Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

„[NE]VĂZUTUL: Itinerarii subiective” O privire retrospectivă asupra expoziţiei de la Muzeul de Artă Cluj-Napoca și a evenimentelor asociate

„[NE]VĂZUTUL: Itinerarii subiective”
O privire retrospectivă asupra expoziţiei de la Muzeul de Artă Cluj-Napoca și a evenimentelor asociate

În perioada 20 – 30 aprilie 2023, Muzeul de Artă Cluj-Napoca a prezentat în ambianţa elegantă a sălilor de la etajul Palatului Bánffy – reper arhitectural major al Transilvaniei edificat la finele secolului al XVIII-lea, fostă reședință privată reprezentativă a guvernatorului Bánffy György – , o expresivă şi impactantă instalaţie multimedia site-specific ce a purtat semnătura artistului vizual Andrei Budescu.

Concepută ca un dialog și o interrelaționare sugestivă cu elementele de decor plastic interior ale aripii de onoare a Palatului Bánffy şi câteva opere de artă iconice aflate în expunerea permanentă a «Galeriei Naţionale», instalaţia site-specific se înscrie în linia unei serii speciale de practici creative întâlnite cu o tot mai mare frecvență în marile muzee ale spațiului occidental, prin care artiștilor contemporani (arogându-și una dintre cele două ipostaze deja consacrate, artistul-curator sau creatorul unei intervenții site-specific), li se oferă oportunitatea de a aduce un suflu nou, revigorant și (re)dezvăluitor asupra colecțiilor istorice de patrimoniu, prin reimaginări și reinterpretări surprinzătoare, uneori chiar frapante, ale acestora din urmă, trecute prin filtrul «ochiului dezinhibat» și a unei neîngrădite libertăţi a expresiei creatoare. Evoluând firesc din tradiţia «artiştilor în rezidenţă», iniţiativele de acest gen transformă muzeul într-un spaţiu-resursă alternativ la emblematicul «cub alb», într-un real laborator de cercetare şi experimentare pentru discursul vizual contemporan, în timp ce contaminările cu efect de resemnificare şi (re)construcţie activă a acestor «lăcaşuri ale memoriei» le pun la dispoziţie instituţiilor-gazdă mijloace atractive de a-şi reanima propriile colecţii, de a-şi reconsidera metodele de interpretare şi, deopotrivă, natura impersonală/conservatoare a panotărilor expoziţionale, sprijinind în subsidiar şi efortul de atragere a unor publicuri noi”, a transmis iniţiatoarea şi curatorul proiectului artistic, muzeograf Alexandra Sârbu   

Provocând modurile consacrate de receptivitate, implicare relaţională cu opera de artă şi chiar „locuire” a spaţiului muzeal, expoziţia a purtat paşii vizitatorilor într-o incitantă călătorie reflexivă prin moştenirea noastră cultural-artistică, pe parcursul căreia referinţele-sursă (peisaje în ulei sau pastel semnate de Aloisie Hora, Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu şi Ştefan Luchian din colecţia Muzeului de Artă clujean), restituite printr-o „rescriere” în cheie new media sensibilă, fluentă şi imersivă, extrem de bogată în sugestii şi conexiuni subtile, au suscitat noi feluri de a privi şi de a contempla. Subsumată temei enunţate în titlu, intenţia artistică care a modelat „osatura” întregii instalaţii site-specific a căutat să (re)aducă la vedere, sondând multiple paliere interpretative, nu doar lucruri care scapă privirii, ci şi valori, gesturi,  atitudini şi comportamente, în esenţă, familiare nouă, dar care, sub efectul nociv al sufocantului bombardament informaţional-mediatic, devin, pe zi ce trece, tot mai neglijate şi neexersate, sfârşind, în cele din urmă, într-o regretabilă uitare.  

Cu o scenografie impresionantă, structurată şi calibrată inteligent la caracterul şi specificitatea spaţiului expoziţional, care, după cum sublinia Alexandra Sârbu, „creând un ambient senzitiv, multisenzorial, lucra asupra ta ca un activator al motricităţii emoţionale”, viziunea creativă a lui Andrei Budescu a pledat puternic pentru o „privire restaurată în sensibilitate şi simţire”, care, odată întoarsă conştient spre noi înşine, ne ajută să ne (re)întâlnim cu sinele nostru, (re)descoperindu-ne cu adevărat, dincolo de rolurile pe care le încarnăm zilnic.

În procesul de instalare şi dezinstalare a expoziţiei, artistul a beneficiat de asistenţa unei echipe tehnice formată din Dan Tămaş şi Sebastian Zanga, proiectul fiind realizat cu sprijinul logistic al Departamentului de Foto-Video-Procesare Computerizată a Imaginii (FVPCI) din cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca (UAD). 

Evenimente conexe expoziţiei-intervenţie site-specific:

  • ARTIST & CURATOR TALKS

O serie generoasă de întâlniri „artist & curator talks”, iniţiativă care a înlesnit, cu acces în regim de gratuitate, deschiderea excepţională a expoziţiei şi în zilele de luni, 24 aprilie, şi marţi, 25 aprilie, a oferit publicului vizitator prilejul să pătrundă în culisele procesului de creaţie al intervenţiei site-specific, descoperind o serie de detalii interesante referitoare la miza conceptuală, sursele de inspiraţie, influenţele receptate şi semnificaţia întregului demers.

  • WORKSHOP DE FOTOGRAFIE CREATIVĂ

În data de 26 aprilie 2023, intervenţia site-specific a artistului Andrei Budescu a fost „gazda şi nucleul generativ al unui workshop de fotografie creativă care a sondat dimensiunile efemerităţii imaginii în mişcare şi efectul oglindirii ranversate a trecerii noastre prin timp şi spaţiu, subminând şi restructurând «firescul» curgerii istorice […] Ca «material de lucru» sau extensie naturală a practicii zilnice din atelier, fundalul-cadru scenografic al expoziţiei a încurajat o fantezie exuberantă, de extracţie ludico-experimentală”, a precizat curatorul expoziţiei, Alexandra Sârbu. Workshop-ul a fost dedicat studenţilor Departamentului de Foto-Video şi Procesare Computerizată a Imaginii (FVPCI) din cadrul Universităţii de Artă şi Design (UAD), anul II, nivel licenţă, activitatea şi experienţa formativă având loc sub atenta coordonare a lect. univ. dr. Alexandru Rădulescu. 

  • LECŢIE APLICATĂ

Un grup de studenţii din anii I şi II, nivel licenţă, ai Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” (UBB), specializarea „Istoria Artei”, acompaniaţi de lect. univ. dr. Voica Puşcaşiu, au avut posibilitatea de a se întâlni şi dialoga cu iniţiatorul şi curatorul proiectului artistic, muzeograf Alexandra Sârbu, vizita în expoziţie facilitând, pe lângă o privire „din interior” asupra întregului proces de imaginare şi construcţie a instalaţiei multimedia site-specific, şi o înţelegere aprofundată a motivaţiilor care stau în spatele acestor practici creative (intervenţiile site-specific), deopotrivă incitante şi provocatoare, tot mai frecvent puse în scenă de cele mai cunoscute şi apreciate muzee ale lumii. Activitatea a avut loc pe 27 aprilie.

  • WORKSHOP DE DANS CONTEMPORAN

Evenimentul, asociat inspirat ediţiei 2023 a Zilei Internaţionale a Dansului, moment omagial şi comemorativ adus părintelui fondator al baletului modern, Jean-Georges Noverre (1727-1810), organizat anual sub patronajul UNESCO, s-a petrecut pe 29 aprilie, iar participanți la activitate au fost elevi ai Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” din Cluj-Napoca, clasele a IX-a (Andreia Focşa, Emilia Marchiş şi Hajnalka Popa), a X-a (Marc Ambruş) şi a XI-a (Oana Bonda). Sesiunea formativă a fost coordonată de expert şi profesor de dans contemporan, Loredana Crăciun, la invitaţia şi în directă colaborare cu Alexandra Sârbu, curatorul expoziţiei.  În acest context, „intervenţia site-specific a artistului vizual Andrei Budescu şi sursele sale directe de inspiraţie (cadrul arhitectural baroc al Palatului Bánffy şi lucrările originale de pictură din patrimoniul «Galeriei Naţionale» care au servit drept temă-pretext pentru reelaborări imaginative) au constituit stimulul creativ al unui workshop de dans contemporan bazat pe improvizaţie ghidată, care a explorat, prin registrul gesticii şi al modulaţiilor expresiei corporale, impactul emoţional pe care-l generează în noi actul receptării operei de artă, a cărei rezonanţă nu doar atinge, ci şi preschimbă, într-un mod tainic, topografia noastră interioară”, a subliniat iniţiatoarea workshop-ului, Alexandra Sârbu, căreia i-a revenit şi rolul de a aduce în atenţia elevilor actanţi „ilustrarea unei cazuistici semnificative la nivel internațional pentru fenomenul în expansiune al prezenței dansului contemporan și al intervențiilor performative în interiorul spațiilor muzeale, puse, deseori, într-o relație dinamică și cu noile tehnologii în arta vizuală”.
Finisajul expoziției, cu caracter informal, a avut loc vineri, 28 aprilie 2023, în prezența artistului şi a curatoarei. 

  • FIŞĂ BIOGRAFICĂ

Andrei Budescu (n. 1 ianuarie 1982, Iaşi): artist vizual, conferenţiar universitar doctor, director al Departamentului Foto-Video-Procesare Computerizată a Imaginii (FVPCI) din cadrul Universităţii de Artă şi Design (UAD) Cluj-Napoca (octombrie 2018 – februarie 2023), decan al Facultăţii de Arte Plastice (din martie 2023), membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAP), Filiala Cluj. A absolvit studii universitare de licenţă (2005) şi masterat (2007) la Facultatea de Arte Plastice din cadrul UAD, specializându-se în fotografie artistică/alternativă/experimentală, animație 3D, producții multimedia și audio-video, iar în anul 2011, a obținut titlul științific de doctor în arte vizuale la aceeași instituție de învățământ superior artistic, cu teza intitulată „Actualitatea fotografiei vechi şi noi în artele plastice contemporane” (coordonator ştiinţific: prof. univ. dr. Radu Călin Solovăstru). Începând cu luna octombrie 2009, a fost integrat corpului profesoral al UAD, activând în cadrul Departamentului FVPCI, unde predă şi în prezent cursuri de fotografie analogică/experimentală, animaţie 3D, multimedia, video etc. A beneficiat, în repetate rânduri, de burse/programe Erasmus pentru stagii de studiu, documentare şi practică artistică în Franța, la École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne din Quimper (2007), École du Louvre din Paris (2011) și la École Supérieure d’Art din Avignon (2014), precum și în Belgia, la École Supérieure des Arts Saint-Luc din Liège (2014 și 2023). De asemenea, a participat la numeroase simpozioane şi conferinţe de specialitate, rezidenţe artistice şi workshop-uri de fotografie creativă, alternativă, argentică sau de fotocolaj în România, Austria, Franţa, Belgia, Turcia, India şi SUA. În calitate de autor sau co-autor, semnează articole, studii și volume de specialitate în domeniul artei fotografice și al „noilor medii”. Colaborează, deopotrivă, la cotidianul regional britanic, „The Northern Echo”, și diverse reviste românești, „Semn” (Atelier de text și imagine), „Decay Magazine” sau „Cockaigne” (revistă de lifestyle și fashion), în paginile cărora publică fotografii și pictoriale. Palmaresul său artistic însumează numeroase expoziţii personale şi participări la expoziții de grup naţionale şi internaţionale, fiind încununat şi cu o serie de premii notabile: 2007 – Premiul II la Concursul Chiva Regal, Photo Magazine, Bucureşti; 2004 – Premiul I la Concursul de artă fotografică „Playboy”, secţiunea „Nud artistic”, Bucureşti; Premiul I la Salonul de fotografie, organizat de Centro Sperimentale di Fotografia, Prato, Italia, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenţilor, Cluj-Napoca; 2003 – Menţiune şi Premiul special la Salonul de fotografie, organizat de Centro Sperimentale di Fotografia, Prato, Italia, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenţilor, Cluj-Napoca.

  • Expoziţii personale: 2023 – [NE]VĂZUTUL: Itinerarii subiective, instalaţie multimedia site-specific (iniţiator/curator proiect: Alexandra Sârbu), Muzeul de Artă Cluj-Napoca; 2021 – Monoplexite, instalaţie video mapping, MoCA L.I.ghts Festival 2021, Patchogue, New York, SUA; Obscura, expoziţie-instalaţie fotografică, Focus Space, Centrul de Interes, Cluj-Napoca; 2020 Vernacular Memory, expoziţie-instalaţie fotografică, Atelier Andrei Budescu, Centrul de Interes, Cluj-Napoca; 2019 – Lhasa, expoziţie de fotografie pe film, International Motion Festival, Nicosia, Cipru; 2018 – Lhasa, expoziţie de fotografie pe film, Salina Turda, în cadrul Photo Romania Festival „Futures Project”; Elektroarts Festival, Geometria Ecoului, interactive visuals pentru spectacol de dans contemporan, Sala Studio a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”; 2017 – Elektroarts Festival, Diverse Dimensions, interactive visuals pentru spectacol de dans contemporan, Sala Studio a Academiei de Muzică „Gheroghe Dima”; 2015 – Made in Romania, expoziţie de fotografie, 100 de Polaroide, The Gallery @ 40 South, Patchogue, New York, SUA; Reflectări secvenţiale, expoziţie de fotografie + text (texte de Oana Stan), Photo Romania Festival, Cluj-Napoca; 2012 – Eikon, expoziţie de fotografie, Galeria UAP, Deva; Neo Retro, expoziţie de fotografie, Casa Matei UAD, Cluj-Napoca; 2011 – Self, expoziţie de fotografie, Ramada Plaza Hotel, Budapesta, Ungaria; 2007 – Visătorii, expoziţie de fotografie, Iulius Mall, Cluj-Napoca; Portrete, expoziţie de fotografie, Librăria Cărtureşti, Iulius Mall, Cluj-Napoca; 2004 – Maroc: Jurnal Secvenţial, expoziţie de fotografie, Cluj-Napoca. 
  • Expoziţii de grup: 2021 – Flaneur, expoziţie de fotografie/instalaţie/colaj cu Ovidiu Leuce, Rosa Lux Gallery, Berlin, Germania; In Virtu – În virtutea virtualităţii digitale, Galeriile de Artă-Reperaj Cetate, corpul „C”, Oradea; 2020 – Il faut cultiver nostre jardin, Centrul de Interes, Cluj-Napoca; 7. Sense: Shadow, expoziţie online; Universitatea Düzce, Facultatea de Artă şi Design, Turcia; +|- International Virtual Festival of Arts in Q-tine, expoziţie online, Patchogue Arts Council, Patchogue, SUA; 2019 – CloseUP, expoziţia Departamentului Foto-Video-Procesare Computerizată a Imaginii din cadrul Universităţii de Artă şi Design (UAD), Casa Modei (Universitatea Tehnică), Cluj-Napoca; 2018 – Unseen Festival /Futures Project, Amsterdam, Olanda; Terra Culta, expoziţie/simpozion, Samokov, Bulgaria; ElektroArts Festival, coordonator al secţiunii „Fotografie”, Cluj-Napoca; 2017 – Poşta aeriană. Cărţi poştale din Cluj şi Dortmund, proiect expoziţional realizat cu studenţii UAD, Departamentul Foto-Video-Procesare Computerizată a Imaginii, şi studenţii Universităţii Tehnice din Dortmund, Departamentul de Arte Vizuale, acompaniat şi de un seminar de fotografie organizat de Centrul Cultural German, expoziţiile fiind găzduite de Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi Centrul Contemporan de Artă „Dortmunder U”, Dortmund, Germania; 2014 – Soul Elements, Institutul Polonez, Budapesta, Ungaria; DFEWA Art Residency, Ardud; Arhitectura şi grafica, Baia Mare; 2013 – FTB Fleiss Tolan Budescu (Realms. Openings), Institutul Cultural Român, New York, SUA; Arhitectura şi fotografia, Baia Mare; Roamerica (curator: Karen Graffeo, USA Fulbright Fellow), Casa Matei Corvin, Cluj-Napoca; 2011 – DFEWA Residency, expoziţie în cadrul Symposium für Moderne Kunst, Mallnitz, Austria; Frontiera, expoziţie de transfotografie, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău; Urma, proiect expoziţional în cadrul „Noaptea Galeriilor”, Baia Mare; 2010 – Les oiseaux urbanes – expo/art événement, Centrul Cultural Francez, Cluj-Napoca; 2008 – Persona, expoziţie de fotografie, Galeria Preview, Cluj-Napoca; Dialoguri E-V, expoziţie de fotografie, Sala Expo M2, Baia Mare; 2007 – Je ne suis pas ici pour rester la, ESBAC, Quimper, Franţa; 2006 – Festivalul „Scoateţi puii din ogradă”, Baia Turcească, Iaşi; Eurobarometru vizual: valori româneşti – valori europene, Galeria Mansardă, Timişoara şi Muzeul de Artă Cluj-Napoca; 2005 – Exerciţii de admiraţie – In Memoriam Henri Cartier-Bresson, proiect/expoziţie de fotografie realizat în colaborare cu Centrul Cultural Francez Cluj şi Muzeul de Artă Cluj-Napoca, itinerat la: Galeria Carola’s – Timişoara, Centrul Cultural Francez – Bucureşti şi Centrul Cultural Francez – Sofia, Bulgaria; Eurobarometru vizual: valori româneşti – valori europene, Spaţiul experimental Str. Franklin, Bucureşti. 
  • Proiecte curatoriale iniţiate şi organizate: 2022 – A Little More Than 5 Minutes – Timo Klos, instalaţie foto 320 de imagini, Focus Project Space, Centrul de Interes, Cluj-Napoca; 2021 – ReANIMA, expoziţie multimedia, Castelul Bánffy, Bonţida; What Makes Me, expoziţia studenţilor UAD în cadrul Festivalului European „Noaptea Muzeelor”, Casa Matei Corvin, Cluj-Napoca; 2019 – Binary Worlds Colliding (co-curator: Cristina Pop-Tiron), expoziţie de artă video şi instalaţie interactivă a studenţilor Departamentului Digital Interactive Arts (DIA), UBB, şi a studenţilor Departamentului Foto-Video-Procesare Computerizată a Imaginii (FVPCI), UAD, ScoutHouse, Cluj-Napoca; CloseUP, expoziţia Departamentului Foto-Video-Procesare Computerizată a Imaginii din cadrul Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, Casa Modei (Universitatea Tehnică), Cluj-Napoca; 2018 – Expoziţie la’mbulzeală! (co-curator: Alexandru Rădulescu), expoziţia de fotografie, desen şi video a studenţilor Departamentului Foto-Video-PCI din cadrul UAD, Galeria „Urania Palace”, Cluj-Napoca; 2017 – BlueSelfie, expoziţie de cianotipie a studenţilor Departamentului Foto-Video-PCI din cadrul UAD, Galeria „Urania Palace”, Cluj-Napoca; 2005 – Exerciţii de admiraţie – In Memoriam Henri Cartier-Bresson, proiect/expoziţie realizat în colaborare cu Centrul Cultural Francez Cluj şi Muzeul de Artă Cluj-Napoca, itinerat la: Galeria Carola’s – Timişoara, Centrul Cultural Francez – Bucureşti şi Centrul Cultural Francez – Sofia, Bulgaria. 
  • Colaborări în diverse proiecte curatoriale/artistice: 2022 – Expoziţie-medalion cu lucrări de patrimoniu „Giuseppe Vasi (1710-1782). Magnificenţe ale Romei antice şi moderne” (curator: Alexandra Sârbu; asistent-curator: Andrei Budescu, autor al camerei imersive multimedia), Muzeul de Artă Cluj-Napoca; 2021 – Romanian Creative Week 2021, responsabil cu coordonarea echipei de studenţi din cadrul Departamentului Foto-Video-PCI, UAD, sub aspectul documentării vizuale a evenimentului şi a promovării materialului produs; 2020 – „Acroşaje participative”: un proces interdisciplinar de creaţie şi construcţie colaborativă în dialog cu opere de artă iconice din patrimoniul „Galeriei Naţionale” (iniţiator şi coordonator principal al proiectului: Alexandra Sârbu; colaborator extern: Andrei Budescu, UAD; protagonişti studenţi UAD: Cristian Coptil, Iulia Iacob, Diana Iftime, Alexandru-Andrei Petrea, Diana Ţepeş), Muzeul de Artă Cluj-Napoca; Precizia instantaneului. CLIPA CARE VORBEŞTE: demers de co-creaţie având drept rezultat realizarea unui tur virtual al expoziţiei internaţionale de fotojurnalism „World Press Photo 2020” (iniţiator şi coordonator principal al proiectului: Alexandra Sârbu, MACN; colaborator extern: Andrei Budescu, UAD; autor video: Veniamin Malimon), demers reluat şi cu ocazia ediţiei 2021 (autor video: Nadejda Ursu); 2019 – Fiecare vede ce simte. TU ce vezi?: un proces interdisciplinar de creaţie şi construcţie colaborativă având drept rezultat o serie de acţiuni de mediere culturală a patrimoniului muzeal, desfăşurate la sediul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, în cadrul celei de-a XV-a ediţii a Festivalului European „Noaptea Muzeelor” (iniţiator şi coordonator principal: Alexandra Sârbu, MACN; coordonatori externi: Anamarie Tomiuc şi Andrei Budescu, UAD, Loredana Crăciun, Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian Stroia”).  

Foto: ©Andrei BudescuAbonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania