Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  MIHAI EMINESCU: Passe le temps, vienne le temps ! Version française de Paula ROMANESCU (15)

  Paula ROMANESCU
  BUNĂ ZIUA SUB LUCEAFĂR!

   

   

   

  MIHAI  EMINESCU: Passe le temps, vienne le temps !   Version française de Paula ROMANESCU

  Se publică în serie începând cu 1 aug. 2017
  Editor: Ion ISTRATE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Luceafărul 

   

  A fost odată ca-n poveşti,
  A fost ca niciodată.
  Din rude mari împărăteşti,
  O prea frumoasă fată.

  Şi era una la părinţi
  Şi mândră-n toate cele,
  Cum e Fecioara între sfinţi
  Şi luna între stele.

  Din umbra falnicelor bolţi
  Ea pasul şi-l îndreaptă
  Lângă fereastră, unde-n colţ
  Luceafărul aşteaptă.

  Privea în zare cum pe mări
  Răsare şi străluce,
  Pe mişcătoarele cărări
  Corăbii negre duce.

  Îl vede azi, îl vede mâini,
  Astfel dorinţa-i gata;
  El iar, privind de săptămâni,
  Îi cade draga fată.

  Cum ea pe coate-şi răzima
  Visând ale ei tâmple,
  De dorul lui şi inima
  Şi sufletu-i se împle.

  Şi cât de viu s-aprinde el
  În orişicare sară,
  Spre umbra negrului castel
  Când ea o să-i apară.

  Şi pas cu pas pe urma ei
  Alunecă-n odaie,
  Ţesând cu recile-i scântei
  O mreajă de văpaie.

  Şi când în pat se-ntinde drept
  Copila să se culce,
  I-atinge mâinile pe piept,
  I-nchide geana dulce;

  Şi din oglindă luminiş
  Pe trupu-i se revarsă,
  Pe ochii mari, bătând închişi
  Pe faţa ei întoarsă.

  Ea îl privea cu un surâs,
  El tremura-n oglindă,
  Căci o urma adânc în vis
  De suflet să se prindă.

  Iar ea vorbind cu el în somn,
  Oftând din greu suspină:
  – O, dulce-al nopţii mele domn,
  De ce nu vii tu? Vină!

  Cobori în jos, luceafăr blând,
  Alunecând pe-o rază,
  Pătrunde-n casă şi în gând
  Şi viaţa-mi luminează!

  El asculta tremurător,
  Se aprindea mai tare
  Şi s-arunca fulgerător,
  Se cufunda în mare;

  Şi apa unde-au fost căzut
  În cercuri se roteşte,
  Şi din adânc necunoscut
  Un mândru tânăr creşte.

  Uşor el trece ca pe prag
  Pe marginea ferestei
  Şi ţine-n mână un toiag
  Încununat cu trestii.

  Părea un tânăr voievod
  Cu păr de aur moale,
  Un vânăt giulgi se-ncheie nod
  Pe umerele goale.

  Iar umbra feţei străvezii
  E albă ca de ceară –
  Un mort frumos cu ochii vii
  Ce scânteie-n afară.

  – Din sfera mea venii cu greu
  Ca să-ţi urmez chemarea,
  Iar cerul este tatăl meu
  Şi mumă-mea e marea.

  Ca în cămara ta să vin,
  Să te privesc de-aproape,
  Am coborât cu-al meu senin
  Şi m-am născut din ape.

  O, vin’! odorul meu nespus,
  Şi lumea ta o lasă;
  Eu sunt luceafărul de sus,
  Iar tu să-mi fii mireasă.

  Colo-n palate de mărgean
  Te-oi duce veacuri multe,
  Şi toată lumea-n ocean
  De tine o s-asculte.

  – O, eşti frumos, cum numa-n vis
  Un înger se arată,
  Dară pe calea ce-ai deschis
  N-oi merge niciodată;

  Străin la vorbă şi la port,
  Luceşti fără de viaţă,
  Căci eu sunt vie, tu eşti mort,
  Şi ochiul tău mă-ngheaţă.

  Trecu o zi, trecură trei
  Şi iarăşi, noaptea, vine
  Luceafărul deasupra ei
  Cu razele-i senine.

  Ea trebui de el în somn
  Aminte să-şi aducă
  Şi dor de-al valurilor domn
  De inim-o apucă:

  – Cobori în jos, luceafăr blând,
  Alunecând pe-o rază,
  Pătrunde-n casă şi în gând
  Şi viaţa-mi luminează!

  Cum el din cer o auzi,
  Se stinse cu durere,
  Iar ceru-ncepe a roti
  În locul unde piere;

  În aer rumene văpăi
  Se-ntind pe lumea-ntreagă,
  Şi din a chaosului văi
  Un mândru chip se-ncheagă;

  Pe negre viţele-i de păr
  Coroana-i arde pare,
  Venea plutind în adevăr
  Scăldat în foc de soare.

  Din negru giulgi se desfăşor
  Marmoreele braţe,
  El vine trist şi gânditor
  Şi palid e la faţă;

  Dar ochii mari şi minunaţi
  Lucesc adânc himeric,
  Ca două patimi fără saţ
  Şi pline de-ntuneric.

  – Din sfera mea venii cu greu
  Ca să te-ascult ş-acuma,
  Şi soarele e tatăl meu,
  Iar noaptea-mi este muma;

  O, vin’, odorul meu nespus,
  Şi lumea ta o lasă;
  Eu sunt luceafărul de sus,
  Iar tu să-mi fii mireasă.

  O, vin’, în părul tău bălai
  S-anin cununi de stele,
  Pe-a mele ceruri să răsai
  Mai mândră decât ele.

  – O, eşti frumos cum numa-n vis
  Un demon se arată,
  Dară pe calea ce-ai deschis
  N-oi merge niciodată!

  Mă dor de crudul tău amor
  A pieptului meu coarde,
  Şi ochii mari şi grei mă dor,
  Privirea ta mă arde.

  – Dar cum ai vrea să mă cobor?
  Au nu-nţelegi tu oare,
  Cum că eu sunt nemuritor,
  Şi tu eşti muritoare?

  – Nu caut vorbe pe ales,
  Nici ştiu cum aş începe –
  Deşi vorbeşti pe înţeles,
  Eu nu te pot pricepe;

  Dar dacă vrei cu crezământ
  Să te-ndrăgesc pe tine,
  Tu te coboară pe pământ,
  Fii muritor ca mine.

  – Tu-mi cei chiar nemurirea mea
  În schimb pe-o sărutare,
  Dar voi să ştii asemenea
  Cât te iubesc de tare;

  Da, mă voi naşte din păcat,
  Primind o altă lege;
  Cu vecinicia sunt legat,
  Ci voi să mă dezlege.

  Şi se tot duce… S-a tot dus.
  De dragu-unei copile,
  S-a rupt din locul lui de sus,
  Pierind mai multe zile.

  În vremea asta Cătălin,
  Viclean copil de casă,
  Ce umple cupele cu vin
  Mesenilor la masă,

  Un paj ce poartă pas cu pas
  A-mpărătesii rochii,
  Băiat din flori şi de pripas,
  Dar îndrăzneţ cu ochii,

  Cu obrăjei ca doi bujori
  De rumeni, bată-i vina,
  Se furişează pânditor
  Privind la Cătălina.

  Dar ce frumoasă se făcu
  Şi mândră, arz-o focul;
  Ei, Cătălin, acu-i acu
  Ca să-ţi încerci norocul.

  Şi-n treacăt o cuprinse lin
  Într-un ungher degrabă.
  – Da’ ce vrei, mări Cătălin?
  Ia du-t’ de-ţi vezi de treabă.

  – Ce voi? Aş vrea să nu mai stai
  Pe gânduri totdeauna,
  Să râzi mai bine şi să-mi dai
  O gură, numai una.

  – Dar nici nu ştiu măcar ce-mi ceri,
  Dă-mi pace, fugi departe –
  O, de luceafărul din cer
  M-a prins un dor de moarte.

  – Dacă nu ştii, ţi-aş arăta
  Din bob în bob amorul,
  Ci numai nu te mânia,
  Ci stai cu binişorul.

  Cum vânătoru-ntinde-n crâng
  La păsărele laţul,
  Când ţi-oi întinde braţul stâng
  Să mă cuprinzi cu braţul;

  Şi ochii tăi nemişcători
  Sub ochii mei rămâie…
  De te înalţ de subsuori
  Te-nalţă din călcâie;

  Când faţa mea se pleacă-n jos,
  În sus rămâi cu faţa,
  Să ne privim nesăţios
  Şi dulce toată viaţa;

  Şi ca să-ţi fie pe deplin
  Iubirea cunoscută,
  Când sărutându-te mă-nclin,
  Tu iarăşi mă sărută.

  Ea-l asculta pe copilaş
  Uimită şi distrasă,
  Şi ruşinos şi drăgălaş,
  Mai nu vrea, mai se lasă,

  Şi-i zice-ncet: – Încă de mic
  Te cunoşteam pe tine,
  Şi guraliv şi de nimic,
  Te-ai potrivi cu mine…

  Dar un luceafăr, răsărit
  Din liniştea uitării,
  Dă orizon nemărginit
  Singurătăţii mării;

  Şi tainic genele le plec,
  Căci mi le umple plânsul
  Când ale apei valuri trec
  Călătorind spre dânsul;

  Luceşte c-un amor nespus,
  Durerea să-mi alunge,
  Dar se înalţă tot mai sus,
  Ca să nu-l pot ajunge.

  Pătrunde trist cu raze reci
  Din lumea ce-l desparte…
  În veci îl voi iubi şi-n veci
  Va rămânea departe…

  De-aceea zilele îmi sunt
  Pustii ca nişte stepe,
  Dar nopţile-s de-un farmec sfânt
  Ce nu-l mai pot pricepe.

  – Tu eşti copilă, asta e…
  Hai ş-om fugi în lume,
  Doar ni s-or pierde urmele
  Şi nu ne-or şti de nume,

  Căci amândoi vom fi cuminţi,
  Vom fi voioşi şi teferi,
  Vei pierde dorul de părinţi
  Şi visul de luceferi.

  Porni luceafărul. Creşteau
  În cer a lui aripe,
  Şi căi de mii de ani treceau
  În tot atâtea clipe.

  Un cer de stele dedesubt,
  Deasupra-i cer de stele –
  Părea un fulger ne’ntrerupt
  Rătăcitor prin ele.

  Şi din a chaosului văi,
  Jur împrejur de sine,
  Vedea, ca-n ziua cea dentâi,
  Cum izvorau lumine;

  Cum izvorând îl înconjor
  Ca nişte mări, de-a-notul…
  El zboară, gând purtat de dor,
  Pân’ piere totul, totul;

  Căci unde-ajunge nu-i hotar,
  Nici ochi spre a cunoaşte,
  Şi vremea-ncearcă în zadar
  Din goluri a se naşte.

  Nu e nimic şi totuşi e
  O sete care-l soarbe,
  E un adânc asemene
  Uitării celei oarbe.

  – De greul negrei vecinicii,
  Părinte, mă dezleagă
  Şi lăudat pe veci să fii
  Pe-a lumii scară-ntreagă;

  O, cere-mi, Doamne, orice preţ
  Dar dă-mi o altă soarte,
  Căci tu izvor eşti de vieţi
  Şi dătător de moarte;

  Reia-mi al nemuririi nimb
  Şi focul din privire,
  Şi pentru toate dă-mi în schimb
  O oră de iubire…

  Din chaos, Doamne,-am apărut
  Şi m-aş întoarce-n chaos…
  Şi din repaos m-am născut,
  Mi-e sete de repaos.

  – Hyperion, ce din genuni
  Răsai c-o-ntreagă lume,
  Nu cere semne şi minuni
  Care n-au chip şi nume;

  Tu vrei un om să te socoţi
  Cu ei să te asameni?
  Dar piară oamenii cu toţi,
  S-ar naşte iarăşi oameni.

  Ei numai doar durează-n vânt
  Deşerte idealuri –
  Când valuri află un mormânt,
  Răsar în urmă valuri;

  Ei doar au stele cu noroc
  Şi prigoniri de soarte,
  Noi nu avem nici timp, nici loc
  Şi nu cunoaştem moarte.

  Din sânul vecinicului ieri
  Trăieşte azi ce moare,
  Un soare de s-ar stinge-n cer
  S-aprinde iarăşi soare;

  Părând pe veci a răsări,
  Din urmă moartea-l paşte,
  Căci toţi se nasc spre a muri
  Şi mor spre a se naşte.

  Iar tu, Hyperion, rămâi
  Oriunde ai apune…
  Cere-mi cuvântul meu dentâi –
  Să-ţi dau înţelepciune?

  Vrei să dau glas acelei guri,
  Ca dup-a ei cântare
  Să se ia munţii cu păduri
  Şi insulele-n mare?

  Vrei poate-n faptă să arăţi
  Dreptate şi tărie?
  Ţi-aş da pământul în bucăţi
  Să-l faci împărăţie.

  Îţi dau catarg lângă catarg,
  Oştiri spre a străbate
  Pământu-n lung şi marea-n larg,
  Dar moartea nu se poate…

  Şi pentru cine vrei să mori?
  Întoarce-te, te-ndreaptă
  Spre-acel pământ rătăcitor
  Şi vezi ce te aşteaptă.

  În locul lui menit din cer
  Hyperion se-ntoarse
  Şi, ca şi-n ziua cea de ieri,
  Lumina şi-o revarsă.

  Căci este sara-n asfinţit
  Şi noaptea o să-nceapă;
  Răsare luna liniştit
  Şi tremurând din apă

  Şi umple cu-ale ei scântei
  Cărările din crânguri.
  Sub şirul lung de mândri tei
  Şedeau doi tineri singuri:

  – O, lasă-mi capul meu pe sân,
  Iubito, să se culce
  Sub raza ochiului senin
  Şi negrăit de dulce;

  Cu farmecul luminii reci
  Gândirile străbate-mi,
  Revarsă linişte de veci
  Pe noaptea mea de patimi.

  Şi de asupra mea rămâi
  Durerea mea de-o curmă,
  Căci eşti iubirea mea dentâi
  Şi visul meu din urmă.

  Hyperion vedea de sus
  Uimirea-n a lor faţă:
  Abia un braţ pe gât i-a pus
  Şi ea l-a prins în braţe…

  Miroase florile-argintii
  Şi cad, o dulce ploaie,
  Pe creştetele-a doi copii
  Cu plete lungi, bălaie.

  Ea, îmbătată de amor,
  Ridică ochii. Vede
  Luceafărul. Şi-ncetişor
  Dorinţele-i încrede:

  – Cobori în jos, luceafăr blând,
  Alunecând pe-o rază,
  Pătrunde-n codru şi în gând,
  Norocu-mi luminează!

  El tremură ca alte dăţi
  În codri şi pe dealuri,
  Călăuzind singurătăţi
  De mişcătoare valuri;

  Dar nu mai cade ca-n trecut
  În mări din tot înaltul:
  – Ce-ţi pasă ţie, chip de lut,
  Dac-oi fi eu sau altul?

  Trăind în cercul vostru strâmt
  Norocul vă petrece,
  Ci eu în lumea mea mă simt
  Nemuritor şi rece.

  1883, aprilie

   

  Hypérion

  L’histoire dit qu’il était une fois

  Une beauté sans pareil,

  Vraie fleur de vie une fille de roi,

  Merveille entre merveilles.

   

  Trésor unique de ses parents,

  Trésor d’un charme rare –

  Image de Vierge parmi les saints

  De lune entre étoiles.

   

  Sous l’ombre épaisse de larges voûtes,

  Tout doux, elle se rendait

  Vers la fenêtre où chaque soir

  Hypérion l’attendait.

   

  Elle le voyait semer sur mers,

  Une lumière argentée

  Quand les navires berçaient l’amer

  Mouvement des vagues sentiers.

   

  Et tous les soirs elle le guettait,

  Le désir en éveil,

  Lui, sa quête il l’observait,

  Lui rendant la pareille.

   

  À la fenêtre, sur le tard

  Elle sourirait ravie;

  Le cœur plein d’un étrange espoir

  D’une soif inassouvie.

   

  Lui, astre errant et solitaire,

  II avivait ses feux

  En s’approchant du doux mystère

  Dans l’ombre du château.

   

  * **

   

  Et pas à pas derrière elle

  Il glisse sous son toit

  Tissant de ses froides étincelles

  Un étrange voile d’éclat

   

  Et quand la belle enfant se couchait

  Dans son lit de dentelles,

  Il lui caressait les yeux et

  Restait muet près d’elle

   

  Tout en tissant – miroir de feu –

  Des rayons de lumière

  Sur tout son être, sur son beau

  Visage, sur ses paupières.

   

  Elle sourirait dans son sommeil

  Lui, il tremblait, brûlant;

  Jusqu’au petit jour, jusqu’au soleil,

  Comment rester, comment?

   

  Dans ses rêves elle parlait ravie

  De ses désirs, de rien:

  « Ô, prince charmant de mes nuits,

  Pourquoi ne viens-tu? Viens!

   

  Descends vers moi, astre doré

  Sur un rayon pur, clair,

  Viens dans ma maison et mets

  Dans ma vie ta lumière! »

   

  II l’écoutait tout en tremblant,

  Ses feux c’était l’enfer,

  De tout son ciel venant, tombant,

  II se jetait en mer.

   

  Et l’eau tressa de larges ronds

  Autour du point choisi

  Dans les vagues bleues, dans le tréfonds

  Le soir où il naquit.

   

  Passant le bord de la fenêtre

  Comme sur le seuil de l’eau

  II portait dans sa main un sceptre

  Orné de verts roseaux.

   

  II paraissait un jeune voïvode :

  Sur ses épaules nues

  Brillait l’or de ses cheveux blonds

  D’une beauté jamais vue.

   

  L’ombre de son visage si beau

  Était blême, pâle comme cire,

  Image de mort-vivant aux yeux

  Qui brûlent et qui brillent.

   

  – De ma céleste sphère je viens

  Répondre à ton appel,

  Mon père c’est le ciel entier

  Et la mer vaste – ma mère.

   

  Pour arriver dans ta maison

  Te regarder de près

  Je suis tombé du bleu des cieux

  Et, des eaux j’en suis né.

   

  Viens, mon trésor inouï

  Et laisse ce petit monde laid,

  Suis-moi, je suis l’astre de la nuit,

  Sois ma douce mariée!

   

  Dans mes châteaux de l’océan

  Tu règneras en souveraine,

  Tout le monde t’obéira, le temps

  Ne comptera plus, ma reine! »

   

  – « Que tu es beau, rêve de mon cœur,

  Mon cher ange adoré,

  Mais sur ta voie j’aurais si peur,

  Je n’y marcherai jamais!

   

  Je suis vivante; quand je te vois,

  Quand ton regard m’enlace

  Je sens périr la vie en moi,

  Mon cœur devient de glace. »

   

  * **

   

  Passa un jour, puis encore trois ;

  Hypérion de nouveau

  Tissait sa lumière de soie

  Du bleu des larges cieux.

   

  Dans son sommeil elle dût toujours

  Se rappeler de lui,

  L’âme frémissante d’un fol amour

  À jamais inouï :

   

  – « Descends vers moi, astre doré,

  Sur un rayon pur, clair,

  Viens dans ma maison et mets

  Dans ma vie ta lumière! »

   

  Là-haut, il tourne et s’éteint

  D’un infini chagrin

  En bas la voix l’appelle, l’appelle,

  Elle est son univers.

   

  Le monde est pris là où il passe

  D’une vive couronne de feu

  Et du chaos, et des espaces

  Renaît un prince si beau

   

  Qu’on dirait voir des feux briller

  Sur ses longs cheveux noirs

  Où se baignait la vérité

  Dans le soleil du soir.

   

  D’un voile bleu, le blanc des bras

  Fleurit – marbre sans âge,

  Pensif, et triste, et grave il va

  La crainte sur son visage.

   

  Seulement ses yeux, deux grandes merveilles,

  S’allument inassouvis

  Sans cesse, sans peur et, sans pareil,

  D’une douce maladie.

   

  – « J’ai pour parents dans mon ciel

  Le Soleil et la Nuit ;

  Je suis revenu à ton appel

  Regarde-moi, j’y suis!

   

  Viens mon trésor inouï,

  Et laisse ce petit monde laid,

  Suis-moi, je suis l’Astre de la Nuit,

  Sois ma douce mariée!

   

  Dans tes cheveux d’or je mettrai

  Des guirlandes d’étoiles,

  Dans mes cieux landes, tu serais

  Plus belle que leurs yeux pâles! »

   

  – « Que tu es beau, rêve de mon cœur,

  Cher démon, adoré,

  Mais sur ta voie j’aurais si peur,

  Je ne marcherai jamais!

   

  Ton grand amour me fait si mal,

  Tes grands yeux me dévorent,

  Et je sens mon cœur se glacer

  Quand ton regard m’implore »

  .

  – « Comment voudrais-tu que je vienne?

  Comprends-moi, ma toute belle,

  La mort, je ne la connais guère

  Et toi, tu es mortelle! »

   

  – « Les mots n’y sont pour rien, je l’ sais,

  À quoi bon les redire?

  Tu parles si bien, mon adoré,

  Mais que veulent dire tes dires?

   

  Mais si tu veux vraiment encore

  Que je t’aime pour la vie

  Reste ici-bas, accepte la mort

  Puisque mortelle je suis! »

   

   

  – « Tu me demandes pour un baiser

  Que je laisse mes cieux

  Et toute mon immortalité?!

  J’accepte si tu le veux !

   

  Oui, je renoncerai à ma foi,

  Je naîtrai du pêché

  Car mon si grand amour pour toi

  C’est la seule loi que j’aie! »

   

  Et il partit au Roi des cieux

  Lui demander permis

  De renoncer pour être heureux

  À cette longue vie sans vie.

   

  ***

   

  Pendant ce temps, un page léger

  Et volage – Catalin,

  Qui verse du blanc et du rosé

  Dans les coupes jamais pleines

   

  Toujours présent près de la reine,

  La suivant pas à pas,

  Bâtard qui lui tient la traîne,

  Et qui toujours la voit,

   

  Lui, dont les joues – pivoines d’amour

  Rappellent le goût des pommes,

  Commence à rechercher toujours

  Les beaux yeux de la môme.

   

  –« Comme elle est belle! Quel charme, ma foi,

  A-t-elle cette demoiselle !

  Et bien, mon brave, vas-y, prends-la ! »

  Se dit-il, puis, plus près d’elle

   

  Il l’embrassa sans crier gare

  Sur la joue galamment:

  – « Que me veux-tu, enfant bizarre,

  Va-t-en, page insolent! »

   

  – « Ce que je veux? Je voudrais tant

  Te voir heureuse et gaie,

  Ne plus rester les yeux hagards,

  Je voudrais un baiser! »

   

  – « Laisse-moi tranquille, donne-moi la paix!

  Que veut dire ton manège?

  Être heureuse par un baiser!

  Astre des nuits me protège! »

   

  – « Petite innocente, l’amour est là

  Où tu ne veux pas le voir,

  Laisse-moi te l’expliquer et, toi,

  Tu comprendras l’histoire!

   

  Comme le chasseur qui dans le bois

  Met le piège aux oiseaux,

  Quand je vais te tendre les bras

  Tu m’embrasseras de nouveau!

   

  Sous mon regard, tes beaux yeux clairs

  Vont allumer leur feu

  Et quand je t’embrasserai, ma belle,

  Nos cœurs auront si chaud!

   

  Quand mon visage te cherchera

  Le tien sera mon miroir

  Pour tout le temps qui viendra –

  Voilà le vrai espoir.

   

  Et pour mieux connaître encore

  L’amour, par un baiser

  Où il y aura toute la douceur

  De l’âme, tu le comprendrais. »

   

  Confuse, elle écoutait les mots

  Du page, le cœur battant;

  Et comme par hasard, en écho

  Elle lui dit doucement :

   

  – « II y a longtemps que je te vois,

  Dès notre tendre enfance;

  Bavard comme moi, léger comme moi

  Tu pourrais être ma chance,

   

  Mais l’astre de mes nuits charmées

  M’appelle inassouvi,

  Sous sa lumière, l’immensité

  File sa mélancolie.

   

  Et mes paupières perlées de larmes

  Ombragent les yeux – rideaux

  D’un doux chagrin et, sous le charme

  Moi, je le cherche là-haut

   

  Où il m’appelle de son amour

  Brûlant qui me dévore

  Toujours je l’aimerai, toujours

  II glacera mon cœur.

   

  Chaque nuit il vient du monde lointain

  Et triste qui nous sépare –

  Lumière étrange, étrange chagrin,

  Beauté étrange et rare.

   

  Voilà pourquoi mes jours paraissent

  Arides comme l’ennui

  Mais les nuits – trésor d’ivresse

  Sont d’un charme inouï”.

   

  – « Tous tes ennuis, ma petite enfant

  Sont faux, viens avec moi!

  Le monde est grand, l’ombre du temps

  Effacera nos pas.

   

  Tous les deux nous vivrons heureux

  En oubliant le monde –

  Parents,  rêve d’étoiles, ciel bleu,

  Cette inutile ronde! »

   

  ***

   

  Pendant ce temps Hypérion

  Traversait les cieux

  Espace des milliers d’années

  Pour arriver chez Dieu.

   

  Un long éclair tout son passage

  Dans les cieux des étoiles,

  Ses ailes ayant pour tout bagage

  L’amour – feu vif, flamme, voile.

   

  Et comme au premier jour des jours,

  Faible, la lumière

  Naissait de la nuit – contour

  Du temps sans heures, sans ères.

   

  II va plus loin du dernier seuil

  Du vide, l’amour le brûle –

  Bûcher, éclair, flamme, larme de l’oeil

  Qui luit, qui brûle, qui roule.

   

  Là où il va c’est le royaume

  De la nuit inconnue,

  Le temps s’efforce en vain de faire

  Y naître le jamais vu.

   

  II n’y a rien, une soif seulement

  L’aspire et l’engloutit,

  Gouffre sans fond où il descend

  Vers un aveugle oubli…

   

  –« Des chaînes de l’immortalité,

  Père des cieux, libérez –

  Moi, que voici, et à jamais

  Soyez béni dans les sphères,

   

  Demandez-moi n’importe quel prix

  Mais changez-moi de sort,

  Car Vous êtes source de toute vie

  Qui mène jusqu’à la mort!

   

  Enlevez-moi ce nimbe de feu,

  Le froid de mes yeux purs,

  Je donne toute mon éternité

  Pour un instant d’amour.

   

  Je suis venu de ce chaos

  Où j’aimerais rentrer,

  Et je suis né d’un grand repos,

  J’ai soif de reposer ».

   

  – « Hypérion, toi, fils des grands

  Abîmes de ce monde,

  Arrête tes prières et reste

  Fier dans cette ronde

   

  Où est ta place! Ce que tu veux

  N’est qu’une immense folie!

  Tu veux devenir entre les hommes

  Un homme? Mais leur vie

   

  Est trois fois rien! Leur seule chance

  C’est de chercher l’étoile

  Qui guide leurs pas; infime balance

  Entre là-haut – là-bas.

   

  Parfois laissent-ils au gré du vent

  Leurs idéaux grandir.

  Vagues après vagues la mort les prend,

  Leurs traces n’ont pas d’avenir.

   

  D’un hier passé, nouveau présent

  S’éveille aujourd’hui

  Et après chaque soleil couchant

  Un autre refleurit,

   

  Soleil qui peut renaître encore

  Tout ignorant la mort.

  L’homme fait de même: naît à l’aurore

  De son temps, puis s’endort.

   

  Mais toi, Hypérion, tu restes

  Le même – unique soleil

  Sans nul lever, sans nul coucher

  Une éternelle merveille.

   

  Tu veux mourir? Pourquoi? Pour qui?!

  Retourne et, tu verras

  Mieux les petites misères humaines,

  Tout ce qui t’attend là-bas.

   

  Veux-tu entendre cette voix

  Qui fait par sa chanson

  Mêler le bois à la montagne,

  Les îles aux larges flots?

   

  Tu veux prouver par tous tes actes

  Que la raison existe?

  Voilà, je te propose un pacte :

  Prends toute cette terre triste,

   

  Fais-en ton fief et ton royaume,

  Prends les mers, leurs bateaux,

  Mais être homme de la terre des hommes

  Je ne l’admets pas. Non! Non! »

   

  ***

   

  Rentré à sa place destinée

  Dans la céleste voûte bleue,

  Hypérion fit s’allumer

  La gerbe de ses feux.

   

  C’était le soir et bientôt

  La nuit venait, souveraine,

  La lune répandait sur l’eau

  Ses blancs rayons sereins

   

  En remplissant des étincelles

  Les sentiers des forêts ;

  Au pied de verts tilleuls en fleurs

  Deux enfants embrassés!

   

  « Ô, laisse-moi reposer la tête

  À l’ombre de lumière

  De ton regard, ma belle, ma fête,

  Sur ton sein car j’espère

   

  Que tu puisses illuminer

  La nuit qui me dévore,

  Mon ange bleu, femme adorée,

  Mon éternelle aurore!

   

  Reste près de moi, protège-moi

  Contre les maux que j’ai,

  Toi, mon premier amour, ma joie,

  Mon rêve le tout dernier! »

   

  Hypérion voyait, confus,

  Ce couple délicat;

  À peine lui touchait-il le cou,

  Qu’elle lui tendait les bras.

   

  Les fleurs de tilleul – pluie embaumée –

  Tombaient sur leurs deux têtes

  Aux cheveux longs, blonds et défaits.

  Tout leur était joie, fête.

   

  Ivre d’amour, levant les yeux,

  Elle vit le Prince de la nuit

  Et, murmurant tout doux son vœux,

  Comme dans une prière, lui dit :

   

  –«Descends vers nous, astre doré

  Sur un rayon pur, clair!

  Viens dans la forêt et mets

  À ma chance ta lumière! »

   

  Lui, il tremblait comme autrefois

  Sur les cimes des forêts,

  Sur les déserts de solitude

  Des vagues mouvementées

   

  Mais il ne tombe plus comme hier

  De son haut ciel neutre;

  « Que t’importe, petit être de terre

  Si c’est moi ou un autre?

   

  Vivez dans votre cercle étroit

  La part de votre chance,

  Moi, dans mes cieux je reste froid –

  Immortelle existence! »

  1883, avril  Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Lasă un comentariu

  Drept de autor © 2009-2022 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5