Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

O amplă lucrare de interpretare a Bibliei de Petre Cichirdan

 

 

Primit pentru publicare: 3 Febr. 2022
Autor: Alexandru Florin ȚENE
Editor: Ion Istrate
© Alexandru Florin Țene, © Revista Luceafărul (www.luceafarul.net)


 

La începutul acestui an, mi-a sosit de pe meleagurile vâlcene, dragi mie, o lucrare în două volume, intitulată “Raiul este aici pe pământ-Cartea cărților&Cartea vieții “ de Petre Cichirdan, membru UZPR, scriitor atașat valorilor creștine, editor și ctitor de reviste. Cele două volume au apărut la Editura INTOL PRESS din Rm.Vâlcea în condiții grafice deosebite, primul volum are următoarea dedicație care mă onorează:”Domnului Al.Florin Țene cu dragoste și respect din partea autorului. 27 ianuarie 2022.ss P.Cichirdan “

Petre Cichirdan, autor a  18 cărți publicate,  în “Cuvintele autorului “, cu care se deschide primul volum de 517 pagini,(al doilea volum având 151 pagini ), subliniază că ”Autorul principal al acestei cărți este chiar Biblia, Vechiul Testament și Noul Testament, această minunată Carte a Cărților, care a surprins realitatea dinaintea ei, dar și pe cea de după…“ Remarc faptul că, încă, de la început, autorul acestor minunate volume în prefața intitulată “Cuvintele autorului “ folosește simbolistica cifrei 7, fiindcă textul este format din șapte versete, începând cu “Noi trăim după reguli (… ) “ continuând cu “ Faptul  biblic se află înaintea oricărei experiențe și fapte istorice“ și încheind cu “…blestemul biblic care cade asupra urmașilor până la a IV-a generație… “.

Revin la semnificația cifrei 7, pe care o folosește autorul încă de la început. Așa cum o spun studiile, cifra șapte este numarul perfectiunii divine sau al desăvârșirii,  unul dintre numerele considerate magice de-a lungul istoriei omenirii care continuă să fascineze şi astăzi. Numărul şapte, este semnul lumii complete, al creaţiei încheiate, al creşterii naturii. El este şi expresia Cuvântului Desăvârşirii şi deci al unităţii originare.  Magicul cifrei 7 poate fi dovedit şi ştiinţific.
Din punct de vedere matematic, şapte nu poate fi dedus nici ca produs, nici ca factor al cifrelor de la unu la zece.

Deci şapte nu se obţine nici din împărţirea, nici din înmulţirea primelor zece numere. Este, după cum spuneau antecesorii noştri, „dumnezeiesc” – nu creează, nici nu poate fi creat.

În Grecia antică, Pitagora, unul dintre cei mai mari filosofi, credea că numerele reprezintă sensurile fundamentale ale lumii. Potrivit acestuia, cifra 7 este motorul vieţii, unirea spiritului cu materia (combinarea cifrei 3: natura triplă a spiritului, cu cele patru elemente ale materiei: pământ, aer, apă, foc).

Din punct de vedere psihologic, cifra 7 are o poziţie mediană între prea mult şi prea puţin.

Cifra 7, considerată „Numărul lui Dumnezeu”, se regăseşte  în domenii dintre cele mai diverse de-a lungul istoriei omenirii.

Cartea este scrisă în versete esențializând etapele biblice, în care autorul dă viață personajelor, făcând atractive paginile pline de istoria omenirii văzută prin evangheliști.

Cele două volume ale lui Petre Cichirdan  ne face să-L  înţelegem pe Dumnezeu, astfel  e necesar să apreciem  lucrările Lui, pentru că ceea ce face Dumnezeu decurge din ceea ce este El. Iată o listă restrânsă a lucrărilor lui Dumnezeu trecute, prezente şi viitoare: Dumnezeu a creat lumea (Genesa 1.1, Isaia 42.5), susţine în mod activ lumea (Coloseni 1.17), Îşi duce la împlinire planul Său etern (Efeseni 1.11), care presupune răscumpărarea omului din blestemul păcatului şi a morţii (Galateni 3.13-14), îi atrage pe oameni la Cristos (Ioan 6.44), Îşi disciplinează copiii (Evrei 12.6) şi va judeca lumea (Apocalipsa 20.11-15).

În Persoana Fiului, Dumnezeu S-a întrupat cum a spus Ioan 1.14. Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul omului şi este, prin urmare, „podul” între Dumnezeu şi om (Ioan 14.6, 1 Timotei 2.5). Numai prin Fiul putem avea iertarea păcatelor (Efeseni 1.7), împăcarea cu Dumnezeu (Ioan 15.15, Romani 5.10) şi mântuirea veşnică (2 Timotei 2.10). În Isus Cristos „locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2.9). Astfel, ca să cunoaştem cu adevărat cine este Dumnezeu, tot ceea ce trebuie să facem e să privim la Isus.

O gândire corectă, exprimată prin cuvinte cu privire la Dumnezeu e de maximă importanţă, pentru că o idee falsă despre Dumnezeu este idolatrie. În Psalmul 50.21, Dumnezeu îl mustră pe omul nelegiuit cu această acuzaţie: „Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine.” Ca punct de pornire, o bună definiţie pe scurt a lui Dumnezeu este „Fiinţa Supremă; Creatorul şi Conducătorul a tot ceea ce există; Cel care există prin Sine care este perfect în putere, bunătate şi înţelepciune.”

Ştim că anumite lucruri sunt adevărate în privinţa lui Dumnezeu pentru un singur motiv: în îndurarea Lui, a binevoit să ne descopere o parte dintre calităţile Sale. Dumnezeu este Duh, intangibil prin natura Sa (Ioan 4.24). Dumnezeu este Unul, dar există ca trei Persoane – Dumnezeu Tatăl, Dumnezeul Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt (Matei 3.16-17). Dumnezeu e infinit (1 Timotei 1.17), incomparabil (2 Samuel 7.22) şi neschimbător (Maleahi 3.6). Dumnezeu există pretutindeni (Psalmul 139.7-12), cunoaşte totul (Matei 11.21) şi are toată puterea şi autoritatea (Efeseni 1, Apocalipsa 19.6).

Pornind de la Duhul sfâmt înțeleg că Dumnezeu este Duhul din celula din creierul nostru moștenită de la prima celulă vie din oceanul primordial. Această celulă a trecut prin tot lanțul trofic până la om, devenind Conștiința.Când spunem că “ne vede Dumnezeu “, practic ne vede conștiința noastră, cea care, dealungul mileniilor, a înregistrat și trasmis, din generație în generație bagajul de cunoștiințe etapizate pe societăți în dezvoltare.

Această celulă vie primordială s-a dezvoltat în diferite domenii: vegetal și animal. Practic acesta este Dumnezeu-Creatorul. Niciun om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Spirit, adică o formă de viaţă superioară creaturilor de pe pământ (Ioan 1:18; 4:24). Cu toate acestea, putem înţelege ce fel de persoană este el observând creaţia sa. De exemplu, marea varietate de fructe şi de flori este o dovadă clară a iubirii şi a înţelepciunii sale. De asemenea, imensitatea universului ne dezvăluie puterea sa. — Citeşte Romani 1:20.

Isus a spus: „Tatăl nostru care eşti în ceruri, să fie sfinţit numele tău“ (Matei 6:9). Dumnezeu are multe titluri, dar un singur nume, a cărui pronunţie diferă de la o limbă la alta. În limba română se foloseşte, în general, forma „Iehova“, însă este folosită şi forma „Iahve“. — Citeşte Psalmul 83:18. Numele divin a fost scos din multe Biblii şi înlocuit cu titlurile Domnul sau Dumnezeu. Totuşi, în textul original, numele lui Dumnezeu apărea de aproximativ 7 000 de ori.  Isus a făcut cunoscut acest nume când i-a învăţat pe oameni despre Dumnezeu. — Citeşte Ioan 17:26.

Dumnezeu ne invită să ne apropiem de el prin intermediul rugăciunii. El se interesează de fiecare dintre noi (Psalmii 65:2; 145:18). De asemenea, este gata să ne ierte. El observă eforturile pe care le facem ca să-i fim plăcuţi, chiar dacă uneori nu reuşim. Aşadar, deşi suntem imperfecţi, putem avea cu adevărat o relaţie strânsă cu Dumnezeu! — Citeşte Psalmul 103:12–14; Iacov 4:8.

În limba română termenul Dumnezeu este un împrumut de la păgânism, el provenind din latinescul „Domine Deus”, mai exact din forma sa populară fără „i” („Domne Deus”), „veche invocație păgână adoptată și de creștini pentru unicul lor Dumnezeu”. În creștinism, Dumnezeu, YHWH, este văzut ca fiind creatorul Pământului și al Lumii.

De obicei se consideră că are atributele de sfințenie (separat de păcat și incoruptibil), justețe (are dreptate în toate), suveranitate (are voință proprie), omnipotență (atotputernic), omniștiință (atotștiutor), omnibenevolență (atotiubitor) și ubicuitate (omniprezent).

Tocmai rugăciunea pe care o spunem îl deconspiră pe Dumnezeul din noi.Acesta este Conștiința noastră.Spunând rugăciunea este reactivată celula primordială ce a trecut prin lanțul trofic până la Om, până la noi, liniștiindu-ne psihicul, aducându-ne aminte de înțelepciunea Decalogului.

În acest context Biserica prin frumoasele tradiții, obiceiuri cu Nașterea lui Iisus, Răstignirea, Învierea și Înălțarea nu a făcut altceva decât să respecte Evangheliile Apostolurilor, perpetuând o speranță a omenirii într-un Sfânt spectacol pe scena universală

Dumnezeu este cel care ne-a dat viaţă. De aceea, pe el trebuie să-l iubim mai mult decât pe oricine altcineva (Marcu 12:30). Ca să te apropii de Dumnezeu este necesar să înveţi mai multe despre el şi să faci voia sa. În felul acesta îţi dovedeşti iubirea faţă de el. — Citeşte 1 Timotei 2:4; 1 Ioan 5:3..Marcu spune că Dumnezeu ne-a dat viață. Așa este.Însă Dumnezeu nu este o persoană fizică.Este un Duh născut din celula primordială de care spuneam.Este propria noastră conștiință.

Autorul concluzionează, încă din titlul cărții: “Raiul este aici pe pământ”, concluzie la care ader cu toată conștiința pe care mi-a dăruit-o Dumnezeu, fiindcă așa cum a scris Matei (5, 17 ) că ar fi spus Iisus ”N-am venit să stric Legea, ci s-o împlinesc. “

Cartea este un adevărat ceaslov, o istorie a apariției creștinismului într-o lume dominate de zei.
Volumul al doilea se încheie cu o bogată selecție de referințe critice, cu nume de scriitori cunoscuți ce sunt borne  marcând  granița culturii române.

Cartea este scrisă pentru credincioși și atei, fiind un ghid necesar în înțelegerea Cărții Sfinte, fiind o călăuză empatică, dar manifestând discernământ în ceea ce privește importanța creștinismului. Pe tot parcursul celor două volume, autorul, dezvoltă evenimentele biblice dând “carnație“ personajelor, accentuând nuanța și misterul, refăcând cu calm sentimentul valorii creștine.

 

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania