Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Elena Chiponcă, ”Ionăşenii de azi, de ieri şi de mai demult”- album monografic

Primit pentru publicare: 29 iul. 2017
Autor: Gheorghe MEDIAN
Publicat: 30 iul.2017
Editor: Ion ISTRATE

 

 

Elena Chiponcă

„Ionăşenii de azi, de ieri şi de mai demult”- album monografic

                                                                                                     

În urmă cu doi ani, la Editura „Pim” din Iaşi, apărea monografia „Ionăşenii de ieri, de azi şi de mâine”, semnată de Elena Chiponcă. Lucrarea, deosebit de bine alcătuită, scrisă cu talent şi sensibilă implicare sentimentală, aducea în faţa cititorilor o localitate despre care nu se mai scrisese din această perspectivă până atunci, dar a cărei istorie merita din plin să fie pusă în valoare. A făcut acest necesar gest, inginerul Elena Chiponcă, fiică a satului, a cărei devoţiune pentru meleagurile natale, pusă în valoare, între altele, de Muzeul etnografic din Truşeşti, pe care l-a amenajat cu eforturi proprii, o recomandau ca fiind cea mai în măsură să-i dea concreteţe.

În luna mai a acestui an, la tradiţionalele zile ale satului, Elena Chiponcă a oferit consătenilor săi, bucuria de a se regăsi, cu tot ceea ce-i reprezintă, într-o altă lucrare monografică, un excepţional album, intitulat „Ionăşenii de azi, de ieri şi de mai demult”, tipărit la aceeaşi editură ca şi monografia din anul 2015. Albumul surprinde de la primele pagini, prin maniera cu totul originală în care a fost conceput, celor 10 capitole ale sale – Geografie locală, Oamenii satului, Gospodăria ţărănească, Economia, Transformarea agriculturii, Învăţământul, Cultura, Sănătatea, Credinţa şi Tradiţiile – fiindu-le dedicate doar scurte prezentări, partea cea mai consistentă fiind lăsată ilustraţiei foto. Este o abordare inedită, singulară  în domeniul monografic botoşănean, albumul putând fi considerat ca o adevărată lucrare de antropologie culturală.

Motivaţia elaborării acestui album o constituie, fără îndoială, profunda afecţiune sufletească pe care autoarea o nutreşte satului natal, sentiment pe care îl consideră ca fiind firesc, pentru că, aşa cum afirmă în scurtul cuvănt introductiv, orice om „ … este dator unui sat sau oraş, unei uliţi sau străzi pe care s-a născut şi a copilărit, de care se leagă sufleteşte şi îi rămâne în suflet” şi în momentul în care „ … ştii totul sau aproape totul despre satul tău, arunci o privire asupra lui şi locuitorilor săi, retrăind emoţii şi amintiri de demult”, simţi nevoia să le faci cunoscute tuturor.

Autoarea albumului a trudit asupra acestuia cu nesfârşită dragoste şi pasiune, dorind să realizeze o prezentare cât mai completă a aşezării, şi pentru a-şi îndeplini obiectivul, a străbătut fiecare uliţă a satului şi împrejurimile acestuia, fotografiind tot ce este mai reprezentativ din relicvele trecutului şi desigur din realităţile de acum, a intrat în nenumărate case, recuperând fotografii  care-i prezintă pe sătenii din Ionăşeni în cele mai diverse ipostaze, a făcut investigaţii dincolo de hotarele satului, în fonduri arhivistice şi colecţii particulare, a apelat la memoria şi mărturiile documentare privind satul natal ale fiilor acestuia, personalităţi rezidente în diverse localităţi din ţară şi a reuşit. Albumul este o realizare remarcabilă, pe care Elena Chiponcă şi-o  revendică exclusiv şi pentru a întări şi mai mult acest fapt, nu a apelat la un prefaţator,deşi, suntem convinşi, multe nume sonore s-ar fi considerat onorate să fie solicitate în acest sens.

Lecturând acest minunat album, şi privind cele peste 450 de fotografii pe care le conţine, te simţi copleşit de cât de bogată şi plină de substanţă este viaţa unei localităţi atât de mici şi de cât de adevăraţi sunt oamenii locului, mândri de trecutul şi de prezentul lor, de tot ceea ce, în timp şi după timpuri au realizat. Faptul că în casele lor, se mai găsesc încă fotografii cu boierii Isăceşti, proprietarii moşiei Ionăşeni, cu eroii căzuţi pentru patrie în Cel de Al doilea Război Mondial, cu primarii şi notabilităţile de altădată, cu aspecte ale vieţii economice, sociale şi culturale din perioada antebelică, sau în anii de după război, este o dovadă că locuitorii satului îşi asumă cu demnitate tot ceea ce s-a petrecut în satul lor. Numeroasele fotografii din anii mai apropiaţi de noi, reflectând viaţa economică,  şi culturală a satului, în care şcoala şi biserica au un rol deosebit, fac dovada faptului că satul Ionăşeni este loc în care viaţa pulsează din plin, un loc mult mai important decât ai fi tentat să crezi, cunoscându-i statutul. Modul în care Elena Chiponcă a gândit şi realizat acest album monografic, ştiinţa cu care a selectat imaginile fotografice şi le-a grupat pe capitole, lumina care inundă fiecare pagină, întăresc această convingere.

Albumul are o deosebită valoare documentară, autoarea reuşind să depisteze şi să reproducă în paginile acestuia, pe lângă aspecte actuale, imagini ale caselor şi gospodăriei ţărăneşti tradiţionale, pe cale de dispariţie astăzi, ale portului popular specific zonei, ale îndeletnicirilor locuitorilor satului, legate îndeosebi de agricultură , dar şi pe cele din domeniul vieţii spirituale – tradiţii, obiceiuri, învăţământ etc. fără a lăsa nimic deoparte. Din acest punct de vedere, remarcăm în mod deosebit faptul că multe dintre fotografii surprind activitatea Întovărăşirii, Gospodăriei Agricole Colective şi Secţiei de mecanizare existente în localitate în perioada anilor 1959 – 1989, ilustrarea anilor agriculturii socialiste, cu părţile sale rele şi bune, fiind tratată ca un fapt firesc, la fel de important pentru memoria colectivă ca şi toate celelalte domenii.

Un album cu fotografii, monografic sau de orice natură ar fi , trebuie privit cu atenţie, pentru că în spatele fiecărei imagini stă o poveste. Câteva sute de asemenea poveşti stau în spatele fotografiilor din albumul de faţă, poveşti culese de Elena Chiponcă de la consătenii săi, tineri sau bătrâni, uniţi cu toţii de un copleşitor sentiment de ataşament faţă de Ionăşeni. Numeroasele nume înscrise sub fotografii, desemnând persoane mai mult sau mai puţin cunoscute, dovedesc faptul că autoarea şi anonimii săi colaboratori, au dorit ca nimeni să nu fie uitat, pentru că toţi reprezintă satul  de azi, de ieri şi de mai demult, iar gestul lor, este un îndemn, fără cuvinte, pentru cei care vor veni, să-l păstreze şi să-l preţuiască, aşa cum au făcut ei.

Dincolo de orice alte consideraţii asupra albumului de faţă, se impune să subliniem faptul că, prin felul în care a fost conceput şi realizat, acesta devine un model de referinţă, pe care, cei care vor realiza lucrări monografice de acest fel, de acum înainte, trebuie să-l urmeze. Elena Chiponcă a ridicat ştacheta extrem de sus, demonstrând că pasiunea te poate duce la performanţe deosebite şi nu ar surprinde pe nimeni, dacă domnia sa ar fi prima care o depăşeşte.

Încheiem aceste succinte consideraţii, adresându-i sincere felicitări autoarei acestui album pentru perseverenţa, abnegaţia şi determinarea de a duce până la capăt un proiect atât de complex şi cu convingerea că autorităţile Comunei Truşeşti vor şti să preţuiască ceea ce domnia sa a realizat.

  Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania