Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Auxiliar didactic. LUCIAN MANOLE (coordonator) : ABSENTEISMUL ŞI ABANDONUL ŞCOLAR ÎN MEDIUL RURAL

Publicat de Al. D. Funduianu, 3 febr.2014

Auxiliar didactic
Lucian LUCIAN MANOLE (coordonator) :     ABSENTEISMUL ŞI ABANDONUL ŞCOLAR ÎN MEDIUL RURAL

Absent,manole [800x600]Ţară membră a Uniunii Europene, România face eforturi (mai mult sau mai puţin palpabile/vizibile, asta-i altă problemă) pentru a se alinia criteriilor de performanţă, în toate domeniile: economico-financiar, social, sănătate, educaţie, apărare, mediu etc. Strălucitor la nivel international prin elite, învăţământul de masă situează (coboară!) România pe locuri mai mult decât modeste.  Spre edificare,  este suficient să consultăm rezultatele obţinute , an de an, de elevii români la testările  PISA (Programme for International Student Assessment – Programul pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor, coordonat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică). La testarea PISA din 2012 – cea mai recentă – România a ocupat locul 45, din 65 de ţări participante. Cunoştinţele şi competenţele elevilor  nostri, cu vârsta de 15 ani, sunt sub media mondială atât la citire/lectură, cât şi la matematică şi ştiinţe.

În strânsă legătură cu performanţele şcolare (sau, mai degrabă, cu lipsa acestora!), învăţământul românesc se mai confruntă (şi) cu un alt flagel: absenteismul şi abandonul şcolar. Potrivit statisticilor  date publicităţii de Eurostat,  pe 2012, în România rata abandonului şcolar a fost de 17,4% (faţă  de 12,8% care reprezintă, în medie, ponderea tinerilor care îşi abandonează premature studiile, în UE).

Această problematică (soluţionarea ei!) se situează în atenţia factorilor de decizie,  de la nivel central şi local, dar şi a dascălilor din şcolile  – de toate gradele –  din ţară. Ne face placere  să consemnăm, de această dată, consecvenţa preocupărilor  colectivului didactic de la Şcoala Gimnazială “Teofil Vâlcu” din Hăneşti. În ultimii trei ani şcolari, Consiliul profesoral din această unitate şi-a ales/stabilit şi a realizat trei importante  teme de cercetare, finalizate nu doar cu extrem de utile concluzii, ci şi cu editarea – pentru uzul/folosul general – a unor merituoase Auxiliare didactice: 2010- 2011, “Atitudinea elevilor faţă de temele pentru acasă” (coordonator, Georgică Manole);  2011-2012, “Educaţia şi mediul rural” (coordonator, Lucian Manole); 2012-2013, “Absenteismul şi abandonul şcolar în mediul rural” (coordonator, Lucian Manole).  Menţionăm şi faptul că  Auxiliarele  poartă girul Editurii “Agata” din Botoşani, au ISBN şi sunt realizate în condiţii grafice/tipografice deosebite.

Cum primele două s-au bucurat de o bună primire,  atât în rândul cadrelor didactice, cât şi în presă, în cele ce urmează, mă voi opri la cel mai recent auxiliar:  “Absenteismul şi abandonul şcolar…”

            Într-un cuprinzător “Argument”, profesorul Lucian Manole, directorul şcolii , coordonatorul cercetării (şi al auxiliarului) scrie:  – Absenteismul şi abandonul şcolar reprezintă problem grave cu care se confruntă societatea contemporană, în consecinţă şi învăţământul din comuna Hăneşti. Pentru a putea reduce numărul absenţelor şi abandonurilor şcolare ar fi bine să identificăm şi să studiem câteva cauze:

a) şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităţilor de cucces socio-profesional pentru absolvenţi;
b) lipsiţi de motivaţie, o parte dintre elevii claselor gimnaziale renunţă la studiu definitiv sau absentează, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau muncind ca zilieri la oameni mai avuţi din sat;
c)sărăcia  comunităţilor din zonele defavorizate limitează posibilităţile părinţilor de a oferi copiilor resursele necesare educaţiei;
d) starea de sărăcie provoacă şi exploatarea copiilor prin muncă de către părinţii lor;
e) tendinţa din partea cadrelor didactice de a considera  familiile din zonele defavorizate nu ar valorize pozitiv importanţa educaţiei;
f) neorientarea adecvată a fondurilor către şcolile din comunităţile sărace etc.”

În continuare, coordonatorul prezintă : Scopurile, Obiectivele, Documentele  de la care se poate porni, dar şi Modurile de finalizare ale cercetării. Tot în “Argument”  (ne) sunt prezentate şi opiniile părţilor implicate, ce cred despre absenteism şi abandon şcolar: Părinţii, Profesorii, Elevii, Biserica, dar şi …Academia de Studii Economice din Bucureşti.  “Argumentul” se încheie cu semnalarea unor “Cauze ale părăsirii timpurii a şcolii” şi, evident, “Concluzii”.

Capitolele cercetării au fost atribuite/distribuite şi realizate, după cum urmează:
–          Definirea absenteismului şi abandonului şcolar” – prof. Artemiza Damian;
–          Absenteism şi abandon şcolar”, puncte de vedere prof. Lucian Manole;
–          Fenomenul părăsirii timpurii a şcolii” prof. Valentina Dumitriu;
–          Absenteismul şcolar o realitate contemporană” – prof. Diana Hriţac;
–          “Traseele sustenabilităţii”- prof. Lucian Manole;
–          “Exemple de bună practică”- prezentate de către profesorii: Mihaela Manole, Artemiza Damian, Georgică Manole.

…Şi, cu toate că tema de cercetare s-a derulat în precedentul an şcolar, în Auxiliar este inclus şi un Plan de Măsuri al Comisiei pentru Combaterea Absenteismului şi Abandonului Şcolar , pentru anul şcolar 2013-2014. Ceea ce înseamnă că tema de cercetare, pe această problematică, s-a încheiat, acţiunile şi eforturile…continuă! Chestiunea este, încă, de actualitate / rămâne deschisă: –  “Absenteismul este: 1. o problemă socială;  2. Un semn tardive al existenţei unor probleme; 3. O conduit care reflect atitudinea structural a lipsei de interes, motivaţie şi încredere în educaţia şcolară” (Titel Iordache).

– Închei cu o  remarcă: – am convingerea că, după mai mult de trei decenii de directorat, profesorul Georgică Manole a “lăsat” Şcoala din Hăneşti pe mâini bune! Sper ca, peste alte câteva decenii, altcineva să confirme ceea ce astăzi doar anticipez…Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania