Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Modele, modele, se vorbește despre o criză de modele. Nu este adevărat, modelele există, eu le-am găsit și am vorbit despre ele…

Primit pentru publicare: 28 ian. 2017
Redactor ediție: Ion N. OPREA, Membru Fondator de Onoare al Rev. Luceafărul
Publicat: 29 ian. 2017
Editor: Ion ISTRATE

 

 

Modele, modele, se vorbește despre o criză de modele. Nu este adevărat, modelele există, eu le-am găsit și am vorbit despre ele…


“În volumele din seria La obârșie, la izvor… Doina Dobreanu în colaborare cu Vasile Dobreanu (Editura Cezara Codruța Marica Târgu Mureș), rememorează printr-o succesiune de dialoguri-confesiune, timpuri, oameni și pagini din istoria comunității românești, din Subcetate și împrejurări. Cărțile sunt pagini de  istorie locală, o istorie  prin ale cărei valori fundamentale de trăire și faptă se înscrie  în istoria națională și/sau universală.  Metoda de cercetare este subtil  redicționată de la realitatea  trăită a ființei umane către universul conștiinței, către abisurile obârșiei/cultură/religie/istoria de familie/națonală. Este o perspectivă ce conferă  cercetării o dimensiune antropologică”, referă la subiectul abordat conf. univ.dr. Doina Butiurcă.

În aceeași notă, dr. Valentin Marica subliniază. “Cântecele obârșiei sunt imagini ale căutării Sinelui, ale acordului eului cu lumea, ale elucidării sensurilor până la momentul iluminării când ființa se revarsă în taina rugăciunii: Îți mulțumesc , Doamne, pentru lumina pe care am conștientizat-o în adâncul meu! Subcetatea  e adânc spiritual perpetuu, nădăjduire și reazem”.

…”Trăim într-o perioadă de tranziție perpetuă în care se face alergie la valori și, ca atare sunt ignorate și sfidate, media făcând abuz, din dorința de reiting, în a defila cu tot soiul de nonvalori ridicate la rang de “vip”. Aș compara  momentul  pe care îl trăim cu un râu care se revarsă din albie, cu o viitură care scoate la suprafață tot felul de gunoaie. Se vorbește despre criza de modele. Nu este adevărat. Ele există, doar trebuie să le vedem, să le căutăm și să le recunoaștem. Noi am  căutat, le-am găsit și le-am prezentat în volumele de “Convorbiri la Subcetate”. Le oferim tinerilor, dar au ei oare timp să citească aceste povești de viață care îndeamnă la reflectare? Aceste povești de viață se grefează pe fundalul social, economic, cultural, spiritual al satului, al comunei Subcetate, județul Harghita, și nu numai”, scrie Doina Dobreanu, coautoarea, într-o pauză a convorbirii sale cu familia Liliana Bordea,funcționar bancar, cu domiciliul la Brașov, Victor Dobrean, doctor în medicină veterinară din Cluj-Napoca și Vlad Dobrean, cadru militar, cu domiciliul  în Miercurea Ciuc, p.73, vol. 4, La obârșie, la izvor, 2016.

Este citat Constantin Noica, omul care spunea despre toate acestea, “avem posibilitatea  să  devenim în viață subiecte sau obiecte. Subiect este cel care își ia Viața în propriile mâini, își decide soarta, iar obiect este cel pentru care alții gândesc și care va fi veșnic manipulat”. “Doar prin educație și prin multă învățătură, prin lecturi esențiale tânărul poate deveni el însuși făuritorul propriului Eu”, îl completează doamna pe filosof.  

În legătură cu cărțile, cele patru volume de până acum , “La obârșie, la izvor – Convorbiri la Subcetate”, Vlad Dobrean felicită autorii pentru inițiativa de a aduce în atenția contemporanilor modele de verticalitate, de demnitate și profesionalism, numai volumul patru cuprinde foarte multe nume: Corina Acris, Olimpia Baciu, Alina Băietan, Liliana Bordea, Leontina Buruian, Alexandru Ciubucă, Petru Cotfas, Ioan Crit, Nicoleta Crit, Aurelia Deac, Victor Dobrean, Vlad Dobrean, Nicolae Florin Chenci, Anca-Delia Gherasim, Maria-Dorina Matis, Marius Morar, Pavel Muscanu-Ana Alexandra Dobrean, Artemiza-Iulia Rădăsanu, Cristina Pătrașcu-David Bordea, Fănică Tăslăvan, Ioana-Mădălina Toncean, Vlad Toncean, Ioan Tifrea-Aurel-Dan Dobrean, Laura Urzică, Sanda Vodă.

Tot respectul meu pentru ei și pentru înaintașii noștri care au făcut sacrificii pentru a uni și ridica țara românească – nu să o vândă! -, pentru valorile individuale românești, ca deschizători de drumuri în multe domenii la nivel mondial, pentru sufletul, portul și folclorul românesc, pentru cultura națională și ospitalitatea românească.

Ridicându-se împotriva pecinginii care este  ștergerea identității naționale, a globalizării iraționale, aducătoare a acutizării polarizării societății, ca tot mai puțini să aibă acces la conducerea destinelor țării, este reținută și redată o spusă a lui Constantin Brâncuși. “Împăcarea de sine se instaurează în sufletul tău când te privești ca un inel dintr-un lanț nesfârșit al înaintașilor și când nu calci cu o iota principiile naturalității eterne. Țăranii noștri știu de la mic la mare, ce este bine sau rău. Tablele  de valori sunt cuprinse în proverbe și datini, în doctrina străbunilor și în filosofia naturaleții, de care să nu ne dispensăm”.

În addenda la vol. IV este  redat  colocviul  “Comuna Subcetate. Istorie, Cultură, Civilizație” cu programul din 20 august 2016, care au privit volumele I-III, la convorbirile din volumul I au participat: Doina Butiurcă (n. Ciubucă), conferențiar universitar doctor; Lucreția Cetină (n. Pop), profesor gr. did. I; Dumitru Cotfas, consultant informatician; Nicolae Cotfas, prof. univ. dr, cercetător; Ioana Cruceanu (n. Rusu), asistent medical; Ana Dobre (n. Cotfas), inginer-profesor; Doina Dobreanu, profesor gr. did. I; Vasile Dobreanu, profesor gr. did. I; Ioan Dobranu, profesor gr. did. I; Ioan Grămadă, economist, muzeograf, scriitor; Dumitru Hanga, colonel; Dumitru Hurubă, scriitor; Emilia Marica- Dobrean, profesor gr. did. I;   Valentin Marica, prof. dr., jurnalist, senior editor, scriitor; Eleonora-Ioana Moldovan (n. Rusu), doctor medicină de familie; Iulia Mureșan, asistent medical; Pavel Mureșan, prof. univ. dr., cercetător; Emil Pop, preot; Valeria Pop (n.Hârlav), profesor gr. did. I; Rodica Rizea (n. Bordea),profesor gr. did. I;  Ion Rizea, profesor gr.did. I; Aurel Urzică, ziarist; Marius-Daniel Urzică, gimnast olimpic; Petru Urzică, aviator, Vasile Urzică, profesor; Valer V. Vodă, profesor gr. did. I.  

Au participat la convorbirile din volumul al II-lea:

Maria-Minerva Adam (n. Pop), inginer; Lucreția Checec (n. Urzică), profesor gr. did. I; Dan Cotfas, inginer; Daniel-Tudor Cotfas, șef de lucrări doctor în înv. univ.; Petru Cotfas, șef de lucrări doctor în înv. univ.; Aurel Dobrean, profesor gr. did.I.; Iulia Dobrean, profesor; Petru Gafton, învățător –in memoriam, Elev Aurel-Dan Dobrean; Elev Ana-Alexandra Dobrean;  Emanuela Dobrin, expert în impozitare internațională la IBM; Iulia Dumitru (n. Hanga), învățător; Nicolae Hurubă, mecanic; Gheorghe Laczko-Cotfas, profesor gr. did. I; Leontina Mărginean (n. Bordea), profesor gr. did. I; Teodora  Mîndru, jurnalist; Cosmina- Marcela Oltean, studentă arte plastice; Livia Panciuc (n. Hurubă), profesor gr. did. I;   Petru-Cristian Popa, profesor gr. did. I; Ioan Roșca, prof. univ.dr.-in memoriam; Alexandru-Manole Rusu, tehnician mecanic; Zorel Suciu, profesor, artist plastic, etnograf,muzeograf; Dan-Lazăr Trifan, cons.intern. senior în sisteme informatice, Ioan Țifrea, profesor gr. did. I; Gavril Urzică, învățător – in memoriam; Mihail-Mircea Urzică, medic veterinar; Radu Urzică,diplomat de carieră, ambasador; Maria Vuc (n. Dobrean), profesor.

Au participat la convorbirile din volumul al III-lea:

Iosif-Marin Balog, doctor în istorie și cercetător istoric; Elie  Câmpenu, protopop – in memoriam, Camelia Ciobotă, profesor; Marius-Traian Ciubucă, preot; Maria Ciubucă, țărancă-in memoriam, Dan Cotfas, inginer, profesor gr. did. I; Elena Cotfas, profesor gr. did. I; Marius  Cutlac, economist; Emilian-Daniel Dițu, inginer; Ioana Dobrean, țăran, artizan popular; Monica Heil-Franca, doctor în chimie;  Lucreția Ilisan, contabil; Ionel-Adrian Lung, preot;  Mihaela Maruseac, medic;  Vasile Muscă, inginer; Gheorghe Oană, preot; Cosmina-Marcela Oltean, studentă arte plastice; Dumitru Pop, economist; Gheorghe Pop,general de brigadă;Ileana Tudor, învățătoare gr. did. I; Gheorghe Trifan,inginer; Ioan-Ciprian Țepeluș, comisar șef de poliție;  Gavril Urzică, inginer agronom;  Vasile Urzică, protopop – in memoriam.

Colocviul din 20 august 2016, la care au participat activ atâția oaspeți și oameni ai locului, a fost foarte important în special pentru prof. Doina Dobrean, autoarea atâtor acțiuni pe tema românismului, membră tot atât de productivă și în cadrul Cenaclului literar la distanță, prezentă cu eseuri pe o temă aleasă în toate cele 10-12 volume de antologii, apărute până acum. Manifestarea a fost importantă pentru că desfășurată în seria „Profesioniștii noștri” a fost lansată cartea care marca pentru omul, profesoara, etnografa, colecționara și cea care promovează arta și portul popular românesc, împlinirea a 65 de ani de viață pilduitoare, volum realizat de Centrul European de Studii Covasna-Harghita, coordonator dr. Ioan Lăcătușu, ediție îngrijită de acesta și Vasile Dobrean, la Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2015.

Tot cu această ocazie doamnei Doina-Ana  Dobrean avea să i se confere de către Ion Rizea, primarul comunei, titlul și diploma de Cetățean de onoare al comunei Subcetate-Harghita, semn al respectului pentru vârsta împlinită, cei 40 de ani de activitate didactică și muncă depusă, pentru opera care îi aparține.

„…Ceea ce sunt și cât sunt ca om se datorează familiei mele, dascălilor și prietenilor mei, alături de care am trăit momente de grație; m-au ajutat să mă descopăr, să-mi găsesc rostul și să-l înțeleg, să-mi creez noi repere, să continuu. Întâlnirile  cu acești oameni au fost adevărate binecuvântări, au fost magice, deoarece  m-au îmbogățit spiritual, desprind eu primele spuse din cuvântul domniei sale rostite în cadrul ceremoniei, La obârșie, la izvor, 4, p.258, cuvinte la care nu mă opresc.

Așadar: Mulțumesc părinților și bunicilor mei, care trăiesc, prin iubirea pe care le-o port, în amintirile mele. Mulțumesc învățătoarei mele, Laura Urzică, mulțumesc profesorilor mei, pe care îi divinizam pentru cultura și ținuta lor exemplare.

Mulțumesc fratelui meu, și nu o fac prima oară. Când m-am simțit înfrântă și fără rost, el mi-a întins mâna, primul,  să mă ridic.  Când o ușă se închide în fața ta, poate alta se deschide. El m-a ajutat să văd ușa întredeschisă. Îndemnului  și sprijinului său i se datorează pentru început apariția monografiei localității Subcetate.

Mulțumesc  d-lui Ion Lăcătușu, spiritus rector al unui șir de activități organizate sub egida Episcopiei Covasnei și Harghitei, a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, a Muzeului Carpaților Răsăriteni. Datorită insistenței Domniei Sale, am participat la mai multe ediții ale Sesiunii de comunicări științifice: „Românii din sud-estul Carpaților – Istorie, cultură, civilizație”, comunicările mele fiind publicate în anuarul „Angvstia”. Fiecare întâlnire a fost prilej de a  cunoaște oameni deosebiți, de a-mi face noi prieteni. Datorez d-lui Lăcătușu, cu recunoștință și mulțumiri, și volumul aniversativ.

Ocazii deosebite și benefice au fost și întâlnirile cu d-l profesor Nicu Vrabie, cu scriitorul Dumitru Hurubă și cu d-l Ilie Șandru, de a căror încurajări, susținere și apreciere m-am bucurat în repetate rânduri. Vă mulțumesc.

Mulțumesc domnului dr. Valentin Marica, senior editor la Radio Târgu Mureș, care a semnalat, a apreciat și a recomandat, pe rând, toate cărțile noastre la postul de radio, în emisiunea „Vitralii”. Îi mulțumesc pentru „Cuvântul înainte” scris pentru cărțile noastre apărute la Editura Cezara-Codruța Marica din Târgu Mureș. Emilia și Valentin Marica, mă bucur că astăzi sunteți aici, să vă mulțumesc din nou.

Mulțumesc prietenei Maria Stoica, profesoară la Colegiul M. Viteazul din Sfântu-Gheorghe, mulțumesc poetului Ionel Simota pentru bucuriile trăite cu ocazia întâlnirilor cu cartea, pentru atâtea colaborări frumoase și fructuoase.

Mulțumesc consătenilor mei, unii aici prezenți, care mi-au arătat încredere și m-au susținut în realizarea colecției etnografice Casa cu amintiri. Mulțumesc susținătorilor Asociației Culturale Dobreanu. Le datorez în bună parte finanțarea, prin asociație a cărților publicate.

Mulțumesc numeroșilor mei prieteni prezenți în cartea aniversară prin gândurile lor frumoase.

Mulțumesc d-lui primar Ion Rizea, Primăriei și Consiliului Local pentru distincția acordată astăzi.

Clipele de răsfăț de care mă bucur astăzi vor fi, prin bogăția și încărcătura afectivă, hrană inimii mele pentru perioada care urmează, suport în momentele dificile. Și pentru toate acestea, mulțumesc tuturor”.

Modele, modele, împreună cu ele, ridicată din Subcetate-Harghita, și familia cu frații Doina-Ana  Dobreanu și Vasile Dobreanu…

                                             

31 decembre 2016

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania