Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 11 → 2019
Revista Luceafărul
Revista „LUCEAFĂRUL” este o publicaţie de cultură, educaţie şi atitudini destinată sufletului neamului românesc. Considerăm că omagierea marelui român Mihai Eminescu, fondator al spaţiului cultural românesc modern, este o provocare şi o datorie de onoare a fiecăruia dintre noi, căreia îi putem da curs în nenumărate feluri. Cu credinţă în misiunea noastră, încercăm să contribuim prin această revistă la crearea unor repere culturale autentice şi stabile.

Scriitori botoșăneni. PETRU CREȚIA

Foto și text preluate integral din volumul ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, autor: Silvia Lazarovici, Editura Agata, Botoșani, 2013 (www.agata.ro)

Cretia,PetruCREŢIA, PETRU

n. 21 ian. 1927, Cluj – m. 15 apr. 1997, Bucureşti

Poet, eseist, traducător şi editor. A absolvit şcoala primară la Cluj, unde îşi începe şi studiile liceale – Liceul „Gh. Bariţiu”, continuate după 1940 la Liceul   „Spiru Haret” din Bucureşti (prom. 1945); studii de filologie română şi clasică la Universitatea din Bucureşti (licenţa în 1951).

Profesor de limba şi literatura greacă veche; cadru didactic la Universitatea din Bucureşti, Catedra de limbi clasice – limba, literatura şi filosofia greacă veche (1952 -1971); cercetător la Institutul de Filosofie din Bucureşti (1971-1975), cercetător şt. princ. la Muzeul Literaturii Române (1975-1993), unde lucrează la editarea Operelor lui Eminescu (continuă ed. critică Perpessicius cu încă 10 volume) şi a operelor lui Platon în limba română. Din 1993 cercetător princ. şi director onorific la Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” din Ipoteşti, jud. Botoşani. A debutat în presă în 1947, în Naţiunea, cu articolul Sensul morţii la Poe; colaborări la revistele: Dialog, Hyperion-caiete botoşănene, Revista de filosofie, România literară, Viaţa Românească ş.a.

După 1989 conduce revista de istorie literară Manuscriptum.

Premiul „Timotei Cipariu” acordat de Academia Română pentru vol. 7 din seria Opere de Mihai Eminescu (1977), Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru cartea de eseuri Norii (Bucureşti, 1979), Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru traduceri – M. Yourcenar – Povestiri orientale (Bucureşti, 1993).

OPERA: Norii (eseuri şi însemnări; Bucureşti: Cartea Românească, 1979; ed. def. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1996; Bucureşti, Humanitas: 2005), Epos şi logos. 25 de studii şi interpretări (Bucureşti: Univers, 1981), Poezia (Bucureşti: Cartea Românească, 1983), Pasărea Phoenix (Bucureşti: Cartea Românească, 1986), Oglinzile (literatură filosofică; Bucureşti: Humanitas, 1993; ed. a 2-a, 2005), Luminile şi umbrele sufletului (Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1995; Bucureşti: Humanitas, 2010), Catedrala de lumini: Homer, Dante, Shakespeare (Bucureşti: Humanitas, 1997), În adâncile fântâni ale mării: poemele Ofeliei C. (Bucureşti: Albatros, 1997), Testamentul unui eminescolog (Bucureşti: Humanitas, 1998), Eseuri morale (Bucureşti: Muzeul Literaturii Române, 2000; reed. 2003), Infernul terestru. Petru Creţia despre Edgar Allan Poe (Bucureşti: Editura Muzeului Literaturii Române, 2001; ed.a 2-a, 2003), Studii filosofice (Bucureşti: Humanitas, 2004), Ahile sau Despre forma absolută a prieteniei; Ariel sau Despre forma pură a libertăţii (Bucureşti: Humanitas, 2009).

Traduceri: Ovidiu – Metamorfoze (în colab.; Bucureşti: Editura Academiei R.P.R., 1959), Longos – Dafnis şi Chloe (Bucureşti: E.L.U., 1964), M. Bontempelli – Oameni în timp (Bucureşti: E.L.U., 1968), V. Woolf – Doamna Dalloway (Bucureşti: E.L.U., 1968), J. Wain – Nuvele, povestiri (Bucureşti, 1970), Dante Alighieri – Opere minore (Bucureşti: Univers, 1971), V. Woolf – Eseuri (Bucureşti: Univers, 1972), Valurile (Bucureşti: Univers, 1973), E. Cecchi – Peşti roşii (Bucureşti: Univers, 1973), T.S. Eliot – Eseuri (Bucureşti: Univers, 1974), Platon – Opere, vol. 1-7 (Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1974-1993), Romanul grec, vol. 1 (în colab.; Bucureşti: Univers, 1980), M. Yourcenar – Povestiri orientale (Bucureşti: Humanitas, 1993), Alexis sau Tratat despre lupta zadarnică (Bucureşti: Humanitas, 1994), Creierul negru al lui Piranesi şi alte scrieri (Bucureşti: Humanitas, 1996), Plutarh – Vieţi paralele: Demetrios şi Antoniu (biografii; Bucureşti: Minerva, 1994), Platon – Phaidon (Bucureşti: Humanitas, 1994), Banchetul (Bucureşti: Humanitas, 1995), Fr. Bluche – De la Cezar la Churchill: vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric (Bucureşti: Humanitas, 1995); Cartea lui Iov, Ecleziastul, Cartea lui Iona, Cartea lui Ruth, Cântarea Cântărilor (Bucureşti: Humanitas, 1995), J. Duquesne – Iisus (în colab.; Bucureşti: Humanitas, 1995), Imre Toth – Palimpsest: Teologia negativă a triunghiului (Bucureşti: Humanitas, 1995), A. Tilgher – Viaţa şi nemurirea în viziunea greacă (Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1995), E. Cioran – Antologia portretului: de la Saint Simon la Tocqueville (Bucureşti: Humanitas, 1997), G. Duby – Cavalerul, femeia şi preotul: căsătoria în Franţa feudală (Bucureşti: Du Style, 1997), G. Dumezil – Zeii suverani ai indo-europenilor (ed. a 3-a, Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1997), N. Berberova – Cartea fericirii (Bucureşti: Humanitas, 1998), Fr.A. Yates – Iluminismul rozicrucian (Bucureşti: Humanitas, 1998), G. Swift – Ultima comandă (în colab.; Bucureşti: Univers, 1999), V. Valgard – Les loupes/ Lupoaicele (ed. bilingvă, Bucureşti, 2000), Platon – Opere complete, vol. 1-6 (Bucureşti: Humanitas, 2001 – …), B. Fondane – La porţile Indiei (Cluj-Napoca: Limes, 2008); Cinci cărţi din Biblie (Bucureşti: Humanitas, 2009).

Ediţii Eminescu îngrijite: Opere, vol. 7-16 (Bucureşti, 1977-1993), Decebal. Bogdan-Dragoş. Cornul lui Decebal. Alexandru Lăpuşneanu (teatru; Bucureşti: Editura Eminescu, 1990), Sonete (ed. critică; Galaţi: Porto-Franco; Bucureşti: Editura M.L.R., 1991), Poezii inedite (Bucureşti: rev. Manuscriptum, nr. 1, 1991), Poezii inedite (Chişinău: Universitas, 1992), Constelaţia Luceafărului; Sonetele; Scrisorile (pe cop.: Eminescu editat şi comentat de…; Bucureşti: Humanitas, 1994; ed. a 2-a, 2012), Luceafărul (ed. bibliofilă; Bucureşti: Muzeul Literaturii Române, 1997), Sonete (ed. bibliofilă; Bucureşti: Editura Eminescu: Muzeul Literaturii Române, 1997), Poeme necunoscute (în colab.; Bucureşti: Casa Radio, 2003).; ed. îngr. în colab.: Platon – Opere, vol. 1-7 (Bucureşti, 1974-1993), Platon – Opere complete (Bucureşti: Humanitas, 2001 – …).

REFERINŢE:

 PIRU, AL. Marginalia. Bucureşti: Editura Eminescu, 1980; ZAMFIR,M. Poemul românesc în proză. – Bucureşti: Minerva, 1981; GHEORGHIU,M.D. Reflexe condiţionate. – Bucureşti: Cartea Românească, 1983; BRAGA,M. Când sensul acoperă semnul. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1985; GRIGURCU,GH. Existenţa poeziei – Bucureşti: Cartea Românească, 1986; ULICI,L. Prima verba, vol. 3. – Timişoara: Editura de Vest, 1992; CIMPOI,M. Spre un nou Eminescu: dialoguri cu eminescologi şi traducători. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1995; CULCER,D. CREŢIA Petru în Dicţionarul scriitorilor români, vol. 1: A-C. – Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995; LIVESCU,C. Voluptatea labirintului: glose la o hermeneutică a insolitului. – Iaşi: Timpul, 1995; DUGNEANU,P. Incursiuni critice. – Bucureşti: România Press, 2001; ROTARU,I. O istorie a literaturii române, vol. 5. – Bucureşti: Editura Niculescu, 2001; SORESCU,R. CREŢIA, Petru în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 2: C-D. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2004; LIICEANU,G. Apel către lichele. – Ed. a 3-a, rev.- Bucureşti: Humanitas, 2005; ŞTEFĂNESCU,ALEX Istoria literaturii române contemporane: 1941-2000. – Bucureşti: Maşina de Scris, 2005; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. 1: A-L. – Piteşti: Paralela 45, 2006; MANOLESCU,N. Istoria critică a literaturii române.– Piteşti: Paralela 45, 2008; HORVAT,S. De la Titu Maiorescu la Petru Creţia. – Bucureşti: Libra, 2009.

*

HORODINCĂ,G. Cartea norilor, România literară, nr. 52, 1979; COJAN,A. Norii,…, Dialog, nr. 73-74, 1980; DOINAŞ,ŞT.AUG. Omul care traduce norii, Viaţa Românească, nr. 2, 1980; GRIGURCU,GH. Un poet al norilor: Petru Creţia, Steaua, nr. 9, 1980; ULICI, L. Discursul înnorat, România literară, nr. 17, 1980; ZAMFIR,M. Metafizica „Norilor”, Luceafărul, nr. 10, 1980; IVĂNESCU,M. Epos şi logos, Transilvania, nr. 12, 1981; MAILAT,M. Cu Petru Creţia „a şti să te judeci cu seninătate”, Vatra, nr. 1, 1981; MANOLESCU,N. Studii clasice, România literară, nr. 47, 1981; ZAMFIR,M. Apolinic şi dionisiac în exegeza clasicistă, România literară, nr. 2, 1982; GRIGURCU,GH. „Poezia” lui Petru Creţia, România literară, nr. 25, 1983; ŢARĂLUNGĂ,E. „Poezia”, Contemporanul, nr. 25, 1983; NICOLAE,E. „Poezia”, Convorbiri literare, nr. 4, 1984; GRIGURCU,GH. Baroc şi sublimare, România literară, nr. 52, 1986; SILVAN,P.E. Pasărea Phoenix ca amintire şi prezenţă, Poesis, nr. 1, 1990; BĂDILIŢĂ,C. Logos şi contemplaţie, România literară, nr. 26, 1991; DRAGOLEA,M. Aerul e viu de legi frumoase, Vatra, nr. 8, 1991; IVĂNESCU,C. Eminescu inedit, Curierul românesc, nr. 11-12, 1992; MUNTEANU,G. Surprizele manuscriselor, Contrapunct, nr. 22, 1992; PERFIL,P. Eminescu între mit şi regândire critică, Curierul românesc, nr. 11-12, 1992; PÂRVULESCU,I. Experienţa lui Narcis, România literară, nr. 46, 1993; SOVIANY,O. Muzeul oglinzilor, Contemporanul, nr. 48, 1993; BĂDILIŢĂ,C. „Eminescu” redevine, în sfârşit, Eminescu, România literară, nr. 12, 1994; ANGHEL,I. „Luminile şi umbrele sufletului”, 22, nr. 44, 1995; CUBLEŞAN,C. Eminescu editat şi comentat de Petru Creţia, Steaua, nr. 1-2, 1995; ORNEA,Z. Biblia în ediţii critice şi artistice, România literară, nr. 40, 1995; DRAGOŞ,T. Disocieri etice. Necesare ?, Literatorul, nr. 14, 1996; GRIGURCU,GH. Moralistul socratic, România literară, nr. 32, 1996; HAVRILIUC,N. Petru Creţia, „Luminile şi umbrele sufletului”, Literatorul, nr. 24, 1996; OLĂREANU,C. Cartea despre nori, Adevărul literar şi artistic, nr. 329, 1996; BÂRSILĂ,M. Măreţia poeziei, Calende, nr. 7-8, 1997; BÂRSILĂ,M. Pasărea de foc, Calende, nr. 7-8, 1997; COANDE,N. Vămile văzduhului, Calende, nr. 7-8, 1997; COŞEREANU,V. Cu Petru Creţia; Jurnalul de la Ipoteşti, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 1-2, 1997; CREŢIA,P. Treptele, Luceafărul, nr. 15, 1997; DOMAN,D.A. „Straturi de aer…, sticle, porţelanuri şi cristale…”, Calende, nr. 7-8, 1997; *** Eminescu pentru tineri, Adevărul literar şi artistic, nr. 354, 1997; GRIGURCU,GH. Petru Creţia, Calende, nr. 7-8, 1997; IN MEMORIAM: Petru Creţia, posteritatea ultimului clasicist, Cuvântul, nr. 4,1997; IONESCU,AL.TH. În binecuvântata lume a clasicilor, Calende, nr. 7-8, 1997; LIVESCU,C. Petru Creţia sau Hermeneutica virtuţilor formative ale operei, Convorbiri literare, nr. 6, 1997; MUREŞANU,M. Momente ale poeziei, Universul cărţii, nr. 8, 1997; MURGEANU,I. Rara avis, Petru Creţia: 1927-1997, Curierul românesc, nr. 5, 1997; RUJA,AL. Eros şi zbucium existenţial, Orizont, nr. 10, 1997; SAVITESCU,I. Eminescu – editat şi comentat de Petru Creţia, România literară, nr. 15, 1997; ŞTEFĂNESCU,ALEX Exegetul norilor, România literară, nr. 3, 1997; VARFALVI BERINDE, C. Pledoarie pentru verticalitate, Tribuna, nr. 10, 1997; FLORA,I. Petru Creţia, contemporanul nostru, Antares, nr. 4, 1998; ZĂGREANU,I.R. Poezia norilor, Minerva, nr. 28-29-30, 1998; CUBLEŞAN,C. „Testamentul unui eminescolog”, Steaua, nr. 5-6, 1999; LIVESCU,C. „Testamentul unui eminescolog”, Convorbiri literare, nr. 5, 1999; Ramuri, nr. 5-6, 1999; ORNEA, Z. Legatul învăţatului Petru Creţia, România literară, nr. 16, 1999; VAIDA,P. Petru Creţia ca filosof, România literară, nr. 34, 2002; ŞTEFĂNESCU,ALEX Petru Creţia, România literară, nr. 47, 2003; ANDRONACHE,C.I. Platon-ul românesc şi vămile operelor complete, Saeculum, nr. 1, 2004; GHIU,B. Contingenţă pentru libertate, Cuvântul, nr. 9, 2004; SIMUŢ,I. Nebuloasa manuscriselor eminesciene, România literară, nr. 37, 2004; VASILACHE,S. Despre alegerile…, România literară, nr. 31, 2004; VASILACHE,S. Ca apa pentru ceai, România literară, nr. 32, 2005; CREŢIA,P. Memoriu de activitate, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 1, 2006; STĂNESCU,C. Ecleziastul ca autoportret, Cultura, nr. 15, 2007; UNGUREANU,C. Lumea (sacră) a cărţilor, Luceafărul, nr. 16, 2007; UNGUREANU,C. Petru Creţia – 80, Reflex, nr. 1-6, 2007; URSACHI,G. Aprilie: [evocare], România literară, nr. 16, 2007; VASILIU,L. Visul oglinzilor la români, Steaua, nr. 1-2, 2007; COSTA,I. Homereion, Convorbiri literare, nr. 7, 2009; HELMIS,M.” O luptă şi pierdută şi câştigată”: interviu cu Petru Creţia, Contemporanul-ideea europeană, nr. 6, 2009; LIICEANU,G. Nu vreau să-l uit, România literară, nr. 9, 2009; SAVITESCU,I. O instituţie de cultură: Petru Creţia, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 10-11-12, 2009; CANGE,R. Sonetele lui Eminescu, Cafeneaua literară, nr. 8, 2011; LAVRIC,S. Un stoic elegant, România literară, nr. 21, 2011; DRAGOMIR,L. Petru Creţia, despre înţelesul tragicului la Homer, Argeş, nr. 5, 2012; VAIDA,P. Petru Creţia – interpret al Bibliei, România literară, nr. 27, 2012.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.594 de abonați

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2020 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania

Statistici T5