Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Transpunerea conținuturilor disciplinei „Logică, argumentare și comunicare” în programe școlare și manuale alternative

Sursa: edict.ro

Conform programei școlare pentru disciplina Logică, argumentare şi comunicare, clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, aprobată de Ministerul Educaţiei, cele trei conţinuturi din trunchiul comun al disciplinei logică, argumentare şi comunicare sunt: societate şi comunicare; conţinutul societate, comunicare şi argumentare care cuprinde două părţi: partea de argumentare şi structură a argumentării; analiza logică a argumentelor şi partea în care sunt prezentate tipurile de argumentare şi al treilea conţinut numit: societate, comunicare şi argumentare corectă.

Temele specifice conţinutului societate şi comunicare sunt: situaţii de comunicare-conţinut, relaţie, context; comunicarea interpersonală, comunicarea publică, comunicarea interculturală şi bariere în comunicare. Termenii, propoziţiile categorice, raţionamentele şi definirea şi clasificarea sunt temele care sunt incluse în conţinutul argumentarea şi structura argumentării, iar în cadrul conţinutului tipurile de argumentare, temele specifice acestuia sunt: argumente deductive (argumente, raţionamente imediate cu propoziţii categorice cum ar fi: conversiunea şi obversiunea; silogismul) şi argumente nedeductive (analogia, inducţia completă şi incompletă). Temele care constituie conţinutul societate, comunicare şi argumentare corectă sunt: evaluarea argumentelor (validitatea argumentelor); erori de argumentare; argumente şi contraargumente în conversaţie, dezbatere, discurs public, eseu şi în mass-media; argumente şi contraargumente în negociere şi în rezolvarea de conflicte.

La clasele la care este predată o singură oră de logică, argumentare şi comunicare pe săptămână, conform planului cadru de învăţământ, nu vor fi predate toate temele precizate mai sus.  Astfel, următoarele teme şi subteme nu vor fi predate la clasele cu o singură oră de logică pe săptămână: tipuri de definiţie, forme de clasificare, proprietăţile principalilor operatori propoziţionali, alte inferenţe imediate valide, legile generale ale silogismului, moduri silogistice valide, forme speciale de argumentare silogistică, analogia: definire şi caracterizare generală, tipuri de analogie, erori logice în construcţia argumentului prin analogie, rolul analogiei în argumentare, metode de cercetare inductivă, persuasiune şi manipulare.

Competenţele specifice conţinutului societate şi comunicare sunt:
1.1. recunoaşterea diferitelor situaţii şi forme de comunicare în spaţiul social;
2.1. dezvoltarea disponibilităţii şi a abilităţii de a comunica idei, sentimente fapte, în diferite contexte sociale;
3.1. dezvoltarea cooperării cu ceilalţi, favorizată de identificarea şi eliminarea diferitelor bariere în comunicare.

Competenţele specifice primei părţi: argumentarea şi structura argumentării a celui de-al doilea conţinut: societate, comunicare şi argumentare sunt:
1.2. identificarea structurii unui argument, a elementelor componente şi a relaţiilor dintre acestea (termeni, propoziţii, raţionamente);
1.3. folosirea corectă a unor forme şi operaţii logice (definirea şi clasificarea în contexte situaţionale diferite (teoretice şi practice);
2.2. construirea unor argumente în vederea susţinerii unui punct de vedere sau a unei soluţii propuse pentru rezolvarea unor situaţii problemă;
3.2. utilizarea lucrului în echipă pentru rezolvarea unor probleme care implică operaţii şi forme logice;
4.1. utilizarea instrumentelor de ordin logic, care pot fi activate în contexte diferite în activitatea privată şi publică.

Pentru conţinutul: societate, comunicare şi argumentare corectă, competenţele specifice sunt:
1.6. Identificarea unor erori logice în argumentare şi comunicare;
2.4. raportarea critică la premisele, presupoziţiile şi implicaţiile comunicării;
2.5. construirea de argumente şi contraargumente în diferite situaţii cde comunicare;
3.4. formarea unor deprinderi de dialog raţional, de negociere şi rezolvare de conflicte în grupurile de apartenenţă;
4.3. raportarea critică la argumente şi contraargumente în conversaţie, dezbatere, discurs public şi mass-media;
4.4. dezvoltarea gândirii critice, capabilă să susţină participarea activă şi responsabilă la viaţa societăţii;
5.2. stabilirea unor corelaţii între întemeierea dceciziilor, acţiune şi consecinţele acestora;
5.3. participarea civilizată şi argumentată la dezbateri în viaţa socială.

Programele se adresează profesorilor. Programele sunt concepute pentru a le permite profesorilor sa orienteze elevii în cunoaştere şi comunicare privind conceptele şi practicile care ţin de cultivarea raţionalităţii. Prin programele şcolare se urmăreşte formarea la elevi de către profesori a competenţelor specifice domeniului. Profesorul îşi manifestă creativitatea şi îi ajută şi pe elevi să îşi manifeste creativitatea. Profesorul trebuie să îşi adecveze activitatea la particularităţile elevilor cu care lucrează.

Programa şcolară cuprinde şi sugestii metodologice pentru profesori privind modul de organizare a activităţii didactice astfel încât să formeze la elevi competenţele formulate în programa şcolară.

Manualele alternative sunt un semn al democratizării învăţământului. Acestea sunt necesare pentru că nici profesorii şi nici elevii nu sunt identici.

În timp ce manualele tradiţionale operează o selecţie rigidă a conţinuturilor, din care rezultă un ansamblu fix de informaţii care au în vedere o tratare amplă, de tip academic, manualul modern prezintă o selecţie permisivă  care aduce un ansamblu variabil de informaţii, informaţii care permit atât profesorului cât şi elevului să creeze. În manualul tradiţional, informaţiile sunt prezentate ca interpretare standardizată, închisă, universal valabilă şi autosuficientă. Astfel, informaţiile reprezintă un scop în sine.

Bibliografie
*** Curriculum naţional, Planuri cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar,  în www.edu.ro
*** Programă şcolară Logică, argumentare şi comunicare clasa a IX-a, în  www.edu.ro 
*** Ghid metodic, Învăţarea activă , M.E.C., 2001.
*** Ghid de evaluare la disciplinele socio-umane, Bucureşti, 2000
*** Costreie, Sorin, Miroiu, Adrian, Ştefănescu, Doina-Olga, Logică şi argumentare: manual pentru clasa a IX-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 2004.
*** Lupşa, Elena, Logică şi argumentare: manual pentru clasa a IX-a, Deva, Editura Corvin, 2004
Mărcuşanu, Iosif, Psihologie: manual pentru clasa a X-a, Piteşti, Editura Carminis, 2000
*** Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Iaşi, Editura Polirom, 2005Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania