Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Lansare de carte. Dincolo de Europa.Insemnările unui călător împătimit

ROMÂNIA ÎN ANUL MARII UNIRI – C[entum]
Revista Luceafărul (Bt), Anul – X
Primit pentru publicare: 21 Apr. 2018
Autor Ion N. OPREA, Membru Fondator de Onoare al Rev. Luceafărul
Publicat: 21 Apr. 2018
Procesare și adaptare: Dorina RODU
Editor: Ion ISTRATE

 

Lansare de carte

Dincolo de Europa.Insemnările unui călător împătimit

 

Cum se numește cartea domnului dr. Panfil care se lansează vineri la Muzeul Unirii ? am fost întrebat joi dimineața de un prieten căruia îi semnalasem evenimentul cu câteva zile în urmă, când autorul mă invitase prin telefon la eveniment și-mi prezentase pe scurt opera la care, știam, lucra de mult.

Cartea domnului dr. Aurel  Constantin Panfil se numește „Dincolo de Europa. Însemnările unui călător împătimit!”, are 250 de pagini, text și foto-color, cuprinde descrieri din 26 țări care au fost călcate în ultimii 12 ani, el cu soția – Europa a lăsat-o pe seama europarlamentarilor noștri! -, el omul de tenis de câmp, biciclistul, dentistul, profesionistul, dar și cenaclistul care… tot bate câmpii…Prieteniei. După frumos, interesant, chiar magic, doctorul a alergat atâta să ne dezvăluie o lume nu dintr-un ghid turistic sau carte de geografie oricât de originală ar fi ea, ci dintr-o carte de suflet și gânduri, care, sper, o să ne placă. Are peniță de aur doctorul, asupra căreia, știu, a vegheat și un calificat-policalificat profesor de literatură și limba română, care sporește caratele aurului cărții”…

Să-i fie cu spor, ceea ce nu-i chiar debutul doctorului Aurel Constantin Panfil, prietenul nostru de la Cenaclu, …am rămas cu propriile meditații călduroase inimii mele de vechi  jurnalist…

După mai multe ore, după amiaza, în aceeași zi, 19 aprilie a.c., l-am avut oaspete pe autor, care, surpriză, mi-a adus cartea în cauză, ce modifică întrucâtva prezentarea mea – cartea are aproape 500 de pagini, mai exact 487 și circa 200 de ilustrate, iscusit lucrate și încadrate în text – plus autograful care mă onorează, autograf de prieten: „Mentorului meu drag, ION N. OPREA, întemeietor al Cenaclului, omului care cu bonomie moldovenească și spirit autentic românesc, transformă, orice întâlnire într-un motiv de sărbătoare. Cu recunoștință și aleasă prețuire, dr. Aurel C. Panfil”.

Vineri, 20 aprilie 2018, orele 18, la Muzeul Unirii din Iași, Cetatea de Scaun a lui Ioan Alexandru Cuza, domnul care la 1859 este autorul Unirii Țării Moldovei și a Țării Românești, a lui Ferdinand I, Regele reîntregirii și realizării, împreună cu Regina Maria și sfetnicii săi a României Mari de la 1918, azi loc de lansare a cărții-document semnată de Aurel Consantin Panfil, Editura Performantica, Iași, într-o formă grafică de elită, Consilier editorial prof. dr. ing. Traian D.Stănciulescu,  Secretar editorial Octav Păuneț, descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României îi menționează drept prefațatori ai Tomului pe Vasile Arhire și Ion N. Oprea, coperta IV face loc de apreciere nu doar sufletească, ci riguros filosofică, istorică și ilustrativă pentru cunoscutul, apreciatul și iubitul de public, pictorul Liviu-Suhar, profesor universitar în domeniu, ca și prof. univ. dr. Ioan Oprea – pe care-l prezentasem drept veghetorul la caratele aurului autorului – care, dintr-o aripioară a aceleași coperte cu cel care descifrează „Tîlcurile cărții doctorului…” ne atenționează și ne asigură că paginile scrise de doctor „degajă lumină” și, ca ”orice lucru are rostul lui, iar, fără el, locul ar fi gol și s-ar afecta echilibrul unui întreg edificiu și (avându-l) numai cu el lumea este a noastră”.

Ora 18 – sala destinată evenimentului, tixită până la refuz de scaune libere și spațiu destinat flămânzilor care caută cartea, văd fețe de medici, profesori de diferite specialități, ingineri, arhitecți, muzeografi, muzicologi,  oameni ai artei, condeieri, cunoscuți și necunoscuți, toți dar și alții prieteni și pacienți care au stat în bancă, în amfiteatre ori pe scaunul de porfesionist a medicului-stomatolog Aurel Constantin Panfil.. Cine a spus și susține încă neadevărul, că în România nu se citește?

Sosiți la întâlnirea cu cel  pasionat pentru călătorii, a celui care și la cabinetul stomatologic practică sau insuflă o lectură sistematică și selectivă, „cultivată în timp”, în stare să te primească drept pacient sau prieten, și să-ți sugestioneze  patima dialogului și cititului, cu o „energie pozitivă”, încât, alături de el, măcar în gând, să mergi „Dincolo de Europa”, peste ”hotarele bătrânului nostru continent„, să ajungi la „Minunile lumii”, despre care, apoi, așezat la birou, să scrii, să le prezinți cititorilor, ca unor adevărați prieteni,  ceea ce ai văzut și trăit, este un gest de mare și afectivă prietenie, mai ales că mulți nu vor ajunge niciodată acolo, cum spune în prefață Vasile Arhire, vicepreședinte al Asociației jurnaliștilor și scriitorilor de turism din România,un act de mare responsabilitate civică, adaug eu un simplu cititor de carte bună.

Cu responsabilitate, da, că citind câteva din capitolele care înseamnă „Dincolo de Europa…” am constatat cu plăcere seriozitatea și responsabilitatea autor-editură care, prezentându-ne milenarele „Minuni ale lumii” au ținut și au reușit să redea istoria lor la zi, într-o documentare de profundă actualitate, ISRAEL-Ierusalim, p.7, vizitat în aprilie 2006, și nu numai acesta, ni-i înfățișat cu întreg istoricul său până în zilele noastre, 2016-2017, cu aceeași atmosferă militarizată, mereu tensionată.

Cartea doctorului este ”un mozaic cultural-științific, care desfată și ne îndeamnă și pe noi cititorii la asemenea călătorii, ispită care pentru unii ca mine, cu flori albe sub pălărie, este prea mult întârziată”, cum anticipam în ce am scris pe aripa primei ei coperți, mângâindu-mă cu încrederea exprimată tot acolo că „pentru tineret, pentru copiii și nepoții noștri, citită și flancată în biblioteca unde ne stau și antologiiile, realizate în cadrul Cenaclului la distanță, volumul de referință face dovada nu numai a unei pasiuni care ca sport nu se substituie profesiei, ci înseamnă un mod de viață, devenitul scriitor – Aurel C. Panfil – mereu gata de plecare, revine ca un literat-foto, cu un tezaur arheologic și arhitectonic, folcloric, plin de poezie pentru minte și suflet”, dar pentru a-i culege nectarul care a devenit mierea albinei călătoare, o spun acum cititorilor, atenție, pornind la citit ceea ce a scris doctorul, ce au tipărit profesorii-profesori de la PERFORMATICA Institutului Național de Inventică, Iași, trebuie să ne înarmăm cu creion și hărtie de scris…și răbdare.

Este interesant, deosebit de interesant să reții, fie și numai pentru curiozitate, adastând în Cuba, p.319, cum se realizează ceea ce n-a reușit tehnologic SUA, trabucul, cum se aplică stilul arhitectonic Art Deco, prezent, spune autorul și la noi în București prin ce este Palatul Telefoanelor de pe calea Victoriei – descriere care mi-a adus aminte despre însemnările nonagenarului acad. Constantin Stolnici Bălăceanu de-acasă, despre Cristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, cea mai mai statuie Art Deco din lume, fără însă ca naratorul ieșean să spună și cine este autorul ei, românul Leonida Gheorghe,1892-1942, începută în 1926 și finalizată în 1931, autorul unui ansamblu de personaltăți Leonida – Anastase, Elisa Zamfirescu, Dimitrie, Adela, Paul, OPERA OMNIA, TipoMoldva, 2017, p,560-568.

Evidențiind ce au scris înaintașii din CĂLTORIILE lor – Marco Polo, Nicolae Milescu-Spătarul, Frederich Nansen, Jonathan Swift, Daniel Defoe, Horia Vintilă, Neagu Djuvara, profesionistul Liviu-Suhar apreciază cartea  doctorului Aurel Panfil, drept ”un substanțial abecedar de inițiere excelent documentată, bine-venită pentru a trezi din comoditatea latentă instinctul primar al curiozității, impulsionând totodată dorința de a călători, amplificând propriul univers al cunoașterii”, noi novici în problemă socotim cartea un fel de tezaur care completează metalul, îi dă duh, suflare, nu întâmplător începe ea de la Ierusalim.

Cartea doctorului Panfil, zic eu, este în esență o Enciclopedie, eu am citit doar trei-patru capitole, despre 3-4 țări (Israel, Cuba, Iordania) și am găsit în scrisul parcurs multă, curată și frumoasă limbă română dar și referiri la limbile clasice și moderne,  istorie, geografie și etnografie, matematică, fizică și chimie, tehnică, biologie, probleme inginerești, de artă, de filosofie, maxime și cugetări, folclor, mitologie, arheologie, geologie, arhitectură, teologie, adesea comparații cu ce este la noi în România chiar și sub raportul sănătății, igienei și curățeniei mediului, a învățământului, balsamuri ale sufletului care bucură, întristează, sugerează, exprimă regrete… Harta statului vizitat,  drapelul, multe pliante și fotografii mi-au dat lecții de independență statală și individuală. „Sunt importante disciplinele care au grija corpurilor noastre, dar fără cele care dau duh și suflet, înotăm în improvizații, ne pierdem esența umană”, îmi spunea odată autorul, părere care am regăsit-o susținută în textele lui din antologiile noastre, dar, observați, le veți găsi și în cartea în discuție, Dincolo de Europa! Hai, să lecturăm și despre restul Pământului Lumii: SUA, China, Africa de Sud, Peru, Bolivia, Argentina, Brazilia, India, Vietnam, Cambogia, Singapore, Malaezia, Indonezia, Mexic,Canioane, Japonia, Maroc, Australia, Noua Zeelandă, Orientul Mijlociu, Panama, Columbia, Ecuador. Din toate, din ce a văzut doctorul Panfil cu Doamna sa, învățăm de toate…

În Europa? Pofta vine mâncând, gândind, reflectând…scriind altă carte. Și cum pe doctorul Panfil întotdeauna, în anii de când ne cunoaștem, și i-am cunoscut și profesorul, predecesorul, pe doctorul Vatamanu de la care are influență destulă, l-am identificat ocupat într-o muncă stăruitoare, sunt sigur că, împreună cu ardeleanca lui, va face să iasă „treabă bună”, cum spun cei de peste munți.

„Cartea domnului Aurel Panfil este exprimarea unei concepții de viață”, susține prof. univ. dr. Ioan N. Oprea…

„Toate drepturile asupra acestei ediții sunt rezervate autorului, adaugă pitit și formal, Copyright, Editura, ca să nu se abată de la regula mapamondului, cum scrie ironic un scriitor, Vasile Filip, care vede în cărți „o pasăre zburătoare, care aparține deopotrivă Cerului și Pământului, adică oamenilor, căci pentru oameni sunt scrise cărțile”, autorii, de felul lui Filip ori Aurel Panfil, ce drepturi li s-ar putea rezerva de către cineva, fie și…Copyright? Doar să plătească bani statului sau mai știm noi cui…Nu ați recepționat că unei scriitoare, Herta Muller, deținătoare a Premiului Nobel pentru literatură în 2009, recent USR i-a suspendat până și calitatea de scriitor pentru că nu și-a achitat cotizația de 150 lei/an ?

În orice caz, cu lecturi și studiu, documentare prealabilă, muncă de gazetar truditor, griji și nesomn, doctorul Aurel Constantin Panfil, prietenul meu, cel care a scris carte de carte eseuri în cele 15 antologii ale Cenaclului la distanță „Prietenia”, – despre prietenie, starea de singurătate, dragoste, viața ca viață,  uitare, familie și credință, despre pământul care ar trebui să-l moștenim etc – despre toate acestea, adunate, el a semnat și o carte când a aniversat 70 de ani… Optimist, cu experiența dobândită cutează și scrie el, acum, în cartea de față, în capitolul Iordania, p.479, ”nu aceasta mă face însă să încredințez tiparului rândurile de față, ci dorința de a trezi și altora interesul pentru frumusețile surprinzătoare ale planetei care merită a fi văzute, fiindcă oricâte informații am ajunge să avem despre ele, nu putem, susține, cred eu,că le cunoaștem într-adevăr, căci rămân departe de noi. Sper,din inimă,că scopul nostru să fie atins…!” Tocmai ce constata și Vasile Arhire, prefațatorul.

Tocmai ceea ce au constatat și susținut vineri 20 aprilie numeroșii participanți la lansarea cărții ”Dincolo de Europa. Însemnările unui călător împătimit” – doctorul și autorul ei care și-au deconspirat tâlcurile. Păcat că nu l-ați asistat pe autor în casă la mine, om la 70 de ani el,  când vorbindu-mi despre scrierea sa, care, am spus, nu-i prima, despre timpul de documentare, scris și transcris, de mână ori la computer, despre somnul și mai mult de nesomnul de autor, Copyrignt ar trebui să aibă în preocupări, dacă se vrea Instituție, și grija din ce își plătesc cei de-alde noi penița și hârtia, dactilografiatul, computerizarea, corectura, drumurile la editură, -nu mai amintesc zborul cu avionul „Dincolo de Europa” – șotiile care ți le produc tehnica și viața, somnul și nesomnul, cum spuneam, legate de grija ca și acest copil al tău, cartea, să fie nu doar frumos, arătos, capabil de împărțit deștăpciunea, atunci ar înțelege și apărătorii de lege, care în lumea noastră este mai mult fărădelege, ceea ce am citit eu în ochii, vocea și sufletul lui, dar și al meu, autor ca și el. Moment reedidat, spre final de discurs, și vineri seara în plenul celor prezenți la lansare. E mare răspunderea unui tată de copil, indiferent de numărul lor, ultimul tot al tău este, și interjecția Limbii Române rămâne la noi: Carte fii și rămâi a noastră, profesionistă!.

Lansarea mi s-a părut ca un Festival al creatorilor și iubitorilor de lectură, lectori – Vasile Arhire, Ioan Oprea, Ion N. Oprea, Liviu-Suhar, autorul Aurel Constantin Panfil, Bujor Prelipceanu, rectorul Filarmonicii,  Ioan Dănilă, prof. dr. la Universitatea de medicină, Gheorghe Lungu, prof. dr. la Facultatea de mecanică, Victor Hagiu, prof. dr.la Facultatea de Construcții, prin interpuși multe alte cuvinte de apreciere pentru autor și cartea lui, pentru familie, texte în proză scurtă și versuri, epigrame, mai ales, semnate de domni și doamne, domnișoare , pe care deși nu i-am văzut, ne  bine rezonează, nouă, publicului prezent, celor cărora au fost adresate, în speranța că, de la Aurel C, Panfil o să ne vină și alte cărți, tot așa de bune, Succes!

Am omis să vă spun: cu cărțile lui Aurel Constantin  Panfil și antologiile Cenaclului la distanță, coordonator Ion N. Oprea, au fost desfășurate și vernisate și căutatele expoziții de carte,  nu numai foiletate…Lecție pentru librării și biblioteci care nu prea ies la aer, cu cartea la lume, în locuri publice…

                                             Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania