Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Scriitori botoșăneni. Zigu ORNEA

Text si foto preluate integral din vol. ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, autor: Silvia LAZAROVICI, Ed. Agata, 2013

Ornea, ZiguORNEA, ZIGU

n. 27 aug. 1930, com. Frumuşica, jud. Botoşani – m. 15 nov. 2001, Bucureşti

Critic şi istoric literar. A absolvit şcoala primară în comuna natală, Liceul Comercial din Botoşani (1941-1949), Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1951-1955); doctor în filosofie (1973). Redactor la E.S.P.L.A. (1955-1959), funcţionar la Centrul de Librării şi Difuzarea Cărţii (1959-1962), bibliograf la Institutul de Ştiinţe Economice (1962-1966), redactor la Editura Meridiane (1966-1969), redactor (din 1969), şef de secţie, director la Editura Minerva (din 1991), redactor la revista România literară (din 1982 titular al rubricii „Cronica ediţiilor”), director la Fundaţia Culturală Română, director la Editura Hasefer.

Paralel cu activitatea publicistică – debut în Gazeta literară, 1956, colaborări la: Amfitrion, Dacia literară, Dialog, Dilema, Gazeta literară, Literatorul, România literară, Timpul ş.a. – şi redacţională, Zigu Ornea a publicat numeroase volume de istorie şi critică literară, a alcătuit antologii, a prefaţat şi îngrijit ediţii ale operelor confraţilor săi. Din 1967 membru al Uniunii Scriitorilor din România. Premiul Uniunii Scriitorilor din România, secţiunea critică şi istorie literară – 1976, 1995, Premiul Academiei Române – 1977, Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti – 1978.

Figurează în antologiile: Semnificaţiile criticii contemporane: perspective ideologice (Bucureşti: Editura Eminescu, 1976) şi Conceptul de istorie literară în cultura românească (Bucureşti: Editura Eminescu, 1978).

 

OPERA: studii valoroase asupra tendinţelor şi direcţiilor literaturii române, realizate ca o amplă analiză ideologică, politică şi eseistică: Junimismul: contribuţii la studierea curentului (Bucureşti: E.P.L., 1966), Trei esteticieni: M. Dragomirescu, H. Sanielevici, P.P. Negulescu (Bucureşti: E.P.L., 1968), Ţărănismul (studiu sociologic; Bucureşti: Editura Politică, 1969; reed. 1971), Sămănătorismul (Bucureşti: Minerva, 1970; ed. a 2-a, rev. şi ad. 1971; ed. a 3-a, rev. Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998), Poporanismul (Bucureşti: Minerva, 1972), Studii şi cercetări (Bucureşti: Editura Eminescu, 1972), Junimea şi junimismul (Bucureşti: Editura Eminescu, 1975; ed.a 2-a, rev. şi ad. 1978; reed. Bucureşti: Minerva, 1998), Confluenţe (Bucureşti: Editura Eminescu, 1976), Curentul cultural de la Contemporanul (Bucureşti: Minerva, 1977), Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea (Bucureşti: Editura Eminescu, 1980), Comentarii (Bucureşti: Editura Eminescu, 1981), Viaţa lui C. Dobrogeanu-Gherea (Bucureşti: Cartea Românească, 1982; Bucureşti: Compania, 2006), Opera lui C. Dobrogeanu-Gherea (Bucureşti: Cartea Românească, 1983), Actualitatea clasicilor (Bucureşti: Editura Eminescu, 1985),Viaţa lui Titu Maiorescu (vol. 1, Bucureşti: Editura Eminescu, 1986; vol. 2, Bucureşti: Cartea Românească, 1987; ed.a 2-a, rev. şi corect., 2 vol., Bucureşti: Du Style, 1997), Atitudini (Bucureşti: Editura Eminescu, 1988), Interpretări (Bucureşti: Editura Eminescu, 1988), Viaţa lui C. Stere (vol. 1, Bucureşti: Cartea Românească, 1989; vol. 2, 1991; Bucureşti: Compania, 2006), Înţelesuri: medalioane de istorie literară (Bucureşti: Minerva, 1994), Anii treizeci: Extrema dreaptă românească (Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995; reed. 1996; Bucureşti: EST, 2009), Fizionomii: medalioane de istorie literară (Bucureşti: Nemira, 1997), Medalioane (Iaşi: Institutul European pentru Cooperare Cultural-Ştiinţifică, 1997), Glose despre altădată (Bucureşti: Alfa, 1999), Portrete (Bucureşti: Minerva, 1999), Polifonii: cronică literară (Iaşi: Polirom, 2001), Medalioane de istorie literară: 1999-2001 (Bucureşti: Hasefer, 2004); în colab. (cu N. Gogoneaţă): A.D. Xenopol. Concepţia socială şi filosofică (Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1965), (cu I. Cojocaru): Falansterul de la Scăieni (Bucureşti: Editura Politică, 1966).

Ed. îngr., pref.: C. Stere – În preajma revoluţiei (1944), H. Sanielevici – Cercetări critice şi filosofice (Bucureşti, 1968), M. Dragomirescu – Scrieri critice şi estetice (Bucureşti, 1969), G. Panu – Amintiri de la „Junimea”din Iaşi (2 vol., Iaşi, 1971), E. Lovinescu – Istoria civilizaţiei române moderne, (3 vol., Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1972; Bucureşti: Minerva, 1992, reed. 1997), T. Maiorescu şi contemporanii lui (2 vol., Bucureşti, 1974), C. Dobrogeanu-Gherea – Studii critice (2 vol., Bucureşti, 1976), T. Maiorescu şi prima generaţie de maiorescieni. Corespondenţă (în colab.; Bucureşti, 1978), C. Stere – Scrieri (Bucureşti, 1979), P.P. Negulescu – Geneza formelor culturii (Bucureşti, 1984), Radu Rosetti – Pentru ce s-au răsculat ţăranii (Bucureşti, 1987), V. Alecsandri – Balta Albă (Bucureşti, 1995).

 

REFERINŢE:

 

ROTARU,I. O istorie a literaturii române, vol. 2. – Bucureşti: Minerva, 1972; GEORGESCU,P. Printre cărţi. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1973; CIOBANU,N. Critica în primă instanţă. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1974; UNGHEANU,M. Arhipelag de semne. – Bucureşti: Cartea Românească, 1975; DIMISIANU,G. Opinii literare. – Bucureşti: Cartea Românească, 1978; ZAMFIR,M. Istoriografia literară românească 1944-1984. – Bucureşti: Minerva, 1984; IORGULESCU,M. Prezent. – Bucureşti: Cartea Românească, 1985; NEGOIŢESCU,I. Scriitori contemporani. – Cluj-Napoca: Dacia, 1994; PAPAHAGI,M. Fragmente despre critică. – Cluj-Napoca: Dacia, 1994; PIRU,AL. Istoria literaturii române. – Bucureşti: Grai şi Suflet-Cultura Naţională, 1994; DELEANU,I. Cu sufletul deschis: destine, pasiuni, dăruire. – Bucureşti: Kriterion, 1998; DICŢIONAR antologic de istorici, critici literari, eseişti, oameni de cultură, publicaţii literare/coord. Constanţa Bărboi, Rodica Chiriacescu. – Bucureşti: Editura Niculescu, 1998; GRIGURCU,GH. Peisaj critic, vol. 3. – Bucureşti: Cartea Românească, 1999; SORIN,V. Scriitori români contemporani: interviuri şi antologii critice, vol. 1. – Bucureşti: Cartea Românească, 1999; GRIGURCU,GH. În răspăr. – Cluj-Napoca: Dacia, 2001; MICU,D. ORNEA, Z.[igu] în Dicţionarul scriitorilor români, vol. 3: M-Q. – Bucureşti: Albatros, 2001; MANOLESCU,N. Literatura română postbelică, vol. 3: Critica.Eseul. – Başov: Aula, 2001; PLATON,M. Fără îndoială. – Iaşi: Timpul, 2001; WIGODER,G. Evrei în lume: dicţionar biografic. – Bucureşti: Hasefer, 2001; ŞERBAN,G. Zigu Orneapermanenţa cărturarului. – Bucureşti: Hasefer, 2002; PÂRVU,I. Studii şi cronici literare. – Cluj-Napoca: Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, 2002; ZAMFIRESCU,D. Istorie şi cultură, vol. 2. – Bucureşti: Roza Vânturilor, 2003; PETREU, M. Conversaţii cu … – Bucureşti: Universal Dalsi, 2004; MIHĂILESCU,F. ORNEA, Z. în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 4: L-O. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2005; ŞTEFĂNESCU,ALEX Istoria literaturii române contemporane: 1941-2000. – Bucureşti: Maşina de Scris, 2005; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. 2: M-Z. – Piteşti: Paralela 45, 2006; MANOLESCU,N. Istoria critică a literaturii române. – Piteşti: Paralela 45, 2008.

*

MĂNUCĂ,D. „Trei esteticieni…”, Iaşul literar, nr. 9, 1968; SIMION,E. „Sămănătorismul”, Luceafărul, nr. 28, 1970; ZAMFIRESCU,D. Sămănătorismul în viziunea lui Zigu Ornea, Contemporanul, nr. 6, 1970; PETRESCU,L. „Studii şi cercetări”, România literară, nr. 18, 1972; CIOBANU,N. „Poporanismul”, Luceafărul, nr. 2, 1973; MIHĂILESCU,F. „Poporanismul” de Z. Ornea, Viaţa Românească, nr. 4, 1973; MANOLESCU,N. Maiorescu şi contemporanii lui, nr. 30, 1975; GEORGESCU,P. „Curentul cultural de la Contemporanul”, România literară, nr. 35, 1977; UNGHEANU,M. „Curentul cultural de la Contemporanul”, Luceafărul, nr. 49, 1977; CROHMĂLNICEANU,OV.S. „Junimea şi junimismul”, Luceafărul, nr. 25, 1979; LEONTE, L. Sociologie literară, Cronica, nr. 35, 1979; MANOLESCU,N. Sensul tradiţiei şi al înnoirii, România literară, nr. 39, 1980; ADAM,I. Critica ideologică, România literară, nr. 6, 1982; MANOLESCU,N. Nu fabulez, ci reconstitui, România literară, nr. 46, 1982; UNGHEANU,M. „Viaţa lui C. Dobrogeanu-Gherea”, Luceafărul, nr. 48, 49 şi 52, 1982; IORGULESCU,M. Opera lui Gherea, România literară, nr. 46, 1983; HOLBAN,I. Gherea altfel, Cronica, nr. 12, 1984; DOBRESCU,AL. Critica şi instrumentele ei, Convorbiri literare, nr. 9, 1985; MANOLESCU,N. Personalitatea lui Maiorescu, România literară, nr. 46, 1986; FAIFER,F. Spiritus major…, Dialog, nr. 118, 1987; MĂNUCĂ, D. „Viaţa lui Titu Maiorescu”, Ateneu, nr. 4, 1987; GRIGURCU,GH. Interpretări, Familia, nr. 2, 1988; CRISTIAN,M. De la Chişinău la Iaşi, via Siberia, Dialog, nr. 138, 1990; FAIFER,F. Cazul Stere, Cronica, nr. 9, 1990; IORGULESCU,M. Stere şi epoca sa, România literară, nr. 47, 1990; MANOLESCU,N. Dosarul Stere, România literară, nr. 5, 1990; MIHĂILESCU,D.C. Construind, România literară, nr. 34, 1990; SIMUŢ,I. „Viaţa lui C. Stere” de Z. Ornea, Familia, nr. 5, 1990; SPIRIDON,M. Alternativele biografiei, Ramuri, nr. 7, 1990; UNGUREANU,C. Destinul politic, Orizont, nr. 6, 1990; GRIGURCU,GH. C.Stere sau ocupantul siberian, Familia, nr. 3, 1992; MUNTEANU,G. Eminescianism şi politicianism, România literară, nr. 46, 1993; ŞTEFĂNESCU,ALEX Reveriile istoricului literar, România literară, nr. 21, 1994; BUDUCA,I. Contradicţiile naţionalismului românesc, Luceafărul, nr. 19, 1995; DIMISIANU,G. În jurul extremismului românesc de dreapta, 22, nr. 30, 1995; NESTORESCU,A. Z. Ornea: „Înţelesuri. Medalioane de istorie literară”, Revista de istorie şi teorie literară, nr. 1, 1995; ŞTEFĂNESCU,ALEX Z. Ornea despre extrema dreaptă, România literară, nr. 13, 1995; VEDINAŞ,TR. Anii treizeci în contextul ideologiilor adverse, Tribuna, nr. 26-27, 1995; MARINO,A. O carte dificilă şi foarte utilă, Apostrof, nr. 1-2, 1996; SPÂNU,AL. Un studiu incitant, Luceafărul, nr. 23, 1996; GRIGORAŞ,F. Dincolo de portrete, Universul cărţii, nr. 8, 1997; MIHĂILESCU,F. O carte de învăţătură, Steaua, nr. 9-10, 1997; MUREŞANU,M. „Viaţa lui Titu Maiorescu” de Zigu Ornea, Universul cărţii, nr. 10, 1997; IERONIM,I. Polemici şi revizuiri, 22, nr. 17, 1998; SĂNDULESCU,AL. Un pasionat cronicar de ediţie şi nu numai, România literară, nr. 17, 1998; IGNEA,G. Teme de reflecţie. [Z. Ornea – „Glose despre altădată”], Tomis, nr. 11, 1999; IOANIDE,AL. „Glose despre altădată”, România literară, nr. 24, 1999; [LECTOR] Z. Ornea: „Sămănătorismul”, Curierul Românesc, nr. 2, 1999; ŞTEFĂNESCU,ALEX Cititorul care rescrie fiecare carte, România literară, nr. 30, 1999; ŞTEFĂNESCU,ALEX Democraţia românească a existat !, România literară, nr. 30, 1999; PÂRVU,I. Z. Ornea la aniversară, Steaua, nr. 9-10, 2000; CRISTEA-ENACHE,D. O lentilă raţionalistă, Adevărul literar şi artistic, nr. 594, 2001; HOLBAN,I. Ediţii, editori şi critici, România literară, nr. 49, 2001; IANOŞI,I. Z. Ornea, Apostrof, nr. 12, 2001; IONICĂ,C. Un cronicar european, România literară, nr. 40, 2001; MARIAN,C. Zigu Ornea: n-am izbutit să-mi realizez toate proiectele, Luceafărul, nr. 16, 2001; HOLBAN,I. Titu Maiorescu în viziunea lui Z. Ornea, Convorbiri literare, nr. 1, 2002; IANOŞI,I. Amintiri despre Zigu, Apostrof, nr. 7-8, 2002; MARIN,I. Elogiul unei personalităţi, România literară, nr. 41, 2002; ZUB,AL. Z.Ornea – excelenţa cărturarului, Convorbiri literare, nr. 12, 2002; MARIAN,B. Zigu Ornea în faţa istoriei, Realitatea evreiască, nr. 236, 2005/ Contemporanul-ideea europeană, nr. 4, 2007; MAJURU,A. Romanul tragicului învingător, Adevărul literar şi artistic, nr. 850, 2006; VONCU,R. Efigia istoricului literar, Caiete critice, nr. 10/12, 2006; CUBLEŞAN,C. Despre senzaţional (Zigu Ornea), Pro Saeculum, nr. 1-2, 2007; MEHR,B.M. Zigu Ornea în faţa istoriei, Contemporanul-ideea europeană, nr. 4, 2007; ŞORA,M. Zigu Ornea: integritatea unui editor model, Observator cultural, nr. 111, 2007; CIOTLOŞ,C. Documente de epocă, România literară, nr. 31, 2009; L.A. Z. Ornea – „Anii treizeci. Extrema dreaptă românească”, Timpul, nr. 4, 2009; MARIAN,B. Un monument numit Zigu Ornea, Realitatea evreiască, nr. 348-349, 2010.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania