Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Mari personalități  rabinice Gaonul Rabin Zwi Gutman prezent și în volumele Istorii, comentarii…

            Am primit volumele 55 și 56 din Istorii…, doresc ca aici să se scrie și despre moldoveanul nostru, mă roagă   profesoara Georgeta El. Știrbu din Tg. Codăiești-Vaslui, pensionară,  care îmi pune la dispoziție și sursa documentară –un articol din revista Realitatea Evreiască nr. 155-156, semnat de ing.Baruch Tercatin pe care îl redau în totalitate.

         „Rabinul Zwi Gutman (z.l.) aparține categoriei marilor personalități rabinice din România. Ceea ce îl caracterizează în mod special este faptul că dintre cei socotiți  Mari Rabini este poate unicul născut și care a studiat numai în România. Mulți s-au născut în afara granițelor, au primit educația în afara țării și de acolo, solicitați, au venit să slujească poporul evreu din România. Rabinul Zwi Gutman s-a născut, a crescut, a învățat în România, deși condițiile erau foarte grele. Poate  aceasta a fost cauza pentru care el era atât de apropiat de orice evreu și reușea să fie alături de orice suferință a poporului.

          S-a născut în orașul  Huși, în anul 1893, într-o epocă grea pentru populația evreiască –  în care mulți evrei părăseau țara, căci erau socotiți fără cetățenie  (străini). Zwi Gutman era strănepotul  rabinului Israel Baal  Șem  Tov, întemeietorul  cultului hasidic și rudă a dinastiei Rujin și a vestitei familii  Friedman. La sfârșitul secolului al XIX-lea, familia Gutman se mută la Buhuși și tânărul avea atunci 3 ani. A crescut într-o atmosferă hasidică și, copil fiind încă,era socotit  geniu. La vârsta de 13 ani știa să facă rugăciuni în fața amvonului și să citească în Tora – lucru rar în acele timpuri. Retorica lui era deja formată la vârsta de 14 ani, așa încât profesorii săi îl trimit să conferențieze în alte orașe și așa a făcut ca alți părinți să trimită și ei copiii la Ieșiva din Buhuși.Când s-a întors din voiajul în care fusese însoțit de directorul Ieșivei, un evreu bogat i-a propus tânărului Gutman să-i acorde o bursa ca să plece la Berlin, la Seminarul Ortodox, pentru a-și continua acolo studiile. Tatăl său, Reb Arie Gutman s-a împotrivit, astfel că tânărul Zwi continuă studiile la Curtea Admorului din Buhuși –Itzhak Friedman. La 17 ani,  tânărul Zwi primește prima  Diplomă de Rabin, diploma semnată de cele mai mari somități ale României,precum Gaonul Bețalei Zeev Șahan, Gaonul Haim Mordehai Roler și mulți alții, la 18 ani se căsătorește și, la vârsta de 19 ani, îl găsim rabin al orășelului Codăiești. Acolo, deși era o localitate  cu numai 100 de familii evreiești,  a ridicat o așivă.

          Anii primului război mondial au îngreunat viața în orășel, când mulți evrei au fost concentrați și au căzut pe front.  Tânărul rabin era deja, atunci, preocupat de problema sionistă, care putea fi o ieșire din problemele grele  pe care evreii le aveau. La vîrsta de 16 ani, Zwi Gutman participase, la Bacău, la o conferință a lui Nahum Sokolov, fiind entuziasmat. La Codăiești, tânărul rabin aude de o comunitate în care era nevoie de un rabin. Își depune candidatura și e invitat, într-o sâmbătă, ca enoriașii să-l audă și să poată fi numit rabin.Vineri dimineața îl vizitează văduva fostului rabin al orașului, care îl roagă să renunțe la misiune, căci ea are un fiu, care, de fapt, după cum se obișnuiește, el trebuie să fie urmșul, dar încă studiază și abia peste un an  va fi apt de a fi rabin. Rabinul Zwi Gutman, auzind  ruga văduvei, a anunțat imediat pe conducătorii obștei că el,„nu este candidat” și nici o stăruință nu a ajutat ca el să conferențieze sâmbăta, singurul lucru pe care l-a făcut, însă,  a fost acela de a da  câteva interpretări ale pericopei de Șabat la Seude Șlișit (Sâmbătă pe seară).

          Din Codăiești , pe tânărul rabin îl găsim, în 1920, ca rabin al Comunității din București. În România erau deja atunci 800.000 de evrei și în București – 100.000. îl găsim membru al Sfatului Rabinic judecător și Rabin al Snagogii din Calea Moșilor. Sub președinția Șef Rabinului dr. Niemirower ia ființă Hevrat Șas și Iacob, rabinul Zwi  Gutman e, bineînțeles, unul dintre cei care  țin conferințe și predauTalmudul. Era printre inițiatorii înființării Organizației Sioniste  „Mizrahi” la București și, cu timpul,  a devenit președintele pe țară a organizației.
Ceea ce l-a făcut pe Rabinul Gutman să fie cunoscut în întreaga lume a fost  activitatea sa la Tribunalul Rabinic, prin verdictele sale în probleme greu de rezolvat (ca văduve de război, soții rămase singure, cu soțul dispărut ș.a.).
În 1940, a publicat prima sa lucrare, Kerem Zwi, și broșura Misiunea Rabinică în limba română, publicații primite cu mult interes în toate  cercurile rabinice.

Iacov și Iosef

        A avut cinci copii, fiul cel mare, Iacov, studiind dreptul și filosofia, iar fiul al doilea, Iosef, literele și filosofia. Amândoi au fost personalități în viața publică bucureșteană.  Rabinul Gutman e cunoscut, din păcate, prin jertfa  pe care a adus-o Rebeliunea  din 1941, de la București, îl ajunge. Gaonul Rabin  Zwi Gutman e scos din casa sa, în miezul nopții de 21 ianuarie 1941, împreună cu cei doi fii mari ai  săi, duși la Jilava și împușcați.  Printr-o minune divină,Rabinul Gutman rămâne în viață, dar cei doi fii, cele două vlăstare, zac lângă el, morți.Divinitatea a vrut să-l lase în viață ca el să poată povesti, ca martor ocular, ceea ce a fost în acele zile groaznice.Rabinul Gutman, întorcându-se  de la înmormântarea copiilor săi, înființează „Yad Zikaron Leiadut  România” – Memorialul   Holocaustului   din România – organ ce există până azi la  Tel Aviv și care, an de an, la datele respective  comemorează pe cei 400.000 de evrei omorâți în timpul Holocaustului. „Yad Zikaron”, împreună cu conducerea FCER au ridicat în curtea  Templului Coral din București o plachetă în amintirea  cele 120 de evrei omorâți în ianurie 1941.

          Viața rabinului Gutman nu a fost ușoară nici în continuare. În 1954, fiul său, tânărul rabin Efraim Gutman este arestat de regimul comunist. El e învinuit pentru crima de a preda cursuri de Tora tinerilor sioniști de la  „B-nei Akiva”. Împreună cu Efraim  Gutman sunt arestați încă cinci sioniști. În ulița evreiască arestările au creat o puternică deprimare. Din țările Occidentului, cu precădere din SUA  se auzeau proteste, inclusiv din partea președintelui Eisenhower. Aceste proteste au ajuns la locul nimerit și Rabinul Efraim Gutman a fost eliberat, împreună cu cei cinci arestați în același timp.

           În 1961, după 41 de ani ca rabin al Comunității din București, Rabinul Zwi Gutman, împreună cu familia, ajunge în Israel. Aici este primit în audiență de David Ben Gurion , primul ministru, și de  toți conducătorii țării. Gaonul rabin Zwi Gutman crează, la  Tel Aviv, un Centru Comunitar  al Evreilor din România, o sinagogă, o organizație a veteranilor sioniști din România, „Yad Zikaron Leiadul Romania” și o revistă bilunară, „Haționul”, care concentrează activitatea miilor de evrei originari din România  ce vin să se roage, dar care vor și un sfat, o mângâiere sau vor doar să se simtă ca acasă.

              Gaonul Zwi Gutman a fost chemat în ceruri în ziua de 19 august 1973 (21 Av 5733). În urma sa au rămas manuscrise care, în parte, au fost publicate în volum, sub numele Ereț Hațvi . Misiunea  sa e continuată, cu multă înțelepciune, de către fiul său, Rabinul Efraim Gutman, care conduce acest centru comunitar și toate organizațiile pomenite, când orice  originar din România își vede, în str.Pekin din Tel Aviv, casa sa”.

Efraim

            Institutul Cultural Român din Tel Aviv a anunțat- 21 august 2022 – că a murit rabinul Efraim Gutman, lider spiritual al Comunității evreilor de origine română din Israel și, după tradiție, a fost înmormântat în ziua de 18 martie, înainte de asfințit.

          Repetăm. Lucrare primită de la profesoara Georgeta El. Știrbu din Codăiești-Vaslui pentru Antologii, Istorii…, 21 august 2022, postată aici de Ion N. Oprea, Iași.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania