Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Scriitori și publiciști botoșăneni. CRISTIAN BĂDILIȚĂ

Foto și text preluate integral din volumul ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, autor: Silvia Lazarovici, Editura Agata, Botoșani, 2013 (www.agata.ro)

BĂDILIŢĂ, CRISTIAN

Bdilitan. 27 mart. 1968, Săveni, jud. Botoşani

Patrolog, poet, eseist, traducător, publicist, doctor în istoria creştinismului timpuriu. Studii secundare la Liceul „A.T. Laurian” din Botoşani (1983-1987), Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia română-franceză (1987-1989), Facultatea de Limbi Clasice la Universitatea din Bucureşti (1989-1993), Teologia la Seminarul Conciliar din Madrid (1991-1992). Asistent la catedra de limbi clasice (greaca veche) a Universităţii de Vest din Timişoara (1994-1995), cercetător la Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” din Ipoteşti; studii de masterat şi doctorat la Universitatea Paris IV- Sorbona cu teza Le Moine et la mort. Enquête sur le récits du mort dans le monachisme égyptien (1995-1996). Între 1996 – 2001, tot la Sorbona, pregăteşte o altă teză de doctorat: Les métamorphoses de l’Antichrist chez les Pères de l’Église (II-V-e siècles) – „très honorable” (Paris: Beauchesne, 2005 – Premiul „Salomon Reinach” al Asociaţiei Eleniştilor din Franţa; trad. rom., Iaşi: Polirom, 2006).

Concomitent desfăşoară şi o bogată activitate de traducător, antologator şi publicist; participări la numeroase colocvii internaţionale, la alcătuirea unor volume colective şi dicţionare internaţionale. În 2001 a început o colaborare cu New Europe College din Bucureşti, organizând două colocvii internaţionale despre Ioan Casian şi despre actualitatea Părinţilor Bisericii; a organizat un al treilea colocviu internaţional, despre patristică şi ecumenism, în cadrul Universităţii din Constanţa.

A coordonat prima editare ştiinţifică a Scrierilor lui Nicolae Steinhardt, apărute la Editura Humanitas. Colaborări cu eseuri, versuri şi traduceri la diverse reviste literare: Caiete botoşănene (Ateneu, debut, 1984), Contrapunct, Cronica (debut, 1986), 22, Hyperion-caiete botoşănene (redactor), Korunk, Luceafărul, Litere, arte, idei (Cotidianul), Revista de istorie literară, România literară, Verbum, ş.a. A fondat revista de poezie Agora (Botoşani, 1992-1995, în colab.), face parte din colectivul revistei Adamantius (Pisa), coordonează revista de informaţie şi analiză cultural-religioasă Oglindanet (dec. 2009); membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Culturale Oglindanet (mai 2011).

Membru al Uniunii Scriitorilor din România (1998).

Premiul Naţional „Mihai Eminescu”, Premiul Editurii Moldova şi Premiul Editurii Eminescu la Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…”, ed. 1993.

OPERA: Melancolia (versuri; Iaşi: Moldova, 1994), Sacru şi melancolie-Jurnal de generaţie (Timişoara: Amarcord, 1997; ed. a 2-a, rev., Cluj-Napoca: Dacia, 2007) – Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut, 1998, Nodul gordian (jurnal şi eseuri; Bucureşti: Humanitas, 1997; ed. a 2-a, Bucureşti: Editura Vinea, 2002; ed. a 3-a, Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2005), Călugărul şi moartea (eseu; Iaşi: Polirom, 1998), Cartea micilor erezii (poezii; Satu-Mare: Solstiţiu&Decalay, 1999; reed. Târgu Lăpuş: Galaxia Gutenberg, 2010), Platonopolis sau Împăcarea cu filozofia (Iaşi: Polirom, 1999; ed. a 2-a, rev., Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2007), Tentaţia mizantropiei; Stromate (jurnal; Iaşi: Polirom, 2000; ed. a 2-a, Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2006), Regele cu o harfă în mîini (poeme; Bucureşti: Editura Vinea, 2000; ed. a 2-a, Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2006), Manual de anticristologie (Iaşi: Polirom, 2002), Pe viu despre părinţii Bisericii (Bucureşti: Humanitas, 2003), Singurătatea păsării migratoare (jurnal; Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2003; reed.), Duminica lui Arcimboldo (poeme; Timişoara: Brumar, 2004), Văzutele şi nevăzutele (eseuri; Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2004), Apocalips de buzunar (poeme; Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2005), Les métamorphoses de l’Antichrist chez les Pères de l’Eglise (Paris: Beauchesne, 2005), Naşterea şi copilăria lui Isus (il. de Done Stan; Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2005), Degetul pe rană (articole şi interviuri; Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2006), Metamorfozele Anticristului la Părinţii Bisericii (Iaşi: Polirom, 2006), Poeme pentru păsări şi extratereştri (Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2007), Glafire: nouă studii biblice şi patristice (Iaşi: Polirom, 2008), Dumnezeu de la Mancha doarme cu tâmpla crăpată pe umărul meu (Bucureşti: Curtea Veche, 2008), Ştiinţă, dragoste, credinţă (convorbiri cu patrologi europeni; Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2008), Calendar poeticesc (LiterNet, 2009), Fata frumoasă (poeme de dragoste şi amor; Bucureşti: Editura Vinea, 2009), Godul nordian (Târgu Lăpuş: Galaxia Gutenberg, 2009), Orthodoxie versus ortodoxie (Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2009), Serafita – Concert pentru harfă şi ghilotină (Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2009; reed. Târgu Lăpuş: Galaxia Gutenberg, 2010), Asceză şi copilărie – Văzutele şi nevăzutele la vârsta copilăriei ascetice (Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2010), Patristique et oecuménisme. Thèmes, contextes, personnages (Paris: Beauchesne, 2010), Manual de anticristologie (studii, dosar biblic, traduceri şi comentarii; Bucureşti: Vremea, 2011), Peisaj cu maimuţă şi înger. Zimţi. Scrisori apocrife ale lui Archibald de la Cruz (Cluj-Napoca: Limes, 2011), Degetul pe rană şi alte dezintoxicări antipolitice (Bucureşti: Vremea, 2011), Calendar poeticesc 2012 (Cluj-Napoca: Grinta, 2011), Exerciţii de admiraţie (Cluj-Napoca: Grinta, 2011), Fată frumoasă: poeme de dragoste şi amor (Cluj-Napoca: Grinta, 2012, cu DVD), Jucaţi-vă mai des cu focul: 153 poeme vechi şi noi (Cluj-Napoca: Grinta, 2012), Fructele absenţei: surâsuri şi exorcizări (Bucureşti: Vremea, 2012).

Traduceri: J. Krishnamurti – Guru şi sensul căutării (Iaşi: Moldova, 1994), H. Lehman şi alţii – Civilizaţii precolumbiene (Bucureşti: Humanitas, 1995), Origines – Comentarii la Evanghelia după Ioan, cartea 1 (Iaşi: Editura Institutului European, 1995), Evanghelii apocrife (Bucureşti: Humanitas, 1996; reed.), J.B. Bossuet – Panegiricul Sfântului Bernard de Clairvaux; Panegiricul Sfântului Francisc din Assisi; Panegiricul Sfintei Tereza din Avila (Timişoara: Amarcord, 1996), J.M. Velasco – Introducere în fenomenologia religiei (Iaşi: Polirom, 1997), Evagrie Ponticul Tratatul practic. Gnosticul (Iaşi: Polirom, 1997; reed.), Alain de Libera – Mistica renană (Timişoara: Amarcord, 1997), Porphyrios – Viaţa lui Pitagora. Viaţa lui Plotin (Iaşi: Polirom, 1998), M.G. Morente – Faptul extraordinar (Altarul Banatului, nr. 1-3, 1999), Apocalipsa lui Pavel (Iaşi: Polirom, 1999, în colab.), Trei apocrife ale Vechiului Testament: Iosif şi Aseneth, Testamentul lui Iov, Testamentul lui Avram (Iaşi: Polirom, 2000), Patericul sau Apoftegmele Părinţilor din pustiu (Iaşi: Polirom, 2003; reed.), Biblia.V.T. Septuaginta (vol. 1 – 8, Iaşi: Polirom, 2004 – 2011) – Premiul României literare – „Cartea anului” pentru traducere; Trei romane mistice ale Antichităţii: Iosif şi Aseneth, Testamentul lui Iov, Testamentul lui Avraam (ed. a 2-a, rev., Bucureşti: Curtea Veche, 2008), Noul Testament, vol. 1: Evanghelia după Matei (ed. bilingvă, Bucureşti: Curtea Veche, 2009), Noul Testament, vol. 2: Evanghelia după Ioan (ed. bilingvă, Bucureşti: Curtea Veche, 2010), Noul Testament, vol. 3: Apocalipsa lui Ioan (ed. bilingvă, Bucureşti: Adevărul Holding, 2011).

Opere în colab., antologii cu studii introd., îngr. de ediţii, coord.: Miturile lui Platon (Bucureşti: Humanitas, 1996), Socrate, omul. Chipul lui Socrate în dialogurile lui Platon (Bucureşti: Humanitas, 1996), Eliadiana (Iaşi: Polirom, 1997), Apocalipsa lui Pavel (în colab.; Iaşi: Polirom, 1997), Apocalipsa lui Ioan în tradiţia iudeo-creştină (în colab.; Bucureşti: Humanitas, 1998), Convorbiri cu Schopenhauer (Iaşi: Polirom, 1998), Mircea Eliade – Întâlnire cu sacrul (în colab. cu Paul Barbăneagră; Botoşani: Axa, 1996; ed. a 2-a, Cluj-Napoca: Echinox, 2001), Captiv în lumea liberă (în colab. cu Theodor Cazaban; Cluj-Napoca: Echinox, 2002; reed. Târgu Lăpuş: Galaxia Gutenberg, 2010), Sf. Augustin – Prima cateheză. Iniţiere în viaţa creştină (Iaşi: Polirom, 2002), M. Alexandre – Sabia de foc şi heruvimii (Bucureşti: Editura Anastasia & Symposion, 2003), Sf. Augustin – Despre iubirea absolută: Comentarii la Prima Epistolă a lui Ioan (ed. bilingvă, Iaşi: Polirom, 2003), Jean Cassien entre l’Orient et l’Occident (în colab. cu A. Jakab; Paris, Beauchesne; Iaşi: Polirom, 2003), Nostalgia Europei: volum în onoarea lui Alexandru Paleologu (în colab. cu T. Urian; Iaşi: Polirom, 2003), Sf. Grigore de Nyssa – Viaţa Sfintei Macrina (Bucureşti: Editura Anastasia, 2004), Septuaginta (coord., în colab.; Iaşi: Polirom, 2004 – 2011), Les Pères de L’Église dans le monde d’aujourd’hui (în colab.; Paris: Beauchesne, 2006), Biserici, secte, erezii ? Dialoguri fără prejudecăţi despre marile tradiţii creştine (în colab. cu O. Vereş; Bucureşti: Vremea, 2011), Visio Sancti Pavli Apostoli: Apocalipsa lui Pavel (ed. bilingvă; ed. a 2-a, rev.; Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2011), Şi cerul s-a umplut de Sfinţi…Martiriul în Antichitatea creştină şi în secolul XX. Actele colocviului internaţional. Sighet, 2-5 iunie 2011 (Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2012, în colab.).

 

REFERINŢE:

 

PETRESCU,D. În răspăr. – Bucureşti: Nemira, 2000; MIHĂILESCU,D.C. BĂDILIŢĂ, Cristian în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 1: A-B . – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2004; MANOLE,G. Viaţa în interval. – Botoşani: Agata, 2012.

*

DECIU,A. Sămânţă de poet tânăr şi fără complexe, România literară, nr. 27, 1994; DORIAN,G. „Melancolie”, Jurnalul de Botoşani, nr. 47, 1994; ŢIGANIUC,D. O propunere de purgatoriu liric, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 1-2, 1994; URSA,M. Melancolia, Steaua, nr. 12, 1994; ZLĂVOG,A.M. „Melancolie” de Cristian Bădiliţă, Dacia literară, nr. 16, 1995; MIHĂILESCU,D.C. Din generaţia Humanitas, 22, nr. 51, 1996; TARTLER,G. …Spre miracolul luminând în real, România literară, nr. 15, 1996; BĂLU,I. Cronica literară: Mircea Eliade, Apostrof, nr. 5, 1997; MIHĂILESCU,D.C. O ambiţie năvalnică, 22, nr. 43, 1997; SPÂNU,AL. „Întâlnire cu sacrul”, Luceafărul, nr. 17, 1997; STANOMIR,I. Fiinţă şi exil, Luceafărul, nr. 37, 1997; STÂNCA,D. Noul rol în eseistică: Cristian Bădiliţă, „Sacru şi melancolie”, România liberă, nr. 2185, 1997; ŞTEFĂNESCU,ALEX O carte cu mult oxigen, România literară, nr. 19, 1997; TARTLER,G. Solzosul demon al acediei, România literară, nr. 11, 1997; VIDAN,S. „Sacru şi melancolie”, Convorbiri literare, nr. 7, 1997; ZAGAN,C. Românul între intelectualul creator şi parvenitul papagal, „Sacru şi melancolie” de Cristian Bădiliţă, Gazeta Vega, nr. 74, 1997; DRAGOMIR,L. Filosofia ca mod de viaţă, Calende, nr. 1, 1998; LAZURCA,M. Sfinţenie sau moarte, Orizont, nr. 11, 1998; ŞTEFĂNESCU,ALEX Cartea unui intelectual de elită, Luceafărul, nr. 23, 1998; STANCA,D. Credinţă, libertate şi limită, Jurnalul literar, nr. 17-20, 1999; ŞTEFĂNESCU,ALEX. Poet român, afirmat la sfârşitul sec. XX, România literară, nr. 33, 1999; MIHĂILESCU,D.C. Ispita anarhiei, 22, nr. 17, 2000; ŞTEFĂNESCU,Al. România, mon amour, România literară, nr. 19, 2000; MIHĂILESCU,D.C. Tărie de boierie, Ziarul de duminică, nr. 30, 2002; URIAN,T. Confesiunile unui legionar cochet, România literară, nr. 40, 2002; COLCERIU,Ş. „Pe viu despre părinţii bisericii”, Convorbiri literare, nr. 11, 2003; GAŞPAR,C. Înţelepciunea pustiei. Pe marginea unei traduceri mult aşteptate, Convorbiri literare, nr. 9, 2003; Cronica, nr. 10, 2003; GRĂSOIU,L. În onoarea spiritului liber, Convorbiri literare, nr. 6, 2003; MANOLESCU,A. O literatură a tăcerii, România literară, nr. 30, 2003; BENGA,G. Despre un avatar al singurătăţii, Reflex, nr. 1/3, 2004; BILIUŢĂ,I. Evagrie Ponticul – între conflictele interpretării, Convorbiri literare, nr. 10, 2004; BOSBICIU,N. Divanul spiritului inconformist cu lumea, Mişcarea literară, nr. 3-4, 2004; CREŢU,B. Libertăţile eseului: cazul Cristian Bădiliţă, Convorbiri literare, nr. 10, 2004; GAŞPAR,C. De ce era nevoie de (încă) o traducere a Vechiului Testament – Pe marginea recentei tălmăciri a Septuagintei, 22, nr. 744, 2004; ROMILĂ,A.G. Evagrie în traducerea lui Bădiliţă, Luceafărul, nr. 33, 2004; URIAN,T. Înţelepciunea justiţiarului, România literară, nr. 32, 2004; URIAN,T. Jocurile erudiţiei, România literară, nr. 47, 2004; CISTELECAN,I. Poetul mecanic în exerciţiul funcţiunii, Feed Back, nr. 11, 2005; COANDE,N. Cristian Bădiliţă pe Autostrada Sufletelor, Calende, nr. 3-4, 2005; IANCU,V. „E prea mult dezmăţ liric în cultura română” – zice paradoxal – un poet autentic, Convorbiri literare, nr. 7, 2005; LAVRIC, D. Cristian Bădiliţă: Văzutele şi nevăzutele, Viaţa Botoşanilor, nr. 224, 2005; MIHAI, C. Pentru o teologie cu specialişti, Adevărul literar şi artistic, nr. 773, 2005; MURARU,A. Pietre, lemne şi fân: tehnologia unei catedrale, Idei în dialog, nr. 6, 2005; ROMILĂ,A.G. Patericul lui Bădiliţă, Luceafărul, nr. 21, 2005; ROMILĂ,A.G. „Nodul gordian”, Luceafărul, nr. 27, 2005; DIACONU,M. Ludic şi sacralitate la Cristian Bădiliţă, Steaua, nr. 12, 2006; ŞERBAN,C.R. Trecerea poetului prin urechile acului, Tomis, nr. 3, 2006; ŞERBAN,C.R. În România domneşte târnăcopul, Tomis, nr. 7, 2006; LAZU,R. O contribuţie patristică remarcabilă…, Adevărul literar şi artistic, nr. 866, 2007; NICOLAU,F.N. Poezie de dulce, Luceafărul, nr. 16, 2007; STUPARU,D. „Duminica lui Arcimboldo”, Convorbiri literare, nr. 1, 2007; ŞERBAN,R. Scalpuri retorice, Tomis, nr. 12, 2007; URIAN,T. Je est un autre ?, România literară, nr. 21, 2007; COROIU,C. Nostalgia valorilor (I), Cultura, nr. 10, 2009; ŞTEFĂNESCU,ALEX Ce frumos se joacă un erudit !, România literară, nr. 30, 2009; MANOLE,G. Zece întrebări pentru…Cristian Bădiliţă, Luceafărul (Botoşani), nr. 10, 2010; ILIE,E. „Calendar poeticesc”, Cronica, nr. 12, 2011; MANOLE,G. Lunile anului ca spaţii, Luceafărul (Botoşani), nr. 12, 2011; ŞTEFĂNESCU,ALEX Convorbiri la nivel înalt, Contemporanul–ideea europeană, nr. 3, 2011; VEREŞ,O. Iuda, apocrife, îngeri căzuţi, Contemporanul-ideea europeană, nr. 1, 2011; O. Vereş în dialog cu Cristian Bădiliţă, Contemporanul-ideea europeană, nr. 1, 2011; BĂDILIŢĂ,C. „Apocalipsa lui Ioan”, o nouă traducere comentată, Oglinda.net, 1 apr. 2012; BULEU,C.R. Hybris liric, Apostrof, nr. 10, 2012; CATALAN,AL. „Adevărul” despre Cristian Bădiliţă şi „Apocalipsă”, Luceafărul (Botoşani), nr. 7, 2012; FUNDUIANU,AL.D. Eveniment editorial la „Zilele Oraşului”, Luceafărul (Botoşani), nr. 4, 2012; FUNDUIANU,AL.D. „Jucaţi-vă mai des cu focul”, Luceafărul (Botoşani), nr. 7, 2012; ILIE,E. Cristian Bădiliţă – Poezie cu „Zimţi”, Zona@Literară, nr. 1-2, 2012; ILIE,E. Jucaţi-vă mai des cu focul… poetic!, Convorbiri literare, nr. 4, 2012; ŞTEFĂNESCU,ALEX Cristian Bădiliţă şi jocul cu focul, Contemporanul-ideea europeană, nr. 5, 2012; TEODORESCU,M. Cristian Bădiliţă: Învăţăturile Sfinţilor Părinţi, Revista de recenzii, an II, 13 ian. 2012.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

1 comentariu la acestă însemnare

  1. D.M. Gaftoneanu spune:

    …LA MULTI ANI si cele mai bune urari sarbatoritului!

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania