Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  La Vlăsinești, Onoare şcolii: lansarea cărții COMUNA VLĂSINEŞTI. ŞCOALA – 150 (1865-2015). PRIVIRE MONOGRAFICĂ

   

  La Vlăsinești, Onoare şcolii

  Duminică, 16 aug.2015, la ora 12,00, la Vlăsinești va avea loc lansarea cărții: COMUNA VLĂSINEŞTI. ŞCOALA – 150 (1865-2015). PRIVIRE MONOGRAFICĂ, Ed. Agata – 2015, autori: Gheorghe BURAC, Livia CIUCĂLĂU, Lidia MACSINIUC; redactor de carte, Elisabeta Roman; tehnoredactare,  Livia Ciucălău și Lora Cîrligeanu. Au mai colaborat: înv. Maria Liliana Ciucălău-Groza, înv. Oana Trufin,  Micşunica Tronciu și Maria Chelariu.
  afis vlasinesti 2015 [1280x768]Cartea a apărut cu sprijinul financiar exclusiv al Consiliului Local, Primăriei Vlasineşti și al primarului comunei, Lucian Trufin.

  Conținutul cărtii este precedat de cuvântul de omagiu adus școlii, semnat de Lucian Trufin – primarul comunei Vlăsinești, și Un cuvânt înainte al coordonatorul lucrării, prof. Gheorghe Burac:
  Era de aşteptat ca acest drum al şcolii vlăsineştene, remarcabil prin numeroasele momente demne de interes, să fi suscitat mai de mult atenţia vreunui condeier, care să-l fi aşternut într-o carte. Elaborarea acestei lucrări reprezintă un act de supremă gratitudine datorat de continuatorii de astăzi ai celor care, cu 150 de ani în urmă, au pus bazele învăţământului instituţionalizat în satele comunei noastre, generaţiilor de dascăli, autorităţilor administrative, comitetelor cetăţeneşti şi altor organizaţii, grupurilor de iniţiativă şi diferitelor personalităţi care, în decursul timpului, au înrâurit benefic instrucţia publică, susţinând construcţia localurilor de şcoli, de ateliere şi anexe gospodăreşti, achiziţiile de mobilier, material didactic, combustibil, mijloace de iluminat ş.a. ori au contribuit, în orice fel, la şcolarizarea şi buna frecvenţă a elevilor şi la responsabilizarea comunităţilor locale pentru mai buna funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ.
  Dar nu s-a întâmplat aşa, iar cel care a avut menirea să întreprindă o primă tentativă de a întocmi o schiţă monografică cu acest subiect a fost subsemnatul.
  Textul respectiv însă, o retrospectivă sumară asupra celor 131 de ani scurşi până atunci (1996), de la înfiinţarea primelor şcoli în comuna noastră, constituia un capitol (de doar 25 de pagini) al broşurii intitulate ,,Vlăsineşti-550. Istorie şi contemporaneitate”, publicată cu prilejul manifestărilor închinate aniversării satului Vlăsineşti la 550 de ani de la prima sa atestare documentară şi nu satisfăcea nici pe departe exigenţele unei monografii.
  De aceea, în anii următori, ocupându-mă de elaborarea ,,Monografiei comunei Vlăsineşti…” care avea să vadă lumina tiparului în anul 2005, capitolului privind ÎNVĂŢĂMÂNTUL i-am acordat o atenţie specială şi, beneficiind şi de un însemnat sprijin din partea prof. Maricel Trufin, l-am putut fundamenta pe o mai bogată bibliografie şi pe mai multe şi valoroase informaţii din diferite surse, putându-l astfel extinde la peste 60 de pagini… şi, totuşi, susceptibil să fie încă ameliorat şi dezvoltat într-o carte distinctă. A fost propunerea domnului inginer LUCIAN TRUFIN primarul comunei, ca această carte să şi fie pusă în lucru – ceea ce ne-am şi apucat să facem –, pentru ca lansarea ei să poată fi parte în programul Zilelor Comunei – 15-16 august a.c.
  Au trecut 10 ani de la publicarea Monografiei, timp în care am descoperit şi alte documente decât cele pe care le-am valorizat în monografie, ne-am îmbogăţit fondul de informaţii, iar la concretizarea lucrării s-au arătat dispuse să contribuie şi câteva cadre didactice cu un recunoscut potenţial în materie: mai întâi prof. LIVIA CIUCĂLĂU, fostă directoare a şcolii timp de 10 ani, care a colaborat la procesarea şi altor lucrări pe teme de învăţământ, şi prof. de limba şi literatura română, LIDIA MACSINIUC, actuala directoare a şcolii, mai apoi alăturându-li-se şi alte colege, care au sugerat câteva subdiviziuni, chiar importante, ale monografiei de faţă, au semnat evocări ori au oferit anumite informaţii, documente  şi fotografii.
  Mie mi-a revenit şi rolul de coordonator al proiectului şi, în primul rând, mi-am asumat  misiunea de a prezenta colectivului cu care porneam la lucru, o variantă de CUPRINS al acestuia, pe care cei prezenţi au urmărit-o cu toată atenţia, i-au adus şi o serie de amendamente, menţionând şi că, dacă se va considera necesar, i se vor putea aduce şi alte îmbunătăţiri, chiar şi pe parcursul redactării textului, până la cea din urmă pagină a lui. Aşa a şi urmat. Această ,,autoritate” a impus ideea introducerii în lucrare a primului capitol intitulat PRELIMINARII, cuprinzând ,,Pagini din istoria pedagogiei universale”, ,,Precursori ai ştiinţei organizării şi conducerii învăţământului din România” şi ,,Începuturile învăţării de carte în ţara noastră şi cele dintâi şcoli”, precum şi un ,,Scurt istoric asupra învăţământului din nordul Moldovei”, toate aceste fragmente conţinând şi unele premise de care au beneficiat, la un moment dat, şi unităţile de învăţământ din comuna noastră. De asemenea, au fost făcute unele schimbări în ordinea capitolelor textului preluat din Monografia comunei, şi, în completarea acestuia, au fost introduse diviziuni şi subdiviziuni precum: Activitatea metodică şi de perfecţionare (colectivele metodice, Cercurile pedagogice, Cursurile de perfecţionare, Gradele didactice…, altele); Investiţii (Construcţii, Reabilitări, Modernizări, Dotări…); Elevi care au fost, Evocări, Organigrama şcolii (în prezent), Bibliotecile şcolare, Revistele şcolare, Activitatea  extracurriculară cu elevii şi încă altele.
  Tocmai aceste completări şi detalii, multitudinea de fotografii şi alte ilustraţii deosebesc această lucrare de cele două încercări anterioare despre care am amintit la începutul acestor rânduri şi îi întregesc valoarea monografică.

  CUPRINSUL CARTII:

  OMAGIU.. 17
  CUVÂNT ÎNAINTE.. 21
  PRELIMINARII- SELECŢIUNI DIN VOLUMUL 
   ,,ŞTIINŢA CONDUCERII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI”. 23
  1. REPREZENTANŢI AI ŞTIINŢEI CONDUCERII DIN ISTORIA PEDAGOGIEI UNIVERSALE 27
  2. JAN AMOS COMENIUS (1592-1670) 27
  3. JOHANN HEINRICH PESTALOZZI (1746-1827) 30
  4. A. DIESTERWEG (1790-1866) 31
  5. KONSTANTIN DIMITRYEVIC UŞINSKI (1824-1871) 32
  6. ANTON S. MAKARENKO (1888-1939) 34
  7. PRECURSORI AI ŞTIINŢEI CONDUCERII DIN ISTORIA PEDAGOGIEI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC.. 36
  8. GHEORGHE LAZĂR (1779-1823) 36
  9. SPIRU HARET (1851-1912) 38
  10. DIMITRIE GUSTI (1880-1955) 41
  ÎNVĂŢĂMÂNTUL VLĂSINEŞTEAN 
   DE LA PRIMELE ÎNCEPUTURI  PÂNĂ ASTĂZI 45
  1. ŞCOLILE DIN COMUNA VLĂSINEŞTI, PRINTRE CELE DINTÂI ÎNFIINŢATE DUPĂ PROMULGAREA LEGII LUI CUZA.. 47
  2. AVATARURILE ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI PRIMELE ,,SINCOPE” 
    ALE ŞCOLII. 49
  3. ŞCOALA DIN VLĂSINEŞTI ,,RESUSCITATĂ” 
    DUPĂ 8 ANI DE SUSPENDARE.. 52
  4. PROBLEMA LOCALURILOR, TOT MAI ACUTĂ.. 53
  5. A) LA VLĂSINEŞTI 53
  6. B) … ŞI LA SÂRBI 55
  7. ARGUMENTE CARE AU SUSŢINUT PÂNĂ LA CAPĂT CONSTRUIREA PRIMELOR LOCALURI DE ŞCOALĂ 
    ÎN VLĂSINEŞTI. 56
  8. PERSONALITATEA ŞCOLII ÎN PLINĂ ASCENSIUNE.. 61
  9. AŞEZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN COMUNĂ 
    PE TEMELII DURABILE.. 62
  10. COTE FĂRĂ PRECEDENT ATINSE DE ŞCOALA VLĂSINEŞTEANĂ ÎN ANII DE DUPĂ CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL. 64
  11. A) DOUĂ NOI LOCALURI DE ŞCOALĂ LA VLĂSINEŞTI. 65
  12. B) ...ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT DE 10 CLASE.. 67
  13. C) RITMURI EVOLUTIVE ŞI LA ŞCOALA DIN SÎRBI. 68
  14. D) ... ŞI O NOUĂ UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN COMUNĂ: 
    ŞCOALA CU CL. I-IV MIRON COSTIN.. 71
  15. E) INVESTIŢII, REABILITĂRI, MODERNIZĂRI ŞI DOTĂRI ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNĂ ŞI DUPĂ 1989 74
  16. F) ABSOLVENŢI AI ŞCOLILOR DIN COMUNĂ, AJUNŞI LA ÎNĂLŢIMEA UNOR PRESTIGIOASE CATEDRE DIDACTICE 75
  17. G) ÎNCĂ UN PANOU DE ONOARE, LA VLĂSINEŞTI. 77
  18. H) NICI UN COPIL DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ ÎN AFARA ŞCOLII. 78
  III. ALFABETIZAREA.. 82
  1. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR / GRĂDINIŢELE DE COPII 84
  2. ŞCOALA, INSTITUŢIE SOCIALĂ EDUCATIVĂ.. 88
  3. BIBLIOTECILE ŞCOLARE.. 89
  4. REVISTELE ŞCOLARE.. 95
  5. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ CU ELEVII. 97
  6. ... ŞI DOUĂ SĂRBĂTORI TRADIŢIONALE.. 104
  7. VIZITE DE PRIETENIE DE NEUITAT.. 105
  8. A) MESAGERI AI CERCULUI ROMÂNESC DE PRIETENIE DIN INGOLSTADT 
    (GERMANIA), LA ŞCOALA VLĂSINEŞTI 105
  9. TABĂRĂ DE VARĂ ROMÂNO-BELGIANĂ LA VLĂSINEŞTI 107
  10. RELAŢIA ŞCOLII CU FAMILIA.. 112
  11. ORGANIZAŢIILE DE COPII ŞI TINERET.. 113
  12. DASCĂLI ŞI ELEVI 117
  13. NUMELE PE CARE LE-AU AVUT UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN COMUNĂ DE-A LUNGUL ANILOR ŞI NUMELE LOR ACTUALE.. 117
  14. DIRECTORII ŞCOLILOR DIN COMUNĂ.. 118
  15. A) ŞCOALA VLĂSINEŞTI 118
  16. B) ŞCOALA SÂRBI 119
  17. C) ŞCOALA MIRON COSTIN.. 119
  18. PROFILURI. 120
  TRUFIN, CONSTANTIN D. 120
  BURAC, GHEORGHE GH. 121
  LEBĂDĂ, ANETA.. 126
  CUCU, VASILE. 126
  FECIORU, NUŢA.. 127
  CIUCĂLĂU, LIVIA P. 127
  CRAP, VIRONICA.. 129
  MACSINIUC, LIDIA.. 130
  LUŢUC, PAVEL. 131
  MACOVEI, DUMITRU.. 131
  VARTOLOMEI, MARICICA.. 132
  LUPU, DANIELA.. 132
  VARTOLOMEI, CONSTANTIN.. 133
  1. SECRETARII ŞCOLII. 134
  2. ORGANIGRAMA ŞCOLII, ACUM (anul şcolar 2014-2015) 134
  3. ...ŞI TABLOUL CADRELOR DIDACTICE DIN COMUNĂ, AL PERSONALULUI NEDIDACTIC ŞI ADMINISTRATIV 135
  4. ACTIVITATEA METODICĂ ŞI DE PERFECŢIONARE.. 137
  5. VETERANI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN COMUNĂ IN MEMORIAM... 139
  BERIJAN, HARALAMBIE. 139
  DIACONESCU, CONSTANTIN GH. 139
  DIACONESCU, MARIA.. 140
  FICIUC, VISARION GH. 140
  FICIUC, EUSEFINA.. 140
  FICIUC, GHEORGHE GH. 140
  FICIUC, HARETA.. 140
  BUHĂCEANU, CONSTANTIN D. 140
  Soţii OLARU, MARIA ŞI VASILE. 141
  HONCIUC, IOAN D. 141
  TRUFIN, ELENA.. 141
  AMBROZIE, AUREL TH. 142
  AMBROZIE-HOLIC, ALEXANDRINA D. 142
  LEBĂDĂ, ALEXANDRU.. 142
  LEBĂDĂ, OLGA.. 143
  LEBĂDĂ (GHEORGHIŢĂ), ELENA (LENUŞ) 143
  CREŢU, TRAIAN.. 143
  TĂTAR, NICULINA.. 144
  PAVEL, GHEORGHE. 144
  TRUFIN, NECULAI 144
  RUSU, MARIA.. 144
  MACOVEI, VIORICA.. 145
  IFTIMIE, MIHAI 145
  LUŢUC, PETRU.. 145
  NICHELCIUC, EUGEN.. 145
  1. ÎNVĂŢĂTORI TEMERARI. 146
  TRUFIN, ION SIMION.. 146
  FALIBOGA, ALEXANDRU D. 148
  1. ...ŞI EI AU FĂCUT CINSTE SATULUI DE BAŞTINĂ.. 150
  HOLIC, IOAN.. 150
  LEBĂDĂ, VASILE V. 151
  PASCAL, ILIE. 151
  1. DASCĂLI, FII AI COMUNEI CARE AU ONORAT SAU MAI ONOREAZĂ UNITĂŢI  DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN AFARA COMUNEI. 152
  2. NEMURITORII (PENSIONARI) 155
  HOLIC, HARALAMBIE. 155
  TRUFIN, MARICEL AL. 156
  PAVEL, EMILIA.. 157
  CUCU, ALEXANDRINA.. 157
  BURAC, VALENTINA.. 157
  IFTIMIE, MINODORA.. 157
  LEBĂDĂ, MARGARETA.. 158
  POPOVICI, PARASCHIVA.. 158
  IGNAT (ISAR), MARIA.. 158
  HONCIUC, ANGELA.. 158
  BUHĂCEANU, SILVIA.. 158
  BUHĂCEANU, CLEMENT. 159
  CRUŢ, IOAN.. 159
  CREŢU, CATINCA.. 159
  LIVADARU, FLORICA.. 159
  1. FII AI COMUNEI, PE ÎNALTE TREPTE ALE AFIRMĂRII. 160
  2. PERSONALITĂŢI 160
  CIOCOIU, CONSTANTIN.. 160
  NĂDEJDE, GHEORGHE GH. 165
  CORBEA, DUMITRU.. 166
  1. CADRE DIDACTICE UNIVERSITARE. 168
  STOICA, LIGIA C. 168
  BURAC, CONSTANTIN.. 169
  HALESCHI, EUGEN.. 170
  HERGHILIGIU, CRISTINA.. 171
  1. PUBLICIŞTI VLĂSINEŞTENI DIN PERIOADA INTERBELICĂ ŞI DUPĂ.. 172
  2. A. STOIANOVICI 172
  BERIJAN, HARALAMBIE. 172
  TRUFIN, ION.. 172
  PANAITESCU, PANAIT. 172
  DIACONESCU, C. 173
  MACSINIUC, IOAN.. 173
  1. ALŢI OAMENI DE SEAMĂ.. 174
  2. BOIERI 174
  STOEANOVICI, NICU AL. 174
  1. PARLAMENTARI 176
  TRUFIN, IOAN I. 176
  FALIBOGA, ALEXANDRU D. 177
  CONSTANTIN, STOIANOVICI A. 177
  STOIANOVICI, ALEXANDRU.. 177
  IOSUB, SILVIA.. 177
  1. ECONOMIŞTI „DE MARCĂ”. 178
  LEBĂDĂ, IOAN I. 178
  GĂINĂ, IOAN.. 178
  VELNICIUC, ŞTEFAN.. 179
  BENŢA (CREŢU), MARIA.. 180
  HONCIUC, IOAN M. 181
  PORTARIUC, GHEORGHE A. 181
  SOLOMONESCU, DUMITRU D. 182
  CRICLEVIŢ, NICOLAE C. 183
  LEBĂDĂ, VASILE V. 184
  1. GRADE MILITARE SUPERIOARE. 184
  Colonel (r) DAMIAN, DUMITRU I. 184
  Colonel (r) TRUFIN, IOAN.. 185
  Maior ROMAŞCANU, GHEORGHE. 185
  MĂNĂSTIREANU, COSMIN.. 186
  FOCARIU, FLORIN CONSTANTIN.. 186
  STOICIUC, GELU P. 187
  1. EROI AI REVOLUŢIEI ANTICOMUNISTE DIN DECEMBRIE 1989. 188
  STOICIUC, MARCEL P. 188
  MERTICARU, DUMITRU.. 188
  1. DINTRE MARII „NECUNOSCUŢI”. 189
  CIORNEA, VASILE I. 189
  DONISAN (LEBĂDĂ), RODICA.. 190
  HONCIUC, NICULAI M. 190
  IOSUB, NICOLAE. 190
  1. FOŞTI ELEVI AI ŞCOLII VLĂSINEŞTENE... BUNI LA TOATE. 192
  TRUFIN, LUCIAN 192
  LEBĂDĂ, FLORIN LIVIU.. 193
  RUSU, VASILE. 194
  ŢIGHILIU, CEZAR. 195
  BRÂNZEI, IOAN.. 196
  LEBĂDĂ, TIBERIU.. 197
  TRUFIN, SEBASTIAN.. 197
  1. ARIPI DESCHISE. 198
  TRUFIN, RAMONA.. 198
  VARTOLOMEI, EMANUELA.. 199
  MARUSAC, CĂTĂLINA- ALEXANDRA.. 200
  BOUARIU, ANDREI 200
  PRECUL, CĂTĂLIN.. 201
  1. ALŢI FOŞTI ELEVI AI ŞCOLILOR VLĂSINEŞTENE AFLAŢI ÎN PLINĂ ASCENSIUNE. 202
  MARIAN, VALENTINA.. 202
  IRIMIA, CORINA – MIHAELA.. 202
  LOGHIN, CĂTĂLINA.. 203
  BEIU, DENISIA.. 203
  DAMIAN, DIANA.. 203
  CURLIUC, ALEXANDRA.. 204
  CRUŢ, ANDREEA.. 204
  TRUFIN, ANDREEA-ROXANA.. 205
  CIUCĂLĂU – GROZA, EDUARD.. 205
  PRISCILA CRICLEVIȚ, IOANA.. 205
  TRUFIN, CĂTĂLIN.. 206
  1. CETĂŢENI DE ONOARE AI COMUNEI. 207
  EVOCĂRI 209
  Şcoala, cetate de lumină şi cunoaştere (Doncilă, Viorica) 211
  Prima zi de şcoală (Găină, Ioan) 213
  Voluntar în clasa I (Burac, Gheorghe) 214
  Din amintiri... (Corbea, Dumitru) 216
  Recunoştinţă oamenilor şcolii (Honciuc, Costache) 221
  Catedra (Holic, Haralambie) 222
  Un dascăl de neuitat (Sârghi, Angela) 227
  ACTA EST FABULA  (Trufin, Maricel) 229
  Întorcându-mă cu gândul (Honciuc, Gabriela)... 230
  Sfinţenia şcolii (Hulub, Anişoara) 231
  Cireşul amintirilor mele (Herghiligiu, Cristina) 233
  Crâmpeie dintr-o retrospectivă (Haleschi, Eugen) 234
  N-am să uit niciodată…(Beiu Denisia) 236
  MĂRTURII ÎN IMAGINI 239
  ŞCOALA, AZI (Imagini din şcolile vlăsineştene) 241
  LA SFÂRŞIT DE ANI ŞCOLARI  249
  MICI ŞI MARI ARTIŞTI. 258
  AI SCENELOR DE IERI ŞI DE AZI DIN COMUNĂ.. 258
  ACTIVITĂŢI DIN GRĂDINIŢE.. 263
  ANEXE.. 281
  INDICE DE NUME.. 295
  BIBLIOGRAFIE.. 300
  
  
  ă


  Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  2 comentarii la acestă însemnare

  1. D.M. Gaftoneanu spune:

   …Generoasă ideea, frumoasă materializarea inițiativei!

  2. Dorica Ariciuc spune:

   …Oameni valorosi, care au urmat indemnul lui Demostene Botez: „Sa lasi pe unde treci insemn/Ca ai facut si tu un bine.”
   Recunostinta, multumiri, felicitari!

  Lasă un comentariu

  Drept de autor © 2009-2023 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5