Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

ALEXANDRU FLORIN ȚENE – CĂRTURAR , APOSTOL , CTITOR DE CUVINTE 

ROMÂNIA ÎN ANUL MARII UNIRI – C[entum]
Revista Luceafărul (Bt), Anul – X
Primit pentru publicare: 01 Mai 2018
Autor: Florica R. CÂNDEA, 
Arad
Publicat: 02 Mai 2018
Procesare și adaptare: Dorina RODU
Editor: Ion ISTRATE

ALEXANDRU FLORIN ȚENE

CĂRTURAR , APOSTOL , CTITOR DE CUVINTE 

 

Recentul volum Aventura ideilor – Critică literară și eseuri, poartă emblema  Editurii  Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România , București, 2018 și Tiparul Cormina Print cu un Concept grafic și copertă , Ovidiu Zamfir.

Dând paginile înapoi, cum însuși distinsul autor, Al.Florin Țene mărturisește, vom afla despre vârsta fragezilor ani, precum dude în poala bunicii, vârsta Buletinului…când primul poem i se așeza, molcom, pe Fruntea inspirației!
E, de altfel, un Mod de Viață, iată, acum la o altă vârstă, aceleași canoane cât un Apostolat îi macină gândurile și se îndreaptă înspre cititor cu noul volum, care se aspiră în peste două sute de pagini, într-o inefabilă grafică, cu o Postfață semnată de Doru Dinu Glăvan.
 Se desprinde, din scriitura acestei cărți ca o Memorie sau Addenda sau Catehet sau Ctitoria Vieții …cu scuze , că ne permtem Titluri…dar lectura aceasta  ne mână condeiul degetelor spre un Tot, un Întreg , care, oricum l-am numi, tot o Carte Altfel se poate numi…căci, nu-i așa, ce suntem pe pământ ..Decât o Aventură!!!!? pe care, volens-noles, ne-o mai și asumăm, uni fericit, prin scrieri de idei, alții de idei prăduite, alții prin of-uri prăfuite ș.a.m.d.
Cartea, deși pare a fi una biografică, este un Mănunchi de Idei frumos orânduite, așa cum un Cărturar prinde în Cortul pribegiei Sale Amintiri, Eseuri, Apologetice tocmeli cu viața, Didascalii , mai mult sau mai puțin urmate de alții, Dialoguri cu Sinele sau prin alții ș.a.

Aceste Însemnări, nu puține la număr, converg spre o Frescă atât contemporană cât și spre a fi lăsată Drept Moștenire Culturală de către un Mărturisitor cu aplomb, cu un soi de Crez însuflețitor de azi pentru De-a pururi!
Este, dacă vreți, un Discurs public desprins din alte vremuri și redat , nouă, acum prin modalitatea de exprimare  Epicului narativ , dar specificități diverse.

Iată doar câteva descinderi în textele Distinsului domn, Al.Fl.Țene:
Fiecare lectură a unei cărți reînnoiește textul din imaginația noastră ( pag.7-9).
Asemănările dintre alegere, normă și expresivitatea poetică și raporturile dintre ele (pag.9-12).
Erosul, ca artă în secolul al XVIII-lea românesc ( pag.12-16).
Cronica artei sau   asemănările și deosebirile dintre pictură și fotografie ( pag16-18).
Poezia ca rezonanță a metaforei (pag.19-21).
Viața satului românesc și a țării în literatura epistolară (pag.21-28).
Reportajul literar, Frescă sntimentală a Țării Vlădesei (pag.29-31).
Presa, * Câinele de pază * al democreației sau * Haitele de câini* care mușcă democreația( pag.31-34).
Un nou curent literar , Proglobmodernul(pag.34-35).
Sunt câteva capitole care, inserează, după opinia autorului, specificități literare, epistolare, rurale, reportericești , ca niște Cronici de literaturi comparate și nu numai.Sunt, dacă vreți, ca un nor de lăcuste care invadează ingenuu paginile volumului!
Autorului, nu îi sunt străine nici recenziile, medalioanele sau profilurile literare , pe care, le desprinde, din personalitatea fiecăruia dar le filtrează frumos, prin ochiul minții sale.
Astfel, din Marele noroc al literaturii noastre, nu putea lipsi Eminescu!Nici alți scriitori pe care îi socoate urmași prin Iluziile comunicării,Marii ..Condamnați..sau Elena Buică sau Mariana Cristescu , Gib I.Mihăescu, Macedonski,  M.Ciobanu , Alex Ștefănescu, Voichița Pălăcean-Vereș, T.Barbu  cu popriri și în Literatura universală de mare forță( op.cit. pag.37-188).

Dar, dispunerea textelor cu pretext în acest context de carte nu este una haotică, din contră, există o legătură a Interiorului ca Eu literar cu Exteriorul Lumesc literar de la noi dar și din Literatura comparată a altor lumi.
Întâlnim o deșertificare solemn alcătuită, despre rolul și importanța respectării unor dogme de neocolit , care ne induc sentimentul Confortabilului citind Definiții, Eresuri, Note, Comparații, Sugestii, Modele de edificare a literaturii culte cât și a celei populare, Inventarea identității noastre ca neam și popor și prin scris.
Parcă am îndrăzni și noi să-i dăm Numele Manole! Acestui Scrib contemporan Domnului Al.Florin Țene, o Elită nemilostivă, cu un ton răvășitor de răscolitor care, însă, nu cere dijmă!
Un Ctitor care nu se adresează nici trecutului, nici prezentului! Ci, prin smerenia paginilor, unicități, de altfel, propune, ca o Pisanie, Plăceri și Realități spirituale ca o Casă a Domnului! Cât o Biserică a cărei construcții, pentru generațiile care or veni, mai adaugă, fără a se răzgândi, câte o Pagină-Rugăciune Scris-Spus-rostită!
Cu acest nou volum, autorul, A. Fl. Țene, își străbate drumul, ca un rezultat al Sedimentului gândit și creat din izvorâta iubire de Aproape!
Personalitățile invocate în volum fac parte, ca și Recuperatele Teorii Literare ,sunt Legitima Aventură a autorului, care nu-și trădează, din fracul veșmintelor, Ideile și nici preocupările ca o Trăinicie!
Din contră, reușește, să redea cu fidelitatea empatiei, Figuri și Percepții , care, iată, îl însoțesc , precum Zânele și Feții-Frumoși în Aventură cât pe o Moșie cu nuanțate convingeri de Praxis, Catharsis și protector omagiu! 

Ceea ce facem și noi acum!
În acest demers ontologic, etnologic și pur afiliat, mercantil, Tendințelor extrase din Lada cu Amintiri..fără fund..domnul Al.Fl.Țene nu este, nu a  fost și nu va fi singur! Concepțiile Domniei Sale expuse argumentat în volumul-document se însoțesc cu Pitorescul Personajelor-Persoane care i-au colorat sau întregit Existența, așa cum vom vedea în Imagologia desfășurată pe filonul pag.211-214.
Dar, cu intenția de a ne situa, și noi, din modesta-ne privire, în preajma călimarei țeniene, ca produs al cordialului sentiment de prețuire și frumoasă trezire a sufletului, am lăsat , ca parte finală a acestui Eseu Poematic-romanțat cu Marginalii la o Lectură cu ..puls bogat… tocmai Capitolul Unei Vieți văzute Referențial critic sau biobibliografc descris în pagini de un răscolitor de temător impuls pentru un avizat , pag.189-210! 

Ancorându-ne la un spirit demn al timpului,  Al. Fl. Țene,  drept Faion național-universal, ca un Sincretic novator , avem încrederea că nu am bagatelizat aceste câteva rânduri despre preocupările și descinderile în varii domenii,ci, ne-am oprit Ceasul Trecerii înspre Activitatea profesională și literară, Aprecieri recente, Aprecieri la omul și opera lui Al.Fl.Țene,Premii naționale, Premi internaționale, Opera- 77 !!!
Este prezent ..
Referințe critice(Selectiv)… atât cât să putem conchide că domnul Al.Florin Țene este rezemat pe o mare Instituție pe care și-a clădit-o fără a i se prăbuși sau clătina fundamentul ! Cu Norme înrâurite și izvorâte cumpătat, cu adevărat, din protectorul strat Aventurier al ideilor! Cu Carte!

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania