Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

CONSIDERAŢII METODOLOGICE PRIVIND TRANSMITEREA – ASIMILAREA NOŢIUNILOR DE MIJLOACE DE ÎMBOGĂŢIRE INTERNĂ A VOCABULARULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL”

Consideratii metodologice mijloace imbogatire vocabular, Dana Moldovanu, coperta burac [800x600]Dana Dorela MOLDOVANU
,,CONSIDERAŢII METODOLOGICE
PRIVIND TRANSMITEREA – ASIMILAREA NOŢIUNILOR DE MIJLOACE
DE ÎMBOGĂŢIRE INTERNĂ A VOCABULARULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL”
© 2012 Dana Dorela MOLDOVANU
© 2012 Editura Agata®
Botoșani, 2012

CUVÂNT ÎNAINTE
scrisă de prof. dr. Cristina Manolache, Metodist Casa Corpului Didactic Botosani:
Contextul cultural şi social actual nu este unul menit să faciliteze construirea interesului elevilor pentru lectură, pentru expresivitate şi corectitudine în comunicarea scrisă sau orală. Comunicarea realizată predominant cu ajutorul Internet-ului şi telefoniei mobile a deteriorat în mare măsură capacitatea copiilor şi a tinerilor de a elabora mesaje complete, corecte, de a utiliza un vocabular bogat şi nuanţat în funcţie de situaţie, de a-şi construi un stil de comunicare propriu, personalizat care să-i definească. Misiunea profesorilor, în special a celor care predau limba şi literatura română, devine, în acest context, foarte dificilă şi către ei se îndreaptă aşteptările părinţilor şi ale societăţii în ansamblu.
Conţinuturile învăţării sunt dinamice, strâns intercondiţionate de evoluţiile problematicii lumii contemporane, dar nu sunt corelate mereu cu interesele de învăţare ale copiilor. Dinamice trebuie să fie, în primul rând, strategiile de predare-învăţare şi cele de evaluare pentru ca interesul să fie provocat şi întreţinut. Lucrarea de faţă face referire la conţinuturi ale învăţării care nu sunt noi dar care stau la baza dezvoltării competenţelor lingvistice ale elevilor. Dincolo de abordarea riguroasă, academică, de către autoare a specificului mijloacelor interne de îmbogăţire a vocabularului limbii române, importantă este perspectiva psihopedagogică şi metodică din care este tratat subiectul. Fiind, în primul rând, un practician în domeniul predării limbii şi literaturii române, autoarea realizează o prezentare succintă a celor mai potrivite metode de predare a mijloacelor interne de îmbogăţire a vocabularului. Enumeră conversaţia, problematizarea, compunerea gramaticală ca şi metode utilizate pentru predarea-învăţarea mijloacelor interne de îmbogăţire a vocabularului, dar acordă exerciţiului o importanţă deosebită. Într-un capitol distinct sunt prezentate trăsăturile acestei metode şi specificul aplicării ei în predarea conţinuturilor vizate de lucrare, accentuându-se rolul determinant în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor interne de îmbogăţire a vocabularului. Nu sunt neglijate de către autoare nici metodele de evaluare recomandabile pentru stabilirea nivelului achiziţiilor elevilor de gimnaziu în ceea ce priveşte îmbogăţirea vocabularului, cu accent pe testul docimologic. Atenţia acordată evaluării dovedeşte grija egală a doamnei profesoare pentru toate componentele procesului de învăţământ, preocuparea pentru încheierea ciclului de predare-învăţare prin evaluare, pentru construirea secvenţelor didactice ca şi întregi, pentru orientarea finalistă a activităţilor didactice.
Ultimul capitol al lucrării valorifică şi valorizează în mod direct experienţă profesională a autoarei acumulată prin lucrul cu mai multe generaţii de elevi. Este prezentat un exemplu sugestiv pentru ceea ce înseamnă integrarea cunoştinţelor de vocabular, inclusiv a celor despre mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului, în teme diverse de studiu al limbii şi literaturii române. Scenariul disciplinei opţionale prezentat, precum şi exemplele de buna practică privind aplicarea lui, pun în lumină capacitatea cadrului didactic, măiestria de a îmbina conţinuturi diverse din cadrul aceleiaşi discipline, elemente de literatură, teorie literară, gramatică, lexic, ortografie. „Împletirea” acestor elemente face posibilă stimularea motivaţiei elevilor pentru învăţarea limbii şi literaturii române dar şi formarea unei viziuni unitare şi integratoare asupra fenomenului limbii române în ansamblu. Pe de altă parte, anexele lucrării pot constitui, pentru cititorii interesaţi, instrumente de lucru la clasă în predarea elementelor de vocabular, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului, aducând astfel un plus la valoarea practic-aplicativă, metodologică a lucrării.
Avem convingerea că valoarea ştiinţifică şi, mai ales, metodică a lucrării va fi apreciată de către specialiştii în domeniu şi că profesorii de limba şi literatura română interesaţi de perfecţionarea propriei activităţi vor considera interesante şi adaptabile exemplele de bună practică oferite precum şi reflecţiile metodologice ale autoarei.

Cuprins:
CUVÂNT ÎNAINTE 5
ARGUMENT 7
CAPITOLUL I – Mijloace de îmbogăţire a vocabularului 9
I.1. Consideraţii generale 9
I.2. Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului 12
CAPITOLUL II – Particularităţi ale mijloacelor interne
de îmbogăţire a vocabularului 13
II.1. Derivarea – consideraţii generale 13
II.2. Derivarea progresivă şi derivarea regresivă 14
II.3. Compunerea 34
II.4. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea) 39
II.5. Probleme de ortografie, de ortoepiemşi de punctuaţie 43
CAPITOLUL III Metode şi procedee utilizate în predarea-învăţarea mijloacelor interne de îmbogăţire a vocabularului 48
III.1 Consideraţii generale 48
III.2. Conversaţia 52
III.3. Problematizarea 57
III.4. Compunerile gramaticale 61
III.5. Alte metode 64
CAPITOLUL IV Metoda exerciţiului 67
IV.1. Generalităţi 67
IV.2. Tipuri de exerciţii 68
CAPITOLUL V Evaluarea 76
V.1. Delimitări conceptuale 76
V.2. Strategii de evaluare 82
V.3. Metode de evaluare 85
CAPITOLUL VI Studiu experimental 87
TEORIE LITERARĂ ŞI STILISTICĂ – Curs opţional – 87
Fişă de avizare a proiectului de programă pentru opţional 87
ARGUMENT 88
Programa cursului opţional la nivelul disciplinei
Limbă şi comunicare 89
PROIECTARE
CURS OPŢIONAL – TEORIE LITERARĂ ŞI STILISTICĂ 92
CONCLUZII 97
BIBLIOGRAFIE 98
A N E X E 102Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

2 comentarii la acestă însemnare

  1. Monica Ana Cumelschi spune:

    As dori sa stiu cum se poate ajunge in posesia cartii doamnei Dana Dorela Moldovanu, Consideratii metodologice privind transmiterea si asimilarea notiunilor de mijloace de imbogatire interna a vocabularului in gimnaziu, multumesc

  2. DANA DORELA MOLDOVANU spune:

    puteti lua legatura cu autoarea pe adresa de mai jos
    dorela_moldovanu@yahoo.com

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania