Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Dezvoltarea competențelor de comunicare orală

Primit pentru publicare: 25 oct.2016

Autor: Cristina  MAXIM, redactor

 

Dezvoltarea competențelor de comunicare orală este susținută de o atitudine binevoitoare a profesorului față de comportamentul școlarilor în timpul lecției,oferind șanse de a practica și a exersa diferite tipuri de comunicare.Activitățile autentice,pe teme atractive pentru elevi,cu orientare spre mai multe domenii diferite de cercetare sunt cele ”roditoare” în școală.Elevii manifestă plăcere și interes pentru astfel de lecții,sunt tentați să descopere lucruri noi,de a le îmbina și forma noi conexiuni.Participarea lor colectivă aduce un plus de interesant și plăcut lecției,apoi depășesc limitele unei ore decurs obișnuite.
Este importantă respectarea unor condiții ale resurselor folosite:diversitate,coerență,comunicare,accesibilitate,noutate,sistematizare.Diversitatea interacțiunilor dintre elevi (monologul,dialogul cu alți elevi,cu celălalt grup,cu profesorul) asigură acoperirea necesităților de cooperare.”Elevii să primească un feedback de la profesor și colegi privitor la abilitățile de care dau dovadă sau referitor la dificultățile pe care le întâmpină în calitate de ascultători și vorbitori.”(1)
Dezvoltarea competențelor de redactare se sprijină pe activități corespunzătoare exigențelor redactării pe care elevii o realizează la nivelul anului de studiu respectiv și după terminarea școlii.Progresia se realizează în timp ,după multe exerciții de redactare.Este recomandată folosirea unor resurse diferite:muzică,imagini,albume,texte,copii după manuscrise,citate relevante pentru tema propusă.Transferul achizițiilor din domeniul redactării în orele de literatură reprezintă momentul de suucces al acestor lecții.
În dezvoltarea competențelor lingvistice,sunt respectate anumite condiții-suport:aplicarea tehnicilor de construcție,contextele propuse concordă cu normele limbii la nivelul programelor,varietatea textelor-suport,a resurselor utilizate(filme,imagini,reviste,înregistrări).Succesul cel mai mare este acela al aplicării achizițiilor lingvistice în situații de comunicare globală și al valorificării lor în alte domenii ale disciplinei.
Dezvoltarea competențelor de lectură pretinde multă atenție și implicație din partea profesorului și elevilor.Stimularea gustului pentru citit,discuțiile pe texte literare și nonliterare,chiar variante digitale,procesele de compreheensiune și a strategiilor specifice,propunerea unor perspective variate pentru unele texte,introducerea unor ”căi de acces”diferite în observarea și interpretarea textelor,îmbinarea motivată a metodelor-sunt toate căi de atingere ale obiectivelor propuse.Elevii primesc situații concrete,diferite în care pot aborda un compartiment comunicativ liber care constă în comunicare orală,activități de redactare,discuții,dezbateri și activități de redactare(jurnal de lectură,eseu,alte compoziții).
Competențele de redactare se consolidează atunci când elevii scriu despre textele învățate la școală.
Viziunea integratoare vorbește despre înțelegerea pe care o au profesorul și elevul despre ceea ce conține și transmite disciplina limba și literatura română,adică”un mod distinct de a gândi lumea”(Gardener).Importanța obiectului de limba și literatura română depășește mult obiectivele cunoscute de toată lumea.Aceasta poate fi cunoscute prin comunicare.Limbajul este calea de transmitere.Literatura este o sursă inepuizabilă de cunoștințe despre lume și condiția umană.Literatura îmbogățește apoi informațiile despre tradiții,credințe.
Limbajul rămâne ”un meșteșug’,devine și dovada talentului de a împleti cuvintele și a nește sensuri noi.

Bibliografie:
(1)Florentina Sâmihăian.”O didactică a limbii și literaturii române.Provocări actuale pentru profesor și elev”.Editura Art 2014,pagina 340Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania