Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

Lectura în gimnaziu și liceu

Primit pentru publicare: 12 aug. 2016
Autor: Prof. Cristina MAXIM
Redactor ediție: Cristina MAXIM
Editor: Ion ISTRATE

Lectura în gimnaziu și liceu

Lectura în gimnaziu și liceu devine o temă din ce în ce mai discutată în domeniul educativ.Prezentul  oferă din ce în ce mai multe aspecte care-l determină pe elev să se depărteze de lectură ,bibliotecă ,sala de lectură . Aceștia devin din ce în ce mai reticenți în fața activităților de antrenare în utilizarea  cărților, dicționarelor, articolelor recomandate și în cursuri fața unor acțiuni de încurajare a plăcerii pentru lectură :excursii literare acestora a ,alcătuirea unor jurnale de lectură ,completarea albumelor literare,participarea la diferite concursuri și premierea pentru acest lucru ,chiar organizarea unor secvențe de consiliere,în privința acestora.Motivația există întotdeauna și se manifestă permanent și în cadrul altor unități didactice.
         Dezvoltarea limbajului este unul din rezultatele cele mai mari care sunt urmărite cu multă atenție și reprezintă o componentă necesară a comunicării;expresivitatea este stratul superior al comunicării în scris sau vorbite .Lectura nu este ,într-adevăr ,o sarcină ușoară ;necesită atenție ,timp.Când se desfășoară pe o perioadă îndelungată de timp ,rezultatele sunt superioare :elevul cititor dobândește și își nuanțează vocabularul ,reușind un lexic bogat ,stăpânind chiar multiple deplasări de sens.Cititul nu este o secvență ușoară ,liberă.Există și aici numeroase limite a căror respectare duce la obținerea obiectivelor propuse ;este vorba de îndrumarea corectă ,conform numeroaselor principii ,oferta de materiale ,dicționare,evaluarea ei în toate formele sale ,ș.a.
           Diversitatea metodelor didactice utilizate în lecțiile de literatură în clasă constituie o principală condiție a pregătirii școlarilor pentru citit .Este nevoie însă de numeroase detalii ,explicații în legătură cu tehnica cititului,care au nevoie să fie transmise elevilor .În concluzie ,supravegherea lecturii și în afara școlii este necesar să însoțească  munca tânărului public cititor .Ca forme de evaluare sunt frecvente portofoliul ,jurnalele ,eseurile.
           Îndrumarea copiilor către o selectare a termenilor remarcabili ,a unor construcții deosebite și folosirea lor în enunțuri personale este un aspect de important deoarece întotdeauna rezultatele sunt cele așteptate .Formularea unor fraze ,expresii și compuneri proprii în care sunt incluse diferiți termeni și alte formulări este și pentru școlari ,de asemenea ,un mare succes .Pornind de la acest compartiment de vocabular selectat ,copiii pot crea noi expresii sau pot alcătui enunțuri în care termenii preluați să accepte noi nuanțe ,sensuri dar păstrând nota ridicată de expresivitate .
      Maniera în care profesorul introduce un autor sau o operă și în care reușește să o facă interesantă și accesibilă este punct de plecare în lecțiile de literatură.Profesorul crează elevilor situații de analiză  de utilizare a elementelor de teorie literară ,de emitere a propriilor judecăți ,de stabilire a unor conexiuni între teorie și alte opere (personaje studiate),Folosirea și valorificarea imaginilor ,eventual a mini-expozițiilor este încă un aspect mai puțin discutat și valorificat ,deși foarte importantă și cu rezultate deosebite în practică.Începând cu clasele primare ,urmând cu gimnaziul și apoi liceul ,imaginea în cadrul cursurilor de literatură constituie o practică superioară implicând:sensibilitate,reflecție,lectură,cunoștințe,analiză ș.a.De exemplu  elevii pot realiza portrete consistente ale unor personaje literare,ulterior lecturii operei ; chiar mai mult,pot lucra diferite imagini ilustrând o secvență a unei schițe I nuvele I basm I roman sau care să evidențieze o temă,un motiv literar sau o învățătură (după o fabulă,proverb etc).
Întâlnirile literare ale elevilor,prin intermediul școlilor,în care ei își împărtășesc propriile impresii,experiențe,creații personale oferă șansa de a valorifica diferitele resurse de care ei dispun .Acestea nu sunt deloc de neglijat,dimpotrivă atrag copii în sfera literaturii,a substraturilor ei .
     Metodele didactice moderne sunt extrem de utile,iar impactul lor asupra elevilor sunt pozitive dezvoltând plăcerea lecturii,captând atenția și interesul pentru carte antrenându-i în activitățile de învățare și fixare a unor compoveste ale lecțiilor de acest tip .
     Operele literare pe care le citesc elevii le oferă modele de viață,de comportamente,de atitudine,le dezvoltă unghiuri de orientare,îi ajută să-și fructifice gândirea critică,gustul pentru frumos,sau să-și îmbogățească observarea obiectivă.
        Textul liric este util nu numai în exersarea teoriei literare sau a citirii expresive și afective,ci plantează în intelectualul școlarului preferința pentru textul în versuri,pentru mesajul poetic și alte elemente de conținut liric .Pe lângă acestea ,sensibilizează personalitatea lor și crează afinități și aspirații respectabile .Poezia este o sursă generoasă de mesaj ,învățătură ,de expresie și umanism.
        O problemă care a fost remarcată la nivelul practicii pedagogice este lucrul cu dicționarele (explicative,de sinonime,de expresii,figuri de stil).Școlarii au încă deficiențe în a studia sensurile cuvintelor care i-au pus în dificultatea de a percepe contextul propus pentru lectură.Acesta expune cititorul unor impedimente care se pot rezolva cu ajutorul DEX-ului sau al celorlalte resurse enumerate mai sus ,și care presupun înțelegerea unei expresii la nivelul întregului text.
        Interpretarea este continuarea și complinirea comprehensiunii .Este importantă instaurarea unei percepții retrospective care duce la obținerea sensului global al textului .În învățământ gimnazial și liceal ,această etapă stabilește sensul real al lecturii ,semnificația poemului.O realizare deosebită al lecțiilor literatură constă în încercările copiilor de a construi versuri după modelul poeziilor studiate în școală ,recomandate sau pe care le-au analizat întâmplător.
        În studiul textului liric ,pe lângă folosirea imaginilor sugestive ,o importanță deosebită o constituie și secvențele muzicale.Dezvoltarea unor afinități este doar un detaliu care ușurează și înfrumusețează sau îmbogățește demersul didactic prin introducerea unor astfel de momente.O condiție de neglijat este aceea a încadrării corecte a secvenței sonore în cadrul lecției (de captare a atenției ,de menținere a atmosferei),sau de selectare atentă a resursei muzicale după specificul contextului poetic în discuție(atunci când pe note muzicale nu se află versurile care reprezintă conținutul literar supus observației).
                Se poate vorbi despre o lectură de succes atunci cititorul ,pe lângă înțelegerea subiectului,dobândește și o bună percepere a multor aspecte specifice textului ,mai ales al celui literar:detalii privitoare la personaje,acțiunile lor ,idei prezentate indirect,teorie literară .elemente de inovație .interferențe între curente literare .Pe lângă acestea este importantă emiterea de concluzii personale pe conținut,stabilirea unor asemănări sau opoziții între două sau mai multe opere.
                 Este adevărat ,o operă este foarte bine înțeleasă și interpretată la nivel maxim de intelectualitate atunci cel care face lectura cunoaște caracterul global al creațiilor unui autor ,sau,cel puțin parțial.


Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania