Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Judeţul Botoşani – o nouă carte de vizită geografico – istorică

Prodan, Dan [320x200]Autor:  Prof. d-r Dan Prodan

Judeţul Botoşani – o nouă carte de vizită geografico – istorică

 

           

Prodan,c1 [800x600]O nouă apariţie editorială îmbogăţeşte bibliografia ştiinţifico – didactică referitoare la Jud. Botoşani: Constantin P. Cojocariu, Judeţul Botoşani – Portret geografic, cu elemente de istorie şi dezvoltare durabilă, Editura Quadrat, Botoşani, 2013, 484 p. + 1 hartă. Precizez de la început: a nu se confunda Constantin P. Cojocariu cu Constantin I. Cojocariu! Amândoi colegii mei, „tineri” pensionari şi activi pe plan ştiinţific,  sunt originari din localitatea Zamostea – Suceava, rude între ei, dar Constantin P. de la Corni – Botoşani a manifestat până acum preocupări de geografie istorică, iar tizul săuConstantin I.din Botoşanipreocupări de istorie – geografie locală.Constantin P. Cojocariu a mai elaborat şi editat şi alte contribuţii de istorie – geografie locală: Comuna Corni – elemente de istorie şi geografie locală, Editura Axa, Botoşani, 2000; Educaţia pentru dezvoltare durabilă prin şi pentrucomunitate, Editura Axa, Botoşani, 2003; Corni – 515 ani de la prima atestare documentară, Editura Axa, Botoşani, 2004; Cercetarea elementară a orizontului local şi apropiat – ghid metodologic (în colaborare cu O. Mândruţ), Bucureşti, 2008.

            Lucrarea, girată ştiinţifico – metodologic şi prefaţată de conf. univ. d-r Ioan Iosep de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, a fost structurată astfel: Prefaţă (conf. univ. d-r Ioan Iosep), Cuvânt – Prtodan,c2 [800x600]înainte şi În loc de prefaţă (autorul), 4 capitole (Introducere, Cadru natural, Elemente de geografie umană, Manifestări şi evenimente geografice de excepţie desfăşurate la Botoşani în 2008), Bibliografie, Abrevieri.

            În Prefaţă (pp. 11 – 16) universitarul sucevean a realizat o prezentare generală a cărţii, în Cuvânt – înainte şi În loc de prefaţă(pp. 17 – 20) autorul a explicat demersul său ştiinţifico – didactico – metodic şi a mulţumit persoanelor care l-au ajutat profesional şi material în proiectul său. În Introducere (pp. 21 -29)Constantin P. Cojocariu a prezentat aşezarea geografică, limitele şi suprafaţa Jud. Botoşani, completând cu cercetările geografice – istorice din secolele XVIII – XX referitoare la zona Botoşani.

            Cadrul natural al Jud. Botoşani a fost analizat de autor în Capitolul II (pp. 30 – 172), insistând asupra: Caracteristicilor geologice (pp. 30 – 44), Reliefului (pp. 45 – 81), Climei (pp. 82 – 98), Hidrografiei (pp. 99 – 114), Caracteristicilor biogeografice (pp. 115 – 144), Solurilor (pp. 145 – 149), Rezervelor solului (pp. 150 – 154), Unităţilor geografice regionale (pp. 155 – 172). Subcapitolele tematice au la rândul lor subdiviziuni, astfel că materialul informativ este prezentat foarte ordonat şi explicativ. De exemplu, prezentând ReliefulJud. Botoşani, prof. Constantin P. Cojocariu a analizat:Originea şi evoluţia reliefului, Caracteristicile morfologice şi morfometrice, Tipuri genetice de relief (Relieful structural şi petrografic, Relieful sculptural, Relieful pluviatil, Relieful deluvial), Procese morfologice actuale care contribuie la modelarea versanţilor şi microrelieful creat de ele (Condiţii, procese şi forme actuale de modelare a versanţilor), Problema captărilor.   

            Elementele de geografie umană (Capitolul III, pp. 173 – 454) sunt complementare Cadrului natural geografic. Autorul a structurat capitolul amintit anterior în subcapitole tematice: Probleme de geografie a populaţiei (pp. 173 – 224), Aşezările umane (pp. 225 – 310), Economia cu domeniile sale de manifestare: agricultura, industria – meşteşugurile, transporturile, comerţul, serviciile, turismul (pp. 311 – 454). Insist asupra subcapitolului III.2. Aşezările umane, în care prof. Constantin P. Cojocariu a îmbinat informaţiile şi analiza geografice cu cele istorice. Astfel, au fost prezentate: Apariţia şi evoluţia reţelei de aşezări umane în judeţul Botoşani (Apariţia şi evoluţia aşezărilor umane în spaţiul actual al judeţului Botoşani; Aşezări umane dispărute; Aşezări umane dispărute, parţial atestate şi neidentificate), Aşezările urbane (Apariţia şi evoluţia aşezărilor urbane; Caracterizarea oraşelor din judeţul Botoşani: Municipiul Botoşani; Municipiul Dorohoi; Oraşul Darabani; OraşulFlămânzi; Oraşul Săveni; Oraşul Ştefăneşti;Oraşul Bucecea), Aşezările rurale. Probleme geografice generale, Ecologia aşezărilor umane (Aspecte generale; Situaţia principalelor probleme de mediu: Procesele geomorfologice actuale; Starea atmosferei; Starea apelor; Agricultura, învelişul pedologic şi ecologia; Poluarea sonică; Poluarea nucleară; Situaţia deşeurilor).

            Autorul a completat personalitatea geografico – istorică a Jud. Botoşani cu cea ştiinţifico – didactică (Capitolul IV, pp. 455 – 473), prezentând Manifestări şi evenimente geografice de excepţie desfăşurate la Botoşani în 2008: 1. Congresul naţional de geografie -Botoşani (23 – 25 mai 2008); 2. Centenarul naşterii academicianului Victor Tufescu – personalitate de excepţie a geografiei româneşti (15 octombrie 2008). Cartea este completată cu Bibliografie (pp. 474 – 480, cu 230 de articole, studii, cărţi şi surse citate) şi Abrevieri (pp. 481 – 482) utilizate în paginile lucrării. Aceasta mai conţine 204 figuri (hărţi şi fotografii alb-negru şi color), 64 tabele tematice, Harta Jud. Botoşani în 1977, realizată de Victor Tufescu, format A3, color.

            Cartea, bazată pe informaţii diverse la nivelul anului 2010, este o contribuţie ştiinţifică importantă la studiul problematicii din titlu. Abordează şi probleme puţin sau deloc studiate: istorie locală, dezvoltare durabilă, integrare europeană, ecologie şi poluare, activităţi ştiinţifice – didactice zonale. Lucrarea poate fi utilizată cu succes şi în calitate de mini – ghid turistic al Jud. Botoşani sau manual pentru o disciplină opţională cu tematică identică sau conexă titlului. Contribuţia este încă o dovadă a realităţii că cercetare ştiinţifică – metodică se poate proiecta, realiza şi finaliza şi în provincie şi la vârsta a treia. Cred, de asemenea, că monografia prof. Constantin P. Cojocariu poate fi inclusă în proiectul „Judeţele României” şi editată sub auspiciile Academiei Române, după ce structura şi conţinutul ei vor fi adaptate conform cerinţelor proiectului geografic amintit. Lucrarea trebuie completată cu un Indice toponimic, hidronimic, antroponimic; de asemenea, cu o hartăactualizată a Jud. Botoşani, la nivelul anilor 2010 – 2013, care există deja în literatura geografică de specialitate.Aparatul critic al cărţii este inclus în text, modalitate comodă pentru tehnoredactor, dar deranjantă pentru cititor, care trebuie să verifice repetat bibliografia de la sfârşitul lucrării. Mult mai simplu şi mai practic era aparatul critic plasat la subsolul paginii, cu vizualizare rapidă şi eficace. Unele contribuţii incluse în Bibliografie sunt citate incomplet sau cu unele greşeli tehnice.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania