Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

FLORIN ŢENE: ,,AVENTURA IDEILOR”. Critică literară şi eseuri

ROMÂNIA ÎN ANUL MARII UNIRI – C[entum]
Revista Luceafărul (Bt), Anul – X
Primit pentru publicare: 16 Apr. 2018
Autor: Prof. Lucia – Elena LOCUȘTEANU,  Cluj – Napoca, 16 aprilie 2018
Cronică de carte
Publicat: 17 Apr. 2018
Procesare și adaptare: Dorina RODU
Editor: Ion ISTRATE

FLORIN ŢENE: ,,AVENTURA IDEILOR”
 Critică literară şi eseuri

                                                                        Critica, fie ea şi amară, numai să fie dreaptă,
                                                          este un element neapărat al susţinerii şi propăşirii noastre,
                                                          şi cu orce jertfe şi în mijlocul a oricâtor ruine trebuie
                                                            împlântat semnul adevărului. Titu Maiorescu

LECTURĂ SUBIECTIVĂ

Cartea Domnului Al. Florin Ţene ,,AVENTURA IDEILOR” Critică literară şi eseuri  adună, în cele peste 200 de pagini, o parte infimă din volumul imens de muncă dedicat puterii ,,cuvântului”, este o carte  ,,aventură a cunoaşterii” diverselor,  multiplelor şi incitantelor pagini  ale înţelepciunii, setei de cunoaştere şi adevăr, închise în puterea ,, cuvântului”.
                           Personalitate recunoscută şi prin numeroasele premii interne şi internaţionale, Al. Florin Ţene ne invită, de la primele pagini ale cărţii, la o lectură participativă, trăită emoţional, dar şi polemic, la definirea rostului / menirii bibliotecii, a cărţii, a responsabilităţii actului de creaţie, a formării unei judecăţi de valoare autentice, a stabilirii locului operei şi a creatorului ei în planul literaturii şi culturii universale, fără a uita importanţa pe care o are fiecare critic, eseist în ierarhizarea corectă a unei opere în cadrul literaturii române.
Al. Florin Ţene îşi structurează cartea  aşezând într-o ordine aleatorie articolele  – eseuri, dar şi de critică literară, apoi câteva date biografice, de activitate profesională şi literară, urmate: de aprecieri recente asupra ,,omului şi operei”; de pagini în care apar ,,Premii naţionale” şi ,,Premii internaţionale”; de tabelul cu titlurile celor peste 77 de ,,Opere” ale autorului, apoi, în ce publicaţii ,,Este prezent”; şi ,,Referinţe critice (selectiv). Câteva fotografii edificatoare încheie volumul ,,AVENTURA IDEILOR”, volum ce adună doar o mică parte din opera gazetarului ce-şi exprimă cu prestanţă şi demnitate opiniile sale, ale omului ce şi-a dedicat întreaga viaţă cunoaşterii, militând pentru adevăr, valoare, înalt şi autentic sentiment al iubirii de ţară.
Titlurile articolelor sale sunt adevărate sinteze ale ideilor ce apoi sunt dezvoltate cu puterea dată de o documentare şi  o cunoaştere profundă a operelor marilor filozofi şi creatori de frumos din lume, dar şi a celor din literatura română.
Pentru Al. Florin Ţene ,, Creaţia literară”  e ,,mod de viaţă”, ,, Fiecare lectură”,, declanşează actul estetic” şi ajungem – scrie autorul – ,,la definiţia platoniană a poeziei: ,,Acest lucru gingaş, înaripat şi sacru”.
  În secvenţa  ,,…normă şi expresivitate poetică şi raporturile dintre ele” pune în faţa cititorului ,,valorile expresive ale limbajului artistic” cu trimitere la Aristotel, la definiri ale stilului date de Ch. Bruneanu, preluate  de P. Valery, după opinia lui St.Ullmann, dar şi de ,,stilisticianul francez Jean Cohen” sau de Solomon Marcus.
Toată această dezbatere asupra stilului, a raportului expresie – conţinut, prezentă şi în eseul ,,Metafora ca ritm al gândirii poetice” mă duce cu gândul la definirea stilului şi a originalităţii poetice dată de Titu Maiorescu şi de care autorul prezentului articol nu e străin: ,,Poetul nu este şi nu poate fi totdeauna nou în ideea realizată: dar nou şi original trebuie să fie în vestmântul sensibil cu care o învăleşte şi pe care îl reproduce în imaginaţiunea noastră.” Pentru că ,,Particularităţile stilului poetic ( expresii determinate, epitete, personificări, comparaţiuni) purced toate din trebuinţa de a sensibiliza gândirea obiectelor.”(* cit.)

                        Al. Florin Ţene, completându-l pe Titu Maiorescu, consideră că,,Stilul unui poet trebuie dedus din consecvenţa sa la  sistemul de semnificaţii care, în final, îl defineşte .”,  că ,,Esenţa filosofică, la unii poeţi profunzi, se află în câmpul metaforic” , şi că ,, Universul poeziei este creat de sistemul metaforic. Prin poezia lui Eminescu, sau a lui Blaga, a lui Nichita Stănescu, se creează impresia că se evidenţiază o disfuncţie metaforică, adică o mobilitate a polilor în câmpul metaforic, o glisare de sensuri.”
             POETUL  ,,este propria sa poezie. Iar POEZIA este POETUL.” concluzionează autorul ,,AVENTURII IDEILOR.”
            Spirit polemic, susţinător al autenticilor valori naţionale, Al. Florin Ţene, citându-l pe Holderlin în convorbirile acestuia cu Sincler:  că ,,Numai când ritmul devine   singurul şi unicul mod de a exprima gândul, numai atunci                                 există poezie.”, afirmă că: ,,Şi, când vorbim de geniul lui EMINESCU şi opera lui ca aspiraţie spre Absolut, vorbim de fapt despre efortul, pe durata existenţei umane, de a integra cât mai perfect cu putinţă ritmul lor esenţial într-un ritm universal.”
          Oricât ar încerca unii – ca Nicolae Manolescu – să ,,demoleze” mitul eminescian, impunându-ni-l pe Mircea Cărtărescu – ,, o formă fără fond” după a părerea lui  Georgescu şi nu numai a lui, opera eminesciană ,,este şi va rămâne un spaţiu al ritmului. Este o respiraţie creatoare prin limba română.” ,,Opera lui EMINESCU este o reaşezare a lumii. El este un ritm aparte în poezia modernă. EL este propria sa poezie. Căci EL este VEŞNIC, POETUL.” Pentru că EL – DOMNUL EMINESCU – este şi va rămâne ,,MARELE NOROC AL LITERATURII ROMÂNE, EMINESCU”.

         Comentariile critice, eseurile  cuprinse în cartea sugestiv intitulată ,,AVENTURA IDEILOR”  e rodul muncii, gândirii şi efortului / jertfei creatoare a unui OM înzestrat de Dumnezeu cu harul divin al cuvântului ce mângâie, biciuie şi doare… , a unui OM ce iubeşte adevărul exprimat de semeni, e rodul gândirii GAZETARULUI, CRITICULUI, ESEISTULUI, ROMANCIERULUI,  ce-şi pune – pe tabla vieţii literare – sufletul unui OM – CETĂŢEAN al cetăţii nemuritoare a CUVÂMTULUI, e OMUL – Domnul ALEXANDRU FLORIN ŢENE.
  Am trecut în revistă doar o infimă parte din opera ,,AVENTURA IDEILOR”, urmând ca pe celelalte pagini să le comentez cu alt prilej.

Citare:
*Maiorescu, Titu – ,,O cercetare critică asupra poeziei române de la 1861” în ,,CRITICE”,Vol.I, Biblioteca pentru toţi, Editura ,,Minerva”, Buc., 1973, P. 29Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania