Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Examenul de definitivat la educație fizică și problemele pe care le implică acesta

Portofoliul pentru examenul de definitivat la educație fizică și problemele pe care le implică acesta

Perfecționarea profesorilor prin definitivare în învățământ urmărește consolidarea pregătirii în domeniul specialității, metodicii și psihopedagogiei, precum și dezvoltarea competențelor de a realiza cu bune rezultate funcția didactică. Cadrele didactice stagiare au datoria să aprofundeze didactica disciplinei, conținutul de specialitate psihopedagogic, programele și manualele școlare. În teorie toate acestea sună frumos. În practică, în schimb, la disciplina educație fizică o mare parte dintre profesorii debutanți întâmpină dificultăți în pregătirea portofoliului. Motivele sunt multe și țin fie de formarea inițială în facultate fie de modul cum au parcurs studiile preuniversitare.

Astfel punctual, există dificultăți in realizarea unui CV, a unei scrisori de intenție care pot fi usor realizate prin completarea unor modele existente pe internet. De aici se observă și slaba dezvoltare a competențelor digitale.

Grila de evaluare a portofoliului profesional prezintă concret documentele care trebuie să existe fizic in portofoliu. Astfel, la documentele suport vorbim de activitatea la catedră inclusiv in sistem blended learning/ online. Formularea în limba engleză, în mod normal nu poate fi o piedică pentru cei care nu dețin competențe în limba engleză pentru că traducerea oferită digital este suficientă: învățare combinată (față in față combinat cu folosirea internetului)/ exclusiv la distanță (online).

Metodologia precizează că portofoliul este pregătit pentru o clasă/ grupă aleasă de candidat. Mare parte dintre candidați scapă acest aspect și încarcă mai multe bibliorafturi cu documente pentru toate clasele la care predau.

Proiectarea/ planificarea materiei pentru educație fizică sunt: planurile anuale (eșalonările anuale ale unităților de învățare), planurile calendaristice semestriale și proiectele unităților de învățare. Aceste documente necesită și competențe digitale pentru realizarea lor, în special eșalonările anuale care sunt de fapt tabele cu foarte multe coloane și rânduri ușor de realizat cu aplicațiile „excel” și „word”. Observăm deci că lipsa competențelor digitale blochează total realizarea acestor documente. Proiectele didactice necesare sunt minim 10, pentru diferite tipuri de lecții. Aici din nou își spune cuvântul modul cum s-a realizat formarea inițială și competențele digitale.

Pentru secțiunea instrumente de evaluare, termenul „test predictiv”, în mod normal nu trebuie să încurce pe nimeni. Este „test inițial”.

Exemplu, la clasa a V-a:

Calitatea motrică viteza de deplasare verificată prin proba „alergare de viteză 50 m plat cu start de jos”
Baremul aferent reprezintă timpii in secunde  și sutimi de secunde, necesari pentru obținerea notelor de la 5 la 10, separat pentru fete și băieți.
Rezultatele testării și observațiile/concluziile:
Exemplu:
Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor
Notele obținute – – – – 2 3 3 5 4 5  6   7,60

Observațiile/ concluziile:
Exemplu:
Având în vedere că rezultatele probelor/testelor inițiale nu sunt trecute în catalog, nu au fost acordate bonificații în funcție de criteriile privind starea de sănătate (exces ponderal etc), atitudinea față de procesul de învățământ, așa cum se acordă la evaluările continue și finale.
Se observă o medie a notelor  peste 7, cu 13 note sub nivelul notei 8 datorate și faptului că elevii respectivi au exces ponderal iar unii dintre ei au avut perioade de absenteism în clasele mai mici.

Măsurile/planul de acțiune:
Exemplu:

  • Dezvoltarea calității  motrice de bază viteza, în special prin folosirea unor metode atractive: jocuri dinamice, ștafete, concursuri, jocuri bilaterale
  • Atragerea  unui număr cât mai mare de elevi în activitățile sportive extracurriculare: antrenamente pentru pregătirea echipelor reprezentative, olimpiada națională a sportului școlar, concursuri sportive
  • Îndrumarea elevilor pentru participarea la activitățile sportive propuse de cluburile care își desfășoară activitatea în localitate (localitățile învecinate)

Catalogul profesorului reprezintă de fapt fișele individuale pentru fiecare elev în care sunt consemnate datele rezultate din evaluările inițiale, continue și finale, care poate fi adaptat după modelul existent în programa actuală de gimnaziu sau ”sistemul național școlar de evaluare la educație fizică și sport”, valabil pentru clasele de învățamânt primar, liceal și profesional.

Resursele materiale reprezintă tot ceea ce folosește profesorul la oră și în pregătirea pentru oră. Astfel la educație fizică inventarul catedrei reprezintă principalele resurse materiale. Unele cadre didactice confecționează materiale pe care le folosesc la oră in special pentru jocurile dinamice. Lista lor reprezintă, de asemenea, resurse didactice. În activitatea online in special (dar și fizic cu elevii scutiți temporar), se folosesc și fișe de lucru, prezentări ”power point” etc. În pregătirea lecțiilor, profesorii folosesc, cărți,  manuale, resurse digitale care de asemenea  fac parte din resursele didactice folosite la clasă.

Un ultim document necesar este raportul de progres școlar care de fapt face legătura între evaluarea inițială și evaluarea finală.
Exemplu:
Raport de progres școlar

Perioada de desfășurare a evaluării  inițiale: …………..

Clasa a V-a, număr elevi: 28;
I. Aprecieri succinte privind  obiectivele urmărite și competențele vizate la disciplină în cadrul evaluării inițiale:
S-a urmărit în cadrul evaluării inițiale, aplicate elevilor, cunoașterea nivelului de dezvoltare al calității motrice viteză de deplasare, în scopul de orientare și optimizare a învățării. A fost aplicată proba ”alergare de viteză 50 m plat cu start de jos” conform sistemului de evaluare prezentat în programa: Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017.
Astfel, evaluarea inițială a fost folosită ca reper pentru adaptarea procesului de învățare la particularitățile elevilor.
II. Analiza rezultatelor evaluării inițiale:
Alergare de viteză pe 50 m plat, cu start de sus
Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor
Notele obținute – – – – 2 3 3 5 4 5  6   7,60

Observațiile/ concluziile:
Având în vedere că rezultatele probelor/ testelor inițiale nu sunt trecute în catalog, nu au fost acordate bonificații în funcție de criteriile privind starea de sănătate (exces ponderal etc), atitudinea față de procesul de învățământ, așa cum se acordă la evaluările continue și finale.
Se observă o medie a notelor  peste 7, cu 13 note sub nivelul notei 8 datorate și faptului că elevii respectivi au exces ponderal iar unii dintre ei au avut perioade de absenteism în clasele mai mici.

Măsurile/ planul de acțiune:
Dezvoltarea calităților motrice de bază în special prin folosirea unor metode atractive: jocuri dinamice, ștafete, concursuri, jocuri bilaterale
Atragerea  unui număr cât mai mare de elevi în activitățile sportive extracurriculare: antrenamente pentru pregătirea echipelor reprezentative, olimpiada națională a sportului școlar, gimnaziada, concursuri sportive
Îndrumarea elevilor pentru participarea la activitățile sportive propuse de cluburile care își desfășoară activitatea în localitate (localitățile învecinate)
II.1. Aspecte pozitive identificate:
Elevii au dat dovadă de seriozitate în cadrul evaluării
Elevii mai puțini dotați au fost încurajați de colegii lor
Foarte puțini elevi scutiți de educație fizică
II.2. Rezultatele evaluării finale:
Graficul notelor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media notelor
Notele obținute – – – – 1 3 6 5 5 8 8,21

Se observă o îmbunătățire a mediei notelor datorată implementării planului de măsuri propus în urma evaluării inițiale Un aspect care a dus la îmbunătățirea rezultatelor a fost și dorința elevilor de a progresa în lupta cu secundele, cu timpul propriu, nu cu alți colegi

Concluzii

Realizarea portofoliului profesional pentru examenul de definitivat la disciplina educație fizică, la un nivel la care acesta să fie evaluat cât mai aproape de nota maximă, necesită din partea profesorului debutant, pe lângă cunoștințele de specialitate, metodice și psihopedagogice pe care le-a dobândit prin formarea inițială și competențe digitale. Aceste competențe digitale nu asigură doar realizarea în mod eficient a tuturor documentelor ci și la dobândirea (sau înțelegerea unor concepte) de noi cunoștințe necesare in activitatea didactică.

Bibliografie
1. METODOLOGIE-CADRU de organizare şi desfășurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar;
2. DEFINITIVATUL DEBUT ÎN EDUCAȚIA ȘI FORMAREA CADRELOR DIDACTICE Ghid pentru elaborarea portofoliului cadrelor didactice pentru susţinerea examenului de definitivare în învăţământ, București 2017.

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania