Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Nemuritorii din legendarele plaiuri botoşănene: DAN-MARIUS CRISTESCU

Chelaru, OvidiuPrimit pentru publicare: 26 iulie 2016
Autor: Ovidiu CHELARU
Publicat: 27 iulie 2016
Redactor: Dorina RODU
Editor: Ion ISTRATE

 

 

 

Nemuritorii  din legendarele plaiuri botoşănene

DAN-MARIUS CRISTESCU

 

            Omul, prin destin şi zămislire, ca fiinţă pământeană, se naşte, trăieşte cu intensitate, interes şi folos pentru el însuşi coperta cristescu [800x600]cât şi pentru cei din preajmă, după care moare, întorcându-se la originea sa ancestrală, adică în ţărână. În urma sa rămân doar faptele, sau pulberi şi cenuşă. Din prima categorie fac parte nemuritorii, indiferent de domeniul în care au trudit în demersul şi itinerariul lor teluric.

                Făcând o succintă analiză a potenţialului uman al judeţului Botoşani, cu veacuri în urmă, vom constata cu o deosebită satisfacţie faptul că pe aceste meleaguri, pline de farmec, inspiraţie şi dăruire sufletească, geniile naţionale se numără pe km.2. Aici, a văzut lumina zilei o pleiadă de corifei şi luceferi, începând cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, George Enescu, Grigore Antipa, Ştefan Luchian şi atâţia alţii, trăitori cu trup şi suflet pentru aceste locuri sfinte dăruite de Dumnezeu.

                Urmaşii şi discipolii acestora, păstrând proporţiile de valoare şi iluminare, prin multă tenacitate, perseverenţă şi talent, dintotdeauna s-au străduit să devină şi ei nemuritori în microcosmosul în care au muncit şi trăit cele mai frumoase şi fecunde clipe ale vieţii.

                Iată unul dintre nemuritorii gintei noastre moldave, ing. Dan Cristescu, un adevărat pilon şi model în munca câmpului agricol, entitate ce ne asigură hrana noastră cea de toate zilele.

                Dan-Marius Cristescu, s-a născut la Iaşi, la data de 04.09.1940. Primii ani ai copilăriei însă, îi petrece la Câmpina, urmându-şi părinţii aflaţi în câmpul muncii, mama (Zenovia) fiind profesoară de lucru manual şi arte frumoase, iar tata (Marius) de profesie cartograf. La Câmpina absolvă mai întâi cursul primar, clasele I-IV (1947-1951). Urmează apoi cursul gimnazial, clasele V-VII (1951-1954), la Bacău. Termină liceul la Moineşti, clasele VIII-X (1954-1957). După cum se poate observa, termină liceul cu numai zece clase, în deplină concordanţă cu perceptele sovietice, atotcuprinzătoare la acea vreme în ţara noastră.

                După terminarea liceului, tânărul Dan Crsitescu, dealtfel un eminent absolvent de liceu, în mod firesc îşi propune să urmeze şi o facultate. Datorită vicisitudinilor aceluiaşi regim comunist, care nu accepta sub nicio formă ca tinerele vlăstare provenite din familii de intelectuali să ajungă în fotolii mai înalte în societatea românească, destinul se opune şi-n cazul de faţă, astfel încât tânărul absolvent de liceu n-a avut nicio şansă de a deveni student, deşi timp de cinci ani (1957-1962) a cochetat cu facultăţile de drept şi medicină umană din Iaşi.

                În această perioadă, plină de frământări, căutări şi decepţii, Dan Cristescu îşi satisface stagiul militar la Timişoara (1058-1960), după care intră în producţie, la Bacău şi Iaşi (1960-1962), ca desenator tehnic, aptitudini ce şi le-a etalat cu brio încă de pe băncile liceului.

                În sfârşit, cu multă greutate, urmează şi absolvă ,,Facultatea de mecanici agricoli” din Iaşi (1962-1967), după care intră definitiv în câmpul muncii (1967-2008), astfel:

 1967 – 1970, S.M.A. Albeşti, şef serviciu reparaţii.;
1970 – 1973, Trustul S.M.A. Botoşani, şef serviciu reparaţii;
1973 – 1978, S.M.A. Suliţa, director;
1978 – 1988, Trustul S.M.A. Botoşani,  şef control reparaţii;
1988 – 1990, Trustul jud, pentru mecanizarea agriculturii Botoşani, inginer şef;
1990 – 2008, S.C. ,,Agromec” S.A. Botoşani, director tehnic, de unde se şi pensionează.

                În paralel cu activitatea sa profesională deosebit de rodnică în domeniul agriculturii, fiind posesorul a numeroase inovaţii şi contribuţii legate de management şi îmbunătăţiri tehnologice, după 1990, dl. ing. Dan Cristescu etalează şi frumoase calităţi jurnalistice, fiind mult timp un colaborator activ la ziarele: ,,Clopotul”, ,,Viaţa” şi ,,Viaţa Botoşanilor”.

                Aplecarea sa spre condei nu se opreşte aici. În perioada imediat următoare va publica şi două monografii: ,,Pe valea Jijiei” -2007 şi ,,Viaţa ca un poem” – 2012.

                Pentru toate acestea şi nu numai, dl. ing. Dan-Marius Critescu, merită cu prisosinţă un loc de cinste şi onoare în galeria oamenilor ,,Nemuritori”, din legendarele plaiuri botoşănene.

iulie 2016  Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania