Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  Haec primum ostium la Luceafărul: Raul Constantinescu

  Raul Constantinescu                RAUL  CONSTANTINESCU

  Născut la 6 august  1944, Bradu de Sus,  Argeş.
  Este licenţiat al Facultăţii de filologie, secţia Limba şi literatura română a U.B.B. din Cluj-Napoca.
  Din 1967, a funcţionat ca profesor de limba şi literatura română: Şcoala Generală din  Silvaşu de Jos, Hunedoara;  şcolile din Brazi, Orlea şi  Haţeg, precum şi la Liceul  teoretic din Haţeg,  Colegiul Naţional „I.C.Brătianu”.
  A debutat cu poezii în revista „Steaua” din Cluj, în 1966.
  A colaborat cu poezii, traduceri, eseuri şi culegeri de folclor la revistele: Steaua, Tribuna, Orizont, Echinox, Familia, Cadran, Luceafărul, Ritmuri, Transilvania , Astra, Braşovul literar şi artistic, Arhipelag , Columna,  Arena, Opinii culturale, Provincia corvina, Vitralii, Reflex, Discobolul, Sintagme literare, Poezia, Oglinda literară,  Algoritm literar,  Semne,  Nord Literar etc.
  Pseudonime: Ieronim Holumb, Constantin  Paleologu, Romulus Constantinescu.
  A debutat editorial în 1985 cu grupajul poetic „Aleatoriu” în volumul antologic „Alpha  ‘ 85”, Ed. Dacia – Cluj.
  Cărţi publicate:Aventurare în marele refuz”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001; „Neantia”, editura SIGNATA, Timişoara, 2002; „Neviaţa lumii”, Editura MODUS – Reşiţa; „Rostirea lui Zalmoxis”, Editura EMIA, Deva, 2005; „Heralzii tăcerii”, Editura PAULA, deva, 2007; „Periplu prin neant”, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014.
  Cărţi în pregătire: trei volume de versuri şi o antologie folclorică pentru valorificarea preocupărilor de investigare şi culegere de folclor literar  din Ţara Haţegului.
  A iniţiat Cenaclul literar „SARMIS”  şi a fost redactor-şef al publicaţiei locale „ARENA” din Haţeg.
  În paleta cu referinţe:  Cezar Ivănescu, Virgil Teodorescu, Ion Mircea, Ion Arieşanu, Alexandru Ruja, Iv Martinovici,  Dumitru Hurubă, Victor Sterom,  Emilian Marcu, Petru M. Haş, Amalia Voicu, Eugen Evu, Ioan Evu, Ion Itu, A. I. Brumaru, Constantin Stancu, Monica Grosu,  Augustin Cozmuţă, Valeria Manta-Tăicuţu,  Iuliu Pârvu, Ghaeorghe Mocuţa Ion Urda etc.

   

  Haec primum ostium la Luceafărul

  abc
  Raul Constantinescu

  SUFLETUL  ÎNSUŞI  SĂ-L  SCRII

  Să scrii cu propriul sânge
  Cu tremurânde mâini să scrii
  Pe cer pe flăcări pe vânt pe plaur pe ape
  Când tot  toţi şi toate-ţi sunt împotrivă,
  Cuvântul de foc din  inimă smuls
  Să-l scrii mereu în minte în deşert în mijlocul mării-n furtună
  În propriul suflet să-l rosteşti să-l înalţi steag
  Şi singur în noapte cu el luminând primul vei merge
  Nu vei fi singur nicicând printre semeni
  Chiar din afund de tenebre glasul  tău va răzbate
  Spre cei ce-şi duc crucea pe-ngusta cale spre pisc
  De sărăcie de lacrimi de umilinţă de luptă de sânge
  Spre cei ce nimic bun nu mai aşteaptă
  Cărora nici îngeri nici demoni nimic nu le pot spune
  Când strâmbătatea se lăfăie pe tron de legi viperine,
  Sufletul tău în inima lor să îl scrii
  Pe crucea lor pe golgota lor fără sfârşit,
  Chiar de la zid sub ploaia de pietre te-or pune,
  Cuvântul nemuritor să îl scrii să îl scrii să îl scrii

  AI  NEANTULUI

  Ai neantului suntem cu toţii
  Mai curând ori mai târziu.
  Drum spre moarte e viaţa
  Cel mai de preţ dar
  Fiecăruia dat o singură dată
  Cu propria cruce în tine
  Mai mare mai mică uneori infinită
  Ducând-o până-n ultima zi
  Pe golgotele care cer cap cap cap
  Râul de sânge al vieţii fără de moarte
  Din dumnezeu Cristos izvorând
  În el fără oprire ajunge noul adam
  Pe sine însuşi cu smerenie şi mare mirare
  Ca pe un necunoscut continuu citindu-se
  Cu mâinile goale în mari treceri petreceri
  A sufletului în dumnezeiasca lumină
  Tot ce-am avut mai bun  în noi
  Bucurie nesfârşită contopind  înflorind

  VISUL   FERICE

  Visul ferice clipa cea veşnică şi eu  trăit-am
  Fructul oprit mult râvnit gustat-am şi eu
  Luna plină maree şi-n mine înalţă
  Fata morgana  mă cheamă mereu peste zare
  Minunea de a fi copil şi azi o  trăiesc
  Atât cât sub soare fi-voi îngăduit
  Spre-a mă cunoaşte timp nu-mi va ajunge
  Cât ceru-nstelat şi-n mine răsare
  Al mamei dulce chip mereu mă va lumina
  Glasu-i minunat în mine mereu auzi-l-voi
  Puţinii vechii prieteni şi azi în inimă-i port
  Mai mult decât  spusele şi azi caut a fi
  Punte spre deasupra deasuprelor şi eu viaţa mi-am dăruit
  Crucea în tăcere şi eu singur îmi duc
  Zeului nici aur, nici mărire nu-i cer,
  Neştiut printre semeni trec cu sfială
  Lumina speranţei peste rânjetul morţii şi azi  înalţ
  Eu firul de praf în jocul de raze viaţa slăvesc
  Talantul nu l-am îngropat în pământ
  Şi când styxul voi trece-ntre umbre
  Împăcat cu mine şi soarta, vieţii nu voi cere recurs
  Nici dreptate nu aştept de la zei
  Acuze n-aduc nimănui şi hazardul nu-l iau în seamă
  Atât cât mai sunt cu moartea fac schimb de opinii
  Cât se poate de rezonabil.

  MÂNTUIRE

  Un infern infinit pândeşte în orice om
  Rar câte unul din mlaştini se smulge
  Nesfârşită-i jalea tatălui pentru fiii căzuţi
  Şi fără margini bucuria când fiul risipitor
  Din moarte întors  se naşte din nou
  La adevărata veşnica viaţă etern răsărit
  Al dumnezeieştii lumini din care-am venit
  La care după îndelungi rătăciri ne-om întoarce
  La ţărmul liniştitoarelor muzici de aer şi ape
  Din care mai puri mai tineri renaştem mereu
  O singură fiinţă cu firea lui Dumnezeu
  Clipă de clipă  ‘nălţaţi în iubire şi har – dăruire.

  ARLEKINO

  Între bine şi rău viaţa ni-e un du-te vino,
  Între înger şi demon omul un trist arlekino,
  Săltând mereu din viaţă în moarte,
  Neantului gâtul clepsidrei eternă clipă ne-mparte.

  Pe-un stâlp stai, mergi pe o sferă,
  Centrul de greutate-l ţii, oricât diferă
  În echilibru pe-o sfoară, pe-un punct în gol,
  Căzând te-opreşti drept din rostogol.

  Eşti tu însuţi când  tot ţi-e-mpotrivă,
  Lupţi singur prin viaţa-n derivă;
  Din tot ce pierzi  un punct prinzi din spaţiu
  Şi renaşti în noi dimensiuni cu nesaţiu.

  Cum  infiniţii-n haos  în lupte  se  nasc din zero
  Cu destinu-n labirint mereu lupţi torero
  Şi când  calpuzanii  pariază  bând maraschino,
  Cazi, recazi şi-n echilibru te ’nalţi Arlekino.

  Din numere  imaginare, din negative lumi te smulgi,
  Pomului vieţii rupi al morţii giulgi
  Şi ţintind clipa  eternă din eră în eră,
  Iubeşte, omule, trăieşte demn, luptă şi speră !

  PUNCTUL  ORIGINAR

  Înc-un an zbură cum alţii mii de mii…
  alţii prin voluta de cercuri spirale s-or pierde;
  în umbra lor ce-i? – vagi bănuieli ipoteze
  bântuie scormonitoare minţi pe Terra:
  sunetul originar se caută, semănat de marele bang,
  din care-ar fi izvorât universul în curs …
  plimbă-se gândul din antares în vega şi-a berenicei coamă
  prin spaţii trase de păr înapoi spre origini,
  dar sieşi nu-şi ştiu izvorul nicicând
  nici vântul de unde burează cu noi în ochiul ciclonului
  prin râul lui heraclit ce-a fost ori fi-va
  scapără-n vis la delphi-ntr-al buzelor surd murmur
  goana clipelor pe-aripi de lumină
  spre-ai neantului ţărmi de linişti de-apoi
  ale celor ce-ar fi putut fi şi nu sunt
  nici umbre pe tabla de şah a celei mai răsucite dintre lumi
  visate după chipul şi asemănarea netihnului neştiut iubitor pater
  ce zilnic neîncetat ne naşte ne moare
  viaţa – rug continuu în oarbă căutare de sine
  de la a la zet prin gâtul de lebădă al clepsidrei
  tot mai adânc în abisul lepădării de sine
  cu lacătul propriului pumn pe gură zvârlit în capul cerberului,
  câţi pot ieşi liberi peste moarte din sine,
  spre punctul originar urcând peste avatarii eului în clipa supremă
  cu minotaurul de ultimă generaţie sfâşiat?

  GRĂDINILE  SUSPENDATE

  Lipeşte-ţi bine buzele de ghiocul oceanic
  Din adâncul fiinţei suflă prelung
  Prin ochiul spiralei din adâncuri
  Te vei naşte din nou în grădinile suspendate
  Pe tine însuţi  te vei cunoaşte în Babylon
  Acelaşi de la început  în vis  la Sais
  Când după văl pe tine te vezi
  Prin toţi porii prin toate celulele  vei simţi
  Suflul noii adevăratei vieţi
  Mereu dorită nicicând atinsă cât ai fi vrut
  Şi iată-te pe ultimul pisc singur
  Faţă în faţă cu necunoscutul din tine
  Pe el trebui-va să-l urci să-l sondezi
  O clipă să nu-l slăbeşti din asalt
  Lupta fără sfârşit cu tine însuţi până te învingi  este calea spre inima lumii
  Cu mâinile sângerând cu picioarele tremurând
  Pentru fiecare pas vei lupta
  Până la ultimul strop de viaţă din tine
  Cufundător prin oceanul memoriei strămoşilor
  În abis  pândi-vei clipa eternă
  Viaţa veşnică de la Ghilgameş de toţi  muritorii dorită
  În grădinile suspendate unde totul este posibil
  Şi frumuseţe şi fericire şi armonie-n veşnicie
  În zbor de muzici nemaiauzite pe verdele dulcii nesfârşitei câmpii
  În eterica lumină frumoasa din vis spre tine venind
  Cu linişti de paradis în priviri  şi floare de zâmbet pe buze
  Una cu tine în simţire şi gând  spre ceruri deschise te  ’nalţă
  Eşti un zbor continuu spre ea şi ea ţi-e  dăruire-n lumină
  Adoraţie în extaz minune taină şi vis
  Eternă întoarcere în ceea ce eşti
  Din ceea ce ai fost  spre a fi mereu
  Nespusa nemărginita îndumnezeire
  Pretutindeni vibrând armonie.

     Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  1 comentariu la acestă însemnare

  1. Raul Constantinescu spune:

   Calde mulțumiri! Reverenţele mele! Ave!
   Cu stimă, R.C.

  Lasă un comentariu

  Drept de autor © 2009-2022 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5