Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

CUVÂNTUL NOSTRU

CUVÂNTUL NOSTRUU
Autor, prof.Chirica BETEANU

În 1928 la Dorohoi a apărut,,Cuvântul Nostru” revista Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Dorohoi, care pe lângă problemele profesionale ale învăţătorilor şi cele ale Asociaţiei, publică articole cu conţinut istoric, cugetări, epigrame, folclor, poezie şi proză. Revista a apărut ca purtătoare de cuvânt a celor peste 600 de învăţători, din această zonă.

,,Cu toţii doreau ca revista ,,Cuvântul nostru” să fie o revistă demnă de 600 învăţători uniţi în asociaţie. ea să oglindească unirea şi munca în această unire, pe ogorul şcoalei şi se pare c-a venit şi ziua când dorinţa să se traducă în faptă.. (1)
Printre cei care au făcut parte din comitetul de redacţie gasim, în anul 1936, pe V. Cornescu director şi secretar de redacţie, pe R. Pandele, N. Enescu, Dumitru Puiu, V. Temneanu, V. Lavric, Ilie Mihalache şi alţii.(2)

Revista exprimă elocvent poziţia sa din care-i putem descifra programul de puternică angajare în slujba patriei, în perioada din ce în ce mai tulbure, când nourii întunecaţi ai războiului se întrezăresc la orizont, iar statele fasciste revanşarde, ameninţau tot mai direct graniţele României. ,,Înflorirea şi dezvoltarea patriei noastre este condiţia de bază a fericirii noastre, că cine oare ar putea fi fericit, ştiindu-şi patria în pericol, în sărăcie şi nefericită. Pentru patrie ne bate inima, pentru patrie trăim, pentru ea ne împlinim chemarea noastră… aici ne îngrijim şi ne apărăm familie, aici ne este căminul şi aici ne sunt bunii prieteni. Rădăcina întregii noastre fericiri şi sfinţenia ei, în patria noastră se găseşte. A iubi patria şi a o apăra, a o servi şi a-i respecta legile, a fi recunoscători şi a ne bucura de gloria ei este,,fericire”.

Cu aceste gânduri să pornim străduinţele noastre de mai bine la început de an nou”.(3)

În paginile revistei se publică articole istorice cu prilejul marilor evenimente din viaţa poporului, pentru educarea patriotică şi naţională a locuitorilor, pentru a insufla ideea originii daco-romane şi a legitimităţii românilor pe aceste meleaguri.

,,În adevăr vitalitatea şi energia poporului român este impresionantă. Problema care se pune este următoarea: care au fost izvoarele de alimentare ale acestei puteri? Negreşit că mai întâi este moştenirea străveche, plămada aceea riguroasă a sângelui roman cu cel dac. Caracterul ei străbate, ca un fir roşu întreaga noastră istorie”.(4)

Munca nobilă a învăţătorului este aşezată mai presus de orice, în paginile revistei, aceştia fiind îndemnaţi să se dăruiască cu totul acestei munci, deoarece ,,nu este mai nobilă şi mai înălţătoare menire şi nu putem dori un mai frumos ideal. Învăţătorul aruncă sămânţa cunoştinţelor şi virtuţii. El săvârşeşte munca ce stă la baza culturii şi cultivării locuitorilor”.(5)

Revista a sprijinit înfiinţarea căminelor culturale la sate, a popularizat acţiunile culturale organizate de către învăţătorii din judeţul Dorohoi. Spre exemplu din numărul 7 – 8 din august, septembrie 1934 al revistei, aflăm că învăţătorii din regiunea Dorohoi au organizat o excursie la Hotin pentru a vedea cetatea arcaşilor lui Ştefan Vodă, unde au prezentat ,,coruri sub conducerea domnului Teodor Barbacariu, jocuri naţionale sub conducerea domnului revizor şcolar Gheorghe Duzinschi, recitări şi piesa de teatru ,,Năpasta” de I.L. Caragiale.
La spectacol care a avut loc în ziua de 16 iulie, au participat toate personalităţile din Hotin”.(6)

Sunt sprijinite şcolile, se insistă în paginile ei pentru dezvoltarea acestora, îmbunătăţirea conţinutului, procesului instructiv-educativ. Se reia în paginile revistei maxima lui Victor Iugo:
,,Cine deschide o şcoală, închide o temniţă”(7)

In revistă semnează articole V. Alexandrescu (Ion Creangă), D.Furtună (100 de ani de la naşterea lui Ion Creangă), Romulus Cândea (Educaţia Naţională la noi şi în alte ţări), Cezar Petrescu (Eminescu în lumina timpului nostru), H.Maftei (Un pedagog uitat: Mihai Eminescu).(8)

Din ,,Revista Şcolii” aflăm că revista ,,Cuvântul nostru” a avut unele greutăţi financiare din care cauză a apărut multe ruperi. Astfel între 1931-1933 nu mai apare. ,,Revista Şcolii salută reapariţia sa în anul 1933. ,,Reapariţia (Cuvântului nostru) este efectul imperativ de conştiinţă dăscălicească. Noi din toată inima şi cu sinceritatea toată salutăm reapariţia ,,Cuvântului nostru” şi adresăm cele mai bune urări de viaţă lungă şi rodnică”!(9)

Revista a apărut până la al Doilea Război Mondial.

-va urma-

Note:
1 -,,Cuvântul nostru” anul VII,nr.7-11, iulie-decembrie, 1936, Dorohoi, p.3;
2 – Ibidem, p.14;
3 -,,Cuvântul nostru”, anul IX, nr.1, ianuarie 1938, p.3;
4 – Ibidem, nr.1, ianuarie 1937, p.7;
5- Sântimbreanu Corneliu, Cuvinte de îndemn, reprodus în,,Revista Şcolii”, anul XV, nr.1-2, ianuarie, februarie 1938, p.7;
6- Ibidem, p.3;
7-,,Cuvântul nostru,,, anul VI, nr.7-8,august, septembrie 1934, p.16;
Ibidem, p.60;
Ibidem, anul X, nr.3, martie, 1933, p.25.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania