Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Gheorghe I. Brătianu: restituiri și ecouri istoriografice 1980 – 1989

Dan Prodan

 

Gheorghe I. Brătianu: restituiri și ecouri istoriografice 1980 – 1989

 

Un nou volum de restituiri al lui Valeriu și Sandei Râpeanu, produs al proiectului lor cultural – științific de viață, a fost rezervat istoricului Gheorghe I. Brătianu (1898 – 1953). Istoric   din  perioada interbelică, belică și primii ani ai celei postbelice, Gh. I. Brătianu s-a încadrat în curentul și școala istoriografică a tinerilor istorici, cu influențe ale Școlii ”Annales” din Franța, alături de C.C. Giurescu, P.P. Panaitescu și alți confrați de generație, concurentă celei patronate de N. Iorga, Spiritus Rector al activităților istoriografice românești de la începutul anilor 1920. Fiu al lui Ionel I.C. Brătianu, carismaticul lider liberal din deceniile I – III ale secolului XX, el însuși implicat în politică și lider al dizidenței georgiste a tinerilor liberali, Gh. I. Brătianu a avut o importantă activitate istoriografică și didactică universitară, a elaborat și a publicat monografii paradigmatice, încă actuale, după decenii de la apariția edițiilor princeps

Intrat într-un con de umbră științific – istoriografic după 1947, sistemul de represiune ideologică – fizică comunistă, prin executanții securiști, l-a arestat și l-a ucis la 27 aprilie 1953. Omul a fost omorât fizic, dar istoricul, prin operele sale, a supraviețuit. Cu greu, dar a supravieșuit istoriografic. Introdus la Index începând cu 1948, recuperarea și restituirea către activitatea științifică și public a operei istoriografice a lui Gh. I. Brătianu au fost foarte greu realizabile, strecurându-se anevoios, dificil, printre furcile caudine ale ”vigilenței ideologice istoriografice anti-burgheze” comuniste românești. Pentru proiectarea și finalizarea acelor recuperări – restituiri istoriografice brătieniste, au fost necesare adevărate acte de curaj istoriografic – editorial, înfăptuite de Valeriu și Sanda Râpeanu, Victor Spinei, Stelian Brezeanu. Deceniul 1980 – 1989 a fost cel mai provocator, dar și cel mai bogat în recuperări – restituiri istoriografice Gh. I. Brătianu. Acestui istoric și acelui deceniu restitutiv istoriografic, Valeriu și Sanda Râpeanu au rezervat volumul Gheorghe I. Brătianu. 1980 – 1989, Editura Eminescu, București, 2019, 423 p. 

Sintezele  brătieniste avute în vedere de către restitutorii amintiți anterior au fost: 

Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești, Ediție îngrijită, studiu introductiv, note de Valeriu Râpeanu, București, Editura Eminescu, 1980, LXXXIV + 295 p.;

Marea Neagră. De la origini până la cucerirea otomană, traducere din limba franceză de Michaela Spinei, ediție îngrijită, studiu introductiv, note și bibliografie de Victor Spinei, vol. I – II, Editura Meridiane, București, 1988;

Une énigme et une miracle historique: le peuple roumain, Edition soignée, préface, étude et notes par Stelian Brezeanu, Editura Științifică și Enciclopedică, Bucarest, 1988;

O enigmă și un miracol istoric: poporul român, Ediție îngrijită, prefață, studiu și note de Stelian Brezeanu, traducere din limba franceză de Marina Rădulescu, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988.  

Prima sinteză brătienistă recuperată și reeditată, pe baza primei ediții din 1945, cu un ecou istoriografic modest în vulcanicul an al sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, a devenit un ”caz istoriografic”, pe de o parte, un ”best seller editorial național”, pe de altă parte,  în 1980. An în care la București s-a desfășurat al XV-lea Congres Internațional de Istorie, singurul, de altfel, organizat în România în a doua jumătate a secolului trecut. Valeriu Râpeanu a înțeles oportunitatea momentului și a evenimentului și, dând dovadă de un curaj editorial recunoscut ulterior de toți recenzorii sintezei brătieniste, a reeditat cartea din 1945, cu o îndrăzneață și substanțială Prefață (pp. 25 – 117), cu tiraj de 30.000 exemplare, rapid epuizat în București și în toată țara. Prefața a fost republicată ulterior în lucrarea lui Valeriu Râpeanu, Cultură și istorie, II. Nicolae Iorga. Gheorghe I. Brătianu, Editura Cartea Românească, București, 1981, pp. 123 – 216. Pe de altă parte, Tradiția istorică… a fost difuzată, la 10 august 1980, în prima zi a Congresului, și oferită participanților la forul mondial de la București (pp. 118 – 119). 

Cronicile, articolele, studiile consactate Tradiției istorice… au fost numeroase și consistente (pp. 123 – 196, 215 – 221), cu 17 contribuții; cu alte Două voci în contratimp,  ale lui Iorgu Iordan și Tudor Bugnariu. Cei 17 autori, cu Voci la timpul potrivit, au evidențiat curajul editorial al lui Valeriu Râpeanu, importanța istoriografică a reeditării Tradiției istorice… și a recuperării lui Gheorghe I. Brătianu pentru istoriografia românească a anilor 1980. Vocile în contratimp, ale lui Iorgu Iordan și Tudor Bugnariu, au exprimat ritos părerea ideologico – comunistă că Gh. I. Brătianu a fost un fascist notoriu, care a sprijinit dictatura fascistă antonesciană, un germanofil (pp. 193 – 194). Cerberii ideologiei comuniste s-au manifestat virulent mai mult împotriva autorului, a omului, decât a subiectului istoriografic național prezentat de acesta, ce putea fi folosit cu mare succes împotriva Ungariei, în diferendul istoric teritorial asupra Transilvaniei. 

Și vol. II al cărții lui Valeriu Râpeanu, Cultură și istorie, 1981, despre care am amintit deja, cu reeditarea Prefaței Tradiției istorice…, s-a bucurat de o bună primire în sfera intelectuală românească, beneficiind de recenzii favoravile (pp. 197 – 213). 

Astfel, începutul fusese realizat. Precedentul fusese creat. Pe linia trasată de Valeriu Râpeanu încă din 1980, Victor Spinei editor și Michaela Spinei traducător au reeditat altă reprezentativă sinteză brătienistă: Marea Neagră. De la origini până la cucerirea otomană, vol. I – II, Editura Meridiane, București, 1988, după ediția I, în limba franceză, München, 1969. Tot în 1988, an de trei ori fast pentru Restituiri Gh. I. Brătianu, Stelian Brezeanu a editat în limbile franceză și română o altă sinteză brătienistă, O enigmă și un miracol istoric: poporul român. Toate cele trei restituții au fost pozitiv, favorabil receptate în istoriografia românească și s-au bucurat de cronici (recenzii, articole, studii, însemnări) pertinente (pp. 349 – 382). 

Complementară și necesară primei forme de recuperare istoriografică a lui Gh. I. Brătianu: reeditarea sintezelor fundamentale, a fost a doua modalitate: articole, studii, monografii referitoare la viața și opera istoricului național și universal. Astfel, în deceniul 1980 – 1989 au fost publicate diverse contribuții istoriografice tematice, dintre care Valeriu și Sanda Râpeanu au selectat și au inclus în prezenta antologie 17 producții reprezentative. Monografia emblematică Gheorghe I. Brătianu a apărut tot în 1988, într-un an aniversar, la sfârșitul perioadei comuniste, antologie coordonată de același Victor Spinei: Confluențe istoriografice românești și europene. 90 de ani de la nașterea istoricului Gheorghe I. Brătianu, Iași, Tipografia Universității ”Al. I. Cuza”, 549 p.  (pp. 385 – 392).

Antologia  Gheorghe I. Brătianu. 1980 – 1989 este completată cu alte elemente punctuale ale vieții și operei științifice ale istoricului: Opera lui Gheorghe I. Brătianu în antologii (pp. 393 – 398); Decembrie 1944: o polemică Gheorghe I. Brătianu – Lucrețiu Pătrășcanu (pp. 399 – 404); 1975. Contribuția științifică a lui Gheorghe I. Brătianu, evidențiată în cadrul unui Colocviu româno – italian (pp. 405 – 410);  Gheorghe I. Brătianu în dicționare, 1962 – 1986 (pp. 411 – 416); Anexe (pp. 417 – 423). 

Un Indice antroponimic, hidronimic, toponimic, oronimic, ar fi oferit cititorului, specialist sau profan, un instrument rapid de orientare în volumul – restituție. La aceeași finalitate ar fi contribuit un număr de fotografii și hărți, judicios selectate. Restituția livrească brătienistă din 1980, urmată de altele în deceniul 1980 – 1989, a fost un exemplu de bună practică istoriografică care a influențat, într-o anumită măsură, reeditările istoriilor naționale ale lui A.D. Xenopol (vol. I, 1985) și N. Iorga (vol. I, din 1988), din același deceniu intens restitutiv istoriografic. 

Vol. Gheorghe I. Brătianu. 1980 – 1989, este o nouă contribuție la monografia  Gheorghe I. Brătianu. Istoricul național și universal. Cetățeanul. Omul politic. Patriotul etc., pe care o aștempăm cu un deosebit interes și cu o legitimă nerăbdare. 

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania