Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Scriitori botoșăneni. PETRU CREȚIA

Foto și text preluate integral din volumul ,,Scriitori și publiciști botoșăneni. Dicționar biobibliografic”, autor: Silvia Lazarovici, Editura Agata, Botoșani, 2013 (www.agata.ro)

Cretia,PetruCREŢIA, PETRU

n. 21 ian. 1927, Cluj – m. 15 apr. 1997, Bucureşti

Poet, eseist, traducător şi editor. A absolvit şcoala primară la Cluj, unde îşi începe şi studiile liceale – Liceul „Gh. Bariţiu”, continuate după 1940 la Liceul   „Spiru Haret” din Bucureşti (prom. 1945); studii de filologie română şi clasică la Universitatea din Bucureşti (licenţa în 1951).

Profesor de limba şi literatura greacă veche; cadru didactic la Universitatea din Bucureşti, Catedra de limbi clasice – limba, literatura şi filosofia greacă veche (1952 -1971); cercetător la Institutul de Filosofie din Bucureşti (1971-1975), cercetător şt. princ. la Muzeul Literaturii Române (1975-1993), unde lucrează la editarea Operelor lui Eminescu (continuă ed. critică Perpessicius cu încă 10 volume) şi a operelor lui Platon în limba română. Din 1993 cercetător princ. şi director onorific la Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” din Ipoteşti, jud. Botoşani. A debutat în presă în 1947, în Naţiunea, cu articolul Sensul morţii la Poe; colaborări la revistele: Dialog, Hyperion-caiete botoşănene, Revista de filosofie, România literară, Viaţa Românească ş.a.

După 1989 conduce revista de istorie literară Manuscriptum.

Premiul „Timotei Cipariu” acordat de Academia Română pentru vol. 7 din seria Opere de Mihai Eminescu (1977), Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru cartea de eseuri Norii (Bucureşti, 1979), Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru traduceri – M. Yourcenar – Povestiri orientale (Bucureşti, 1993).

OPERA: Norii (eseuri şi însemnări; Bucureşti: Cartea Românească, 1979; ed. def. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1996; Bucureşti, Humanitas: 2005), Epos şi logos. 25 de studii şi interpretări (Bucureşti: Univers, 1981), Poezia (Bucureşti: Cartea Românească, 1983), Pasărea Phoenix (Bucureşti: Cartea Românească, 1986), Oglinzile (literatură filosofică; Bucureşti: Humanitas, 1993; ed. a 2-a, 2005), Luminile şi umbrele sufletului (Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1995; Bucureşti: Humanitas, 2010), Catedrala de lumini: Homer, Dante, Shakespeare (Bucureşti: Humanitas, 1997), În adâncile fântâni ale mării: poemele Ofeliei C. (Bucureşti: Albatros, 1997), Testamentul unui eminescolog (Bucureşti: Humanitas, 1998), Eseuri morale (Bucureşti: Muzeul Literaturii Române, 2000; reed. 2003), Infernul terestru. Petru Creţia despre Edgar Allan Poe (Bucureşti: Editura Muzeului Literaturii Române, 2001; ed.a 2-a, 2003), Studii filosofice (Bucureşti: Humanitas, 2004), Ahile sau Despre forma absolută a prieteniei; Ariel sau Despre forma pură a libertăţii (Bucureşti: Humanitas, 2009).

Traduceri: Ovidiu – Metamorfoze (în colab.; Bucureşti: Editura Academiei R.P.R., 1959), Longos – Dafnis şi Chloe (Bucureşti: E.L.U., 1964), M. Bontempelli – Oameni în timp (Bucureşti: E.L.U., 1968), V. Woolf – Doamna Dalloway (Bucureşti: E.L.U., 1968), J. Wain – Nuvele, povestiri (Bucureşti, 1970), Dante Alighieri – Opere minore (Bucureşti: Univers, 1971), V. Woolf – Eseuri (Bucureşti: Univers, 1972), Valurile (Bucureşti: Univers, 1973), E. Cecchi – Peşti roşii (Bucureşti: Univers, 1973), T.S. Eliot – Eseuri (Bucureşti: Univers, 1974), Platon – Opere, vol. 1-7 (Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1974-1993), Romanul grec, vol. 1 (în colab.; Bucureşti: Univers, 1980), M. Yourcenar – Povestiri orientale (Bucureşti: Humanitas, 1993), Alexis sau Tratat despre lupta zadarnică (Bucureşti: Humanitas, 1994), Creierul negru al lui Piranesi şi alte scrieri (Bucureşti: Humanitas, 1996), Plutarh – Vieţi paralele: Demetrios şi Antoniu (biografii; Bucureşti: Minerva, 1994), Platon – Phaidon (Bucureşti: Humanitas, 1994), Banchetul (Bucureşti: Humanitas, 1995), Fr. Bluche – De la Cezar la Churchill: vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric (Bucureşti: Humanitas, 1995); Cartea lui Iov, Ecleziastul, Cartea lui Iona, Cartea lui Ruth, Cântarea Cântărilor (Bucureşti: Humanitas, 1995), J. Duquesne – Iisus (în colab.; Bucureşti: Humanitas, 1995), Imre Toth – Palimpsest: Teologia negativă a triunghiului (Bucureşti: Humanitas, 1995), A. Tilgher – Viaţa şi nemurirea în viziunea greacă (Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1995), E. Cioran – Antologia portretului: de la Saint Simon la Tocqueville (Bucureşti: Humanitas, 1997), G. Duby – Cavalerul, femeia şi preotul: căsătoria în Franţa feudală (Bucureşti: Du Style, 1997), G. Dumezil – Zeii suverani ai indo-europenilor (ed. a 3-a, Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1997), N. Berberova – Cartea fericirii (Bucureşti: Humanitas, 1998), Fr.A. Yates – Iluminismul rozicrucian (Bucureşti: Humanitas, 1998), G. Swift – Ultima comandă (în colab.; Bucureşti: Univers, 1999), V. Valgard – Les loupes/ Lupoaicele (ed. bilingvă, Bucureşti, 2000), Platon – Opere complete, vol. 1-6 (Bucureşti: Humanitas, 2001 – …), B. Fondane – La porţile Indiei (Cluj-Napoca: Limes, 2008); Cinci cărţi din Biblie (Bucureşti: Humanitas, 2009).

Ediţii Eminescu îngrijite: Opere, vol. 7-16 (Bucureşti, 1977-1993), Decebal. Bogdan-Dragoş. Cornul lui Decebal. Alexandru Lăpuşneanu (teatru; Bucureşti: Editura Eminescu, 1990), Sonete (ed. critică; Galaţi: Porto-Franco; Bucureşti: Editura M.L.R., 1991), Poezii inedite (Bucureşti: rev. Manuscriptum, nr. 1, 1991), Poezii inedite (Chişinău: Universitas, 1992), Constelaţia Luceafărului; Sonetele; Scrisorile (pe cop.: Eminescu editat şi comentat de…; Bucureşti: Humanitas, 1994; ed. a 2-a, 2012), Luceafărul (ed. bibliofilă; Bucureşti: Muzeul Literaturii Române, 1997), Sonete (ed. bibliofilă; Bucureşti: Editura Eminescu: Muzeul Literaturii Române, 1997), Poeme necunoscute (în colab.; Bucureşti: Casa Radio, 2003).; ed. îngr. în colab.: Platon – Opere, vol. 1-7 (Bucureşti, 1974-1993), Platon – Opere complete (Bucureşti: Humanitas, 2001 – …).

REFERINŢE:

 PIRU, AL. Marginalia. Bucureşti: Editura Eminescu, 1980; ZAMFIR,M. Poemul românesc în proză. – Bucureşti: Minerva, 1981; GHEORGHIU,M.D. Reflexe condiţionate. – Bucureşti: Cartea Românească, 1983; BRAGA,M. Când sensul acoperă semnul. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1985; GRIGURCU,GH. Existenţa poeziei – Bucureşti: Cartea Românească, 1986; ULICI,L. Prima verba, vol. 3. – Timişoara: Editura de Vest, 1992; CIMPOI,M. Spre un nou Eminescu: dialoguri cu eminescologi şi traducători. – Bucureşti: Editura Eminescu, 1995; CULCER,D. CREŢIA Petru în Dicţionarul scriitorilor români, vol. 1: A-C. – Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995; LIVESCU,C. Voluptatea labirintului: glose la o hermeneutică a insolitului. – Iaşi: Timpul, 1995; DUGNEANU,P. Incursiuni critice. – Bucureşti: România Press, 2001; ROTARU,I. O istorie a literaturii române, vol. 5. – Bucureşti: Editura Niculescu, 2001; SORESCU,R. CREŢIA, Petru în Dicţionarul general al literaturii române, vol. 2: C-D. – Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2004; LIICEANU,G. Apel către lichele. – Ed. a 3-a, rev.- Bucureşti: Humanitas, 2005; ŞTEFĂNESCU,ALEX Istoria literaturii române contemporane: 1941-2000. – Bucureşti: Maşina de Scris, 2005; SASU,A. Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. 1: A-L. – Piteşti: Paralela 45, 2006; MANOLESCU,N. Istoria critică a literaturii române.– Piteşti: Paralela 45, 2008; HORVAT,S. De la Titu Maiorescu la Petru Creţia. – Bucureşti: Libra, 2009.

*

HORODINCĂ,G. Cartea norilor, România literară, nr. 52, 1979; COJAN,A. Norii,…, Dialog, nr. 73-74, 1980; DOINAŞ,ŞT.AUG. Omul care traduce norii, Viaţa Românească, nr. 2, 1980; GRIGURCU,GH. Un poet al norilor: Petru Creţia, Steaua, nr. 9, 1980; ULICI, L. Discursul înnorat, România literară, nr. 17, 1980; ZAMFIR,M. Metafizica „Norilor”, Luceafărul, nr. 10, 1980; IVĂNESCU,M. Epos şi logos, Transilvania, nr. 12, 1981; MAILAT,M. Cu Petru Creţia „a şti să te judeci cu seninătate”, Vatra, nr. 1, 1981; MANOLESCU,N. Studii clasice, România literară, nr. 47, 1981; ZAMFIR,M. Apolinic şi dionisiac în exegeza clasicistă, România literară, nr. 2, 1982; GRIGURCU,GH. „Poezia” lui Petru Creţia, România literară, nr. 25, 1983; ŢARĂLUNGĂ,E. „Poezia”, Contemporanul, nr. 25, 1983; NICOLAE,E. „Poezia”, Convorbiri literare, nr. 4, 1984; GRIGURCU,GH. Baroc şi sublimare, România literară, nr. 52, 1986; SILVAN,P.E. Pasărea Phoenix ca amintire şi prezenţă, Poesis, nr. 1, 1990; BĂDILIŢĂ,C. Logos şi contemplaţie, România literară, nr. 26, 1991; DRAGOLEA,M. Aerul e viu de legi frumoase, Vatra, nr. 8, 1991; IVĂNESCU,C. Eminescu inedit, Curierul românesc, nr. 11-12, 1992; MUNTEANU,G. Surprizele manuscriselor, Contrapunct, nr. 22, 1992; PERFIL,P. Eminescu între mit şi regândire critică, Curierul românesc, nr. 11-12, 1992; PÂRVULESCU,I. Experienţa lui Narcis, România literară, nr. 46, 1993; SOVIANY,O. Muzeul oglinzilor, Contemporanul, nr. 48, 1993; BĂDILIŢĂ,C. „Eminescu” redevine, în sfârşit, Eminescu, România literară, nr. 12, 1994; ANGHEL,I. „Luminile şi umbrele sufletului”, 22, nr. 44, 1995; CUBLEŞAN,C. Eminescu editat şi comentat de Petru Creţia, Steaua, nr. 1-2, 1995; ORNEA,Z. Biblia în ediţii critice şi artistice, România literară, nr. 40, 1995; DRAGOŞ,T. Disocieri etice. Necesare ?, Literatorul, nr. 14, 1996; GRIGURCU,GH. Moralistul socratic, România literară, nr. 32, 1996; HAVRILIUC,N. Petru Creţia, „Luminile şi umbrele sufletului”, Literatorul, nr. 24, 1996; OLĂREANU,C. Cartea despre nori, Adevărul literar şi artistic, nr. 329, 1996; BÂRSILĂ,M. Măreţia poeziei, Calende, nr. 7-8, 1997; BÂRSILĂ,M. Pasărea de foc, Calende, nr. 7-8, 1997; COANDE,N. Vămile văzduhului, Calende, nr. 7-8, 1997; COŞEREANU,V. Cu Petru Creţia; Jurnalul de la Ipoteşti, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 1-2, 1997; CREŢIA,P. Treptele, Luceafărul, nr. 15, 1997; DOMAN,D.A. „Straturi de aer…, sticle, porţelanuri şi cristale…”, Calende, nr. 7-8, 1997; *** Eminescu pentru tineri, Adevărul literar şi artistic, nr. 354, 1997; GRIGURCU,GH. Petru Creţia, Calende, nr. 7-8, 1997; IN MEMORIAM: Petru Creţia, posteritatea ultimului clasicist, Cuvântul, nr. 4,1997; IONESCU,AL.TH. În binecuvântata lume a clasicilor, Calende, nr. 7-8, 1997; LIVESCU,C. Petru Creţia sau Hermeneutica virtuţilor formative ale operei, Convorbiri literare, nr. 6, 1997; MUREŞANU,M. Momente ale poeziei, Universul cărţii, nr. 8, 1997; MURGEANU,I. Rara avis, Petru Creţia: 1927-1997, Curierul românesc, nr. 5, 1997; RUJA,AL. Eros şi zbucium existenţial, Orizont, nr. 10, 1997; SAVITESCU,I. Eminescu – editat şi comentat de Petru Creţia, România literară, nr. 15, 1997; ŞTEFĂNESCU,ALEX Exegetul norilor, România literară, nr. 3, 1997; VARFALVI BERINDE, C. Pledoarie pentru verticalitate, Tribuna, nr. 10, 1997; FLORA,I. Petru Creţia, contemporanul nostru, Antares, nr. 4, 1998; ZĂGREANU,I.R. Poezia norilor, Minerva, nr. 28-29-30, 1998; CUBLEŞAN,C. „Testamentul unui eminescolog”, Steaua, nr. 5-6, 1999; LIVESCU,C. „Testamentul unui eminescolog”, Convorbiri literare, nr. 5, 1999; Ramuri, nr. 5-6, 1999; ORNEA, Z. Legatul învăţatului Petru Creţia, România literară, nr. 16, 1999; VAIDA,P. Petru Creţia ca filosof, România literară, nr. 34, 2002; ŞTEFĂNESCU,ALEX Petru Creţia, România literară, nr. 47, 2003; ANDRONACHE,C.I. Platon-ul românesc şi vămile operelor complete, Saeculum, nr. 1, 2004; GHIU,B. Contingenţă pentru libertate, Cuvântul, nr. 9, 2004; SIMUŢ,I. Nebuloasa manuscriselor eminesciene, România literară, nr. 37, 2004; VASILACHE,S. Despre alegerile…, România literară, nr. 31, 2004; VASILACHE,S. Ca apa pentru ceai, România literară, nr. 32, 2005; CREŢIA,P. Memoriu de activitate, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 1, 2006; STĂNESCU,C. Ecleziastul ca autoportret, Cultura, nr. 15, 2007; UNGUREANU,C. Lumea (sacră) a cărţilor, Luceafărul, nr. 16, 2007; UNGUREANU,C. Petru Creţia – 80, Reflex, nr. 1-6, 2007; URSACHI,G. Aprilie: [evocare], România literară, nr. 16, 2007; VASILIU,L. Visul oglinzilor la români, Steaua, nr. 1-2, 2007; COSTA,I. Homereion, Convorbiri literare, nr. 7, 2009; HELMIS,M.” O luptă şi pierdută şi câştigată”: interviu cu Petru Creţia, Contemporanul-ideea europeană, nr. 6, 2009; LIICEANU,G. Nu vreau să-l uit, România literară, nr. 9, 2009; SAVITESCU,I. O instituţie de cultură: Petru Creţia, Hyperion-caiete botoşănene, nr. 10-11-12, 2009; CANGE,R. Sonetele lui Eminescu, Cafeneaua literară, nr. 8, 2011; LAVRIC,S. Un stoic elegant, România literară, nr. 21, 2011; DRAGOMIR,L. Petru Creţia, despre înţelesul tragicului la Homer, Argeş, nr. 5, 2012; VAIDA,P. Petru Creţia – interpret al Bibliei, România literară, nr. 27, 2012.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania