Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  SLUJITOAREA DOMNULUI, MARIA

  Revista Luceafărul: Anul XI, Nr. 8 (128), August 2019
  Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
  ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
  ISSN: ISSN 2067 – 2144 (formatul tipărit)
  Director: Ion ISTRATE

  SLUJITOAREA DOMNULUI, MARIA

  Primit pentru publicare: 11 Aug. 2019
  Autor: Lhana ROMA – NOVA
  Publicat: 15 Aug. 2019
  © Lhana Roma -Nova, © Revista Luceafărul

  Editor: Ion ISTRATE
  Opinii, recenzii pot fi trimise la adresa: ionvistrate[at]gmail.com  sau editura[at]agata.ro


  1.Nedumerirea

  Oh, Tu, Doamne!… Oh, Tu, Doamne,
  Ce-ai trimis în prag de toamne
  pe-al Tău sol, înger atic,
  în Efes – oraș antic,
  cu trei zile înainte
  de-a pleca spre cele sfinte
  Maica noastră, a tuturor…
  Pentru ce atâta zor?
  De ce îngerul atic
  a zburat într-un nor mic
  și nu l-am putut vedea
  noi, ceilalți, când spovedea
  pe Cea Care a plâns mereu
  pe-al Său Fiu de Dumnezeu?

  Oh, Tu, Doamne!… Oh, Tu, Doamne,
  Ce-ai dat voie să-L condamne
  pe Acel Fără de Vină
  (când se ruga într-o grădină,
  în grădina Ghetsimani)
  cei mai de temut caimani…
  Colții lor, când și-au înfipt,
  orice frunză și-orice vipt
  au căzut, au făcut groapă
  Celui Care le-a fost Apă,
  le-a fost Țarină, Lumină…
  De-atunci toți la El se închină!

  Oh, Tu, Doamne!… Oh, Tu, Doamne,
  câte mii de vechi canoane
  mai avem a le purta
  s-ajungem la Dumneata,
  precum Maica prea Curată,
  Fecioara Neîntinată,
  când din margine de lumi
  au sosit bătrâni și juni,
  toți apostolii, în grabă,
  să cinstească pe-a Ta Roabă?

  2.Rugămintea

  Tunet mare, tunet viu
  a adus preasfânt sicriu
  și-a dat veste în tot regatul
  că s-a zguduit uscatul;
  mări, oceane, alte ape
  au venit să-i stea aproape
  Celei Care, în trei zile,
  n-a ajuns printre fosile,
  ci în brațe de Păstor,
  printre îngeri – Călător…

  Oh, Tu, Doamne!… Oh, Tu, Doamne,
  ne grăiește prin icoane
  și ne învață și ne iartă
  când va fi la Judecată…
  Judecata de Apoi,
  să nu Te ascunzi de noi!

  Căci, precum a noastră Mamă
  a fost dusă într-o maramă
  de doi îngeri, doi șoimani,
  în Grădina Ghetsimani,
  să învelești a’ noastre trupuri
  cu iubire, în calupuri,
  să nu lași să putrezească
  ființa asta pământească,
  să ne dai viața de veci,
  nu doar zbor de lilieci!…

  Nu ne duce în întuneric,
  nu în peșteri părăsite,
  nu ne da destin himeric,
  nu sentințe urgisite!

  Nu lăsa al nostru glas
  să se piardă în vreun impas,
  fă-ne calea mai ușoară
  precum la a Ta Fecioară!

  Atunci, în Ierusalim,
  am făcut cu toți talâm
  Celei Care a închipuit
  pe-al Său trup ce-a dăruit
  Fiu de Om, de Dumnezeu,
  zămislind mereu-mereu
  Viață… Viața Cea Adevărată,
  Nemurirea – în cer, sperată!

  Când sobor de îngeri
  au sosit în prag,
  noi – simțind înfrângeri,
  ne-am făcut șirag
  de fulgi de zăpadă,
  ca din cer să cadă
  peste noi o boare…
  Doamne, ce onoare!

  Când sobor de îngeri
  au sosit în prag,
  noi – simțind înfrângeri,
  ne-am făcut șirag
  de lumini și stele,
  ca din cer să spele
  păcatele toate…
  Doamne, din mormânt ne scoate!

  Din orice nevoie, din orice ispită,
  ne salvează, Doamne, Iadul ’nu ne înghită!

  Din orice durere, din orice strâmtoare,
  ne salvează, Doamne, ființe târâtoare!

  Din orice mâhnire, din orice necaz,
  ne salvează, Doamne, ne dă un răgaz!

  Să ne dai răgazul de-a putea pătrunde
  azi și ieri și mâine, cum și când și unde
  vom a ne petrece viața de apoi…
  În Iadul cu smoală, în câmp cu trifoi?
  În flăcări ce ard inimi muribunde
  ce n-au știut, Doamne, să Te cate… unde?
  În flăcări ce ard suflete viclene
  sau în zbor de fluturi, de păsări cu pene?
  Să ne dai răgazul de-a putea înțelege
  ale Tale gânduri… Doamne, a Ta Lege!

  3.Remușcarea și căința

  Binecuvântat Chivot,
  nădejdea celor care-Ți cântă,
  inimii noastre pivot,
  poți să spui ce Te frământă,
  ce durere simți în suflet
  sau în trupu-Ți ofilit
  de atâta chin și urlet,
  de atâta plâns, jelit?

  Poți să spui de ce n-ai lacrimi,
  de ce ochii Îți sunt izvoare
  ce-au secat de-așa a-crimi?

  Suflete înșelătoare…

  Cum de n-ați putut vedea
  Adevărul când durea?
  Adevărul, Calea, Viața…
  Voi ați fost atunci paiața!

  Voi, cei care ați condamnat,
  și nu el – Ponțiu Pilat,
  fiindcă el, guvernatorul,
  v-a încredințat onorul
  de-a salva de la sentință
  pe Cel Sfânt dar… neputință!

  Fost-ați prea neputincioși
  a gândi drept, mincinoși!
  Singuri, voi, v-ați înșelat
  și nu el – Ponțiu Pilat,
  voi ați hotărât prin vot
  și nu el – Pilat din Pont!

  Maica noastră, Te rugăm,
  dă-ne jug să ne înjugăm,
  dă-ne lanțuri, dă-ne fiare
  și pedepse glaciare,
  dar să nu ne dai uitării
  când vei trece zidul zării
  și să nu ne arzi de dor,
  să ne iei cu Tine în zbor!

  Dacă a întârziat trei zile,
  Toma a adus feștile
  care s-au aprins în noi
  când aflat-am mușuroi
  de furnici și de albine,
  când nu Te-am găsit pe Tine…

  Trei furnici și o albină,
  stând de strajă într-o verbină,
  al Tău strai să nu dispară
  pân’ apostolii s-apară,
  ne-au șoptit în mare taină
  că Te-au luat în a lor haină
  îngerii trimiși din Ceruri
  de-al Tău Fiu… Ce ler, ce leruri!

  Leru-i, Maică, leru-i ler,
  astăzi Te-ai uitat din cer
  către fii Tăi, sărmanii?
  I-or mânca pe ei caimanii?!

  4.Izvorul de mir

  Dintr-al Tău mormânt, Fecioară,
  vin să își umplă a lor ulcioară
  și săracii, și bogații,
  păcătoșii, luminații,
  florile de iasomie
  și măriile – o mie,
  vin să bea din mirul sfânt
  și să facă jurământ…

  C-au aflat în cimitir
  nesecat izvor de mir!

  Îngerii, din înălțimi,
  printre ei… și heruvimi,
  au strigat cu toții în cor:
  Nu mai plângeți, fraților!
  Voi, Apostoli luminați,
  lacrime nu mai vărsați,
  bucurați-vă mereu,
  Maria-i cu Dumnezeu!
  Bucurați-vă, copii,
  căci în grija Ei veți fi!

  Ascultând, copii toți
  au jurat pe fii, nepoți,
  pe tot ce aveau mai sfânt
  că vor crede într-un Cuvânt,
  că vor crede în trei Cuvinte,
  le vor ține mereu minte…

  Iar de-atunci, Sfânta Treime
  se pogoară în mulțime;
  de-o fi zi sau de-o fi noapte,
  credincioșii cred în șoapte…

  Șoapte tainice, divine
  cad încet peste coline,
  ei le-adună bob cu bob
  chiar de e stăpân sau rob,
  ei le-adună fir cu fir,
  știu că sunt izvor de mir…

  Izvor tămăduitor…
  Să-i rămâi pe veci dator!
  Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
  Să ne închinăm cu credință
  la Sfânta Treime,
  în suflet – cu umilință
  pentru așa Greime!

  Să ne închinăm cu slavă
  la Cea mai Curată,
  al nost’ suflet fie lavă
  de la Ea furată!

  Să ne închinăm cu sete
  la Sfânta Fecioară,
  gândul nostru în versete
  către Dânsa zboară!

  5.Pururea Fecioara Maria

  Și dacă trebuia să se nască
  Mântuitorul
  din seminția lui David,
  după făgăduința dumnezeiască,
  a văzut tot muritorul
  minunea cerească…

  Înainte, în timpul și după nașterea
  cea mai presus de fire,
  învingând cunoașterea,
  fără vreo vinovăție,
  Ea trăit-a în curăție
  desăvârșită
  dar, ca să nu fie pedepsită
  și omorâtă cu pietre
  aduse din vetre,
  se face vorbire
  lui Iosif în vis
  și nu prin înscris
  când, în timpul somnului,
  i se arată îngerul Domnului
  ce îi aduce veste:
  „căci ceea ce s-a zămislit într-însa de la Duhul Sfânt este” (Matei 1, 20).

  Fiind din seminția lui David,
  Maria,
  zămisleşte pe Fiul lui Dumnezeu
  ca fecioară
  (precum spune Biblia)
  iar preadreptul Iosif – încercat la greu,
  n-a mai părăsit-o…
  cum gândise prima oară!

  Și, cu pietre, nu au mai lovit-o!
  Sfântul Maxim Mărturisitorul zice:
  „Cu adevărat zămislirea şi naşterea au fost cu totul curate şi neatinse de sămânţă şi de stricăciune şi de aceea Maica Celui născut din Ea e fecioară şi după naştere, rămânând prin naştere şi mai nepătimitoare, ceea ce e cu totul străin firii şi mai presus de raţiune… Lucru şi auzire cu adevărat minunate e că s-a făcut naştere şi ieşire de prunc, închizătorile mădularelor de naştere ale Celei Ce a născut nedeschizându-se”.

  6.Nașterea Mariei, un miracol însuși

  Ioachim, neam împărătesc,
  descendent fără de fii,
  griji în tin’ se răzvrătesc…

  De ce, Doamne, nu mai vii?

  De ce, Doamne, într-a mea casă
  ai trimis tăiș de coasă?
  Toți mă taie, mă omoară,
  fiindcă n-am fecior, fecioară!

  De ce, Doamne?… De ce, Doamne,
  a mea casă-i făr’ de mame?

  Tu ai vrut să am soție
  dar și ea plânge când știe
  că nu poate da pomană
  celor duși… lumea-i dușmană!

  Ne huiduie, ne blesteamă,
  nu le e de Tine teamă,
  ne împroașcă în orice clipă
  cu ocări, cu vorbe în pripă…

  Noi rugăm a Ta Putere
  să ne ierți de-așa durere,
  chiar dacă am ajuns bătrâni
  încă avem două mâni
  ca să legănăm cu ele
  pruncul ce mereu Ți-om cere!

  Astfel, se ruga prin munte
  Ioachim, riduri pe frunte…

  Ana, soața credincioasă,
  se ruga plângând prin casă
  iar când se ruga în grădină
  n-avea somn, n-avea hodină:
  Al meu Domn, al meu Stăpân,
  dacă merg să dorm în fân
  și sărut flori de trifoi,
  poți trimite și la noi
  un copil, băiat sau fată?
  Iartă-ne, Doamne, odată!

  Aducându-și, dar, aminte
  de a Anei rugăminte
  și știind că-i din David,
  regele – de El, avid,
  seminția cea aleasă…
  Domnul și-a trimis Mireasă!

  Și-au primit copil din flori…
  Pe Ioachim îl trec fiori,
  Ana face plecăciune
  iar Maria – în rugăciune!

  7.Adormirea și plecarea la Ceruri

  Arhanghelul Gavriil,
  vestitorul Tău agil,
  a venit și-a prins curaj
  să Îți transmită un mesaj
  de la Fiul Tău Iubit…
  Vremea e de reîntâlnit!

  “Vremea este a muta pe Maica Mea la Mine.
  Nu te teme de aceasta, ci primeşte cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viaţa cea nemuritoare!”.

  În zadar iudeii s-au întărâtat,
  gânduri pângărite – când au cugetat,
  când chemat-au ceasul rău
  asupra trupului Tău,
  dar soborul îngeresc s-a înspăimântat
  între morți văzându-Te,
  știind sufletu-Ți curat
  spre Domnul purtându-Te…

  Pe Munte al Măslinilor
  Tu suisei ieri în zori
  să te rogi la Dumnezeu,
  și-a trimis un alizeu
  ca să Îți spună bun venit
  pe pământ făgăduit,
  să Îți dea binecuvântare
  pentru a Ta grea încercare…

  Iar toți pomii și copacii,
  libelulele, gândacii,
  minune – când au văzut,
  în genunchi ei au căzut…

  Ți-au dat cinste, închinăciune
  precum slugi însuflețite,
  muntele în rugăciune,
  stâncile încărunțite…

  Început-au să se închine
  printre lacrimi și suspine,
  Te rugau cu toții în cor
  să nu pleci că mor de dor…

  Doar că Tu, a lor Stăpână,
  c-o floare-de-colț în mână,
  Te-ai întors la a Ta casă…
  Prea ferice credincioasă!

  Casa-Ți s-a cutremurat,
  Tu pe rude ai chemat,
  pe prieteni, pe vecini,
  să le spui de-așa pricini.

  Lumânări… când ai aprins,
  la ferestre stele-au nins,
  Domnul Însuși Te striga:
  Te aștept, Mireasa Mea!

  Mulțumindu-I negreșit,
  casa toată Ți-ai grijit,
  pe-al Tău pat ai pus mătasă
  țesută de Tine în casă
  iar vecinii au adus totuși
  busuioc și flori de lotuși…

  Trei albine vin și ele
  să Îți pună pe buze miere.

  Și începi să povestești
  de minunea ce-o trăiești,
  despre vestea ce-ai primit
  de la îngerul uimit…

  Spre încredințarea ce-ai grăit,
  le-arăți darul pipăit:
  o stâlpare de finic…
  Omul drept va fi voinic!

  „Dreptul ca finicul va înflori și ca un cedru din Liban se va înmulți”
  (Vechiul Testament, Psalmul 91:12).

  Iar femeile chemate
  plângeau că sunt blestemate
  a rămâne fără Mamă…
  Sărutau a Ta maramă!

  Or, în preadreapta-Ți credință,
  le-ai făcut făgăduință
  cum că în grija Ta vor fi…
  Lumea întreagă o vei umbri!

  Când grăit-ai Tu aceste’
  a venit fără de veste
  tunet negru, tunet greu…
  Semn trimis de Dumnezeu!

  Arătatu-s-au mulți nori
  ce cărau de subțiori
  pe Apostolii plecați
  ca să își caute alți frați…

  Printre ei Tu îi aștepți
  pe ierarhii înțelepți:
  prieten bun, nedespărțitul
  Dionisie Areopagitul;
  îmbrăcați în flori de tei,
  Ierotei şi Timotei.

  Aflând despre a Ta plecare,
  de lacrimi – făceau vărsare:
  „Noi, o, Stăpână, ştiindu-Te în lume, ca şi cu singur Stăpânul nostru şi Dascălul ne mângâiam; dar acum cum vom putea să suferim greul acesta? Însă de vreme ce cu voia Fiului şi Dumnezeului Tău Te muţi spre cele ce sunt mai presus de lume, pentru aceasta plângem, precum vezi şi lăcrimăm, cu toate că într-alt chip ne bucurăm despre cele ce sunt asupra Ta rânduite”.
  Spre dânșii degrab’ priveai
  și așa le răspundeai:
  „Prietenii Mei şi ucenicii Fiului şi Dumnezeului Meu, nu faceţi bucuria Mea plângere, ci-Mi îngrijiţi trupul, precum Eu Îl voi închipui pe pat”.
  Și, iertându-Te cu toți,
  ai purces printre enoți
  când, culcându-Te pe pat,
  al Tău trup s-a înălțat…

  Al Tău suflet preaales
  lângă trupu-Ți a purces
  înspre Domnul și-al Său Fiu…
  O fi ajuns prea târziu?

  Ei, de atâta așteptare,
  s-au gândit la o scăpare
  când făclii și când cântări
  petreceau mormântu’ în zări…

  Orbilor le-au dat vedere,
  la bolnavi le-au luat durere,
  surzii încep și ei s-audă…
  S-au salvat de soarta crudă!

  Ologii, acum pot merge…
  Asta-i sfânta nouă Lege!
  Zidurile se zidesc
  în Ierusalim ceresc!

  Îngerii din Ceruri cântă
  iar văzduhul o încântă
  pe-orice ființă pământeană,
  fie om sau… buruiană!

  La această sărbătoare
  se întâmplă și-o oroare…

  Chemând pe unii din popor,
  mai-marii iudeilor
  au dat ordine păgâne
  să răstoarne, să dărâme
  patu’ în care a adormit
  și în care s-a primenit
  trupul cel de viaţă începător…
  Domnul n-a rămas dator!

  Le-a trimis pedeapsă grea:
  ai lor ochi n-ar mai vedea!

  Cel ce-a dat drumul la câini
  și-a pierdut a’ sale mâini.
  Fost-a, astfel, judecat:
  mâinile tăiate, lipite de pat!

  Dar, în clipa cea cumplită,
  a lui fire acum cioplită
  a înțeles și a crezut…
  În genunchi el a căzut!

  Și, aflând tămăduire,
  de la Domnul – din iubire,
  a primit a’ sale mâni…
  Iartă-ne c-am fost păgâni!

  Toți orbiții au fost iertați…
  Ieri – păgâni, azi – vindecați!

  Apostolii se îndreaptă
  cu al Tău trup spre marea poartă
  din Grădina Ghetsimani…
  Tu, parfum de crini, emani!

  Parfumul cel minunat
  pe Toma l-a întârziat;
  trei zile, trei nopți, trei zori,
  rătăcit-a el prin flori…

  Toma foarte întristat,
  de îngeri că s-a rugat
  să-i deschidă sfânt mormânt…
  Un ultim deznodământ!

  Îngerii bat din aripe
  și în două sau trei clipe
  s-a deschis piatra cea grea…
  Atunci Toma ce vedea?

  Doar veșmântul Tău întins
  în sicriul unde-au nins
  fluturii cei de Lumină…
  Trupul nu-i! Cine-i de vină?

  Giulgiul, ca o mângâiere,
  strânge în sinea-i grea durere…
  După trupu-Ți călător
  și dânsul plânge de dor!

  8.Ceruri Noi și Pământ Nou

  Cu-al Tău trup și cu-al Tău suflet
  la Ceruri Te-ai ridicat,
  Tu, Rază de Iubire,
  Tu, Rază de Lumină,
  pre noi ai predicat
  când blana-Ți de hermină
  în ea ne-a îmbrăcat
  făcând al nostru trup
  să fie mai smerit
  iar sufletul, săracul,
  să-i care la cer sacul…

  De pe tronu-Ți de Regină,
  caută spre pământeni
  și ne spală de rugină
  ca să fim ai Tăi curteni!

  Ne ridică prin iubire,
  ne ridică prin credință,
  nu se piardă a noastră fire
  retrăind vechea sentință!

  Ne dă Ceruri Noi, palate
  de speranță, de virtute,
  inimile exilate
  le primește într-a Ta curte!

  Să le-așezi în Pământ Nou,
  să le dai o nouă haină,
  grija Ta – râvnit cadou
  ce ne va încălzi la iarnă!

  Fiindcă… Tu ești Cea dintâi
  ridicată în slăvi cerești,
  după Tine – ai Tăi fii
  vor veni, să nu-i oprești!

  Va veni la mântuire
  să se facă voia Lui,
  suflet trist – grea bântuire,
  vrea în grija Tatălui…

  “Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
  roagă-Te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin!”.

  Oh, Tu, Binecuvântată!
  Depărtează de la noi
  patima înfierbântată,
  răutăți și alt gunoi:
  uitarea și trândăvirea,
  neiertarea, lenevirea,
  minciuna și neputința,
  păcatul și necredința,
  gândul rău, gândul viclean…
  Vrem semn roșu de țiclean!

  Oh, Tu, Candelă a Luminii!
  Oh, Tu, Flacără a Credinței!
  Ia din lume mărăcinii
  ai durerii și-ai căinței!

  Le dă foc la cap de Rai
  sau la margine de Iad,
  fă din toate Nou Serai
  unde vise nu mai ard!

  Unde visele sunt vii,
  unde visele nu îngheață,
  le împlinește precum știi,
  le fă zori de dimineață!

  Le fă zori, le fă zorele
  iar pre noi – rouă pe ele!

  9.Magnificat anima mea Dominum!

  Și a fost cântarea noastră:
  Măreşte suflete al meu pe Domnul!

  Și rugăm ’ne vină somnul:
  Oh, Tu, Doamne!… Oh, Tu, Doamne,
  cu al Tău zâmbet ne adoarme!
  (11. 08. 2019)  Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Lasă un comentariu

  Drept de autor © 2009-2022 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5