Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Linia orizontului

Primit pentru publicare: 10 febr.2015.
Autor: Vasile FETESCU.

Publicat de Ana Maria MALUȘ: 10 febr.2015

 

Linia orizontului

      Fetscu,recenz    Aşa îşi intitulează Valică Mihuleac primul său volum de versuri, apărut de curând la Editura Junimea din Iaşi.

Cartea se citeşte pe nerăsuflate şi îţi încălzeşte sufletul cu incandescenţa versului calm, echilibrat, bine zidit. În cele 60 de poeme, ilustrate cu inspirate desene de artistul plastic Leontin Păun, autorul îşi ţese gândurile şi vibraţiile inimii în versuri de un cald lirism: „Mă cufund/ în pânza de stele a nopţii/…/ în somn,/ pe tăcute,/ stelele coboară pe firul lacrimilor/ şi se fac mărgele de rouă,/ strălucind în lumina dimineţii” (Contemplaţie).

Gândul metafizic însoţeşte creaţia lui Valică Mihuleac, imprimându-i elevaţie şi, totodată, profunzime ideatică: „Acum,/ când stau întins în iarbă/ şi privesc bolta albastră/ aşezată pe coama dealurilor,/ mi-e dor să mai cred/ că ceea ce pot cuprinde cu ochii/ e lumea întreagă” (Linia orizontului). Ca şi în versurile: „…oare n-ai putea tu,/ Regină a apelor,/ să-mi arăţi/ nisipul/ în care a crescut/ la începuturi/ bobul vieţii,/ sămânţa de lume/ şlefuită ca o perlă/ în scoica palmelor lui Dumnezeu?” (Dacă).

Dragostea, împlinirea ca fiinţă umană, este surprinsă în versuri de de mare sensibilitate şi acurateţe: „Întâi/ ne-am ţinut de mâini,/ cu inimile înflorind./ Mai apoi/ ne-am îmbrăţişat îndelung,/ cu ochii în flăcări./ După o vreme/ am început să mergem unul lângă altul,/ foşnind tăcut frunzele gândurilor” (Anotimpuri).

Frumuseţile naturii, dar mai ales toamna, cu care autorul se integrează total, sunt creionate în vibrante versuri: „În roiuri de aur,/ cad frunzele toamnei/ fremătând (Frunzele toamnei). La fel şi în versurile: „Mă înveşmântez/ în florile toamnei/ şi-n aurul ruginit al frunzelor,/ mă încoronez/ rege tăcut/ peste împărăţia fără de sfârşit/ a foşnetului şi a culorii” (Întâmpinare).

Dar cine este Valică Mihuleac? Filosof, cu temelie trainică de pregătire psihopedagogică dobândită pe băncile Şcolii Normale „Vasile Lupu” din Iaşi, absolvent eminent al Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, doctor „magna cum laude” în filosofie, tezaurizator şi ocrotitor de carte la Biblioteca Academiei Române – Filiala Iaşi, iscusit îmblânzitor al cuvintelor pentru a le da supleţe, ascuţime şi sens, şi pentru a le împleti în poeme lirice de aleasă frumuseţe şi profunzime.

Prefaţa semnată de poetul George Pîrîu este o adevărată carte de vizită pentru volumul de debut al lui Valică Mihuleac, volum pe care îl străjuieşte şi recomandă.

Cartea Linia orizontului are toate calităţile trebuitoare unui nou-născut pentru a primi nota maximă.

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania