţinuţi pe palme!)
Eminescu- “ars” de Grama. Iar Arghezi- de S. Toma.
(Strănepoţi… fideli lui Nero. Cu incendii á la Roma!)
…Cât i-am preţuit în viaţă? Doar o pojghiţă- spoială!
Cât sunt de convins de asta? Nu am nici o îndoială!
După obiceiul casei. Dacă vrei să ieşi din front.
Dedicaţii. Critici aspre. Le vei regăsi în “cont”.
…Diderot… spunea aceasta- când privesc la cei din spate-
Toate, mai puţin… un merit, i le ierţi unui confrate!
Nici nu vreau să cred… cutuma! Nici nu vreau să o accept!
Detractorii vor rămâne fără mine ca adept!

…Moda zilei. Erodează. Cu putere de titan.
La mileniu, la un secol. Mai recent, din an în an!
Evoluţii. Poezia. Cum dă bine să arate.
Blănuri, cizme şi căciulă? În costum de baie, poate?
…Forma de manifestare? Precum haina ce se schimbă.
Deseori, cu alta nouă. Prin renaşterea de limbă.
Tot mai iute trece timpul! Stranie calamitate!
Haz, derută şi confuzii. Erezii? Diversitate!
…Mai ades mă uit degeaba spre cabinele de probă…
Praf şi molii vor cuprinde hainele din garderobă!
Vrei să scrii ca marii clasici?… Spun “experţii”, e păcat!
Te dezici, ca Galilei?… S-ar putea să fii iertat!
…Ne inundă “modernismul”. Exprimări cât mai… trăsnite!
Le pricep… doar autorii! Vezi elogii… răs-plătite!
Toate bune şi frumoase. Dacă au un element.
Fără el, nimic nu merge! Autenticul talent.
…Uniuni şi institute cu… «aspect» de editură,
Confrerii, colegii, clanuri, ligi, saloane de lectură,
Fracţiuni, aripi si cuiburi au pretenţii de… grupuscul!
(Lideri? «Capete savante». Competenţe… la crepuscul!)
…Mai târziu sau mai devreme, se divid în… cât mai multe!
Vorba lui Arghezi… parcă! Cine… «stă să le asculte?»
Cu limbaj pentru elite sau «extrase» din argouri,
În ţinutul poeziei se sting umbre de ecouri.
… «Competenţi» în posturi-cheie, «artă» şi «artişti» de… unde?
Mă întreb de unul singur. Şi la fel îmi voi răspunde.
Nici cu… Estul! Nici cu… Vestul! Nou traiect. A treia cale.
Din talent şi multă muncă. De dorit. În părţi egale.
…Dragostea ce toate iartă şi condeiul de poet.
Rezultatul? De prestigiu! Niciodată desuet!
Prima, ultima iubire. Scris-vorbit ciudat în versuri.
Pajişti verzi. De… “verba volant”! Un “crochiu” de universuri.
… «Phöenix». (Dispăruta «Dodo»!). M-a ales… tocmai pe mine!
De trei veacuri… sub cenuşă, rara avis iar revine!
Oare, totul se repetă? Intrigantă întrebare!
Bun răspuns. Din alte vremuri. “Este nou ceva sub soare?”
Semnat de DM Gaftoneanu [800x600]Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

2 comentarii la acestă însemnare

  1. ovidiu spune:

    Se poate scrie si la noi, aceasta poezie e dovada!

  2. GC spune:

    Talent+Erudiţie=Inovaţie. Arta cuvântului într-o altă perspectivă. Proaspătă!

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania