Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

La Vlăsinești, Onoare şcolii: lansarea cărții COMUNA VLĂSINEŞTI. ŞCOALA – 150 (1865-2015). PRIVIRE MONOGRAFICĂ

 

La Vlăsinești, Onoare şcolii

Duminică, 16 aug.2015, la ora 12,00, la Vlăsinești va avea loc lansarea cărții: COMUNA VLĂSINEŞTI. ŞCOALA – 150 (1865-2015). PRIVIRE MONOGRAFICĂ, Ed. Agata – 2015, autori: Gheorghe BURAC, Livia CIUCĂLĂU, Lidia MACSINIUC; redactor de carte, Elisabeta Roman; tehnoredactare,  Livia Ciucălău și Lora Cîrligeanu. Au mai colaborat: înv. Maria Liliana Ciucălău-Groza, înv. Oana Trufin,  Micşunica Tronciu și Maria Chelariu.
afis vlasinesti 2015 [1280x768]Cartea a apărut cu sprijinul financiar exclusiv al Consiliului Local, Primăriei Vlasineşti și al primarului comunei, Lucian Trufin.

Conținutul cărtii este precedat de cuvântul de omagiu adus școlii, semnat de Lucian Trufin – primarul comunei Vlăsinești, și Un cuvânt înainte al coordonatorul lucrării, prof. Gheorghe Burac:
Era de aşteptat ca acest drum al şcolii vlăsineştene, remarcabil prin numeroasele momente demne de interes, să fi suscitat mai de mult atenţia vreunui condeier, care să-l fi aşternut într-o carte. Elaborarea acestei lucrări reprezintă un act de supremă gratitudine datorat de continuatorii de astăzi ai celor care, cu 150 de ani în urmă, au pus bazele învăţământului instituţionalizat în satele comunei noastre, generaţiilor de dascăli, autorităţilor administrative, comitetelor cetăţeneşti şi altor organizaţii, grupurilor de iniţiativă şi diferitelor personalităţi care, în decursul timpului, au înrâurit benefic instrucţia publică, susţinând construcţia localurilor de şcoli, de ateliere şi anexe gospodăreşti, achiziţiile de mobilier, material didactic, combustibil, mijloace de iluminat ş.a. ori au contribuit, în orice fel, la şcolarizarea şi buna frecvenţă a elevilor şi la responsabilizarea comunităţilor locale pentru mai buna funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ.
Dar nu s-a întâmplat aşa, iar cel care a avut menirea să întreprindă o primă tentativă de a întocmi o schiţă monografică cu acest subiect a fost subsemnatul.
Textul respectiv însă, o retrospectivă sumară asupra celor 131 de ani scurşi până atunci (1996), de la înfiinţarea primelor şcoli în comuna noastră, constituia un capitol (de doar 25 de pagini) al broşurii intitulate ,,Vlăsineşti-550. Istorie şi contemporaneitate”, publicată cu prilejul manifestărilor închinate aniversării satului Vlăsineşti la 550 de ani de la prima sa atestare documentară şi nu satisfăcea nici pe departe exigenţele unei monografii.
De aceea, în anii următori, ocupându-mă de elaborarea ,,Monografiei comunei Vlăsineşti…” care avea să vadă lumina tiparului în anul 2005, capitolului privind ÎNVĂŢĂMÂNTUL i-am acordat o atenţie specială şi, beneficiind şi de un însemnat sprijin din partea prof. Maricel Trufin, l-am putut fundamenta pe o mai bogată bibliografie şi pe mai multe şi valoroase informaţii din diferite surse, putându-l astfel extinde la peste 60 de pagini… şi, totuşi, susceptibil să fie încă ameliorat şi dezvoltat într-o carte distinctă. A fost propunerea domnului inginer LUCIAN TRUFIN primarul comunei, ca această carte să şi fie pusă în lucru – ceea ce ne-am şi apucat să facem –, pentru ca lansarea ei să poată fi parte în programul Zilelor Comunei – 15-16 august a.c.
Au trecut 10 ani de la publicarea Monografiei, timp în care am descoperit şi alte documente decât cele pe care le-am valorizat în monografie, ne-am îmbogăţit fondul de informaţii, iar la concretizarea lucrării s-au arătat dispuse să contribuie şi câteva cadre didactice cu un recunoscut potenţial în materie: mai întâi prof. LIVIA CIUCĂLĂU, fostă directoare a şcolii timp de 10 ani, care a colaborat la procesarea şi altor lucrări pe teme de învăţământ, şi prof. de limba şi literatura română, LIDIA MACSINIUC, actuala directoare a şcolii, mai apoi alăturându-li-se şi alte colege, care au sugerat câteva subdiviziuni, chiar importante, ale monografiei de faţă, au semnat evocări ori au oferit anumite informaţii, documente  şi fotografii.
Mie mi-a revenit şi rolul de coordonator al proiectului şi, în primul rând, mi-am asumat  misiunea de a prezenta colectivului cu care porneam la lucru, o variantă de CUPRINS al acestuia, pe care cei prezenţi au urmărit-o cu toată atenţia, i-au adus şi o serie de amendamente, menţionând şi că, dacă se va considera necesar, i se vor putea aduce şi alte îmbunătăţiri, chiar şi pe parcursul redactării textului, până la cea din urmă pagină a lui. Aşa a şi urmat. Această ,,autoritate” a impus ideea introducerii în lucrare a primului capitol intitulat PRELIMINARII, cuprinzând ,,Pagini din istoria pedagogiei universale”, ,,Precursori ai ştiinţei organizării şi conducerii învăţământului din România” şi ,,Începuturile învăţării de carte în ţara noastră şi cele dintâi şcoli”, precum şi un ,,Scurt istoric asupra învăţământului din nordul Moldovei”, toate aceste fragmente conţinând şi unele premise de care au beneficiat, la un moment dat, şi unităţile de învăţământ din comuna noastră. De asemenea, au fost făcute unele schimbări în ordinea capitolelor textului preluat din Monografia comunei, şi, în completarea acestuia, au fost introduse diviziuni şi subdiviziuni precum: Activitatea metodică şi de perfecţionare (colectivele metodice, Cercurile pedagogice, Cursurile de perfecţionare, Gradele didactice…, altele); Investiţii (Construcţii, Reabilitări, Modernizări, Dotări…); Elevi care au fost, Evocări, Organigrama şcolii (în prezent), Bibliotecile şcolare, Revistele şcolare, Activitatea  extracurriculară cu elevii şi încă altele.
Tocmai aceste completări şi detalii, multitudinea de fotografii şi alte ilustraţii deosebesc această lucrare de cele două încercări anterioare despre care am amintit la începutul acestor rânduri şi îi întregesc valoarea monografică.

CUPRINSUL CARTII:

OMAGIU.. 17
CUVÂNT ÎNAINTE.. 21
PRELIMINARII- SELECŢIUNI DIN VOLUMUL 
 ,,ŞTIINŢA CONDUCERII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI”. 23
 1. REPREZENTANŢI AI ŞTIINŢEI CONDUCERII DIN ISTORIA PEDAGOGIEI UNIVERSALE 27
 2. JAN AMOS COMENIUS (1592-1670) 27
 3. JOHANN HEINRICH PESTALOZZI (1746-1827) 30
 4. A. DIESTERWEG (1790-1866) 31
 5. KONSTANTIN DIMITRYEVIC UŞINSKI (1824-1871) 32
 6. ANTON S. MAKARENKO (1888-1939) 34
 7. PRECURSORI AI ŞTIINŢEI CONDUCERII DIN ISTORIA PEDAGOGIEI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC.. 36
 8. GHEORGHE LAZĂR (1779-1823) 36
 9. SPIRU HARET (1851-1912) 38
 10. DIMITRIE GUSTI (1880-1955) 41
ÎNVĂŢĂMÂNTUL VLĂSINEŞTEAN 
 DE LA PRIMELE ÎNCEPUTURI  PÂNĂ ASTĂZI 45
 1. ŞCOLILE DIN COMUNA VLĂSINEŞTI, PRINTRE CELE DINTÂI ÎNFIINŢATE DUPĂ PROMULGAREA LEGII LUI CUZA.. 47
 2. AVATARURILE ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI PRIMELE ,,SINCOPE” 
   ALE ŞCOLII. 49
 3. ŞCOALA DIN VLĂSINEŞTI ,,RESUSCITATĂ” 
   DUPĂ 8 ANI DE SUSPENDARE.. 52
 4. PROBLEMA LOCALURILOR, TOT MAI ACUTĂ.. 53
 5. A) LA VLĂSINEŞTI 53
 6. B) … ŞI LA SÂRBI 55
 7. ARGUMENTE CARE AU SUSŢINUT PÂNĂ LA CAPĂT CONSTRUIREA PRIMELOR LOCALURI DE ŞCOALĂ 
   ÎN VLĂSINEŞTI. 56
 8. PERSONALITATEA ŞCOLII ÎN PLINĂ ASCENSIUNE.. 61
 9. AŞEZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN COMUNĂ 
   PE TEMELII DURABILE.. 62
 10. COTE FĂRĂ PRECEDENT ATINSE DE ŞCOALA VLĂSINEŞTEANĂ ÎN ANII DE DUPĂ CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL. 64
 11. A) DOUĂ NOI LOCALURI DE ŞCOALĂ LA VLĂSINEŞTI. 65
 12. B) ...ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT DE 10 CLASE.. 67
 13. C) RITMURI EVOLUTIVE ŞI LA ŞCOALA DIN SÎRBI. 68
 14. D) ... ŞI O NOUĂ UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN COMUNĂ: 
   ŞCOALA CU CL. I-IV MIRON COSTIN.. 71
 15. E) INVESTIŢII, REABILITĂRI, MODERNIZĂRI ŞI DOTĂRI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNĂ ŞI DUPĂ 1989 74
 16. F) ABSOLVENŢI AI ŞCOLILOR DIN COMUNĂ, AJUNŞI LA ÎNĂLŢIMEA UNOR PRESTIGIOASE CATEDRE DIDACTICE 75
 17. G) ÎNCĂ UN PANOU DE ONOARE, LA VLĂSINEŞTI. 77
 18. H) NICI UN COPIL DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ ÎN AFARA ŞCOLII. 78
III. ALFABETIZAREA.. 82
 1. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR / GRĂDINIŢELE DE COPII 84
 2. ŞCOALA, INSTITUŢIE SOCIALĂ EDUCATIVĂ.. 88
 3. BIBLIOTECILE ŞCOLARE.. 89
 4. REVISTELE ŞCOLARE.. 95
 5. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ CU ELEVII. 97
 6. ... ŞI DOUĂ SĂRBĂTORI TRADIŢIONALE.. 104
 7. VIZITE DE PRIETENIE DE NEUITAT.. 105
 8. A) MESAGERI AI CERCULUI ROMÂNESC DE PRIETENIE DIN INGOLSTADT 
   (GERMANIA), LA ŞCOALA VLĂSINEŞTI 105
 9. TABĂRĂ DE VARĂ ROMÂNO-BELGIANĂ LA VLĂSINEŞTI 107
 10. RELAŢIA ŞCOLII CU FAMILIA.. 112
 11. ORGANIZAŢIILE DE COPII ŞI TINERET.. 113
 12. DASCĂLI ŞI ELEVI 117
 13. NUMELE PE CARE LE-AU AVUT UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNĂ DE-A LUNGUL ANILOR ŞI NUMELE LOR ACTUALE.. 117
 14. DIRECTORII ŞCOLILOR DIN COMUNĂ.. 118
 15. A) ŞCOALA VLĂSINEŞTI 118
 16. B) ŞCOALA SÂRBI 119
 17. C) ŞCOALA MIRON COSTIN.. 119
 18. PROFILURI. 120
TRUFIN, CONSTANTIN D. 120
BURAC, GHEORGHE GH. 121
LEBĂDĂ, ANETA.. 126
CUCU, VASILE. 126
FECIORU, NUŢA.. 127
CIUCĂLĂU, LIVIA P. 127
CRAP, VIRONICA.. 129
MACSINIUC, LIDIA.. 130
LUŢUC, PAVEL. 131
MACOVEI, DUMITRU.. 131
VARTOLOMEI, MARICICA.. 132
LUPU, DANIELA.. 132
VARTOLOMEI, CONSTANTIN.. 133
 1. SECRETARII ŞCOLII. 134
 2. ORGANIGRAMA ŞCOLII, ACUM (anul şcolar 2014-2015) 134
 3. ...ŞI TABLOUL CADRELOR DIDACTICE DIN COMUNĂ, AL PERSONALULUI NEDIDACTIC ŞI ADMINISTRATIV 135
 4. ACTIVITATEA METODICĂ ŞI DE PERFECŢIONARE.. 137
 5. VETERANI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN COMUNĂ IN MEMORIAM... 139
BERIJAN, HARALAMBIE. 139
DIACONESCU, CONSTANTIN GH. 139
DIACONESCU, MARIA.. 140
FICIUC, VISARION GH. 140
FICIUC, EUSEFINA.. 140
FICIUC, GHEORGHE GH. 140
FICIUC, HARETA.. 140
BUHĂCEANU, CONSTANTIN D. 140
Soţii OLARU, MARIA ŞI VASILE. 141
HONCIUC, IOAN D. 141
TRUFIN, ELENA.. 141
AMBROZIE, AUREL TH. 142
AMBROZIE-HOLIC, ALEXANDRINA D. 142
LEBĂDĂ, ALEXANDRU.. 142
LEBĂDĂ, OLGA.. 143
LEBĂDĂ (GHEORGHIŢĂ), ELENA (LENUŞ) 143
CREŢU, TRAIAN.. 143
TĂTAR, NICULINA.. 144
PAVEL, GHEORGHE. 144
TRUFIN, NECULAI 144
RUSU, MARIA.. 144
MACOVEI, VIORICA.. 145
IFTIMIE, MIHAI 145
LUŢUC, PETRU.. 145
NICHELCIUC, EUGEN.. 145
 1. ÎNVĂŢĂTORI TEMERARI. 146
TRUFIN, ION SIMION.. 146
FALIBOGA, ALEXANDRU D. 148
 1. ...ŞI EI AU FĂCUT CINSTE SATULUI DE BAŞTINĂ.. 150
HOLIC, IOAN.. 150
LEBĂDĂ, VASILE V. 151
PASCAL, ILIE. 151
 1. DASCĂLI, FII AI COMUNEI CARE AU ONORAT SAU MAI ONOREAZĂ UNITĂŢI  DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN AFARA COMUNEI. 152
 2. NEMURITORII (PENSIONARI) 155
HOLIC, HARALAMBIE. 155
TRUFIN, MARICEL AL. 156
PAVEL, EMILIA.. 157
CUCU, ALEXANDRINA.. 157
BURAC, VALENTINA.. 157
IFTIMIE, MINODORA.. 157
LEBĂDĂ, MARGARETA.. 158
POPOVICI, PARASCHIVA.. 158
IGNAT (ISAR), MARIA.. 158
HONCIUC, ANGELA.. 158
BUHĂCEANU, SILVIA.. 158
BUHĂCEANU, CLEMENT. 159
CRUŢ, IOAN.. 159
CREŢU, CATINCA.. 159
LIVADARU, FLORICA.. 159
 1. FII AI COMUNEI, PE ÎNALTE TREPTE ALE AFIRMĂRII. 160
 2. PERSONALITĂŢI 160
CIOCOIU, CONSTANTIN.. 160
NĂDEJDE, GHEORGHE GH. 165
CORBEA, DUMITRU.. 166
 1. CADRE DIDACTICE UNIVERSITARE. 168
STOICA, LIGIA C. 168
BURAC, CONSTANTIN.. 169
HALESCHI, EUGEN.. 170
HERGHILIGIU, CRISTINA.. 171
 1. PUBLICIŞTI VLĂSINEŞTENI DIN PERIOADA INTERBELICĂ ŞI DUPĂ.. 172
 2. A. STOIANOVICI 172
BERIJAN, HARALAMBIE. 172
TRUFIN, ION.. 172
PANAITESCU, PANAIT. 172
DIACONESCU, C. 173
MACSINIUC, IOAN.. 173
 1. ALŢI OAMENI DE SEAMĂ.. 174
 2. BOIERI 174
STOEANOVICI, NICU AL. 174
 1. PARLAMENTARI 176
TRUFIN, IOAN I. 176
FALIBOGA, ALEXANDRU D. 177
CONSTANTIN, STOIANOVICI A. 177
STOIANOVICI, ALEXANDRU.. 177
IOSUB, SILVIA.. 177
 1. ECONOMIŞTI „DE MARCĂ”. 178
LEBĂDĂ, IOAN I. 178
GĂINĂ, IOAN.. 178
VELNICIUC, ŞTEFAN.. 179
BENŢA (CREŢU), MARIA.. 180
HONCIUC, IOAN M. 181
PORTARIUC, GHEORGHE A. 181
SOLOMONESCU, DUMITRU D. 182
CRICLEVIŢ, NICOLAE C. 183
LEBĂDĂ, VASILE V. 184
 1. GRADE MILITARE SUPERIOARE. 184
Colonel (r) DAMIAN, DUMITRU I. 184
Colonel (r) TRUFIN, IOAN.. 185
Maior ROMAŞCANU, GHEORGHE. 185
MĂNĂSTIREANU, COSMIN.. 186
FOCARIU, FLORIN CONSTANTIN.. 186
STOICIUC, GELU P. 187
 1. EROI AI REVOLUŢIEI ANTICOMUNISTE DIN DECEMBRIE 1989. 188
STOICIUC, MARCEL P. 188
MERTICARU, DUMITRU.. 188
 1. DINTRE MARII „NECUNOSCUŢI”. 189
CIORNEA, VASILE I. 189
DONISAN (LEBĂDĂ), RODICA.. 190
HONCIUC, NICULAI M. 190
IOSUB, NICOLAE. 190
 1. FOŞTI ELEVI AI ŞCOLII VLĂSINEŞTENE... BUNI LA TOATE. 192
TRUFIN, LUCIAN 192
LEBĂDĂ, FLORIN LIVIU.. 193
RUSU, VASILE. 194
ŢIGHILIU, CEZAR. 195
BRÂNZEI, IOAN.. 196
LEBĂDĂ, TIBERIU.. 197
TRUFIN, SEBASTIAN.. 197
 1. ARIPI DESCHISE. 198
TRUFIN, RAMONA.. 198
VARTOLOMEI, EMANUELA.. 199
MARUSAC, CĂTĂLINA- ALEXANDRA.. 200
BOUARIU, ANDREI 200
PRECUL, CĂTĂLIN.. 201
 1. ALŢI FOŞTI ELEVI AI ŞCOLILOR VLĂSINEŞTENE AFLAŢI ÎN PLINĂ ASCENSIUNE. 202
MARIAN, VALENTINA.. 202
IRIMIA, CORINA – MIHAELA.. 202
LOGHIN, CĂTĂLINA.. 203
BEIU, DENISIA.. 203
DAMIAN, DIANA.. 203
CURLIUC, ALEXANDRA.. 204
CRUŢ, ANDREEA.. 204
TRUFIN, ANDREEA-ROXANA.. 205
CIUCĂLĂU – GROZA, EDUARD.. 205
PRISCILA CRICLEVIȚ, IOANA.. 205
TRUFIN, CĂTĂLIN.. 206
 1. CETĂŢENI DE ONOARE AI COMUNEI. 207
EVOCĂRI 209
Şcoala, cetate de lumină şi cunoaştere (Doncilă, Viorica) 211
Prima zi de şcoală (Găină, Ioan) 213
Voluntar în clasa I (Burac, Gheorghe) 214
Din amintiri... (Corbea, Dumitru) 216
Recunoştinţă oamenilor şcolii (Honciuc, Costache) 221
Catedra (Holic, Haralambie) 222
Un dascăl de neuitat (Sârghi, Angela) 227
ACTA EST FABULA  (Trufin, Maricel) 229
Întorcându-mă cu gândul (Honciuc, Gabriela)... 230
Sfinţenia şcolii (Hulub, Anişoara) 231
Cireşul amintirilor mele (Herghiligiu, Cristina) 233
Crâmpeie dintr-o retrospectivă (Haleschi, Eugen) 234
N-am să uit niciodată…(Beiu Denisia) 236
MĂRTURII ÎN IMAGINI 239
ŞCOALA, AZI (Imagini din şcolile vlăsineştene) 241
LA SFÂRŞIT DE ANI ŞCOLARI  249
MICI ŞI MARI ARTIŞTI. 258
AI SCENELOR DE IERI ŞI DE AZI DIN COMUNĂ.. 258
ACTIVITĂŢI DIN GRĂDINIŢE.. 263
ANEXE.. 281
INDICE DE NUME.. 295
BIBLIOGRAFIE.. 300


ă


Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

2 comentarii la acestă însemnare

 1. D.M. Gaftoneanu spune:

  …Generoasă ideea, frumoasă materializarea inițiativei!

 2. Dorica Ariciuc spune:

  …Oameni valorosi, care au urmat indemnul lui Demostene Botez: „Sa lasi pe unde treci insemn/Ca ai facut si tu un bine.”
  Recunostinta, multumiri, felicitari!

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania