Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  Gheorghe I. Brătianu. Reeditări și istoriografie 1980 – 1989

  Revista Luceafărul: Anul XIII, Nr.1 (145), Ianuarie 2021
  Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
  ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
  ISSN: 2067 – 2144 (formatul tipărit)
  Director: Ion ISTRATE


  Gheorghe I. Brătianu. Reeditări și istoriografie 1980 – 1989

  Primit pentru publicare: 02 Ian. 2021
  Autor: Prof. Dr. Dan PRODAN, redactor la Rev. Luceafărul     
  Publicat: 02 Ian. 2021

  © Dan Prodan, © Revista Luceafărul
  Editor: Ion ISTRATE


   

  Gheorghe I. Brătianu. Reeditări și istoriografie 1980 – 1989

  Viața și opera istoriografică ale lui Gheorghe I. Brătianu rămân un câmp de cercetare încă tentant și stimulativ de investigat, indiferent de culoarea politică a celor aproape șapte decenii trecute de la moartea prematură, la doar 55 de ani, în plină putere și activitate creatoare. Această realitate investigativă și recuperatorie este dovedită și de o foarte recentă apariție editorială în domeniu: Gheorghe I. Brătianu, 1980 – 1989, volum alcătuit și îngrijit de Valeriu Râpeanu și Sanda Râpeanu, București, 2019, 423 p. Cartea reunește contribuții referitoare la istoriografia Gheorghe I. Brătianu și a ecourilor sale în deceniul 1980 – 1989, ultimul al perioadei socialiste – comuniste, care deceniu prefigura atât sfârșitul unei dictaturi, dar scotea la suprafața acțiunilor civice destule elemente hotărâte pentru a prezice o inevitabilă schimbare politică. Volumul a fost gândit și realizat de soții Valeriu și Sanda Râpeanu, cei mai cunoscuți și mai activi cercetători și restitutori ai operei istoriografice a lui Gheorghe I. Brătianu, atât în deceniul amintit, roșu, 1980 – 1989, cât și în următoarele trei, 1990 – 2020:”Volumul (…) își propune să reconstituie un deceniu din istoria culturii românești legat de o personalitate emblematică a științei, învățământului, vieții politice dintre anii 1920 – 1947: Gheorghe I. Brătianu” (p. 9). 

  Cartea include un capitol introductiv (pp. 9 – 24), șapte capitole tematice și Anexe. Deceniul IX al secolului trecut, în istoriografia recuperatoare Gheorghe I. Brătianu, a început cu reeditarea sintezei istoricului – patriot, Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești, ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Valeriu Râpeanu, Editura Eminescu, București, 1980, 291 p., gest curajos, necesar, restitutor al îngrijitorului de ediție, inițiativă exclusivă a Editurii Eminescu, lansată pe piață în zilele desfășurării la București a celui de-al XV-lea Congres Internațional de Științe Istorice, 10 – 17 august 1980, cu participarea a 2.000 de istorici din peste 50 de țări. Apariția respectivei reeditări, cu un consistent studiu introductiv al lui Valeriu Râpeanu (pp. 25 – 116), a generat numeroase controverse, cu ingerințe politice comuniste, cu atitudini pro și contra (pp. 123 – 196, 215 – 221). Această analiză istoriografică la ediția 1980 a fost introdusă de autor și în cartea sa, Cultură și istorie, II, N. Iorga – Gheorghe I. Brătianu, de Valeriu Râpeanu, Editura Cartea Românească, București, 1981, pp. 123 – 216, care a continuat și a amplificat discuțiile din anul anterior, dar fără urmări coercitive față de îndrăznețul restitutor livresc (pp. 197 – 213). Un precedent a fost creat, un drum a fost deschis…

  Restituția monografică și studiul introductiv amintite anterior au contribuit, indirect, prin puterea exemplului, la apariția a noi studii și articole despre viața și opera istoriografică – didactică universitară ale lui Gheorghe I. Brătianu. Astfel, deceniul IX se deschidea cercetărilor referitoare la istoricul – patriot mort în plină putere creatoare în închisoarea comunistă de la Sighetul Marmației, la 27 aprilie 1953. Ca urmare, Valeriu și Sanda Râpeanu au selectat și au reeditat 17 articole și studii, dintr-un număr evident mai mare, semnate de: Vasile Dobrescu, Petre Țurlea, Ștefan Bârsănescu, Pompiliu Teodor, Alexandru Zub, Vasile Netea, Ștefan Lemny, Lucian Nastasă, Andrei Pippidi, Stelian Mândruț, Adrian Andrei Rusu, Alin Teodorescu, Ion Agrigoroaiei, Dan Amedeo Lăzărescu, Mihai Cernat, Gh. Buzatu, Vasile Cristian, Dumitru Rusu, Valeriu Râpeanu (pp. 223 – 347). 

  În acest context tacit pro – Gheorghe I. Brătianu, dar nu lipsit totuși de primejdii de tot felul, alte restituții monografice georgiste au fost posibile și așteptate: anul 1988 a deținut capul de afiș: Marea Neagră – De la origini până la cucerirea otomană, traducere de Michaela Spinei, ediție îngrijită, studiu introductiv, note și bibliografie de Victor Spinei, vol. I – II, Editura Meridiane, București, 1988; G.I. Brătianu, Une énigme et un miracle historique: le peuple roumain, Édition soignée, préface, étude et notes par Stelian Brezeanu, Editura Științifică și Enciclopedică, Bucarest, 1988; Gheorghe I. Brătianu, O enigmă și un miracol istoric: poporul român, ediție îngrijită, prefață, studiu și note de Stelian Brezeanu, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988. Mărturii, cronici, recenzii, însemnări referitoare la aceste reeditări au fost numeroase, doar câteva fiind semnate de Victor Spinei, Calinic Argatu, Florin Constantiniu, Dorin Sălăjan, Antonie Plămădeală, Valeriu Râpeanu, Alexandru – Florin Platon, Ion – Aurel Pop, Lucian Nastasă, Nicolae Liu (pp. 349 – 383). 

  Existau deja destule cărămizi restitutive și compoziționale care să justifice și să alcătuiască o primă construcție – culegere de contribuții specifice, intitulată sugestiv (nici nu se putea altfel, ținând cont de amplitudinea geo – istorico – tematică a operei sale): Confluențe istoriografice românești și europene: 90 de ani de la nașterea istoricului Gheorghe I. Brătianu, coordonator Victor Spinei, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 1988, 548 p. (pp. 405 – 407). Informațiile generale cuprinse în Gheorghe I. Brătianu în Dicționare, 1962 – 1986 întregesc portretul uman și profesional al istoricului – patriot, profesorului universitar, omului politic Gheorghe I. Brătianu (pp. 411 – 413). 

  În Anexele cărții, Valeriu Râpeanu a introdus alte informații referitoare la Gheorghe I. Brătianu: Editura Eminescu. Colecții dedicate moștenirii culturale (pp. 417 – 419), scrisoarea de răspuns a d-nei Maria Brătianu, fiica istoricului, din 28 martie 1981; scrisoarea unui individ ”indignat”, politruc cu cap de piatră și limbă de lemn, de reeditarea georgistă din 1980 (pp. 420 – 421); Scrieri despre Gheorghe I. Brătianu ale lui Valeriu Râpeanu (1980 – 2019) – (pp. 422 – 423). Am număreat 25 de contribuții, de la reeditările despre care am vorbit în rândurile anterioare până la articolul de popularizare. Aș dori să transcriu câteva rânduri din scrisoarea individului politruc, invitându-i pe cititori să comenteze personal acele atitudini, concepții, idei, sentimente  pervertite de sistemul politic – ideologic socialist – comunist aplicat în istoriografie: 

   ”Către editura Eminescu
  Piața Scînteii 1, București

  Zilele acestea a apărut în editura Eminescu studiul ”Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești” de Gheorghe I. Brătianu. Consider necesar să vă scriu pentru a-mi exprima indignarea pentru că ați avut ideea publicării unei lucrări ce aparține unui reacționar, dușman înrăit al clasei muncitoare, pe care partidul (P.C.R.) l-a condamnat la închisoare și unde, de fapt, și-a dat și duhul. Cred că nu v-ați dat seama de semnificația acestui act. Judecînd ca dv. ar însemna să publicăm și pe Maniu, pe Mihalache sau mai știu eu care elemente putrede ale trecutului regim burghezo – moșieresc sau mîne – poimîne și scrieri ale unor elemente declasate sau trădători de țară precum E. Ionescu, M. Eliade (sau mai știu eu care)” (p. 421).

  În concluzie, a încheiat Valeriu Râpeanu, ”Cu credința că paginile despre Gheorghe I. Brătianu scrise și publicate în deceniul 1980 – 1989, constituie dovada curajului intelectualilor, care prin fapta și scrisul lor  au înțeles să reconstituie culturii noastre una din valorile ei perene, am alcătuit antologia de față. Tot ce au scris în acest domeniu istorici, oameni de cultură, reprezintă o respingere categorică a imaginii false, denaturate a lui Gheorghe I. Brătianu, conturată cu obstinație după 23 august 1944. Alături de cele două studii introductive la edițiile Marea Neagră și O enigmă și un miracol istoric, apărute în 1988, de volumul Confluențe istoriografice românești și europene. 90 de ani de la nașterea istoricului Gheorghe I. Brătianu (tot în 1988), textele antologiei noastre conturează portretul unui istoric care, prin scrierile sale, prin demersul său ca profesor, conducător de instituții și publicații, a deschis noi orizonturi acestei științe, devenind un model. (p. 22)

  Cred că volumul – antologie trebuia să includă un indice antroponimic, toponimic, oronimic, pentru o rapidă orientare în volum; un set de fotografii reprezentative ale lui Gheorghe I. Brătianu (cea de pe coperta I, deși exemplară, este totuși insuficientă); un Memoriu cu titlurile contribuțiilor personalității prezentate (istoriografie, jurnalistică, intervenții parlamentare, culegeri de documente, corespondență etc.). Felicitări autorilor Valeriu și Sanda Râpeanu pentru această finalitate istoriografică restitutivă și provocatoare în același timp, care completează orizontul informațional referitor la fenomentul istoric, cultural, politic Gheorghe I. Brătianu

     Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Drept de autor © 2009-2022 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5