Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Istoria bibliotecilor Liceului ,,Laurian” din Botoşani 1859 – 1932. Cap. VIII. ANALIZA CATALOGULUI DE BIBLIOTECĂ A BIBLIOTECII LICEULUI ,,LAURIAN” PE BAZA ANUARELOR LICEULUI PE ANII 1922-1925

Revista Luceafărul: Anul XI, Nr. 2 (122), februarie 2019
Editor: Agata, Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 25
ISSN: 2065 – 4200 (ediţia online)
ISSN: ISSN 2067 – 2144 (formatul tipărit)
Director: Ion ISTRATE

ANALIZA CATALOGULUI DE BIBLIOTECĂ A BIBLIOTECII LICEULUI ,,LAURIAN” PE BAZA ANUARELOR LICEULUI PE ANII 1922-1925

 Primit pentru publicare: 07 Ian. 2019
Autor: Alexandru HRISCU, Cluj – Napoca
Publicat: 27 Febr. 2019
© Alexandru Hriscu, © Revista Luceafărul
Editor: Ion ISTRATE
Opinii, recenzii pot fi trimise la adresa: ionvistrate
[at]gmail.com  sau editura[at]agata.ro

CAPITOLUL VIII

Ca să conturez cât mai bine această idee, și întrebuințarea acestor bani și volume, făcute de către de personalităşi ale oraşului, oameni importanţi sau instituții, voi face un rezumat al Catalogului bibliotecii Liceului ,,Laurian”, publicat în Anuarul său pe anul 1922-1923, catalog ce conţine aproximativ 90 de pagini de inventar ca spațiu tipografic, date publicului spre cercetare, pentru a alege pentru împrumut sau sala de lectură a Liceului, volumul dorit.

Catalogul Bibliotecii Liceului Laurian (Anexa 15) este structurat pe 35 de categorii, dintre care 16 mari, ce au fost trecute cu numerale romane:[1]

Categorie Număr volume
I Literatură română 884
II Literatură franceză 282
III Literatură italiană 27
IV Literatură eug. 30
V Literatură spaniolă 5
VI Literatură germană 129
VII Literatură poloneză 9
VIII Literatură scandinavă 9
IX Literatură finlandeză 1
X Literatură rusă 43
XI Literatură sârbească 1
XII Literatură ungară 3
XIII Literatură belgiană 2
XIV Literatură japoneză 1
XV Literatură indiană 1
XVI Literatură latină 113
XVII Literatură greacă 52
 
1 Istorie 341
2 Științe naturale 116
3 Medicină 181
4 Matematică 55
5 Geografie 82
6 Astronomie 25
7 Fizico-Chimie 28
8 Politice economice sociale 208
9 Pedagogie 244
10 Artă 21
11 Agricultură, avicultură, viticultură, apicultură, sericultură 57
12 Religie 40
13 Drept și militare 38
14 Didactice 204
15 Dicționare 36
16 Diverse 247
17 Cărți noi intrate după 1 noiembrie 1925 (încă ne prelucrate biblioteconomic) 20

Această tabelă totalizează un număr de 3539 de volume date spre cercetat în anul 1922-1923. Există și un număr de 28 periodice, românești și străine, pe diverși ani după cum se observă:[2]

Numele periodicului Perioada disponibilă
1 Viața Românească 1906-1923
2 Convorbiri literare 1920-1923 și din nou 1925 septembrie
3 Lamura 1920-1923
4 Țara Noastră 1923-1925
5 Natura 1924-1925
6 Renașterea Română 1918-1920
7 Revista G-lă a învăț. 1924-1925
8 Fapta 1919-1920
9 Luceafărul 1919-1920
10 Arhiva pentru știința socială 1920- 1 număr

1921- 2 numere

11 Sburătorul 1920-1921
12 Foaia Matematică 1924-1925
13 Revista Matematică din Timișoara 1924-1925
14 Revista Istorică 1921-1925
15 Revista Științifică “Adamachi” 1922-1925
16 Revista Moldovei 1921-1924
17 Sănătatea și viața fericită 1923-1925
18 Luteția 1922
19 Izvorașul (muzicală) 1920-1921
20 Buletinul cărții 1924
21 Educația 1920-1924
22 Cronica Numismatică și Arheologică 1922-1924
23 Societatea de mâine 1924-1925
 
24 Annales Scientifique 1919-1925
25 Je sais tout 1921-1925
26 Revue des deuxmondes 1921-1925
27 Revue Scientifique 1919-1925
28 La Nature 1921-1925

Același anuar pe 1922-1923 la pagina 128-129 ne dă și informațiile esențiale despre funcționarea bibliotecii Liceului, astfel: ,,ÎNȘTIINȚARE

Profesorii, membrii comitetului școlar, donatorii, părinții elevilor și elevii liceului «Laurian» sunt membri cititori ai bibliotecii liceului. Biblioteca este deschisă în fiecare Miercuri și Sâmbătă de la ora 15-17, afară de sărbători. Domnii profesori pot cere și înapoia cărți și în alte zile, după cum va dispune de timp d-l bibliotecar.

Orice carte poate fi ținută de cititor numai 30 de zile. Cărțile perdute, murdărite sau deteriorate de cititori vor fi înapoiate ca nouă și legate de cititorii respectivi, după cum va pretinde bibliotecarul. În caz de opunere sau întârziere, calea justiției va indica măsurile cuvenite.
La primirea cărților cititorul împrumutător semnează în registru ca și la predare. Biblioteca nu răspunde de nesemnare la predare.
Bibliotecar șef, prof. O. Halunga
Bibliotecar, prof. Șt. Cernăuțeanu
                                                                    ( Luca I. Radu  cl. VII n.
                                   Ajut. Bibliotecari     ( Antonescu Gh. Gh. cl. VII r.
                                                                    (Ciornei C. D. Cl. VII. m. [3]

Trecând spre anul școlar 1925-1926, observăm că în Anuarul Liceului pe același an se continuă a se publica inventarul bibliotecii Liceului, cu volume intrate după data de 1 noiembrie 1925, astfel constatăm că se mai adaugă bibliotecii următoarele:

Categoria Număr de volume
1 Literatură română 11
2 Literatură franceză 46
3 Literatură italiană 1
4 Literatură germană 2
5 Literatură latină 6
6 Istorie 58
7 Geografie 11
8 Filozofie. Pedagogie. Sociologie 23
9 Științe naturale 21
10 Științe fizico chimie 7
11 Publicațiunile Academiei Române 21
12 Matematici 11

1.Observații

După cum putem vedea, biblioteca Liceului a fost organizată foarte simplu, pe categorii umaniste principale și nu foarte răsfirate în funcție de domenii. Volumele au fost cotate în funcție de registrul inventar, adică de ordinea în care au intrat în bibliotecă, a câta carte a fost când a intrat în bibliotecă, deși nu am găsit vreo carte cu cota 1 100 sau 1000, probabil, cotele au fost date după registrele inventare vechi, după catastrofă, cotându-se în continuare după vechiul inventar, posibil.

Biblioteca Liceului a încercat în acei ani să acopere cât mai mult din fiecare disciplină pentru a acapara o gamă mai largă de cultivare a elevilor. După cum se știe, bibliotecarii au fost elevii și în special profesorii, care s-au străduit a o pune la punct, din punct de vedere biblioteconomic. Totodată, o atenție tot mai mare i se acordă bibliotecii proprii a Liceului, începând cu anul 1923, când, se constată că i-a fost publicat integral catalogul, spre cercetarea ulterioară a celor interesați.

Achiziționarea de carte se pare că se făcea de către directoratul Liceului la solicitarea bibliotecarului șef, dar și în urma listelor de cărți întocmite de cercul profesoral al Liceului, orașul Botoșani deținând la acea vreme însemnate librării de unde se putea achiziționa carte şi deținând destule periodice încât biblioteca să-și completeze fondul cu acestea.

CONCLUZII

 Obiectivul principal al lucrării de faţă a fost de a completa ceea ce nu s-a scris despre bibliotecile Liceului Laurian în lucrările anterioare, spre a aduce o completare acestora, deoarece sunt de părere că sursele istorice anterioare şi cele descoperite de către mine, în urma cercetării bazelor de date digitale on-line, din diferite periodice, pe diferiți ani şi pe teme diverse, sunt demne de luat în seamă prin însemnătatea lor.

Trebuie să precizez că s-a scris încă din primele periodice editate de Liceul ,,Laurian” despre istoria acestuia, incluzând și elemente din istoria a bibliotecii Liceului, înfiinţarea şi dezvoltarea ei, însă nu s-a pus accentul foarte mult pe aceasta, deoarece era un Liceu și nu o Bibliotecă, prezentate fiind cu precădere diverse informații despre administrația Liceului, despre profesori, despre activitățile extrașcolare, despre rezultatele școlare ale elevilor,  știri sau noutăți despre schimbarea consiliului profesoral, etc.

Întrebările pe care mi le-am pus la începutul lucrării mele, care m-au şi convins să fac această cercetare sunt de natură documentară, dar şi datorate unor afinităţi personale: oare o să pot să găsesc sursele potrivite despre aceste biblioteci, folosind ultimele metode de cercetare online, precum bazele de date digitale; o să pot aduce informaţii noi despre acestea; mă întreb cum evoluează biblioteca Liceului în prima perioadă de la formare; cum a fost posibil să se refacă Liceul dupa incendiul din 1917 şi să-şi reconstituie fondurile de bibliotecă; foștii elevi s-au reunit sub o Asociație care împreună cu Comitetul Școlar s-au angajat spre a readuce Liceul pe locul merituos, ce oameni mari!!!; meritau o atenţie mai mare bibliotecile Liceului ş.a.

Cu ocazia acestei finalizării acestei cercetări, putem afirma că directorul/profesorul Nicolae Răutu a reclădit biblioteca Liceului, după ultimele standarde școlare de la acea vreme, la venirea sa la conducerea Liceului, acest act fiind unicat în istoria Liceului Laurian de început de secol XX. Totuși mai consider că munca profesorului mai sus menționat a fost un început pentru reformarea bibliotecilor Liceului, munca fiind continuată și de celelalte directorate, îndeosebi de falnicul directorat al lui I. V. Luca, atât de important pentru toată istoria acestui Liceu!

În decursul cercetării mele nu am avut impedimente de nici un fel, am primit acces la informaţiile solicitate, cu precizarea că Biblioteca Centrală Universitară din Cluj deține, spre mirarea mea, din diferite donații și prin Fondul Legal (cele ma importante primite, în mare parte, după Marea Unire din 1918), o adevărată comoară documentară despre orașul, județul Botoșani și instituțiile acestuia.

Consider că prin munca mea de cercetare pe această temă, am dat un răspuns potrivit întrebărilor care mă frământau la început de drum şi că lucrarea acesta reprezintă pentru mine un prim pas, modest dar sigur, înspre formarea mea profesională viitoare.

Note de pagină:
[1] Bazat pe Catalogul publicat în Anuarul Liceului Laurian, 1922-23, pp. 30-128.
[2] Bazat pe Catalogul Bibliotecii Liceului Laurian publicat în Anuarul Liceului Laurian, 1922-23, p. 128.
[3] Anuarul Liceului Laurian 1923-1924, pp.128, 129.

BIBLIOGRAFIE 

1.Surse primare

Fonduri de arhivă

Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Botosani, Fond familial Manea, 1880
Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Botosani, Fond Primăria orașului Botoșani, 1882-1885
Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Botosani, Fond Liceul ,,A. T. Laurian”, 1920-1959

Periodice

Cervatiuc, Ștefan, Un secol de la înființarea primei biblioteci publice în orașul Botoșani, Amfitrion, 1982, nr. 5
Anuarul Liceului Laurian din Botoșani, 1914-1932
Luca, I. V., Revista Moldovei, 1923, 3, nr. 11-12
Bădescu, Scipione, Curierul Român, 1888, 3, nr. 13-14
Luca, I. V., Revista Moldovei, 1924, 4, nr. 1
Crâșmaru, Valeria, Hierasus, 1984, 5
Haller, Iacob, Hierasus, 1986, 6 Gazeta Botoșanilor, 1909, 3, nr. 6
Bădescu, Scipione, Curierul Român, 1888, 3, nr. 22 România Liberă, 1885, 9, nr. 2442

 2.Literatura generală și de specialitate

Andrei, Nicolae A, Ani de lumină. Istoria liceului ,,Nicolae Bălcescu” din Craiova 1826-1976, Craiova, Scrisul Românesc, 1976
Asociația Foștilor Elevi ai Liceului Laurian din Botoșani, Amintiri din viața de școlari, Botoșani, Tipografia B. Saidman, 1923
Bârsănescu, Ștefan și Bârsănescu, Florela, Educația, învățământul, gândirea pedagogică din România, dicționar cronologic, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978
Bejenaru, Ionel, Dicționarul botoșănenilor, Iași, Moldova, 1994
Carol I, Rege al Romaniei, Cuvantari si scrisori. Bucuresti, Institutul de Arte Grafice ,,Carol Gobi”, 1909
Cândea, Virgil, Zamfirescu, Ion, și Moga, Vasile, Ateneul român : monografie, București, Editura Știintifica și Enciclopedică, 1976
Cervatiuc, Stefan, Contributia fostelor judete Botosani si Dorohoi la susinerea Razboiului de Independenta. Marturii documentare, Botosani, Axa, 2002
Ciubotaru, Ștefan, Al doilea caleidoscop botoșănean, Botoșani, Axa, 1998
Ciubotaru, Ștefan, Al treilea caleidoscop botoșănean, Botoșani, Axa, 2010
Ciubotaru, Ștefan, Din trecutul școlii botoșănene: profesori, învățători, mărturii, Botoșani, Axa, 1997
Ciubotaru, Ștefan, Monografia orașului Botoșani, Botoșani, Axa, 1997
Ciubotaru, Ștefan, Pagini culturale botoșănene 1802-1944, Botoșani, Geea, 1994
Ciubotaru, Ștefan, Pagini din istoria învățământului botoșănean 1759-1948, București, Litera, 1987
Ciubotaru, Ștefan; Bejenaru Ionel, Botoșanii de altădată până la 1944 : album documentar, Botoșani, Axa, 1999
Crudu, Tiberiu, Șapte ani din viața unei școli normale, Botoșani, Tipografia B. Saidman, 1926
Giurescu, Constantin C., Târguri sau orașe și cetăți moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, Ed. a 2-a. București, Enciclopedică, 1997
Gorovei, Artur, Monografia Orașului Botoșani. Fălticeni, Ediția Primăriei de Botoșani, 1924
Iorga, Nicolae, Inscripţii botoşănene, Bucureşti, Minerva, 1905
Iorga, Nicolae, O viata de om așa cum a fost. Orizonturile mele, Bucuresti, Minerva, 1976
Leonardescu Gabriela C., Monografia Liceului de Fete ,,Carmen Sylva” din Botoșani 1887-1937, Botoșani, Tipografia B. Saidman, 1937
Liga Culturală-Secția Botoșani, Botoșanii în anul 1932. Schita monografică, Botoșani, Tip. B. Saidman, 1932
Mihai, Ioan, Nistorică, Sorin, și Onofrei, Ioan. Istoria Liceului ,,Laurian” din Botoșani, Botoșani, Axa, 1999
Nadejde, V. C. and Titu, I., Dictionarul geografic al judetului Botosani, Bucuresti, 1891
Răutu, Nicolae, Jubileul Liceului ,,Laurian” din Botoșani, 1859-1909, Botoșani, Tipografia Reînvierea, 1909
Șardin, Vladimir, Din trecutul Botoșanilor. Figuri dispărute, Botoșani, Tipografia B. Saidman, 1929

 Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania