Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  Eckhart Tolle sau despre puterea de a fi prezent

  Revista Luceafărul: Anul XII, Nr. 3 (135), Martie 2020
  Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
  ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
  ISSN: 2067 – 2144 (formatul tipărit)
  Director: Ion ISTRATE


  Eckhart Tolle sau despre puterea de a fi prezent

  Primit pentru publicare: 17 Martie 2020
  Autor: Tudor PTECU
  Publicat: 19 Martie  2020

  © Tudor Petcu, © Revista Luceafărul
  Editor: Ion ISTRATE


  Eckhart Tolle sau despre puterea de a fi prezent
  Una dintre problemele, sau mai bine-zis dilemele
  majore, care macină omul luat ca atare este faptul de a
  fi prezent în sine însuşi, în orizontul său lăuntric
  caracterizat de o multitudine de contradicţii, dar şi de o
  sursă extraordinară care constituie leagănul bucuriei de
  a fi oameni, de a ne fi născut. Nu întâmplător, Eckhart
  Tolle, despre a cărui biografie nu se va vorbi nici pe
  departe în lucrarea de faţă, aduce în lumină conceptul
  de “putere a prezentului”, lansându-ne parcă o provocare de a îndrăzni să ne cunoaştem, dar şi de a descoperi că noi, în calitate de individualităţi suntem înzestraţi
  cu foarte multe capacităţi şi posibilităţi pe care le dăm
  uitării fie pe drumul cunoaşterii care nu îmbracă forma
  esenţială a înţelegerii, fie pe drumul evoluţiei sociale,
  care, şi aceasta la rândul ei, ne împinge într-un fel sau
  altul în prăpastia dizolvării. Ce este de făcut în acest
  sens?
   Propunerea lui Eckhart Tolle poate fi înţeleasă
  ca o încercare în primul rând din partea noastră de a ne
  cultiva discernământul necesar de a face distincţia
  imperativă dintre cunoaştere şi înţelegere, fără de care
  întâlnirea noastră cu prezentul nu ar putea avea loc. A
  cunoaşte înseamnă de cele mai multe ori a dobândi, a
  asimila cunoştinţe, deci a aprehenda. Însă cunoaşterea
  nu întotdeauna ne garantează înţelegerea, pentru că
  adesea, chiar ceea ce ajungem să cunoaştem, ajunge
  să ne înşele, să ne întindă capcane provenite din
  propriul nostru orgoliu pe care trebuie să-l percepem în
  calitatea sa de entitate separată de fiinţa umană.
  Cunoaşterea înşelătoare pe care am încercat să o
  subliniez este posibilă numai ca urmare a minţii cu care
  nu trebuie să ne identificăm, cel puţin nu de fiecare
  dată. De aceea, Eckhart Tolle îşi asumă cu fermitate
  principiul potrivit căruia omul nu este totuna cu mintea.
  Cunoaşterea este un produs al minţii care, fără să ne
  dăm seama, distorsionează adevărul lucrurilor şi în felul
  acesta ajungem să ne creăm propriul nostru adevăr sau
  propriile noastre adevăruri din care vor izvorî la nesfârşit
  alte şi alte adevăruri ce vor face obiectul superficialităţii
  noastre. Mintea este un instrument acţional specific
  dimensiunii sensibile în care trăim, dimensiune ce
  cuprinde în sine doar copii după idei, adică imperfecţiuni
  şi umbre. Cu alte cuvinte, trăim într-o lume a umbrelor,
  iar mintea noastră acţionează, atâta vreme cât îi
  permitem, în conformitate cu aceste umbre.
   Pe de altă parte, înţelegerea este posibilă în
  măsura în care menţinem în permanenţă comunicarea
  cu propriul nostru sine, cu interiorul nostru ce ascunde o
  comoară fiinţială şi transcendentă care nu poate fi definită cu ajutorul cuvintelor, ci în lumina comuniunii cu
  noi înşine prin intermediul căreia pătrundem pe o
  treaptă ascendentă a evoluţiei spirituale. Omul este
  înzestrat cu absolut tot ceea ce este nevoie, dar nu
  are cum să dobândească această înţelegere decât
  dacă se lasă mânat de acea putere a prezentului.
   Capacităţile pe care le ascunde natura
  umană şi la care s-a făcut o oarecare referire până
  acum, sunt speciale datorită faptului că ele provin
  din astral, sursa principală, de altfel, de unde ne
  dăm seama că gândurile noastre, acţiunile noastre,
  cuvintele noastre, ajung în astral. Având în vedere
  că noi ne tragem seva din astral, atunci – spune
  Eckhart Tolle – avem o datorie morală fundamentală
  faţă de noi înşine, şi anume aceea de a trata ceea
  ce nu are legătură cu sinele interior ca pe o entitate
  separată. Sinele ascunde acele capacităţi spectaculoase, sau să le zicem metafizice, iar pentru
  cunoaşterea Sinelui este necesară o stare perpetuă
  de abandon în noi înşine, ca mod de a accede către
  cele mai ascunse orizonturi de percepţie care fac
  obiectul fiinţării noastre specifice, fiecare fiinţare
  fiind, de altfel, un unicat, chiar ca urmare a moştenirii astrale a Sinelui a cărui nevoie primordială este
  întoarcerea la Sursă. Dar atâta vreme cât vorbim
  despre minte sau despre corp cu toate senzaţiile lui
  specifice, inclusiv cele de durere, ar trebui să ne
  dăm seama că este de datoria noastră să opunem
  o anumită rezistenţă sau să spunem un NU ferm
  suferinţei, durerii, incertitudinii etc. Tocmai pentru
  că suntem dependenţi de facultăţile empirice ale
  corpului sau de triumfalismul minţii noastre,
  identificabilă uşor cu ego-ul personal, ajungem să
  ne asumăm un statut de victimă şi implicit să nu
  promovăm extemporalul cu viaţa, care din fericire
  se tot repetă pentru ca noi la un moment dat să
  deprindem discernământul necesar.
   Din păcate, în general, oamenii preferă
  comoditatea aparenţelor. Nu întâmplător, doi mari
  moralişti francezi, La Rochefoucauld şi Paul Rée
  spuneau răspicat: Nimic nu este mai insultător
  decât aparenţele. De exemplu, de multe ori avem
  senzaţia că ne apasă o durere corporală, organică
  şi instantaneu devenim victime ale propriului corp.
  Noi răspundem durerii respective, sucombând
  parcă la nivel de atitudine în faţa ei, dar de câte ori
  încercăm să comunicăm cu această durere şi în
  mod automat cu corpul nostru? Mesajul pe care
  Eckhart Tolle încearcă să ni-l transmită este unul
  foarte simplu: în cele mai multe cazuri noi putem fi
  proprii noştri doctori, terapeuţi, desigur, respectând
  proporţiile şi situaţiile, dar pentru aceasta este
  nevoie să ştim să ne situăm dincolo de corp,
  afirmaţie totuşi nu tocmai uşor de penetrat.
   Viaţa ne pune în diferite situaţii, fiecare cu
  natura ei, dar cum ştim să fim prezenţi în situaţia
  respectivă? Prin a pătrunde dincolo de elementele
  componente ale acelei situaţii, asumându-ne în
  acest sens toate pârghiile intelectuale şi spirituale
  necesare, sau păstrând o dependenţă faţă de
  aparenţele multiple care ni se înfăţişează?
  O putere a prezentului nu se dobândeşte
  decât dacă ne acordăm răgazul necesar de a
  învăţa şi alte tipuri de limbaj decât cel verbal, cum
  ar fi, de pildă, cel corporal şi, nu în ultimul rând, cel
  interior care emană şi revarsă lumină asupra naturii
  noastre exterioare, vocea exterioară respectând în
  felul acesta firescul coexistenţei cu vocea interioară. De altfel, îndrăznind să facem mult necesarul excurs interior, independenţi fiind faţă de
  cuvinte, senzaţii, prejudecăţi sau aparenţe, ne cultivăm vocea interioară deja menţionată care va
  reprezenta o adevărată infuzie energetică şi spirituală atât pentru vocea noastră exterioară, cât şi
  pentru cei cu care interacţionăm direct la nivelul
  comunicării generale. De aceea, limbajul, deci comunicarea, are nevoie să treacă dincolo de cuvinte
  şi să atingă plenitudinea Cuvântului în realitatea sa
  tainică.
   Nimic nu este mai important decât a fi. Nu
  a şti, sau a face, sau a spune, ci a fi, căci tocmai
  calitatea de a fi le înglobează pe toate celelalte.
  Câtă vreme suntem, ne disciplinăm sinele, ne
  debarasăm de tabloul suprafeţei estetizat de multe
  ori de aparenţele înşelătoare. Astfel, ajungem să
  fim în raport direct cu Sursa care transmite toate
  informaţiile necesare sinelui nostru aflat în continuu
  proces de perfecţionare prin conturarea unor
  orizonturi energetice bazate pe autosugestie şi
  autocondiţionare. Altfel spus, potrivit lui Eckhart
  Tolle, noi suntem cei responsabili faţă de noi
  înşine, noi suntem cei care prin puterea prezentului
  ajungem să spunem da sau nu, să anihilăm
  dependenţa noastră de suferinţă. În măsura în care
  suntem prezenţi, vom conştientiza că întotdeauna
  vom avea două posibilităţi, iar alegerea noastră
  depinde doar de noi înşine.


  Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Lasă un comentariu

  Drept de autor © 2009-2023 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5